Close
Strzałka z pętlą

Trener z zakresu metodyki agile

Praktyczny przewodnik Atlassian po programowaniu Agile

Przeglądaj tematy
Strzałka Agile

Zacznij korzystać z Jira za darmo

Przyspiesz wdrażanie metodyki Agile w Twojej organizacji i pomóż zespołom w realizacji ważnych zadań.

Czym jest metodologia Agile?

Metodologia Agile to podejście do zarządzania projektami, które polega na dzieleniu projektu na etapy i kładzie nacisk na ciągłą współpracę i doskonalenie. Zespoły działają zgodnie z cyklem planowania, realizacji i oceny.

Tematy dotyczące metodyk zwinnych

[KONTYNUACJA]

W tradycyjnym modelu kaskadowym osoby odpowiedzialne za jedną dziedzinę projektu realizują swoje zadania, a następnie „przerzucają efekty przez płot” do kolejnego zespołu, natomiast metodyka Agile zakłada powoływanie interdyscyplinarnych zespołów opartych na współpracy. Podstawę podejścia Agile stanowią: otwarta komunikacja, współpraca, umiejętność przystosowania się oraz wzajemne zaufanie członków zespołu. Chociaż lead projektu lub product owner zazwyczaj ustalają priorytety dostarczanej pracy, to ostatecznie zespół decyduje o sposobie jej realizacji, samodzielnie organizując pracę w oparciu o szczegółowo określone zadania i przypisania.

Koncepcja Agile nie jest po prostu zbiorem wydarzeń czy konkretnych technik programowania. Jest ona raczej grupą metodyk silnie nastawionych na krótkie cykle gromadzenia informacji zwrotnych i ciągłe doskonalenie.

Przykład programowania Agile | Atlassian Agile Coach

W pierwotnej wersji Manifestu Agile nie zalecano dwutygodniowych iteracji ani optymalnych wielkości zespołu. Manifest zawierał po prostu zestaw podstawowych wartości, zgodnie z którymi to człowiek znajduje się na pierwszym miejscu. To, w jaki sposób wraz z zespołem wykorzystasz dziś te wartości — bez względu na to, czy stosujesz podręcznikową wersję metody Scrum, czy łączysz ją z elementami metodyk Kanban i XP — zależy wyłącznie od Ciebie.

Dlaczego warto postawić na metodykę Agile?

Zespoły decydują się na wdrożenie metodyki Agile, aby szybko reagować na zmiany na rynku lub opinie klientów bez groźby zawalenia planów na cały rok. Planowanie na bieżąco i dostarczanie produktów w małych, częstych przyrostach pozwala zespołowi gromadzić informacje zwrotne na temat każdej zmiany i uwzględniać je w przyszłych planach minimalnym kosztem.

Nie chodzi tu jednak tylko o liczby, a przede wszystkim o ludzi. Jak opisano w Manifeście Agile, autentyczne interakcje międzyludzkie są ważniejsze od sztywnych procesów. Współpraca z klientami i innymi członkami zespołu jest ważniejsza od wcześniej zdefiniowanych ustaleń. Z kolei dostarczenie skutecznego rozwiązania problemu klienta jest ważniejsze od bardzo szczegółowej dokumentacji.

Zespół Agile łączy wspólna wizja, którą jego członkowie ucieleśniają w sposób, który uznają za najlepszy. Każdy zespół wyznacza własne standardy jakości, użyteczności i kompletności. Na podstawie ich „definicji ukończenia” można określić, jak szybko będą wykonywać swoją pracę. Choć z początku może się to wydawać niebezpieczne, liderzy firm przekonują się, że gdy zaufają zespołowi Agile, jego członkowie mają większe poczucie własności i starają się spełniać (a nawet przekraczać) oczekiwania kierownictwa.

Agile wczoraj, dziś i jutro

Jako moment powstania metodyki Agile przyjmuje się publikację Manifestu Agile w 2001 roku. Od tego czasu opracowano wiele ram postępowania opartych na zasadach Agile, takich jak Scrum, Kanban, Lean czy programowanie ekstremalne (XP). Wszystkie wcielają w życie podstawowe zasady, takie jak częste iteracje, ciągłe uczenie się oraz zapewnianie wysokiej jakości, na swój własny sposób. Metodyki Scrum i XP są preferowane przez zespoły zajmujące się tworzeniem oprogramowania, natomiast z Kanban najczęściej korzystają zespoły ukierunkowane na usługi, na przykład IT lub HR.

Obecnie wiele zespołów Agile łączy praktyki pochodzące z różnych ram postępowania, wzbogacając je o sposób pracy unikatowy dla danego zespołu. Niektóre zespoły zapożyczają pewne rytuały z metodyki Agile (takie jak regularne spotkania stand-up, retrospektywy, backlogi itp.), podczas gdy inne wypracowały zupełnie nowe praktyki Agile (np. zespoły Agile marketingowe, które przestrzegają zasad opisanych w Manifeście Agile marketingu).

Atlassian Agile Coach

Zespoły Agile na miarę przyszłości będą przykładały większą wagę do własnej skuteczności niż do ścisłego przestrzegania doktryny. Otwartość, zaufanie i autonomia stały się walutą kulturową dla firm, które pragną przyciągnąć najlepszych ludzi i jak najlepiej wykorzystać ich kompetencje. Takie firmy już udowadniają, że praktyki mogą się różnić w zależności od zespołu, pod warunkiem że u ich podstaw leżą właściwe zasady.

Metodyki Agile w Atlassian

Każdy zespół powinien wdrażać praktyki Agile w sposób dopasowany do swoich potrzeb i kultury. W Atlassian nie ma dwóch zespołów, które stosowałyby praktyki Agile w taki sam sposób.

Choć wiele z naszych zespołów realizuje swoje prace w sprintach, wyraża szacunki w punktach historyjek i ustala priorytety w backlogu, nie jesteśmy zagorzałymi praktykami metodyki Scrum. Ani metodyki Kanban. Ani też żadnej innej metodyki funkcjonującej pod konkretną nazwą. Zamiast tego zapewniamy każdemu zespołowi swobodę selektywnego wdrażania tych praktyk, które pozwolą mu osiągnąć najwyższą skuteczność. Ciebie również zachęcamy do zastosowania podobnego podejścia.

Jeśli na przykład należysz do zespołu nastawionego na korzystanie z kolejek, takiego jak IT, solidną podstawą do wdrożenia praktyk Agile będzie metodyka Kanban. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby przy okazji wdrożyć kilka praktyk z metodyki Scrum, takich jak sesje demonstracyjne z interesariuszami lub regularne retrospektywy.

Kluczem do właściwego stosowania metodyki Agile jest wprowadzenie filozofii ciągłego doskonalenia. Poeksperymentuj z różnymi praktykami i omów je z zespołem podczas otwartej i szczerej rozmowy. Zachowaj te, które się sprawdzają, a inne odrzuć.

Metodyki Agile w Atlassian | Atlassian Agile Coach

Korzystanie z niniejszej witryny

Żywimy przekonanie, że każdy zespół musi wypracować własny sposób wdrożenia metodyki Agile, dlatego w tej witrynie nie znajdziesz konkretnych procedur czy zaleceń. Zawiera ona natomiast praktyczne wskazówki dotyczące pracy w trybie iteracyjnym, dostarczania korzyści dla klientów i wdrażania metod ciągłego doskonalenia. Zapoznaj się z nimi, omów je ze swoim zespołem i wprowadź zmiany, które Twoim zdaniem mają sens.

Możesz również skorzystać z samouczków na temat stosowania tych praktyk w Jira, czyli naszym narzędziu do zarządzania projektami dla wysoko wydajnych zespołów. Chcesz skonfigurować tablicę Kanban? Uzyskać analizy z raportu na temat prędkości Twojego zespołu? Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w samouczkach.

Jesteś na dobrej drodze. Tak trzymaj!