Close

Dołącz do nas na Team Talks: Jira Align i dowiedz się, jak podejmować decyzje oparte na danych uzyskiwanych w czasie rzeczywistym, korzystając z Jira Align. Zarejestruj się bezpłatnie →

Jira Align do zarządzania produktami

Maksymalizuj dostarczanie wartości


Droga zespołu zarządzania produktem do metodyki Agile


Częste wyzwania:

Nie udaje nam się dostosować naszej strategii na dłużej do tego, nad czym faktycznie pracuje zespół odpowiedzialny za dostarczenie.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Udostępnienie fenomenalnego planu rozwoju opartego na współpracy, który będzie światłem przewodnim dla realizacji strategii w trakcie pracy.


Nie do końca jest jasne, jak zyskujemy 100-procentową pewność, że w pierwszej kolejności realizujemy odpowiednie zadania.


Zgromadzenie wszystkich potrzebnych informacji z całej firmy, uporządkowanie ich według priorytetów i opracowanie planu — a to wszystko w jednym, dobrze zorganizowanym miejscu.


Obecnie prowadzenie dokładnych i niezawodnych pomiarów, a także analizowanie wartości pod kątem wizji, budżetu i celów, leży w sferze marzeń.


Umożliwienie ciągłej ewaluacji wizji oraz celów w odniesieniu do kosztów i wartości na łatwych w obsłudze pulpitach.Częste wyzwania:

Kierownictwo boryka się z problemem zapewnienia, że organizacja realizuje wartość przedsiębiorstwa, trzymając się dokładnie strategii korporacyjnej, i poparciem tego konkretnymi dowodami.


Stale trawi nas poczucie konieczności utwierdzania kierownictwa najwyższego i wysokiego szczebla w przekonaniu, że inwestycje w dział techniczny naprawdę się opłacają.


Odpowiedzialność poszczególnych programów (i wchodzących w ich skład zespołów) za prace, które zobowiązały się wykonać, staje się prawdziwym ciężarem obarczonym dużą dozą komplikacji i niejasności.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Udostępnienie aktualnych i modyfikowanych w czasie rzeczywistym widoków ilustrujących te obszary portfela, w których dostarczana jest wartość, z uwzględnieniem powiązania z wydatkami.


Dostosowane do potrzeb kierownictwa raporty, które umożliwią dostarczanie informacji osobom na najwyższym szczeblu precyzyjnie, szybko i regularnie.


Udostępnienie metryk oraz kart wyników, które zapewniają wgląd w to, nad czym zespoły faktycznie pracują.


„[Jira Align] pomaga nam wykonać więcej pracy w szybszym tempie, a przy tym zrobić to lepiej i ograniczyć tarcia w obrębie całego cyklu życia rozwoju produktu”.

Starszy menedżer produktu

Korporacja z listy Fortune 50

Ulubione funkcje menedżerów produktu

Dołącz do nas w utopijnej krainie zarządzania produktem, prawdziwej kopalni wygodnych narzędzi do tworzenia raportów oraz innych fantastycznych aplikacji, które ułatwią pracę.

Ikona wielu stron

Tablica programu

Przedstawiaj w formie wizualnej uzgodnienia między zespołami zarządzania produktem i programistycznymi dotyczące tego, na których etapach bieżącej lub nadchodzącej inwestycji portfelowej będą dostarczać poszczególne funkcje.

Ikona wykresu słupkowego

Prognozy i symulacje

Przewiduj możliwe skutki swoich decyzji i oceniaj wpływ ryzyka, aby podejmować lepsze decyzje w niepewnych sytuacjach.

Ikona przeglądarki z okiem

Śledzenie programu

Na jednej stronie zapoznaj się ze stanem wszystkich obiektów Agile, takich jak ryzyka, zależności, cele, epiki i funkcje.

Ikona ekspansji

Podsumowanie postępów

Zyskaj pełny obraz tego, nad czym pracujecie — od poziomu epiku, aż do poziomu zadania.

Ikona mapy

Wielowarstwowe plany rozwoju

W tym miejscu zyskasz szerszy ogląd najważniejszych planów rozwojowych organizacji z podziałem na linie produktów.

Ikona przesuwania kontenera

Zarządzanie backlogiem

Ustalaj priorytety możliwości na poziomie wielu strumieni wartości.

Poznaj korzyści dla innych ról w Twojej organizacji

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. świadczenia usług


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu