Close

Jira Align dla zespołów finansowych

Wypracuj maksymalną wartość i zoptymalizuj przydziały finansowe na poziomie wszystkich zespołów i projektów


Droga zespołu zarządzającego finansami do metodyki Agile


Częste wyzwania:

Nasze codzienne zadania związane z dokładnym prowadzeniem ksiąg schodzą na drugi plan, ustępując przekazywaniu wartości inwestorom, analitykom i pracownikom.


Spędzamy mnóstwo czasu na przekopywanie się przez wątpliwe dane, aby przygotować sprawozdania, a gdy już je przygotujemy, okazuje się, że nie są już dokładne.


Nie mamy 100-procentowej pewności, jak możemy pomóc w upewnieniu się, że monetyzacja koncepcji się powiedzie i przyniesie zyski w ostatecznym rozrachunku.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Udostępnienie niezwykle rozbudowanego zestawu wiodących w branży sprawozdań finansowych i budżetowych, dzięki czemu przygotowanie sprawozdań na właściwym poziomie zajmuje mniej czasu, który można spożytkować na obsługę ksiąg.


Udostępnienie pojedynczego źródła danych aktualizowanego w czasie rzeczywistym, co daje pewność, że na naszych sprawozdaniach można polegać.


Zapewnienie widoczności finansowej na poziomie portfela i programu oraz możliwość połączenia finansów z wartością.Częste wyzwania:

Nasze codzienne zadania związane z dokładnym prowadzeniem ksiąg schodzą na drugi plan, ustępując przekazywaniu wartości inwestorom, analitykom i pracownikom.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Udostępnienie niezwykle rozbudowanego zestawu wiodących w branży sprawozdań finansowych i budżetowych, dzięki czemu przygotowanie sprawozdań na właściwym poziomie zajmuje mniej czasu, który można spożytkować na obsługę ksiąg.


Spędzamy mnóstwo czasu na przekopywanie się przez wątpliwe dane, aby przygotować sprawozdania, a gdy już je przygotujemy, okazuje się, że nie są już dokładne.


Udostępnienie pojedynczego źródła danych aktualizowanego w czasie rzeczywistym, co daje pewność, że na naszych sprawozdaniach można polegać.


Nie mamy 100-procentowej pewności, jak możemy pomóc w upewnieniu się, że monetyzacja koncepcji się powiedzie i przyniesie zyski w ostatecznym rozrachunku.


Zapewnienie widoczności finansowej na poziomie portfela i programu oraz możliwość połączenia finansów z wartością.


„[Jira Align] jest dla nas kluczem do skalowania metodyki Agile i pomaga nam zrealizować więcej prac, tych właściwych, a przy tym zrobić to lepiej i szybciej”.

Starszy dyrektor

Firma z sektora usług finansowych z listy Fortune 50

Ulubione funkcje zespołów finansowych

Będziesz potrzebować znacznie lepszego kalkulatora, aby zsumować wszystkie korzyści, jakie zapewniają same tylko sprawozdania finansowe.

Ikona hantli

Wartość portfela do wydatków

Uzyskaj podsumowanie wszystkich wydatków CapEx, OpEx, związanych z wartością oraz innych dla każdego portfela. Zapoznaj się z czytelnymi wskaźnikami stanu dostosowania, ryzyka oraz budżetu.

Ikona punktora

Budżet, szacunki i stan faktyczny

Uzyskaj szczegółową strukturę wydatków w zestawieniu z danymi szacunkowymi oraz budżetem na poziomie organizacji, oddziału i produktu w jednym raporcie.

Oznaczenie lokalizacji

Zarządzanie strategiczne

Monitoruj kondycję, poziom ryzyka, przydziały, status, budżet oraz fundusze inicjatyw strategicznych.

Ikona przepływu pracy

Stan i finansowanie projektu

Monitoruj aktualny stan lejka projektów, obserwując, jak każdy z nich przesuwa się od momentu rozpoczęcia, przez etap biznesplanu, aż do zatwierdzenia.

Ołówek i papier

Metryki i karty wyników

Konsoliduj najważniejsze metryki, pomiary i karty wyników na poziomie wydań, sprintów, zespołów i pojedynczych osób, oraz zarządzaj nimi.

Poznaj korzyści dla innych ról w Twojej organizacji

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. świadczenia usług


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu