Close

Sprawdź, jak Jira Align udoskonala metodyki Agile na dużą skalę. Obejrzyj demonstrację →

Uwolnij zwinność przedsiębiorstwa

Jira Align łączy strategię biznesową z technicznym wykonaniem

Jira Align — główny baner

Transformacja rozpoczyna się od połączonych zespołów


Uzyskaj widoczność w czasie rzeczywistym

Uzyskaj widoczność w czasie rzeczywistym

Agreguj dane na poziomie zespołu, aby uzyskać obraz całej pracy wykonywanej w przedsiębiorstwie w czasie rzeczywistym.

Dopasuj każdy zespół

Dopasuj każdy zespół do strategii

Zadbaj o to, aby wszyscy byli na bieżąco, co umożliwi określenie zakresu, harmonogramów i zależności między zespołami i portfelami.

Optymalizuj pod kątem wartości

Optymalizuj pod kątem wartości dla klienta

Połącz strategiczne inwestycje z wartością dla klienta tworzoną, aby szybciej i bardziej niezawodnie osiągać wyniki.

Zrzut ekranu pokoju programu.
Obejrzyj demonstrację
Zobacz je w akcji

Obejrzyj demonstrację

Dowiedz się więcej o zaletach, kluczowych funkcjach i przykładach zastosowania Jira Align.

Serwowanie sukcesu
Zobacz nasze usługi doradcze

Przeglądaj usługi Jira Align

Dowiedz się, jak działania w ramach przedsięwzięć Pomyślne wdrożenie, Wskazówki techniczne i Rozwój praktyk mogą przyspieszyć osiągnięcie sukcesu we wdrażaniu metody Scaled Agile.

NARZĘDZIA DLA KAŻDEJ ROLI

Zespoły w przedsiębiorstwach rozwijają się dzięki Jira Align

Menedżerowie portfeli

Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Kierownicy

Przekuj strategię w działania, by zwiększyć wartość swojej głównej misji i wizji dla przedsiębiorstwa

Zespoły ds. świadczenia usług

Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią firmy
Zrzut ekranu tablicy programu.
Zrzut ekranu tablicy programu.

Menedżerowie ds. programów i specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu

Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu

Menedżerowie produktu

Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom na liście zadań i śledź postępy w czasie rzeczywistym dzięki harmonogramom

Zespoły ds. transformacji

Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie
Menedżerowie ds. programów i specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu
Menedżerowie ds. programów i specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu

Elastyczna obsługa ram postępowania Agile

Jedyna platforma, która pozwala wdrażać i rozszerzać dowolne ramy postępowania, w tym hybrydowe i niestandardowe, na dużą skalę.

Scaled Agile Framework (SAFe)

Scrum@Scale

Niestandardowe lub hybrydowe

Spotify

Disciplined Agile

LeSS

Książka

Czym się różnią najważniejsze skalowane ramy postępowania?

NAJLEPSZE POŁĄCZENIE PLANOWANIA NA POZIOMIE ZESPOŁU I PRZEDSIĘBIORSTWA

Zwiększ możliwości zespołów pracujących w Jira Software

Jira Software Data Center
Jira Software

Bezproblemowa integracja z rozwiązaniami Jira

Dzięki Jira Align zespoły mogą nadal pracować w Jira Software przy jednoczesnym rozszerzeniu koordynacji i planowania na program, portfolio i przedsiębiorstwo.

Jira Align Gartner

Lider w raporcie Magic Quadrant 2022 firmy Gartner

Dowiedz się, dlaczego rozwiązanie Jira Align zostało uznane za lidera w najnowszej ocenie narzędzi do zwinnego planowania w przedsiębiorstwie

ROZWIĄZANIE, KTÓRE ZDOBYŁO ZAUFANIE KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE
Anthem
Nielsen
Homeland Security
Dimension Data
NCR

Ściana z kluczem w zamku

Zaufaj Jira Align

Zabezpieczenia są wbudowane w strukturę naszych produktów. Dowiedz się więcej na temat naszego podejścia.

CHCESZ WYKONAĆ KOLEJNY KROK?

Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć