Close

Accelerate your enterprise agility and ensure implementation success with our services packages for Jira Align. Learn more.

Przyspiesz realizację strategii i uwolnij potencjał Agile

Niezależnie od roli użytkownika, środowiska czy konkretnego przypadku użycia, możesz korzystać ze wszystkich narzędzi potrzebnych do zapewnienia zwinności transformacyjnej w jednym miejscu.


Rozwiązania dla zespołów na każdym poziomie

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. dostarczania produktów


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Wybierz środowisko lub utwórz własne


Disciplined Agile

Jira Align to jedyna platforma na tyle elastyczna, aby umożliwiać mieszanie różnych metod i dopasowywanie ich do procesów użytkowników.

Wdrażaj nowe sposoby pracy lub wspomagaj dotychczasowe


Zarządzanie portfelami wg zasad Lean


Śledzenie czasu


Inżynieria wartości


Zastępowanie Excela

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu