Close

Zespołowe przeglądanie kodu

Dostarczaj kod wysokiej jakości.

Przeprowadzaj przeglądy kodu, omawiaj zmiany, dziel się wiedzą i identyfikuj błędy w repozytoriach SVN, Git, Mercurial, CVS i Perforce.

Crucible — różnice w kodzie

Przejrzyj

Twórz formalne, szybkie lub oparte na przepływie pracy przeglądy kodu i przypisuj je do odpowiednich członków zespołu.

Omawiaj

Prowadź wielowątkowe dyskusje w oparciu o przeglądy kodu. Dodawaj komentarze do poszczególnych wierszy kodu, plików lub całego zestawu zmian.

Monitorowanie

Podejmuj działania na podstawie priorytetów, ustalanych z wykorzystaniem ujednoliconych widoków, które prezentują działania na kodzie, zatwierdzone zmiany, przeglądy i komentarze.

Raport

Popraw jakość kodu dzięki danym dotyczącym fragmentów, które wymagają dokładniejszego sprawdzenia. Z łatwością monitoruj stan przeglądów i sprawdzaj, kto pracuje zbyt wolno.

Crucible — śledzenie

Prosty proces audytu i kontroli zgodności

Uzyskaj dostęp do dziennika audytu zawierającego wszystkie informacje dotyczące sprawdzania kodu, włącznie z historią określonych przeglądów. Dostosuj przepływ pracy w narzędziu Jira Software, tak aby programiści przerywali działania w trakcie przeglądania kodu.

Czat zespołowy

Narzędzia integracji o kluczowym znaczeniu

Ulepsz przepływ pracy dzięki rozwiązaniom Jira Software, Bitbucket Server, Bamboo i setkom innych narzędzi deweloperskich.

Ikona

Procedury tworzenia oprogramowania

Jira Software automatycznie aktualizuje zgłoszenia na podstawie aktywności osób sprawdzających kod. Narzędzie Crucible pozwala przekształcać komentarze w zgłoszenia za pomocą jednego kliknięcia.

Ikona

Współdziałanie rozwiązań

Połącz narzędzie Crucible z Bitbucket za pomocą jednego kliknięcia i przeglądaj kod bezpośrednio po utworzeniu nowych gałęzi.

Ikona

Ciągła integracja

Narzędzie Crucible można przystosować do niemal każdego zastosowania. Potrzebujesz innych dodatków? Utwórz je, korzystając z interfejsu API REST.

„Największą zaletą produktów firmy Atlassian jest ich elastyczność. Narzędzia dostosowują się do trybu naszej pracy, a nie odwrotnie”.

ERIK HUDDLESTON, WICEPREZES DS. ROZWOJU

Grupa Dachis

Podstawowe plany hostowania samodzielnego

Małe zespoły

USD X
Płatność jednorazowa
do 5 użytkowników
Bezpłatnie przez 30 dni
Karta kredytowa nie jest wymagana

Rozwijające się zespoły

USD X
Płatność jednorazowa, nieograniczona liczba repozytoriów
Bezpłatnie przez 30 dni
Karta kredytowa nie jest wymagana