Close

Zacznij realizować swoją misję

Produkty Atlassian przyspieszają wprowadzanie idei w życie.

Sercem naszych produktów jest nasza platforma

Nasze produkty w chmurze znajdują się na wspólnej platformie, łącząc zespoły, ich pracę i dane w jednym miejscu.

Analiza NOWY

Podejmuj mądrzejsze decyzje

Automatyzacja

Zredukuj zadania manualne

Współpraca

PRACA BEZ ZAKŁÓCEŃ

Połączenie

Połącz swoje narzędzia

Administrator

Zarządzaj centralnie

Sercem naszych produktów jest nasza platforma

Efektywne produkty dla każdego zespołu

Planuj, śledź i wspieraj

Czołowe narzędzie do tworzenia oprogramowania wykorzystywane przez zespoły pracujące z metodykami zwinnymi, które umożliwia planowanie, śledzenie postępu prac oraz wdrażanie.

Połącz zespoły biznesowe z technologicznymi, aby dopasować strategię do wyników w skali przedsiębiorstwa.

Przyjazne i intuicyjne środowisko współpracy dla zespołów biznesowych i ich projektów, opracowane z myślą o koordynacji działań międzyzespołowych i eliminowaniu barier.

Skoncentruj się na potrzebach klientów, ustalaj priorytety produktowe jako zespół i sprawnie przechodź od ideacji do dostarczania klientom gotowych produktów — a to wszystko w systemie Jira.

Współpracuj z wysoką prędkością, szybko reaguj na zmiany biznesowe i zapewniaj doskonałą obsługę klientów i pracowników.

Niektórych zdarzeń nie da się uniknąć. Informuj użytkowników i opanuj lawinę wiadomości do działu wsparcia podczas przerw w dostępie do usług.

Powiadamiaj właściwych ludzi w odpowiednim czasie dzięki zaawansowanym możliwościom wysyłania alertów o incydentach i harmonogramom dyżurów

Rejestruj wnioski, śledź je i informuj o nich, korzystając z prostego rozwiązania pomocy technicznej przeznaczonego dla użytkowników aplikacji Slack i Microsoft Teams.

Współpraca

Uzyskaj szybki dostęp do informacji, aby mieć więcej czasu na realizację zadań. Organizuj pracę, twórz dokumenty i omawiaj projekty w jednym miejscu.

Współpracuj, aby zwiększyć wydajność. Tablice Trello umożliwiają zespołowi organizowanie projektów w ciekawy, elastyczny i atrakcyjny wizualnie sposób.

Zapewnij synchronizację działań, łącząc ze sobą zespoły, ich aplikacje i pracę — gdziekolwiek jest wykonywana.

Twórz kod, kompiluj i wydawaj

Współpracuj przy tworzeniu kodu, korzystając z komentarzy w tekście i poleceń pull request. Zarządzaj i udostępniaj repozytoria Git. Twórz i dostarczaj oprogramowanie pracując zespołowo.

Wykorzystaj możliwości repozytoriów Git i Mercurial dzięki łatwej w obsłudze aplikacji.

Połącz rozproszoną architekturę oprogramowania i współpracujące nad nią zespoły w pojedynczym, ujednoliconym środowisku.

Ciągła integracja, wdrażanie i zarządzanie wydaniami.

Wyszukuj, monitoruj i śledź w repozytoriach SVN, Git i Perforce.

Wyszukuj błędy i poprawiaj jakość kodu dzięki możliwości jego przeglądania przez współpracowników.

Tożsamość i bezpieczeństwo

Przejrzystość w całej organizacji, zasady bezpieczeństwa i kontrola nad infrastrukturą Atlassian Cloud.

Łatwe w obsłudze, administrowaniu i integracji narzędzie do zarządzania tożsamościami z funkcją jednokrotnego logowania.

Przedstawiamy Point A

Tutaj dobre pomysły stają się niesamowitymi produktami

Uzyskaj ekskluzywny dostęp do nowych narzędzi, nawiąż kontakt z naszymi zespołami produktowymi i pomóż tworzyć przyszłość nowoczesnej pracy zespołowej.