Close

Już teraz poznaj nowe oblicze pracy zespołowej dzięki narzędziu Atlassian Intelligence. Dowiedz się więcej.

Zacznij realizować swoją misję

Produkty Atlassian przyspieszają wprowadzanie idei w życie.

Nasze produkty w chmurze są oparte na platformie Atlassian

Połącz wszystkie zespoły, narzędzia i dane, aby zwiększyć
produktywność i skalować organizację.

Efektywne produkty dla każdego zespołu

Efektywne produkty dla każdego zespołu

Czołowe narzędzie do tworzenia oprogramowania wykorzystywane przez zespoły pracujące z metodykami zwinnymi do planowania, śledzenia postępu prac oraz wdrażania.

Połącz zespoły biznesowe z technologicznymi, aby dopasować strategię do wyników w skali przedsiębiorstwa.

Współpracuj na wysokich obrotach, szybko reaguj na zmiany biznesowe i zapewniaj doskonałą obsługę klientów i pracowników.

Porządkuj i ustalaj priorytety pomysłów, udostępniaj harmonogramy produktów oraz łącz zespoły biznesowe i techniczne — wszystko w systemie Jira.

Niektórych zdarzeń nie da się uniknąć. Informuj użytkowników i zapanuj nad lawiną wiadomości do działu wsparcia podczas przerw w dostępie do usług.

Powiadamiaj właściwych ludzi w odpowiednim czasie dzięki zaawansowanym możliwościom wysyłania alertów o incydentach i harmonogramom dyżurów

Współpraca

Uzyskaj szybki dostęp do informacji, aby mieć więcej czasu na realizację zadań. Organizuj pracę, twórz dokumenty i omawiaj projekty w jednym miejscu.

Współpracuj, aby razem zdziałać więcej. Tablice Trello umożliwiają zespołowi organizowanie projektów w ciekawy, elastyczny i atrakcyjny wizualnie sposób.

Zapewnij synchronizację działań, łącząc ze sobą zespoły, ich aplikacje i pracę — gdziekolwiek jest wykonywana.

Kodowanie, kompilowanie i wydawanie

Współpracuj przy tworzeniu kodu, korzystając z komentarzy w tekście i poleceń pull request. Zarządzaj i udostępniaj repozytoria Git. Twórz i dostarczaj oprogramowanie, pracując zespołowo.

Wykorzystaj możliwości repozytoriów Git i Mercurial dzięki łatwej w obsłudze aplikacji.

Połącz rozproszoną architekturę oprogramowania i współpracujące nad nią zespoły w pojedynczym, ujednoliconym środowisku.

Ciągła integracja, wdrażanie i zarządzanie wydaniami.

Wyszukuj, monitoruj i śledź w repozytoriach SVN, Git i Perforce.

Wyszukuj błędy i poprawiaj jakość kodu dzięki możliwości jego przeglądania przez współpracowników.

Tożsamość i bezpieczeństwo

Przejrzystość w całej organizacji, zasady bezpieczeństwa i kontrola nad infrastrukturą Atlassian Cloud.

Łatwe w obsłudze, administrowaniu i integracji narzędzie do zarządzania tożsamością z funkcją jednokrotnego logowania.

Przedstawiamy Point A

Tutaj dobre pomysły stają się niesamowitymi produktami

Uzyskaj ekskluzywny dostęp do nowych narzędzi, nawiąż kontakt z naszymi zespołami produktowymi i pomóż tworzyć przyszłość nowoczesnej pracy zespołowej.