Close

Dołącz do nas na Team Talks: Jira Align i dowiedz się, jak zgromadzić dane w jednym miejscu i podejmować lepsze decyzje, korzystając z Jira Align. Zarejestruj się bezpłatnie →

Jira Align do zarządzania programami

Maksymalizuj dostarczanie wartości


Droga zespołu zarządzania programem do metodyki Agile


Częste wyzwania:

Brak dobrego sposobu na uzyskanie dostępu do aktualnych analiz, aby wiedzieć, na ile zbliżamy się do terminowego dostarczenia produktu.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Udostępnienie czytelnego pulpitu programu zawierającego prognozy, symulację, raporty monitorowania ryzyka i wiele innych funkcji. Nareszcie możemy w mgnieniu oka wysyłać aktualne co do minuty raporty zawierające tylko niezbędne informacje.


Szalona plątanina zależności i ryzyk, którymi musimy zarządzać, obejmująca wiele programów.


Udostępnienie atrakcyjnej wizualizacji zależności między programami, o której menedżerowie programów mogli wcześniej tylko marzyć.


Maniakalna potrzeba zapewnienia doskonałego przydziału i płynnego równoważenia zasobów w celu bezproblemowego podziału pracy między zespołami.


Wysoce zadowalający, spójny widok przydziału zasobów na poziomie różnych projektów pozwalający w niesamowity wręcz sposób wychwytywać luki i obszary o słabej wydajności, umożliwiając ich szybką likwidację.Częste wyzwania:

Brak dobrego sposobu na uzyskanie dostępu do aktualnych analiz, aby wiedzieć, na ile zbliżamy się do terminowego dostarczenia produktu.


Szalona plątanina zależności i ryzyk, którymi musimy zarządzać, obejmująca wiele programów.


Maniakalna potrzeba zapewnienia doskonałego przydziału i płynnego równoważenia zasobów w celu bezproblemowego podziału pracy między zespołami.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Udostępnienie czytelnego pulpitu programu zawierającego prognozy, symulację, raporty monitorowania ryzyka i wiele innych funkcji. Nareszcie możemy w mgnieniu oka wysyłać aktualne co do minuty raporty zawierające tylko niezbędne informacje.


Udostępnienie atrakcyjnej wizualizacji zależności między programami, która dotychczas leżała wyłącznie w sferze fantazji, jakie pojawiały się w kierowniczych umysłach wyczerpanych planowaniem inwestycji portfelowych.


Wysoce zadowalający, spójny widok przydziału zasobów na poziomie różnych projektów pozwalający w niesamowity wręcz sposób wychwytywać luki i obszary o słabej wydajności, umożliwiając ich szybką likwidację.


„Wdrożenie trwało zaledwie kilka tygodni, a nie miesięcy, kwartałów czy lat (...), a zamiast zmuszać ludzi do korzystania z produktu wbrew ich woli, jak zwykle ma to miejsce, zauważyliśmy, że sami DĄŻĄ DO KORZYSTANIA z [Jira Align]! Próbujemy opanować ekscytację!”

Dyrektor ds. transformacji

Firma technologiczna z listy Fortune 50

Ulubione funkcje menedżerów programu

Obserwuj perfekcję w działaniu i zapoznaj się z fantastycznymi funkcjami, które pomogą zespołowi zarządzającemu programem odnieść sukces.

Ikona połączonych pierścieni

Tablica programu

Przedstawiaj w formie wizualnej uzgodnienia między zespołami zarządzania produktem i programistycznymi dotyczące tego, na których etapach bieżącego lub przyszłego kwartału bądź wydania będą dostarczane poszczególne funkcje.

Ikona wykresu słupkowego

Prognozy i symulacje

Przewiduj możliwe skutki swoich decyzji i oceniaj wpływ ryzyka, aby podejmować lepsze decyzje w niepewnych sytuacjach.

Ikona zegarka

Śledzenie programu

Na jednej stronie zapoznaj się ze stanem wszystkich obiektów Agile, takich jak ryzyka, zależności, cele, epiki i funkcje.

Ikona wykresu organizacyjnego

Podsumowanie postępów

Zyskaj pełny obraz tego, nad czym pracujecie — od poziomu epiku, aż do poziomu zadania.

Ikona mapy

Wielowarstwowe plany rozwoju

W tym miejscu zyskasz szerszy ogląd najważniejszych planów rozwojowych organizacji z podziałem na linie produktów.

Ikona ekspansji

Zarządzanie zależnościami

Zarządzaj złożonymi zależnościami między różnymi programami i zespołami, aby zapewnić płynne przekazywanie i integracje.

Poznaj korzyści dla innych ról w Twojej organizacji

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. świadczenia usług


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu