Close

Dołącz do nas na Team Talks: Jira Align i dowiedz się, jak zgromadzić dane w jednym miejscu i podejmować lepsze decyzje, korzystając z Jira Align. Zarejestruj się bezpłatnie →

Raportowanie Agile dla kierownictwa

Maksymalizuj dostarczanie wartości


Droga kierownictwa do metodyki Agile


Częste wyzwania:

Kierownictwo boryka się z problemem zapewnienia, że organizacja realizuje wartość przedsiębiorstwa, trzymając się dokładnie strategii korporacyjnej, i poparciem tego konkretnymi dowodami.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Udostępnienie aktualnych i modyfikowanych w czasie rzeczywistym widoków ilustrujących te obszary portfela, w których dostarczana jest wartość, z uwzględnieniem powiązania z wydatkami.


Stale trawi nas poczucie konieczności utwierdzania kierownictwa najwyższego i wysokiego szczebla w przekonaniu, że inwestycje w dział techniczny naprawdę się opłacają.


Dostosowane do potrzeb kierownictwa raporty, które umożliwią dostarczanie informacji osobom na najwyższym szczeblu precyzyjnie, szybko i regularnie.


Odpowiedzialność poszczególnych programów (i wchodzących w ich skład zespołów) za prace, które zobowiązały się wykonać, staje się prawdziwym ciężarem obarczonym dużą dozą komplikacji i niejasności.


Udostępnienie metryk oraz kart wyników, które zapewniają wgląd w to, nad czym zespoły faktycznie pracują.Częste wyzwania:

Kierownictwo boryka się z problemem zapewnienia, że organizacja realizuje wartość przedsiębiorstwa, trzymając się dokładnie strategii korporacyjnej, i poparciem tego konkretnymi dowodami.


Stale trawi nas poczucie konieczności utwierdzania kierownictwa najwyższego i wysokiego szczebla w przekonaniu, że inwestycje w dział techniczny naprawdę się opłacają.


Odpowiedzialność poszczególnych programów (i wchodzących w ich skład zespołów) za prace, które zobowiązały się wykonać, staje się prawdziwym ciężarem obarczonym dużą dozą komplikacji i niejasności.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Udostępnienie aktualnych i modyfikowanych w czasie rzeczywistym widoków ilustrujących te obszary portfela, w których dostarczana jest wartość, z uwzględnieniem powiązania z wydatkami.


Dostosowane do potrzeb kierownictwa raporty, które umożliwią dostarczanie informacji osobom na najwyższym szczeblu precyzyjnie, szybko i regularnie.


Udostępnienie metryk oraz kart wyników, które zapewniają wgląd w to, nad czym zespoły faktycznie pracują.


„Wdrożenie trwało zaledwie kilka tygodni, a nie miesięcy, kwartałów czy lat (...), a zamiast zmuszać ludzi do korzystania z produktu wbrew ich woli, jak zwykle ma to miejsce, zauważyliśmy, że sami DĄŻĄ DO KORZYSTANIA z [Jira Align]! Próbujemy opanować ekscytację!”

Dyrektor ds. transformacji

Korporacja z listy Fortune 50

Ulubione funkcje kierownictwa

Zapoznaj się z przedstawionymi poniżej rewolucyjnymi funkcjami opracowanymi z myślą o kadrze kierowniczej, które zapewniają wyjątkową widoczność i określanie zakresu odpowiedzialności w czasie rzeczywistym.

Ikona znaku dolara

Wartość portfela do wydatków

Uzyskaj podsumowanie wszystkich wydatków CapEx, OpEx, związanych z wartością oraz innych dla każdego portfela. Zapoznaj się z czytelnymi wskaźnikami stanu dostosowania, ryzyka oraz budżetu.

Ikona wykresu słupkowego

Budżet, szacunki i stan faktyczny

Uzyskaj szczegółową strukturę wydatków w zestawieniu z danymi szacunkowymi oraz budżetem na poziomie organizacji, oddziału i produktu w jednym raporcie.

Znacznik wyboru

Zarządzanie strategiczne

Monitoruj kondycję, poziom ryzyka, przydziały, status, budżet oraz fundusze inicjatyw strategicznych.

Ikona węzła

Zarządzanie zasobami

Przydzielaj zasoby z wyprzedzeniem, aby odizolować ograniczenia zasobów, które mogą prowadzić do powstawania wąskich gardeł w zespołach. Wizualizuj plan, aby usprawnić dostarczanie.

Ikona wykresu słupkowego

Metryki i karty wyników

Konsoliduj najważniejsze metryki, pomiary i karty wyników na poziomie wydań, sprintów, zespołów i pojedynczych osób, oraz zarządzaj nimi.

Ikona świnki-skarbonki

Stan i finansowanie projektu

Monitoruj aktualny stan lejka projektów, obserwując, jak każdy z nich przesuwa się od momentu rozpoczęcia, przez etap biznesplanu, aż do zatwierdzenia.

Poznaj korzyści dla innych ról

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. świadczenia usług


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu