Close

Przyspiesz realizację strategii i uwolnij potencjał Agile

Niezależnie od roli użytkownika, środowiska czy konkretnego przypadku użycia, możesz korzystać ze wszystkich narzędzi potrzebnych do zapewnienia zwinności transformacyjnej w jednym miejscu.


Rozwiązania dla zespołów na każdym poziomie

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

dollar

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. dostarczania produktów


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Wybierz środowisko lub utwórz własne


Disciplined Agile

Jira Align to jedyna platforma na tyle elastyczna, aby umożliwiać mieszanie różnych metod i dopasowywanie ich do procesów użytkowników.

Wdrażaj nowe sposoby pracy lub wspomagaj dotychczasowe


Zarządzanie portfelami wg zasad Lean


Śledzenie czasu


Inżynieria wartości


Zastępowanie Excela


Znajdź odpowiedniego dla siebie partnera specjalizującego się w skalowaniu agile

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu