9 najlepszych opcji oprogramowania do automatyzacji przepływów pracy w 2024 roku

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Powtarzające się zadania w miejscu pracy wyczerpują czas, zasoby i produktywność. Rozpraszają też pracowników oraz utrudniają komunikację i koordynację w zespole. Oprogramowanie do automatyzacji przepływów pracy kładzie kres powtarzającym się i rozpraszającym zadaniom, które powodują ograniczenie produktywności.

Oprogramowanie do automatyzacji przepływów pracy tworzy wstępnie zdefiniowane reguły, sekwencje i czynności, co pozwala zwiększyć wydajność i usprawnić komunikację. Usprawnia też przepływy pracy Agile. Ogranicza potrzebę ręcznej interwencji i liczbę błędów oraz oszczędza czas na zadania o krytycznym znaczeniu. Narzędzie to sprzyja pracy zespołowej i komunikacji, przyspiesza wykonywanie zadań oraz poprawia przejrzystość i poczucie odpowiedzialności.

Dowiedz się, jak oprogramowanie do automatyzacji przepływów pracy poprawia produktywność i doskonali procesy biznesowe oraz odkryj 9 najlepszych opcji oprogramowania do automatyzacji przepływów pracy — pomoże Ci to zdecydować, która z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Czym jest oprogramowanie do automatyzacji przepływów pracy?

Oprogramowanie do automatyzacji przepływów pracy upraszcza i usprawnia procesy biznesowe, zmniejszając nakład pracy ręcznej dzięki wstępnie zdefiniowanym regułom, sekwencjom i czynnościom. Proces ten poprawia zarządzanie zadaniami i współpracę, a także wydajność i produktywność w organizacji.

Kiedy firmy automatyzują powtarzające się zadania, pracownicy mają więcej czasu na pracę nad działaniami strategicznymi lub kreatywnymi. Oprogramowanie do zautomatyzowanych przepływów pracy wspiera współpracę członków zespołu za pomocą scentralizowanych kanałów komunikacji i wspólnych przepływów pracy. Umożliwia również płynną wymianę informacji i szybsze podejmowanie decyzji.

Zalety oprogramowania do automatyzacji przepływów pracy

Włączenie oprogramowania do automatyzacji przepływów pracy do procesów biznesowych oznacza następujące korzyści:

  • Pracownicy mogą skupić się na bardziej złożonych zadaniach, automatyzując te powtarzalne.
  • Zespoły popełniają mniej błędów, ponieważ automatyzacja pomaga im wykonywać zadania w sposób spójny i dokładny.
  • Współpraca między zespołami interdyscyplinarnymi jest usprawniona dzięki scentralizowanym platformom komunikacji i wymiany informacji.
  • Decyzje w firmach są podejmowane szybciej dzięki scentralizowanym i współdzielonym kanałom komunikacji, które umożliwiają płynną wymianę informacji.
  • Produktywność wzrasta za sprawą zoptymalizowanych procesów, bezbłędnych operacji, usprawnionej współpracy i efektywnego wykorzystania zasobów.

9 najlepszych opcji oprogramowania do automatyzacji przepływów pracy

Za pomocą oprogramowania do automatyzacji przepływów pracy możesz dokonać transformacji swojej firmy, zintensyfikować współpracę, uprościć i ulepszyć procesy oraz zwiększyć produktywność i poprawić zarządzanie zadaniami. Która opcja oprogramowania sprawdzi się jednak najlepiej w Twoim przypadku? Wybraliśmy 9 najlepszych w oparciu o konkretne cele.

Najlepsza automatyzacja zadań: Jira Software

Przepływ pracy automatyzacji w systemie Jira. Przykładowa automatyzacja zamyka wszystkie historyjki w epiku po ukończeniu epiku.

Jira Software automatyzuje zadania za pomocą zaawansowanej platformy do zarządzania zadaniami i zgłoszeniami, która obejmuje szablon śledzenia zadań i szablon narzędzia śledzenia zadań osobistych. Reguły automatyzacji przypisują zgłoszenia, aktualizują pola i powodują wysyłanie powiadomień na podstawie wstępnie zdefiniowanych warunków. Wszechstronne możliwości automatyzacji Jira usprawniają przepływy pracy, zwiększają wydajność i zapewniają płynniejsze zarządzanie zadaniami.

Najlepsza współpraca interdyscyplinarna: Jira Work Management

Zrzut ekranu przedstawiający kalendarz.

Jira Work Management usprawnia współpracę interdyscyplinarną, pozwalając zespołom pracować nad osiąganiem wspólnych celów na intuicyjnej platformie. To oprogramowanie oferuje wspólne tablice, aktualizacje w czasie rzeczywistym i przepływy pracy z możliwością konfiguracji, które sprzyjają przejrzystości i współpracy we wszystkich zespołach.

Najlepsze narzędzie do obsługi dokumentacji: Confluence

Confluence umożliwia zespołom płynną współpracę nad różnymi dokumentami i treściami. Dzięki przyjaznemu interfejsowi, opcjom formatowania tekstu, historii wersji i możliwości komentowania Confluence upraszcza proces tworzenia i edycji dokumentów, usprawnia współpracę zespołu, zwiększa produktywność, sprzyja skutecznej komunikacji i zachęca do dzielenia się wiedzą w całej firmie.

Najlepsza alokacja zasobów: Advanced Roadmaps w Jira Software

Zrzut ekranu hierarchii zaawansowanego planowania

Advanced Roadmaps to zaawansowane narzędzie Jira Software służące do planowania projektów i alokacji zasobów. Dzięki niemu zespoły mogą skutecznie wizualizować potencjał wykonawczy, planować harmonogramy projektów i zarządzać zależnościami. Kierownicy projektów mogą optymalizować alokację zasobów dzięki kompleksowemu przeglądowi postępu projektu, obciążenia pracą i dostępności.

Najlepsza automatyzacja wdrożenia: Bitbucket

Zrzut ekranu przedstawiający kalendarz.

Bitbucket bezproblemowo integruje się z różnymi narzędziami CI/CD, umożliwiając automatyczne kompilacje, testy i wdrożenia. Funkcja pipeline'ów automatyzuje cały proces dostarczania oprogramowania, eliminując błędy popełniane podczas pracy ręcznej. Przepływy pracy z możliwością dostosowania oraz intuicyjny interfejs Bitbucket sprawiają, że jest to doskonałe rozwiązanie do usprawnienia procesów wdrożenia.

Najlepsza poprawa produktywności: SureTriggers

SureTriggers automatyzuje najważniejsze procesy, usprawnia powtarzalne zadania i zmniejsza obciążenie pracą ręczną. Konfigurowanie wyzwalaczy i wstępnie zdefiniowanych czynności oszczędza czas, zmniejsza liczbę błędów ludzkich oraz poprawia dokładność i spójność. Zespoły mogą skupić się na działaniach o wysokiej wartości, innowacjach i inicjatywach strategicznych, które zwiększają produktywność.

Najlepsza komunikacja: Atlas

Struktura projektu

Atlas usprawnia komunikację i wymianę aktualnych informacji między członkami zespołu a interesariuszami oraz dostarcza ukierunkowane aktualizacje do odpowiednich odbiorców za pośrednictwem poczty e-mail, platform czatu i narzędzi do zarządzania projektami. Usprawniając współpracę i zapewniając interesariuszom informacje o rozwoju projektu, Atlas sprzyja skutecznej komunikacji w celu poprawy wyników.

Najlepsze zarządzania ryzykiem: Jira Software

Struktura projektu

Jira Software pomaga kierownikom projektów ograniczać ryzyko. Opcje obejmują śledzenie zgłoszeń, tablice Kanban, przepływy pracy i uprawnienia z możliwością dostosowania oraz funkcje raportowania i analizy. Szablon narzędzia do śledzenia zgłoszeń zawiera szczegółowe opisy zgłoszeń oraz widok osi czasu, który umożliwia zespołom monitorowanie postępów projektu, wczesne identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i szybkie dostosowywanie się w celu ich ograniczenia.

Najlepsza integracja oprogramowania: Zapier

Zapier to przyjazna dla użytkownika platforma, która ułatwia integrację różnych aplikacji. Pozwala na łatwe tworzenie „zapów” — zautomatyzowanych przepływów pracy, które nie wymagają wiedzy technicznej. Zapier umożliwia płynne połączenia między różnymi aplikacjami, usprawnia procesy przez automatyzację powtarzalnych zadań i zwiększa produktywność użytkowników z różnych branż.

Najlepsze raportowanie i analizy: Kissflow

Zaawansowane funkcje raportowania i analiz platformy Kissflow dostarczają cenne analizy i śledzą wydajność. Pulpity z możliwością dostosowania pomagają z łatwością monitorować kluczowe wskaźniki i statusy projektu, a wbudowane raporty oferują kompleksowe podsumowania procesów, przepływów pracy i zadań. Niestandardowe funkcje analityczne umożliwiają dostosowywanie raportów i wskaźników do konkretnych potrzeb biznesowych.

Najlepsza opcja dla przedsiębiorstw: Jira Align

Struktura projektu

Jira Align zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym w firmach, oferując kompleksowy obraz projektów, zespołów i inicjatyw. Interesariusze mogą uzyskać dostęp do aktualnych informacji, aby podejmować świadome decyzje i angażować się w planowanie strategiczne.

Jira Align ułatwia synchronizację zespołów, zapewniając, że wszystkie one współpracują nad realizacją wspólnych celów, sprzyjając spójności i podnosząc wydajność w całym przedsiębiorstwie. Rozwiązanie to pomaga też zoptymalizować wartość dla klienta przez nadanie priorytetu dostarczaniu produktów i usług spełniających potrzeby klientów. Zapewnia, że firma pozostaje skoncentrowana na klientach i reaguje na wymagania rynku.

Najlepsze zarządzanie zgłoszeniami: Jira Service Management

Jira Service Management wyróżnia się zaawansowanymi funkcjami dostosowanymi pod kątem domyślnego zarządzania usługami IT lub ITSM. Jira Service Management oferuje domyślne praktyki ITSM, które obejmują różne zadania związane z usługami, takie jak wnioski o usługę, zarządzanie incydentami, rozwiązywanie problemów, baza wiedzy oraz zarządzanie zasobami i konfiguracją. Platforma ta jest bardzo elastyczna i oferuje szerokie możliwości dostosowania do wymagań, reguł i regulacji firmy.

Jira Service Management zawiera również kompleksowe wskaźniki, które umożliwiają użytkownikom śledzenie kluczowych wskaźników wydajności i dogłębną ocenę danych w celu przeprowadzenia zaawansowanej analizy biznesowej. Szablon ITSM w Jira Service Management obsługuje praktyki ITIL, które usprawniają świadczenie usług IT i zarządzanie nimi.

Każda z powyższych opcji może być dla Ciebie doskonałym wyborem — a Jira Software integruje się z tymi i wieloma innymi narzędziami, które poprawiają produktywność w miejscu pracy. Jira oferuje dodatkowo narzędzia do zarządzania projektami Agile oraz szablon zarządzania projektami. Dzięki Jira użytkownicy mogą w razie potrzeby zmienić kierunek i podzielić pracę na mniejsze elementy, którymi łatwiej zarządzać. Szablon zatwierdzania dokumentów usprawnia przepływy pracy i zapewnia ustrukturyzowane ramy zarządzania zatwierdzaniem dokumentów.

Rozpocznij pracę z Jira Software

Powtarzające się zadania negatywnie wpływają na rozwój i morale, rozpraszają uwagę oraz utrudniają komunikację i koordynację zespołu. Jira Software usprawnia procesy biznesowe dzięki przepływom pracy z możliwością dostosowania i funkcjom automatyzacji szablonów Jira.

Jira automatyzuje powtarzalne zadania, przypisuje obowiązki i śledzi postępy, sprzyjając wydajności i spójności w zarządzaniu zadaniami. Funkcje współpracy w Jira pozwalają na płynną komunikację między członkami zespołu, umożliwiając firmom zwiększenie produktywności i optymalizację operacji.

Jira Service Management to zaawansowane rozwiązanie w zakresie przepływów pracy, usprawniające zadania związane z usługami i zarządzanie zadaniami, zapewniające jednolite świadczenie usług i obsługujące zgłoszenia. Intuicyjny interfejs i narzędzia do współpracy Jira Service Management umożliwiają zespołom płynną interakcję, zwiększając zadowolenie klientów.

Oprogramowanie do automatyzacji przepływów pracy: często zadawane pytania

Jakie rodzaje zadań można zautomatyzować za pomocą oprogramowania Jira?

Jira Software ma szerokie możliwości dostosowania dzięki szablonom Jira. To oprogramowanie potrafi automatyzować przypisywanie zadań, śledzenie zgłoszeń i powiadomienia. Reguły i warunki automatyzacji Jira uwzględniają tworzenie spersonalizowanych sekwencji automatyzacji, które ustawiają wyzwalacze na podstawie określonych zdarzeń lub kryteriów.

Ta elastyczność umożliwia firmom automatyzację różnych czynności, od prostych zadań po złożone przepływy pracy między zespołami, usprawniając procesy zoptymalizowane pod kątem ich dokładnych wymagań operacyjnych. Jira obsługuje również rutynowe czynności administracyjne, takie jak generowanie raportów i zarządzanie uprawnieniami, oraz pomaga firmom zachować spójność, co zwiększa produktywność i usprawnia realizację projektów.

Czy automatyzację w Jira Software można dostosować?

Opcje automatyzacji z możliwością dostosowania w Jira umożliwiają firmom tworzenie indywidualnych rozwiązań, które najlepiej pasują do ich przepływów pracy. Użytkownicy mogą projektować i konfigurować przepływy pracy, reguły i wyzwalacze, aby zautomatyzować zadania zgodne z określonymi procesami. Użytkownicy mogą definiować kolejne kroki, statusy i zmiany statusu odpowiadające ich wymaganiom.

W jaki sposób Jira integruje się z innymi narzędziami do automatyzacji przepływów pracy?

Jira Software integruje się z aplikacjami innych firm, w tym z narzędziami programistycznymi, platformami do zarządzania projektami, oprogramowaniem do współpracy i środowiskami testowymi. Dzięki interfejsom API i integracjom, Jira ułatwia przepływ informacji, usprawnia przepływy pracy, zwiększa produktywność i zapewnia użytkownikom scentralizowaną platformę do efektywnego zarządzania zadaniami i projektami.

Korzystaj z Jira Software za darmo

Następny
Szablony