Close

Zespoły ds. transformacji

Przyspiesz transformację. Osiągnij lepsze wyniki.


Droga lidera ds. transformacji do metodyki Agile


Częste wyzwania:

Zadowolenie wszystkich poprzez wdrożenie właściwych ram postępowania lub hybrydy.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Obsługa wszystkich metod skalowania Agile, jakie można sobie wyobrazić, dzięki czemu dostosowanie się do udokumentowanych praktyk programowania Agile w Twojej organizacji to dla nas pestka.


Umożliwienie każdemu, niezależnie od jego pozycji na drabinie hierarchicznej, uczestnictwa w sposób znaczący.


Udostępnienie integrującej platformy do zarządzania cyklem życia transformacji cyfrowej, którą każdy będzie umiał obsłużyć, polubi i wykorzysta w odpowiednim stopniu.


Walka ze smokami w imię znalezienia Świętego Graala ciągłego doskonalenia.


Fantastyczne karty coachingowe, które rzucą nieco światła na sposoby pracy w obrębie całego systemu zgodne z metodyką Agile.Częste wyzwania:

Zadowolenie wszystkich poprzez wdrożenie właściwych ram postępowania lub hybrydy.


Umożliwienie każdemu, niezależnie od jego pozycji na drabinie hierarchicznej, uczestnictwa w sposób znaczący.


Walka ze smokami w imię znalezienia Świętego Graala ciągłego doskonalenia.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Obsługa wszystkich metod skalowania Agile, jakie można sobie wyobrazić, dzięki czemu dostosowanie się do udokumentowanych praktyk programowania Agile w Twojej organizacji to dla nas pestka.


Udostępnienie integrującej platformy do zarządzania cyklem życia transformacji cyfrowej, którą każdy będzie umiał obsłużyć, polubi i wykorzysta w odpowiednim stopniu.


Fantastyczne karty coachingowe, które rzucą nieco światła na sposoby pracy w obrębie całego systemu zgodne z metodyką Agile.


„Musimy mieć możliwość szybkiego wkroczenia na rynek. Musimy skracać czas od pomysłu do wdrożenia, dlatego takie narzędzia, jak [Jira Align], które pomagają nam to osiągnąć, są dla nas strategicznie istotne”.

Mike Hoffman

Starszy dyrektor ds. zarządzania projektami

Ulubione funkcje zespołów odpowiedzialnych za transformację

Zapoznaj się z rewolucyjnymi funkcjami w zakresie zarządzania transformacją, które wniosą do Twoich programów spokój umysłu i stabilizację.

Ikona hantli

Wbudowany coaching i szkolenia

Udzielaj właściwej pomocy we właściwym czasie zgodnie z mistrzowskim podejściem do zawartości w Jira Align (na żywo i na żądanie).

Ikona punktora

Listy zadań postępów

Udostępniaj wytyczne na żywo, krok po kroku, wykonując powtarzalne procedury, gdy nowe osoby dołączają do przepływu.

Oznaczenie lokalizacji

Mapowanie ram postępowania

Mapuj czynności wykonywane na każdym etapie wdrażania ram postępowania lub metody do Jira Align na wizualnej mapie procesu.

Ikona przepływu pracy

Tablice kanban

Przeglądaj tablice Kanban poszczególnych etapów procesu dotyczące wszystkich poziomów pracy — historyjek, funkcji, wydajności, epików i tematów.

Ołówek i papier

Planowanie możliwości

Zarządzaj funkcjami powiązanymi z możliwościami, śledź ogólny postęp i analizuj wykresy burn-up funkcji.

Ikona wyszukiwania z symbolem plusa

Kontrola i adaptacja

Przeprowadzaj okresową ocenę postępów i wraz z zespołem się nad nimi zastanów w celu wypracowania pomysłów na usprawnienie procesu.

Poznaj korzyści dla innych ról w Twojej organizacji

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. świadczenia usług


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu