Close

Proste rozwiązanie do formalnego przeglądania kodu

Dowiedz się, jak dzięki współpracy zespołowej możesz dostarczać kod wysokiej jakości.

Narzędzie do przeglądania kodu

Identyfikuj poważne błędy, ulepszaj architekturę kodu lub omawiaj wymagane ulepszenia dzięki funkcjom formalnego, szybkiego lub opartego na przepływie pracy przeglądania kodu.

Dyskusje śródwierszowe

Współpracuj przy tworzeniu kodu, korzystając z komentarzy śródwierszowych, dyskusji z wątkami oraz wzmianek mention.

Strumienie aktywności

Śledź postęp prac projektowych w czasie rzeczywistym dzięki strumieniom aktywności, prezentującym najnowsze komentarze i aktualizacje dotyczące sprawdzania kodu.

Usprawnij i przyśpiesz proces tworzenia kodu

Ikona

Integracja Jira Software

Automatycznie aktualizuj zgłoszenia w Jira Software na podstawie aktywności osób sprawdzających kod. Przekształcaj komentarze w zgłoszenia za pomocą jednego kliknięcia.

Ikona

Przeglądanie kodu przed commitem

Przeglądaj kod przed zaewidencjonowaniem i przeniesieniem do działu produkcji.

Ikona

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Śledź aktywność w projektach, korzystając ze spersonalizowanych powiadomień i przypomnień o przeglądach.

Ikona

Wykresy i raporty

Zapewnij uczestnikom projektu bieżące informacje w postaci wykresów i wskaźników zawierających zatwierdzone wiersze kodu (LOC), osoby zatwierdzające najwięcej zmian, wszystkie zmiany wprowadzone w projekcie i inne.

Ikona

Audyt i kontrola zgodności

Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji dotyczących sprawdzania kodu, włącznie z historią określonych przeglądów. Śledź zgłoszenia i kod źródłowy, korzystając z narzędzi Jira Software i Fisheye.

Ikona

Przeglądy iteracyjne

Upewnij się, że wszystkie przeglądane pliki są aktualne i zostały w nich uwzględnione zmiany wprowadzane w trakcie trwania procesu sprawdzania.

Zespołowe przeglądanie kodu