Close

Usługi doradcze w zakresie agile w dużej skali

Od pierwszego spotkania związanego z planowaniem programu po uruchomienie pierwszego portfolio nigdy nie jesteś sam na drodze do sukcesu we wdrażaniu metody Scaled Agile z wykorzystaniem Jira Align. Posiadamy fachową wiedzę o produktach i praktykach, której potrzebujesz, aby dostarczyć natychmiastowe korzyści swoim zespołom i liderom biznesowym.

Ludziki wspinające się na przeszkody

Pomyślne wdrożenie

Od tego zaczyna się pomyślne wdrożenie metody Scaled Agile

Pomyślne wdrożenie to krótkoterminowe przedsięwzięcie wymagane w przypadku każdego nowego wdrożenia Jira Align. Podczas kilku pierwszych tygodni korzystania z Jira Align specjalista ds. pomyślnego wdrożenia będzie współpracował z Tobą, aby uwzględnić Twoje zespoły, partnerów, procesy, dane i technologie w planie implementacji.

Działania związane z pomyślnym wdrożeniem:
Znacznik wyboru

Połączenie Jira Align z narzędziem zespołu

Znacznik wyboru

Zidentyfikowanie zespołów i programów, które zostaną wdrożone do Jira Align jako pierwsze

Znacznik wyboru

Wskazanie osób w organizacji, które będą pomagać we wdrożeniu Jira Align, oraz podział ról i obowiązków

Znacznik wyboru

Analiza danych pod kątem kolejnych etapów pracy

Znacznik wyboru

Dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie konfiguracji narzędzia zespołu

Wskazówki techniczne

Menedżer techniczny ds. klientów

Menedżerowie techniczni ds. klientów (TAM) rozwiązania Jira Align pełnią rolę długoterminowych, interdyscyplinarnych doradców zarówno w przypadku praktyk, jak i technologii, pomagając uwolnić pełen potencjał Jira Align. Świadczą oni usługi proaktywnego planowania i doradztwa strategicznego w zakresie zrozumienia i przyjęcia najlepszych praktyk Jira Align przez Twoją organizację w miarę jej rozwoju.

Menedżerowie techniczni ds. klientów ułatwiają:
Znacznik wyboru

Zdobycie informacji o najlepszych praktykach bezpośrednio od eksperta z firmy Atlassian posiadającego wiedzę na temat produktów i procedur

Znacznik wyboru

Radzenie sobie z wyzwaniami transformacji związanymi ze strukturyzacją użytkowników, danych i procedur

Znacznik wyboru

Przyjęcie nowoczesnych wzorców w zakresie procesów i automatyzacji w zespołach


Ludziki jadące na rowerze o skomplikowanej budowie

Enterprise Success Package

W skład pakietu Enterprise Success Package wchodzą usługi TAM oraz Premier Support. Otrzymujesz dedykowane analizy i wsparcie, a Twoje zespoły mogą ograniczyć złożone zamówienia do pojedynczej pozycji.

Dzięki pakietowi Enterprise Success Package zyskujesz wszystkie korzyści związane z usługą TAM oraz bezpośredni dostęp do dedykowanego globalnego zespołu starszych inżynierów wsparcia, którzy są zobowiązani do zapewnienia wyższego poziomu umów SLA oraz krótszego czasu klasyfikowania i rozwiązywania zgłoszeń pomocy technicznej.

Rozwój praktyk korporacyjnych

Fachowa wiedza na temat metody Scaled Agile w miarę rozszerzania związanych z nią działań

Podczas przechodzenia przez różne etapy transformacji Agile może zaistnieć potrzeba bezpośredniego zaangażowania eksperta ds. metodyki Agile, który pomoże organizacji w osiągnięciu sukcesu z Jira Align. Niezależnie od tego, jakie są Twoje potrzeby, architekci rozwiązań Atlassian i partnerzy ds. rozwiązań Atlassian oferują szkolenia, zajęcia i warsztaty, które pomogą w ich spełnieniu.

Przedsięwzięcia związane z rozwojem praktyk pomogą Ci:
Znacznik wyboru

Wprowadzić Jira Align na dużą skalę poprzez dzielenie się sprawdzonymi wzorcami wdrożenia

Znacznik wyboru

Zastosować w praktyce ramy postępowania Scaled Agile Framework

Znacznik wyboru

Napędzać zmiany i transformację w organizacji

Znacznik wyboru

Przyjąć najlepsze praktyki branżowe

Znajdź odpowiedniego dla siebie partnera specjalizującego się w skalowaniu agile


Rozpocznij od tych warsztatów z zakresu praktyk Scaled Agile

Aktówka

Usługi doradcze w zakresie agile w dużej skali

Optymalizacja wartości pod kątem wzrostu w dużej skali

Wiele dokumentów

Szybki start w środowisku produkcyjnym

Zademonstruj korzyści rozwiązania Jira Align na podstawie własnych danych i zespołów.

Bloki

Rozszerzenie programów

Dodaj 2–4 dodatkowe programy do działania Szybki start.

Łączenie elementów układanki

Rozszerzenie na portfolio

Włącz bieżące programy do swojego pierwszego portfolio.

Rakieta

Zwiększenie możliwości zespołu ds. transformacji

Pozwól swojemu zespołowi ds. transformacji działać niezależnie.

Budowla z klocków

Moduł usług dotyczących rozwiązania

Elastyczne moduły umożliwiające spełnienie potrzeb związanych z transformacją Agile.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?