Close
crucible code review tool

Narzędzie do przeglądania kodu

Identyfikuj poważne błędy, ulepszaj architekturę kodu lub omawiaj wymagane ulepszenia dzięki funkcjom formalnego, szybkiego lub opartego na przepływie pracy przeglądania kodu.

Dyskusje śródwierszowe

Współpracuj przy tworzeniu kodu, korzystając z komentarzy śródwierszowych, dyskusji z wątkami oraz wzmianek mention.

crucible inline discussions
crucible activity streams

Strumienie aktywności

Śledź postęp prac projektowych w czasie rzeczywistym dzięki strumieniom aktywności, prezentującym najnowsze komentarze i aktualizacje dotyczące sprawdzania kodu. 

Zespołowe przeglądanie kodu

Wypróbuj bezpłatnie