Close

Dołącz do nas na Team Talks: Jira Align i dowiedz się, jak szybciej dostarczać wyniki klientom, korzystając z Jira Align. Zarejestruj się bezpłatnie →

Specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu

Zoptymalizuj możliwości przewidywania ścieżki realizacji projektu i dostarczanie wartości


Droga zespołu zarządzania programem do metodyki Agile


Częste wyzwania:

Brak dobrego sposobu na uzyskanie dostępu do aktualnych analiz, aby wiedzieć, na ile zbliżamy się do terminowego dostarczenia produktu.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Udostępnienie czytelnego pulpitu programu zawierającego prognozy, symulację, raporty monitorowania ryzyka i wiele innych funkcji. Nareszcie możemy w mgnieniu oka wysyłać aktualne co do minuty raporty zawierające tylko niezbędne informacje.


Szalona plątanina zależności i ryzyk, którymi musimy zarządzać, obejmująca wiele programów.


Udostępnienie atrakcyjnej wizualizacji zależności między programami, która dotychczas leżała wyłącznie w sferze fantazji, jakie pojawiały się w kierowniczych umysłach wyczerpanych planowaniem inwestycji portfelowych.


Maniakalna potrzeba zapewnienia doskonałego przydziału i płynnego równoważenia zasobów w celu bezproblemowego podziału pracy między zespołami.


Wysoce zadowalający, spójny widok przydziału zasobów na poziomie różnych projektów pozwalający w niesamowity wręcz sposób wychwytywać luki i obszary o słabej wydajności, umożliwiając ich szybką likwidację.Częste wyzwania:

Brak dobrego sposobu na uzyskanie dostępu do aktualnych analiz, aby wiedzieć, na ile zbliżamy się do terminowego dostarczenia produktu.


Szalona plątanina zależności i ryzyk, którymi musimy zarządzać, obejmująca wiele programów.


Maniakalna potrzeba zapewnienia doskonałego przydziału i płynnego równoważenia zasobów w celu bezproblemowego podziału pracy między zespołami.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Udostępnienie czytelnego pulpitu programu zawierającego prognozy, symulację, raporty monitorowania ryzyka i wiele innych funkcji. Nareszcie możemy w mgnieniu oka wysyłać aktualne co do minuty raporty zawierające tylko niezbędne informacje.


Udostępnienie atrakcyjnej wizualizacji zależności między programami, która dotychczas leżała wyłącznie w sferze fantazji, jakie pojawiały się w kierowniczych umysłach wyczerpanych planowaniem inwestycji portfelowych.


Wysoce zadowalający, spójny widok przydziału zasobów na poziomie różnych projektów pozwalający w niesamowity wręcz sposób wychwytywać luki i obszary o słabej wydajności, umożliwiając ich szybką likwidację.


„Musimy mieć możliwość szybkiego wkroczenia na rynek. Musimy skracać czas od pomysłu do wdrożenia, dlatego takie narzędzia, jak [Jira Align], które pomagają nam to osiągnąć, są dla nas strategicznie istotne”.

Starszy dyrektor ds. zarządzania projektami

Kamień węgielny

Ulubione funkcje specjalistów ds. ścieżki realizacji projektu

Funkcje dla specjalistów ds. ścieżki realizacji projektu? Oferujemy pełną gamę takich rozwiązań!

Linia na wykresie

Tablica programu

Przedstawiaj w formie wizualnej uzgodnienia między zespołami zarządzania produktem i programistycznymi dotyczące tego, na których etapach bieżącej lub nadchodzącej inwestycji portfelowej będą dostarczać poszczególne funkcje.

Ikona wykresu słupkowego

Prognozy i symulacje

Przewiduj możliwe skutki swoich decyzji i oceniaj wpływ ryzyka, aby podejmować lepsze decyzje w niepewnych sytuacjach.

Ikona wyróżnienia z kciukiem w górę

Śledzenie programu

Na jednej stronie zapoznaj się ze stanem wszystkich obiektów Agile, takich jak ryzyka, zależności, cele, epiki i funkcje.

Ikona przepływu pracy

Podsumowanie postępów

Zyskaj pełny obraz tego, nad czym pracujecie — od poziomu epiku, aż do poziomu zadania.

Ikona strony

Wielowarstwowe plany rozwoju

W tym miejscu zyskasz szerszy ogląd najważniejszych planów rozwojowych organizacji z podziałem na linie produktów.

Ikona wykresu słupkowego

Zarządzanie zależnościami

Zarządzaj złożonymi zależnościami między różnymi programami i zespołami, aby zapewnić płynne przekazywanie i integracje.

Poznaj korzyści dla innych ról w Twojej organizacji

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. świadczenia usług


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu