Close

Zakup i licencjonowanie — często zadawane pytania

Okresy próbne

Czy mogę wypróbować produkt bezpłatnie przed zakupem? Copy link to heading Copied! Pokaż

Oferujemy w pełni funkcjonalne wersje próbne naszych produktów i planów Cloud. Plan Cloud Standard można wypróbować przez 14 dni, a plany Cloud Premium / Cloud Enterprise — przez 30 dni. Po zakończeniu okresu próbnego można nadal korzystać z produktu, dodając dane karty kredytowej w witrynie my.atlassian.com. Jeśli zdecydujesz się zaprzestać z korzystania z naszych usług Cloud, oferujemy pełny zwrot kosztów w ciągu pierwszego miesiąca korzystania z usługi płatnej po zakończeniu okresu próbnego. Po upływie pierwszego płatnego miesiąca nie będziemy w stanie zwrócić kosztów ani zaoferować zamiany. Jeśli po zakończeniu 14-dniowego okresu próbnego planu Standard nie dodasz danych karty kredytowej, witryna zostanie automatycznie zmieniona na plan Cloud Free.

Uwaga: nasze wersje próbne produktów Cloud uwzględniają dostęp do pomocy technicznej, jednak nie zapewniamy tworzenia kopii zapasowych danych w przypadku wersji próbnych. Ta usługa jest dostępna tylko dla abonentów subskrypcji miesięcznych i rocznych. W trakcie okresu próbnego produktów Cloud Premium nie będą honorowane umowy SLA z zabezpieczeniem finansowym.

Samodzielnie zarządzane produkty Data Center można wypróbować przez 30 dni przed zakupem, co daje możliwość zapoznania się z produktami Atlassian i skorzystania z nich, zanim podejmie się decyzje o kupnie. Wszystkie wersje próbne produktów samodzielnie zarządzanych są w pełni funkcjonalne. Po zakupie uzyskuje się dostęp do dokładnie tych samych funkcji, z których korzystało się w okresie próbnym. Aby rozpocząć okres próbny, przejdź do strony Data Center.

Bezpłatne okresy próbne związane z migracją do chmury

Jeśli korzystasz już z licencji Data Center, oferujemy również bezpłatne okresy próbne związane z migracją do chmury na czas pozostały do zakończenia subskrypcji (do 12 miesięcy), z zachowaniem poziomu ilościowego (do 10 000 użytkowników). Nasze bezpłatne okresy próbne związane z migracją do chmury podlegają takim samym warunkom jak standardowe okresy próbne produktów Cloud, ale dają klientom korzystającym z produktów samodzielnie zarządzanych możliwość sprawdzenia oraz przetestowania rozwiązań Cloud i z czasem migracji do chmury bez dodatkowych opłat.

Nadal korzystasz z wersji Server? Oferujemy bezpłatne 60-dniowe okresy próbne migracji do chmury dla klientów korzystających z wersji Server, którym wygasł okres konserwacji. Dowiedz się więcej.

Aplikacje ze sklepu Marketplace

Przez 30 dni można bezpłatnie wypróbować dowolną aplikację (w wersji Cloud lub Data Center) ze sklepu Marketplace. Okresy próbne aplikacji musi aktywować administrator witryny Cloud lub administrator Atlassian zarządzający planem Data Center.

W przypadku miesięcznych subskrypcji Cloud po zakończeniu okresu próbnego koszt aplikacji zostanie automatycznie uwzględniony w kolejnym rachunku, chyba że aplikacja zostanie ręcznie dezaktywowana. W przypadku rocznych subskrypcji Cloud zachowanie możliwości korzystania z aplikacji po upływie okresu próbnego będzie wymagało ręcznego wysłania zapytania o wycenę i dokonania zakupu.

Poziom ilościowy użytkowników kupowanych aplikacji Data Center musi odpowiadać poziomowi ilościowemu nadrzędnej licencji Data Center. Aplikacja będzie działać jedynie wówczas, gdy poziom ilościowy użytkowników licencji będzie co najmniej taki, jak w produkcie nadrzędnym — nawet jeśli z aplikacji będą korzystali tylko niektórzy licencjonowani użytkownicy. Odpowiedzi na dodatkowe pytania zawiera sekcja często zadawanych pytań dotyczących aplikacji ze sklepu Marketplace.

Jak przedłużyć okres próbny? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby przedłużyć okres próbny usługi Cloud skontaktuj się z naszym Zespołem doradców, podając adres URL swojej witryny, a z chęcią udzielimy pomocy.

Nowe licencje wersji próbnej Data Center można wygenerować w witrynie my.atlassian.com. Po zalogowaniu wybierz opcję New Trial License (Nowa licencja wersji próbnej), a następnie produkt, który chcesz wypróbować. Pamiętaj, że do wygenerowania klucza licencji wersji próbnej potrzebny będzie identyfikator serwera.

Ceny i rabaty

Ile kosztują produkty Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

Bieżące informacje na temat cen są zawsze dostępne na stronach naszych produktów:

Aby zyskać ogólne pojęcie o przewidywanych kosztach miesięcznych lub rocznych korzystania z produktów Cloud, skorzystaj z naszego kalkulatora rozwiązań chmurowych.

Dla klientów korzystających z wersji Data Center zainteresowanych przejściem na wersję Cloud przygotowaliśmy spersonalizowany kalkulator, który w dwukolumnowym widoku pozwoli porównać koszty, biorąc pod uwagę posiadane produkty Data Center.

Jakie rozwiązania szkoleniowe są dostępne? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian oferuje kursy obsługi produktów Jira, Confluence i narzędzi programistycznych prowadzone przez instruktorów. Każdy kurs jest prowadzony prywatnie lub publicznie w naszej wirtualnej klasie (za pośrednictwem usługi WebEx). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Szkolenia.

Czy Atlassian oferuje jakiekolwiek rabaty? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nasze plany Cloud zaczynają się od poziomu Free przeznaczonego dla maksymalnie 10 użytkowników / 3 agentów, który można skalować w miarę rozwoju zespołu. W dowolnej chwili można bezpłatnie wypróbować nasze plany Cloud Standard i Premium.

Dla zarejestrowanych organizacji non-profit, studentów i nauczycieli, instytucji akademickich, projektów open-source i certyfikowanych partnerów Atlassian przygotowaliśmy specjalną ofertę cenową. Szczegóły można znaleźć poniżej.

Czy organizacje non-profit mogą skorzystać ze specjalnych cen? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby pomóc uwolnić potencjał ich zespołów, Atlassian oferuje uprawnionym organizacjom non-profit zniżkowe licencje na produkty, czyli licencje Community. Posiadacze licencji Community są uprawnieni do skorzystania z obniżonych, przedstawionych niżej cen:

Subskrypcje Atlassian Cloud — 75% zniżki od ceny katalogowej

 • Jira Cloud Standard/Premium/Enterprise
 • Jira Service Management Cloud Standard/Premium/Enterprise
 • Jira Product Discovery Cloud Standard
 • Confluence Cloud Standard/Premium/Enterprise
 • Statuspage (tylko plany miesięczne)
 • Trello Standard/Premium/Enterprise
 • Atlas Standard/Premium
 • Aplikacje ze sklepu Marketplace

Subskrypcje Atlassian Cloud — 100% zniżki od ceny katalogowej

 • Bitbucket Cloud Standard
 • Atlassian Guard (zabezpieczenia klasy korporacyjnej i scentralizowana administracja w ramach wszystkich produktów chmurowych Atlassian)

Subskrypcje Atlassian Data Center (samodzielnie zarządzane) — 100% zniżki od ceny katalogowej

 • Jira Software Data Center
 • Jira Service Management Data Center
 • Confluence Data Center
 • Bitbucket Data Center
 • Aplikacje ze sklepu Marketplace

Ubiegaj się o przyznanie licencji Community, wypełniając nasz formularz wniosku o licencję Community. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki ustalamy, kto może skorzystać z oferty, znajduje się w odpowiedzi na pytanie „Jak Atlassian ustala, kto kwalifikuje się do skorzystania z licencji Community?”.

W jaki sposób Atlassian ustala, kto kwalifikuje się do rabatów dla organizacji non-profit? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian współpracuje z Percent — wiodącą platformą weryfikacji i darowizn — w celu sprawdzania, czy ubiegające się organizacje non-profit, instytucje akademickie oraz studenci i nauczyciele spełniają kryteria kwalifikacji licencji Atlassian ze zniżką.

Aby zakwalifikować się do uzyskania licencji Community (zniżki dla organizacji non-profit), organizacja musi być uznawana za organizację non-profit w kraju, w którym jest zarejestrowana, zgodnie z obowiązującymi w tym kraju kryteriami kwalifikacyjnymi. Ponadto licencje Community są dostępne tylko dla organizacji non-profit, które mają charakter pozarządowy, niekomercyjny i niepolityczny. Aby uzyskać więcej informacji na temat organizacji niekwalifikujących się, kliknij poniżej opcję dotyczącą niekwalifikujących się typów organizacji.

Po wypełnieniu i przesłaniu wniosku o licencję Community zawarte w nim informacje są przekazywane do firmy Percent w celu dokładnego sprawdzenia pod kątem zgodności z naszymi wytycznymi w sprawie kwalifikowalności do licencji Community. Zautomatyzowana usługa firmy Percent weryfikuje dostarczone oraz publicznie dostępne informacje o Twojej organizacji, aby upewnić się, że jest uprawniona do otrzymania licencji Community.

Percent sprawdza również, czy organizacja:

 • Nie działa kosztem środowiska, praw człowieka, godności ludzkiej ani bezpieczeństwa publicznego
 • Nie wyraża poparcia ani sprzeciwu wobec żadnej partii, kandydatury ani kampanii politycznej
 • Nie dyskryminuje, nie marginalizuje ani nie wyklucza żadnej osoby ani grupy na podstawie osobistych cech ani atrybutów

Należy pamiętać, że wszystkie nowe i dotychczasowe podmioty ubiegające się o licencję Community są sprawdzane przez firmę Percent z użyciem tych samych standardów i wytycznych kwalifikacyjnych. Dzięki naszej współpracy partnerskiej z firmą Percent nasze kryteria przyznawania licencji Community dla społeczności i proces weryfikacji stały się bardziej rygorystyczne. Należy mieć świadomość, że możemy potrzebować dodatkowych informacji, aby kontynuować oferowanie objętych rabatem licencji.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących kwalifikacji prosimy o kontakt. Więcej informacji na temat zatwierdzonej dokumentacji dla uprawnionych organizacji non-profit zawierają wytyczne dotyczące weryfikacji organizacji non-profit.

Stowarzyszenia biznesowe, pracownicze i zawodowe, a w szczególności

 • Organizacje i stowarzyszenia zawodowe — organizacje, których celem jest wspieranie określonego zawodu oraz interesów osób i organizacji związanych z tym zawodem, np.stowarzyszenia lub instytucje zawodowe
 • Towarzystwa pomocy wzajemnej — organizacje będące własnością wyłącznie ich klientów/członków i prowadzone w ich interesie, np. związki zawodowe, kluby towarzyskie
 • Bractwa/stowarzyszenia — stowarzyszenia studentów, które są oddziałami organizacji krajowych lub międzynarodowych i w ramach swojej działalności mogą uczestniczyć w projektach społecznych lub charytatywnych. Stowarzyszenia, bractwa i inne stowarzyszenia honorowe

Służba zdrowia i medycyna

 • Szpital publiczny — szpital będący własnością rządu i przez ten rząd finansowany
 • Fundusz Charytatywny NHS — organizacja charytatywna NHS powiązana z konkretną organizacją NHS poprzez swoje cele i powierników (z wyłączeniem organizacji charytatywnych, których celem jest wspieranie pracy NHS).
 • Szpital prywatny — szpital niebędący własnością rządu, finansowany zwykle przez samych pacjentów lub ubezpieczycieli
 • Szpitale specjalistyczne — szpitale zapewniające usługi o ograniczonym zakresie i/lub ukierunkowane na leczenie schorzeń wymagających szczególnych umiejętności i/lub technologii. np. szpital okulistyczny, szpital ortopedyczny
 • Towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych — organizacje, które zapewniają ubezpieczenie zdrowotne i medyczne osobom lub grupom
 • Towarzystwa oferujące grupowe plany zdrowotne — organizacje, w których pracodawca lub sponsor grupy zapewnia opiekę zdrowotną jej członkom i ich rodzinom

Prawo, rzecznictwo i polityka

Nasza oferta cen specjalnych nie jest kierowana do instytucji administracji publicznej — wszystkie instytucje administracji publicznej muszą zakupić licencje lub subskrypcje komercyjne. W Stanach Zjednoczonych instytucje administracji publicznej na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym obsługujemy za pośrednictwem firmy Carahsoft będącej dystrybutorem produktów Atlassian dla organów administracji publicznej.

 • Organizacje polityczne — organizacje, które prowadzą działalność polityczną i aktywnie uczestniczą w sukcesach i porażkach partii politycznej/grupy/urzędu/kandydata
 • Organizacje rządowe — organizacje lub podmioty rządowe bądź kontrolowane przez rząd. Otrzymywanie funduszy od rządu nie jest równoznaczne z byciem podmiotem kontrolowanym przez rząd.

Religia

 • Miejsce kultu — budynki poświęcone kultowi religijnemu np. kościół, synagoga, meczet
 • Organizacje religijne — organizacje oparte na wierze i przekazujące wszelkiego rodzaju informacje lub przekonania religijne albo w jakikolwiek sposób promujące religię lub przekonania religijne
 • Instytucje religijne — organizacje, które istnieją w celu realizacji określonych przekonań i praktyk religijnych oraz kierowania ich realizacją
 • Religijne organizacje edukacyjne — organizacje zajmujące się edukacją w zakresie przekonań religijnych
 • Rzecznictwo religijne — organizacje, których celem jest wpływanie na politykę w kwestiach religijnych i duchowych

Szkoły i uczelnie

 • Żłobki i przedszkola — organizacje utworzone niezależnie od formalnych placówek szkolnych, zapewniające naukę na poziomie podstawowym i opiekę dla dzieci w wieku od 0 do 5 lat.
 • Szkoły podstawowe — organizacje zapewniające formalną edukację dzieciom w wieku od 5 lat do 12 lat
 • Szkoły ponadpodstawowe — organizacje, które zapewniają formalną edukację dzieciom, zwykle w wieku 12–18 lat, począwszy od klasy następującej po ukończeniu szkoły podstawowej
 • Uczelnie wyższe — organizacje utworzone w celu zapewnienia formalnej edukacji uczniom po ukończeniu szkoły średniej
 • Szkoły zawodowe i techniczne — organizacje utworzone jako technika lub ośrodki szkolenia zawodowego, które zapewniają formalne szkolenie wymagane do wykonywania zadań związanych z określonym zawodem
 • Stowarzyszenia absolwentów — organizacje zrzeszające absolwentów określonej instytucji edukacyjnej, wspierające ją finansowo, rekrutujące jej studentów lub prowadzące inne działania promocyjne.
 • Stowarzyszenia rodziców i nauczycieli — organizacje zrzeszające rodziców i/lub rodziców i nauczycieli oraz innych członków społeczności, którzy są zaangażowani w udzielanie danemu okręgowi szkolnemu pomocy mającej na celu zapewnienie lepszych warunków dzieciom uczęszczającym do danej szkoły (szkół).
 • Szkoły wyższe i zawodowe — oddzielnie utworzone instytucje szkolnictwa pomaturalnego, zapewniające osobom, które ukończyły studia licencjackie, możliwość rozpoczęcia studiów wyższych pozwalających uzyskać tytuł magistra lub stopień doktora
 • Uniwersytet — uczelnia wyższa zapewniająca formalną edukację po ukończeniu szkoły średniej, uprawniona do nadawania akademickich tytułów zawodowych i stopni naukowych
 • Uczelnie oferujące studia pierwszego stopnia — organizacje oferujące absolwentom liceów formalną edukację na poziomie licencjackim przed podjęciem studiów drugiego stopnia, tj. na uniwersytecie
 • Szkoła społeczna — szkoła, która otrzymuje fundusze rządowe, ale działa niezależnie od ustalonego państwowego systemu szkolnictwa, w którym funkcjonuje

Sport, rekreacja i życie społeczne

 • Organizacje sportowe — organizacje zajmujące się wspieraniem sportu zawodowego lub sportowców zawodowych, tj. otrzymujących wynagrodzenie za swoje wyniki

Działalność dobroczynna, wolontariat i pozyskiwanie dotacji

 • Fundusz wieczysty — portfel inwestycyjny, w którym początkowy wkład pochodzi z darowizn na rzecz fundacji. Tego typu fundusze są tworzone w celu finansowania takich instytucji charytatywnych i non-profit, jak kościoły, szpitale czy uniwersytety.
Jak ponownie zweryfikować subskrypcję licencji ze zniżką? Copy link to heading Copied! Pokaż

8 kwietnia 2024 roku (czasu pacyficznego) firma Atlassian poinformowała o zmianach w zasadach programu licencji ze zniżkami, wskutek których jest wymagana ponowna weryfikacja w przypadku niezweryfikowanych instytucji/organizacji (korzystających obecnie z licencji Community), które chcą zachować dostępne licencje ze zniżkami.

Jeśli masz dodatkowe pytania, odpowiedz na zgłoszenie dotyczące ponownej weryfikacji.

 • Aby rozpocząć proces ponownej weryfikacji, prześlij wniosek o ponowną weryfikację przed 8 maja 2024 r. Nasz partner w zakresie weryfikacji, platforma Percent, poświadczy, czy Twoja organizacja/instytucja spełnia kryteria kwalifikacyjne Atlassian.
 • Dotknięci tą zmianą klienci, którzy po próbie przeprowadzenia ponownej weryfikacji nie będą się już kwalifikować, mogą zapłacić z góry, aby uzyskać roczny okres karencji — zgodnie z bieżącą stawką zniżki na licencję Community.
 • Jeśli Twoja organizacja nie zdecyduje się na ponowne zweryfikowanie swoich uprawnień do 8 maja 2024 r., Twoja subskrypcja zmieni się na licencję Commercial w cenie katalogowej. Po przetworzeniu nowego żądania weryfikacji otrzymasz od Atlassian wiadomość e-mail z potwierdzeniem kwalifikacji Twojej organizacji. Kwalifikujący się klienci będą nadal korzystać z subskrypcji licencji ze zniżką (licencji Community, Academic lub szkoleniowej).
Czy instytucje edukacyjne mogą skorzystać ze specjalnych cen? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian oferuje zniżkowe licencje na produkty — licencje Academic — kwalifikującym się instytucjom akademickim. Posiadacze licencji Academic są uprawnieni do skorzystania z przedstawionych poniżej obniżonych cen.

Kwalifikujące się instytucje edukacyjne:

 • Instytucje edukacyjne: szkoły policealne i uczelnie wyższe akredytowane przez krajową komisję akredytacyjną.
 • Biura administracji i rady oświatowe: wojewódzkie, powiatowe, gminne, krajowe i regionalne biura administracji oraz władze zdefiniowanych powyżej instytucji edukacyjnych.
 • Biura administracji K-12: instytucje edukacyjne K-12 tylko do użytku biur administracji (tj. nie wolno przekazywać danych uczniów ani studentów K-12 do produktów lub usług).
 • Biblioteki publiczne
 • Programy kształcenia domowego na poziomie policealnym i uczelnianym
 • Instytuty badawcze powiązane z akredytowanym uniwersytetem
 • Kliniki uniwersyteckie powiązane z akredytowanym uniwersytetem
 • Organizacje szkoleniowo-edukacyjne akredytowane w powołanych ustawowo organach kwalifikacyjnych administracji publicznej.

Subskrypcje Atlassian Cloud — 50% zniżki od ceny katalogowej

 • Trello Standard/Premium/Enterprise
 • Atlas Standard/Premium
 • Jira Cloud Standard/Premium/Enterprise
 • Jira Product Discovery Cloud Standard
 • Jira Service Management Cloud Standard/Premium/Enterprise
 • Bitbucket Cloud Standard
 • Statuspage (tylko plany miesięczne)
 • Aplikacje Atlassian dostępne w sklepie Marketplace (inne niż Confluence)
 • Aplikacje ze sklepu Marketplace

Subskrypcje Atlassian Cloud — 75% zniżki od ceny katalogowej

 • Confluence Cloud Standard/Premium/Enterprise
 • Aplikacje Confluence dostępne w sklepie Marketplace

Subskrypcje Atlassian Cloud — 100% zniżki od ceny katalogowej

 • Atlassian Guard

Subskrypcje Data Center (samodzielnie zarządzane) — 50% zniżki od ceny katalogowej

 • Jira Software Data Center
 • Jira Service Management Data Center
 • Bitbucket Data Center

Subskrypcje Data Center (samodzielnie zarządzane) — 75% zniżki od ceny katalogowej

 • Confluence Data Center (ponad 10 000 poziomów)

Uwaga: obecni posiadacze licencji na wersję Server dla instytucji edukacyjnych zostaną poproszeni o ponowne złożenie wniosku w celu zweryfikowania możliwości dalszego korzystania z tej oferty.

Posiadacze licencji Data Center mogą skorzystać z naszego spersonalizowanego kalkulatora kosztów, aby z łatwością porównać koszty w przypadku korzystania z wersji Cloud i Data Center.

Aby ubiegać się o licencję Academic dla instytucji edukacyjnych, wypełnij formularz wniosku o licencję Atlassian Academic.

Czy instytucje administracji publicznej mogą skorzystać ze specjalnych cen? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nasza oferta cen specjalnych nie jest kierowana do instytucji administracji publicznej — wszystkie instytucje administracji publicznej muszą zakupić licencje lub subskrypcje komercyjne.

W Stanach Zjednoczonych instytucje administracji publicznej na poziomie federalnym, stanowym i lokalnym obsługujemy za pośrednictwem firmy Carahsoft będącej dystrybutorem produktów Atlassian dla organów administracji publicznej.

Z firmą Carahsoft można skontaktować się pod adresem atlassian@carahsoft.com lub za pośrednictwem witryny http://www.carahsoft.com/atlassian.

Czy zespoły realizujące projekty open source mogą skorzystać ze specjalnych cen? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian oferuje swoje produkty Cloud społeczności open source za darmo. Możesz uzyskać więcej informacji na temat licencji na potrzeby projektów open source oraz złożyć wniosek o przyznanie licencji tutaj.

Uwaga: w ramach subskrypcji Cloud Open Source dostępny jest wyłącznie plan Standard.

Czy studenci i nauczyciele mogą skorzystać ze specjalnych cen? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian oferuje subskrypcje po obniżonych cenach na produkty, „licencje Classroom”, przeznaczone dla studentów, absolwentów i nauczycieli korzystających z produktów Atlassian Cloud w salach lekcyjnych lub podczas zajęć edukacyjnych. Posiadacze licencji Classroom są uprawnieni do skorzystania z przedstawionych poniżej obniżonych cen:

Subskrypcje Atlassian Cloud — 75% zniżki od ceny katalogowej

 • Confluence Cloud
 • Jira Cloud
 • Jira Product Discovery Cloud Standard
 • Jira Service Management Cloud
 • Statuspage (tylko plany miesięczne)
 • Aplikacje Atlassian dostępne w sklepie Marketplace
 • Trello
 • Atlas
 • Aplikacje innych firm dostępne w sklepie Marketplace

Subskrypcje Atlassian Cloud — 100% zniżki od ceny katalogowej

 • Bitbucket Cloud Standard
 • Atlassian Guard

Złóż wniosek o subskrypcję Classroom, wypełniając nasz formularz wniosku o licencję Classroom.

Czy sprzedawcy mogą skorzystać ze specjalnych cen? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian nie oferuje specjalnych cen dla niestowarzyszonym sprzedawcom. Specjalne ceny są dostępne dla sprzedawców Corporate Reseller i oficjalnych partnerów Atlassian Partner. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Partnerzy Atlassian.

W jaki sposób Atlassian sprawdza i przyznaje licencje po obniżonych cenach? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian weryfikuje uprawnienia organizacji non-profit, studentów i nauczycieli oraz instytucji akademickich we współpracy z Percent, ale decyzje o przyznaniu zniżkowych licencji podejmuje według własnego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do uznania lub odrzucenia wniosku osoby fizycznej lub organizacji o przyznanie licencji po obniżonej cenie lub do anulowania aktywnej licencji po obniżonej cenie w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, a także do wprowadzania w dowolnym momencie uzupełnień lub zmian w naszych wytycznych dotyczących uprawnień do otrzymania licencji Community, Academic, Classroom i Open Source.

W standardowych okolicznościach odpowiedź na wniosek w sprawie licencji społecznościowej, akademickiej, szkoleniowej lub open source otrzymasz w ciągu 1 dnia roboczego.

Czy Atlassian oferuje zachęty lub rabaty w przypadku migracji z wersji Server lub Data Center do wersji Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, klientom, którzy zdecydują się na migrację, oferujemy wiele form zachęty:

 • Okresy próbne związane z migracją do chmury — zapoznaj się z funkcjami wersji Cloud i testuj migrację przez dłuższy czas. W przeciwieństwie do 7-dniowych okresów próbnych wersji Cloud czas trwania okresu próbnego związanego z migracją do chmury odpowiada pozostałemu czasowi ważności subskrypcji Data Center. Jeśli nadal korzystasz z wersji Server, oferujemy 60-dniowe bezpłatne wersje próbne migracji do Cloud dla klientów Server z wygasłą konserwacją.
 • Środki migracyjne — aby ułatwić uniknięcie podwójnych płatności podczas migracji do chmury, oferujemy kwalifikującym się klientom środki w wysokości równej proporcjonalnej wartości niewykorzystanych subskrypcji Data Center.
 • Podwójne licencjonowanie — w ramach wsparcia w okresie przejściowym dla klientów wersji Data Center migrujących do wersji Cloud przedłużymy kwalifikującym się klientom subskrypcję nawet o 1 rok z rabatem 100%, aby mogli równolegle korzystać z produktów Data Center oraz Cloud.

Nadal korzystasz z wersji Server? Aby dowiedzieć się więcej o pełnym harmonogramie zmian i kolejnych krokach dotyczących Twojej organizacji, odwiedź naszą stronę na temat zakończenia wsparcia technicznego dla wersji Server.

Zamawianie

Jak kupić produkty Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

Produkty Cloud są dostępne w formie subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Aby zacząć z nich korzystać, utwórz witrynę Cloud. Aby skorzystać z automatycznego odnawiania co miesiąc, wybierz kolejno opcje Site Administration (Administracja witryną) > Billing (Rozliczenia) > Billing Details (Szczegóły rozliczeń). Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby dodać dane karty kredytowej lub połączyć konto PayPal. Aby skorzystać z corocznego odnawiania subskrypcji Cloud, skontaktuj się z naszym Zespołem doradców i poproś o wycenę.

Produkty Data Center można wycenić i zakupić bezpośrednio z poziomu koszyka w naszym sklepie internetowym.

Jeśli jesteś sprzedawcą, podczas finalizacji zakupu zaznacz pole „I am a reseller purchasing on behalf of my customer” (Jestem sprzedawcą dokonującym zakupu w imieniu mojego klienta).

Jak utworzyć wycenę? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wprowadzamy nowy silnik rozliczeniowy z udoskonalonym środowiskiem, które ułatwi zarządzanie subskrypcjami Cloud. Oznacza to możliwość zarządzania Twoimi subskrypcjami Cloud w oryginalnym lub udoskonalonym środowisku. Aby się dowiedzieć, które środowisko wykorzystywane jest do rozliczeń w Twoim przypadku, odwiedź tę stronę.

Aby utworzyć niezobowiązującą wycenę na produkty Data Center, wystarczy skorzystać z naszego formularza wyceny i zamówienia, który umożliwia opłacenie produktu od razu lub zapisanie wyceny na później. Tylko wyceny utworzone za pośrednictwem naszego formularza online są uznawane za wiążące. Zrzuty ekranu koszyka nie stanowią oficjalnej wyceny.

W udoskonalonym środowisku rozliczeniowym administratorzy rozliczeń mogą się zalogować w witrynie admin.atlassian.com/billing, wybrać organizację, a następnie kliknąć opcję Wyceny w lewym panelu. W prawym górnym rogu kliknij opcję Zamów wycenę, aby się skontaktować z firmą Atlassian w celu otrzymania wyceny subskrypcji Cloud.

Gdy wycena zostanie utworzona, jej kopię otrzymasz pocztą e-mail. Dostęp do swoich wycen możesz również uzyskać bezpośrednio na stronie my.atlassian.com w oryginalnym środowisku rozliczeniowym oraz na stronie admin.atlassian.com/billing w udoskonalonym środowisku rozliczeniowym.

Jak opłacić zaległą wycenę? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wprowadzamy nowy silnik rozliczeniowy z udoskonalonym środowiskiem, które ułatwi zarządzanie subskrypcjami Cloud. Oznacza to możliwość zarządzania Twoimi subskrypcjami Cloud w oryginalnym lub udoskonalonym środowisku. Aby się dowiedzieć, które środowisko wykorzystywane jest do rozliczeń w Twoim przypadku, odwiedź tę stronę.

W oryginalnym środowisku rozliczeniowym należną kwotę wyceny możesz zapłacić za pomocą karty kredytowej lub usługi PayPal, wykorzystując nasz formularz bezpiecznej płatności internetowej, bądź przelewem, czekiem, za pośrednictwem systemu ACH lub na podstawie warunków zapłaty w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury (w stosownych przypadkach). Wszystkie informacje dotyczące płatności można znaleźć na pierwszej stronie wyceny Atlassian.

W udoskonalonym środowisku rozliczeniowym administratorzy rozliczeń mogą się zalogować w witrynie admin.atlassian.com/billing, wybrać organizację, a następnie kliknąć opcję Wyceny w lewym panelu i wyświetlić wszystkie wyceny. Kliknij pozycję Wyświetl szczegóły obok otwartej wyceny, a następnie opcję Złóż zamówienie, aby przejrzeć szczegóły wyceny i ją potwierdzić.

Jak przesłać zamówienie zakupu (numer zamówienia zakupu) do Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wprowadzamy nowy silnik rozliczeniowy z udoskonalonym środowiskiem, które ułatwi zarządzanie subskrypcjami Cloud. Oznacza to możliwość zarządzania Twoimi subskrypcjami Cloud w oryginalnym lub udoskonalonym środowisku. Aby się dowiedzieć, które środowisko wykorzystywane jest do rozliczeń w Twoim przypadku, odwiedź tę stronę.

Najpierw utwórz wycenę, korzystając z naszego bezpiecznego internetowego formularza wyceny i zamówienia. Na ostatniej stronie z potwierdzeniem zaznacz pole wyboru numeru zamówienia zakupu, aby dodać numer swojego zamówienia zakupu. Numer zamówienia zakupu zostanie dodany do wyceny lub faktury (ważnej przez 30 dni).

Jeśli już masz wycenę lub fakturę, możesz ją zaktualizować w witrynie my.atlassian.com. dla wycen w oryginalnym środowisku rozliczeniowym. Po zalogowaniu się wybierz opcję Zamówienia u góry strony. Na karcie Wyceny znajdziesz swoje otwarte wyceny. Aby dodać numer zamówienia zakupu do wyceny, kliknij opcję Aktualizuj numer zamówienia zakupu.

Aby zapoznać się z wycenami lub fakturami w udoskonalonym środowisku rozliczeniowym, wybierz kartę Wyceny na stronie admin.atlassian.com/billing i kliknij opcję Wyświetl szczegóły obok otwartej wyceny. Kliknij opcję Złóż zamówienie, a następnie wybierz opcję Zmień w polu Metoda płatności. Dodaj swój numer zamówienia zakupu w polu Numer zamówienia zakupu (opcjonalnie), a następnie kliknij opcję Potwierdź.

Pamiętaj: Atlassian umieszcza numer zamówienia zakupu w wycenie lub na fakturze, aby ułatwić śledzenie i czynności księgowe. Nie akceptujemy jednak zamówień zakupu jako formy płatności ani warunków często powiązanych z zamówieniami zakupu.

Jak poprosić o wycenę lub fakturę w walucie innej niż USD? Copy link to heading Copied! Pokaż

Możemy generować wyceny w dolarach amerykańskich (USD), dolarach australijskich (AUD) i jenach japońskich (JPY), jednak waluty AUD i JPY są zarezerwowane dla klientów odpowiednio w Australii i Japonii.

Wszystkie ceny w walucie innej niż USD obliczamy na podstawie kursu wymiany obejmującego marżę z tytułu wahań kursów.

Należy pamiętać o następujących ograniczeniach:

 • Nie możemy wystawiać wycen ani faktur w walucie innej niż USD dla zamówień obejmujących produkty Bitbucket Cloud, Trello, Opsgenie, Statuspage i Jira Align.
 • W przypadku zamówień zawierających produkty Cloud lub aplikacje ze sklepu Marketplace nie przedstawiamy wycen ani nie wystawiamy faktur w dolarach australijskich.
Czy obowiązują jakieś podatki? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian jest firmą z siedzibą w Australii. W związku z tym Atlassian musi pobierać podatek GST od wszystkich klientów z siedzibą na terenie Australii. Atlassian będzie pobierać podatek VAT od tych klientów z Unii Europejskiej, którzy nie podadzą prawidłowego numeru identyfikacji podatkowej zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w UE.

Traktaty podatkowe: jako firma australijska, Atlassian jest zwolniony z podatków potrącanych u źródła w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone. W ramach zapewniania zgodności z przepisami klienci w Stanach Zjednoczonych mogą potrzebować kopii formularza W-8BEN-E, a klienci spoza Stanów Zjednoczonych zaświadczenia o rezydencji podatkowej Atlassian wydanego przez australijski urząd podatkowy.

W przypadku organizacji posiadających siedziby w krajach, które nie zawarły z Australią umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a zatem obowiązuje w nich wymóg naliczenia podatków potrącanych u źródła, ceny mogą ulec zmianie. W takich przypadkach australijskie prawo podatkowe wymaga od nas przedstawienia dowodu potrącenia podatku. W związku z tym będziemy wymagać od klienta dokumentu poświadczającego kwotę potrąconego podatku (urząd podatkowy powinien mieć możliwość przygotowania odpowiednich dokumentów). Aby omówić potencjalne konsekwencje, skontaktuj się z naszym Zespołem doradców.

Czy można wprowadzić zmiany w wycenie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Utworzonych wycen dotyczących produktów Cloud lub Data Center nie można edytować. W celu wprowadzenia zmian w wycenie skontaktuj się z nami.

Płatności i zwroty

Jakie metody płatności są akceptowane i jakie są warunki płatności? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wprowadzamy nowy silnik rozliczeniowy z udoskonalonym środowiskiem, które ułatwi zarządzanie subskrypcjami Cloud. Oznacza to możliwość zarządzania Twoimi subskrypcjami Cloud w oryginalnym lub udoskonalonym środowisku. Aby się dowiedzieć, które środowisko wykorzystywane jest do rozliczeń w Twoim przypadku, odwiedź tę stronę.

Atlassian akceptuje następujące metody płatności:

Karta kredytowa* — (MasterCard, Visa lub American Express) za pośrednictwem naszego bezpiecznego formularza zamówienia i wyceny w oryginalnym środowisku rozliczeniowym. Klienci korzystający z udoskonalonego środowiska rozliczeniowego: aby dokonać płatności za zamówienie, należy odwiedzić stronę admin.atlassian.com/billing. Nie akceptujemy płatności kartą kredytową w przypadku zamówień AUD ani płatności kartą Discover.

PayPal* — tę metodę można wykorzystać do automatycznego odnawiania naszych produktów Cloud oraz opłacania wycen przygotowanych przez Atlassian. W przypadku zakupów w nowym silniku rozliczeniowym przejdź na konto admin.atlassian.com/billing i kliknij Zapłać za pomocą PayPal, aby dodać PayPal jako metodę płatności.

Przelew — rozliczenie przelewu przez nasze instytucje bankowe może potrwać od 7 do 14 dni roboczych. Awizo przelewu można przesłać na adres remittance@atlassian.com.

Czek wysłany pocztą — odbiór i przetworzenie czeku może zająć naszej instytucji finansowej od 7 do 14 dni. Nie przyjmujemy czeków za zamówienia złożone w AUD.

ACH (Automated Clearing House) — przetworzenie płatności może potrwać 5–7 dni roboczych.

Warunki zapłaty w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury — w nowym silniku rozliczeniowym opcja płatności w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury jest dostępna w przypadku rocznych subskrypcji Cloud o ustalonym okresie obowiązywania i wartości od 1000 USD do 20 000 USD (brutto). Kontrole kredytowe nie są wymagane w przypadku warunków zapłaty w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury.

Warunki zapłaty w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury — w starym systemie rozliczeniowym opcja płatności w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury jest dostępna w przypadku subskrypcji Data Center oraz rocznych subskrypcji Cloud o wartości co najmniej 10 000 USD (brutto).

W nowym silniku rozliczeniowym opcja płatności w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury jest dostępna w przypadku rocznych subskrypcji Cloud o ustalonym okresie obowiązywania i wartości co najmniej 20 000 USD (brutto) po jednorazowej analizie zdolności kredytowej i złożeniu wniosku z numerem identyfikacji podatkowej. Po zatwierdzeniu opcji płatności w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury w nowym silniku rozliczeniowym zakupów można dokonywać przy użyciu tej opcji do poziomu zatwierdzonego limitu kredytowego, co oznacza, że dodatkowe analizy zdolności kredytowej nie są potrzebne.

*Płatność kartą kredytową lub za pośrednictwem usługi PayPal jest dopuszczalna tylko w przypadku miesięcznych subskrypcji Cloud.

Należy pamiętać, że w przypadku zamówień zawierających subskrypcje produktów Cloud lub aplikacji ze sklepu Marketplace nie jesteśmy w stanie przedstawić wycen ani wystawić faktur w dolarach australijskich (AUD).

Jak dodać konto PayPal do witryny Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wprowadzamy nowy silnik rozliczeniowy z udoskonalonym środowiskiem, które ułatwi zarządzanie subskrypcjami Cloud. Oznacza to możliwość zarządzania Twoimi subskrypcjami Cloud w oryginalnym lub udoskonalonym środowisku. Aby się dowiedzieć, które środowisko wykorzystywane jest do rozliczeń w Twoim przypadku, odwiedź tę stronę.

Aby dodać PayPal jako metodę płatności za comiesięczną subskrypcję Cloud, wykonaj następującą procedurę:

 1. Zaloguj się do swojej witryny Cloud jako administrator, a następnie wybierz kolejno ikonę Ustawienia i opcję Rozliczenia.
 2. Wybierz opcję Szczegóły rozliczeń. W sekcji Metoda płatności kliknij ikonę ołówka, aby edytować preferowaną metodę płatności.
 3. Kliknij opcję Zapłać przez PayPal, aby połączyć swoje konto PayPal.
Jestem z Europy. Czy podane dane do przelewu bankowego zadziałają? Copy link to heading Copied! Pokaż

Numer podany w wycenie lub na fakturze można wykorzystać jako numer „IBAN” do przelewu. Warto również wskazać w banku, że konto to jest w dolarach amerykańskich, a alfanumeryczny numer rachunku został dostarczony i zweryfikowany przez zespół ds. płatności międzynarodowych naszego banku.

Wycena została opłacona — kiedy moja subskrypcja Cloud lub licencje Data Center będą dostępne? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wprowadzamy nowy silnik rozliczeniowy i udoskonalone środowisko, aby ułatwić zarządzanie subskrypcjami Cloud. Oznacza to możliwość zarządzania Twoimi subskrypcjami Cloud w oryginalnym lub udoskonalonym środowisku. Aby się dowiedzieć, które środowisko wykorzystywane jest do rozliczeń w Twoim przypadku, odwiedź tę stronę.

W przypadku subskrypcji produktów Cloud wszelkie zmiany w produktach, poziomach ilościowych użytkowników czy okresach subskrypcji zostaną zastosowane od razu po przetworzeniu płatności. Zmiany będą widoczne w witrynie my.atlassian.com w pierwotnym środowisku rozliczeniowym, natomiast zamówienia złożone w ulepszonym środowisku rozliczeniowym będą widoczne na stronie admin.atlassian.com/billing.

Klucze licencji do produktów Data Center zostaną udostępnione w witrynie my.atlassian.com niezwłocznie po przetworzeniu płatności.

Czy mogę otrzymać zwrot? Copy link to heading Copied! Pokaż

O zwrot opłaty za subskrypcje Cloud można się ubiegać w ciągu pierwszego płatnego miesiąca po zakończeniu okresu próbnego w przypadku subskrypcji miesięcznych i w ciągu 30 dni od dokonania płatności w przypadku subskrypcji rocznych. Po upływie tych okresów nie oferujemy zwrotów. Informacje na temat anulowania okresu próbnego produktów Cloud zawiera sekcja Anulowania i zwroty.

O zwrot płatności za licencje Data Center można się ubiegać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Czy mogę ustawić automatyczne odnawianie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wprowadzamy nowy silnik rozliczeniowy z udoskonalonym środowiskiem, które ułatwi zarządzanie subskrypcjami Cloud. Oznacza to możliwość zarządzania Twoimi subskrypcjami Cloud w oryginalnym lub udoskonalonym środowisku. Aby się dowiedzieć, które środowisko wykorzystywane jest do rozliczeń w Twoim przypadku, odwiedź tę stronę.

Tak! Aby włączyć automatyczne odnawianie produktów Cloud i Data Center, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

Cloud

Pamiętaj, że w przypadku miesięcznych subskrypcji produktów Cloud automatyczne odnawianie jest domyślnie włączone.

Aby włączyć automatyczne odnawianie witryny Cloud opłacanej rocznie w starym systemie rozliczeniowym, potrzebna jest zarejestrowana wycena odnowienia. Wyceny odnowień dla rocznych subskrypcji Cloud są wysyłane do zarejestrowanej osoby kontaktowej ds. rozliczeniowych 60 dni przed odnowieniem.

Po utworzeniu wyceny odnowienia osoba kontaktowa ds. rozliczeniowych będzie mogła zalogować się do witryny my.atlassian.com w pierwotnym środowisku rozliczeniowym i na karcie Orders (Zamówienia) wyświetlić wycenę. Kliknij przycisk Pay (Zapłać) obok wyceny odnowienia rocznego. Po opłaceniu wyceny pojawi się opcja włączenia funkcji automatycznego odnowienia. Po dokonaniu płatności subskrypcja zostanie przeniesiona do automatycznych odnowień.

W przypadku rocznych subskrypcji rozliczanych w nowym silniku rozliczeniowym skontaktuj się z naszym Zespołem doradców, aby ustawić automatyczne odnawianie.

Data Center

Automatyczne odnowienia można włączyć na koncie osoby kontaktowej ds. rozliczeniowych w witrynie my.atlassian.com, wybierając odpowiednią licencję, a następnie opcję Turn Auto-Renew On (Włącz automatyczne odnawianie). Po podaniu danych do płatności wybierz opcję Save Auto-Renew Settings (Zapisz ustawienia automatycznego odnawiania).

Licencja będzie odnawiana automatycznie w dniu jej wygaśnięcia.

Podatki

Dlaczego dodajecie podatek do mojego zamówienia? Copy link to heading Copied! Pokaż

Amerykański podatek od sprzedaży

Amerykański podatek od sprzedaży jest naliczany tylko w zamówieniach, w których adres rozliczeniowy klienta znajduje się w Stanach Zjednoczonych lub na terytoriach wymienionych tutaj.

Jeśli kwalifikujesz się do zwolnienia konkretnego zamówienia z podatku od sprzedaży, skontaktuj się z nami, przedstawiając dokumentację potwierdzającą uprawnienie do zwolnienia i podając numer wyceny (AT-XXXXXXX). W stosownych przypadkach Atlassian zaleca przedstawienie certyfikatów zbiorczych (obejmujących wszystkie zamówienia), które będą obowiązywały do czasu odwołania na piśmie lub przez organy podatkowe.

Podatek od transakcji najmu majątku prywatnego w Chicago

Począwszy od 1 lutego 2024 roku, Trello Inc. zacznie naliczać podatek od transakcji najmu majątku prywatnego w Chicago (LTT — Chicago Personal Property Lease Transaction Tax) od wszystkich produktów Trello od klientów z siedzibą w mieście Chicago, stanie Illinois.

Począwszy od 1 lutego 2022 roku, zgodnie z lokalnymi przepisami podatkowymi, Atlassian zacznie naliczać podatek od transakcji najmu majątku prywatnego w Chicago (LTT — Chicago Personal Property Lease Transaction Tax) od wszystkich produktów Atlassian Cloud od klientów z siedzibą w mieście Chicago, stanie Illinois.

Miasto Chicago, w stanie Illinois, nakłada podatek LTT na przypadki wynajmu w mieście własności prywatnej oraz na możliwość korzystania w mieście z własności prywatnej, która jest wynajmowana poza miastem. Podatek ten dotyczy leasingu komputerów bez prawa własności, co obejmuje kwalifikujące się licencje na oprogramowanie, które w przeciwnym razie nie podlegają podatkowi od sprzedaży w stanie Illinois (Illinois Retailer's Occupation Tax). Obecnie obowiązująca stawka podatku LTT wynosi 9%.

VAT/JCT/GST

VAT

Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w UE, Islandii, Norwegii, Turcji, Korei Południowej, Chile, Meksyku i na Tajwanie podatek VAT będzie doliczany do zamówień w tych krajach, tylko gdy przy dokonywaniu płatności nie zostanie przedłożona dokumentacja potwierdzająca zwolnienie z podatku bądź ważny numer identyfikacji podatkowej.

W innych krajach, takich jak Szwajcaria, RPA i Rosja, podatek VAT będzie doliczany do kwoty sprzedaży podlegającej opodatkowaniu, jeśli dokumentacja potwierdzająca zwolnienie z podatku nie zostanie przedłożona przed dokonaniem płatności.

* Należy mieć na uwadze, że dla klientów z Rosji i Meksyku nie przewidziano żadnych zwolnień z podatku VAT.

JCT

Zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Japonii podatek JCT naliczany jest w przypadku każdej sprzedaży podlegającej opodatkowaniu. Aby dodać numer identyfikacji podatkowej lub status zwolnienia do istniejącej wyceny, skontaktuj się z nami, załączając numer identyfikacji podatkowej lub dokumentację potwierdzającą uprawnienia do zwolnienia oraz numer wyceny.

GST

Zgodnie z indyjskimi przepisami o podatku od usług, podatek ten będzie doliczany do zamówień tylko wtedy, gdy przy dokonywaniu płatności nie zostanie podany prawidłowy numer Permanent Account Number (PAN), Corporate Identification Number (CIN) lub numer w rejestrze podatku od usług. Klientów z Australii obowiązuje podatek GST w wysokości 10%.

Podatki kanadyjskie

PST

Zgodnie z kanadyjskimi przepisami podatkowymi prowincjonalny podatek od sprzedaży (PST) będzie doliczany tylko do zamówień z prowincji, dla których w czasie dokonywania płatności nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej zwolnienie z podatku. Począwszy od 1 kwietnia 2021 roku firma Atlassian będzie pobierała 7% podatku od zamówień z prowincji Kolumbia Brytyjska oraz 6% podatku od zamówień z prowincji Saskatchewan.

GST

Począwszy od 1 lipca 2021 roku firma Atlassian zacznie pobierać podatek od towarów i usług (GST) w wybranych prowincjach i na wybranych terytoriach Kanady. Podatek GST w wysokości 5% będzie obowiązywał w prowincjach Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nunavut, Quebec, Saskatchewan i Jukon i na Terytoriach Północno-Zachodnich. Informacje na temat pozostałych prowincji i terytoriów Kanady zawiera poniższa sekcja dotycząca podatku HST.

QST

Jako zagraniczny dostawca usług elektronicznych firma Atlassian musi pobierać od klientów z prowincji Quebec podatek QST od sprzedaży w wysokości 9,975%. Klienci biznesowi zarejestrowani w ogólnym systemie rejestracji nie będą mogli odzyskać podatku QST zapłaconego od zamówień dokonanych w firmie Atlassian. W związku z tym, aby podatek QST nie był naliczany przy zamówieniach składanych przez klientów biznesowych, muszą oni podać swój numer QST.

HST

Począwszy od 1 lipca 2021 roku firma Atlassian zacznie pobierać zharmonizowany podatek od sprzedaży (HST) w wybranych prowincjach i na wybranych terytoriach Kanady. Do zamówień z prowincji Ontario doliczany będzie podatek HST w wysokości 13%, a do zamówień z prowincji Nowy Brunszwik, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowa Szkocja oraz na terytorium Wyspy Księcia Edwarda — podatek HST w wysokości 15%.Informacje na temat pozostałych prowincji i terytoriów Kanady zawiera powyższa sekcja dotycząca podatku GST.

Uwaga: w Kanadzie obowiązują dwa poziomy opodatkowania, a podatek GST/HST będzie doliczany do podatków prowincjonalnych pobieranych przez Atlassian od klientów z prowincji Quebec (9,975% QST), Kolumbia Brytyjska (7% PST) oraz Saskatchewan (6% PST). W związku z tym przy każdej transakcji klienci z tych trzech prowincji będą widzieli następujące opłaty podatkowe:

 • Kolumbia Brytyjska: 5% GST + 7% PST
 • Quebec: 5% GST + 9,975% QST
 • Saskatchewan: 5% GST + 6% PST

Wszystkie kanadyjskie podatki federalne i prowincjonalne będą obliczane w oparciu o adres osoby kontaktowej ds. rozliczeniowych.

Nie mieszkam w kraju podlegającym opodatkowaniu, mimo to do mojego rachunku jest doliczany podatek od sprzedaży. Co mam zrobić? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian pobiera podatek na podstawie kraju, w którym znajduje się Twoja firma. Upewnij się, że informacje rozliczeniowe są aktualne, postępując zgodnie z tymi instrukcjami.

Prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek pytań.

Do mojego zamówienia doliczono podatek od sprzedaży, jednak teraz mogę przedstawić wiążący dokument potwierdzający prawo do zwolnienia, który obejmuje również okres zakupu. Jak mogę uzyskać zwrot opłaconej kwoty podatku od sprzedaży? Copy link to heading Copied! Pokaż

Zasadniczo amerykański podatek od sprzedaży zostanie doliczony do wszystkich zamówień podlegających opodatkowaniu, jeśli Atlassian nie otrzyma dokumentacji potwierdzającej zwolnienie z podatku.

Jeśli możesz przedstawić wiążący dokument potwierdzający uprawnienie do zwolnienia z podatku, który obejmuje okres zakupu, skontaktuj się w ciągu 30 dni od dokonania płatności z naszym Zespołem doradców, aby uzgodnić zwrot podatku za zakup.

Po upływie tego czasu możesz skontaktować się z lokalnym stanowym organem podatkowych lub zmodyfikować swój zwrot podatku od sprzedaży, aby uzyskać zwrot należności bezpośrednio od lokalnego urzędu skarbowego. Po upływie przewidzianego w zasadach 30-dniowego okresu zwrotu podatku nie jesteśmy w stanie sami zrealizować zwrotu podatku.

Jestem sprzedawcą z siedzibą w stanie USA podlegającym opodatkowaniu, ale dokonuję zakupu w imieniu klienta, którego siedziba nie znajduje się w stanie USA podlegającym opodatkowaniu. Czy amerykański podatek od sprzedaży zostanie naliczony? Copy link to heading Copied! Pokaż

W przypadku zamówień składanych przez sprzedawców lub partnerów podatek jest naliczany z uwzględnieniem stanu, w którym znajduje się siedziba klienta, a nie adresu rozliczeniowego sprzedawcy/partnera. Amerykański podatek od sprzedaży zostanie automatycznie doliczony do zamówienia, jeśli przy składaniu zamówienia sprzedawca nie dostarczy świadectwa potwierdzającego prawo do zwolnienia.

Które stany i terytoria w Stanach Zjednoczonych podlegają opodatkowaniu? Copy link to heading Copied! Pokaż
Stan USA Data rejestracji Formularz zwolnienia
Portoryko* 25 maja 2021

Wspólnota Portoryko

Iowa 1 września 2020

Świadectwo zwolnienia z podatku od sprzedaży stanu Iowa

Tennessee 1 stycznia 2020

Formularz zwolnienia stanu Tennessee

Kansas 1 lutego 2020

Formularz zwolnienia stanu Kansas

Nowy Meksyk 1 września 2019

Urząd podatkowo-skarbowy stanu Nowy Meksyk

Idaho 1 września 2019

Komisja podatkowa stanu Idaho

Karolina Południowa 1 marca 2019

Departament skarbu stanu Karolina Południowa

Wirginia Zachodnia 1 stycznia 2019

Departament skarbu stanu Wirginia Zachodnia

Luizjana 1 stycznia 2019

Departament skarbu stanu Luizjana

Nebraska 1 stycznia 2019

Departament skarbu stanu Nebraska

Maine 1 października 2018

Wielostanowa Komisja Podatkowa

Indiana 1 października 2018

Świadectwo zwolnienia z podatku stanu Indiana

Wyoming 1 października 2018

Departament skarbu stanu Wyoming

Missisipi 1 października 2018

Departament skarbu stanu Missisipi

Kentucky 1 października 2018

Departament skarbu stanu Kentucky

Wisconsin 1 października 2018

Departament skarbu stanu Wisconsin

Hawaje** 1 października 2018

Formularz zwolnienia z podatku akcyzowego

Alabama 1 stycznia 2018

Departament skarbu stanu Alabama

Connecticut 1 kwietnia 2018

Departament usług skarbowych stanu Connecticut

Vermont 1 grudnia 2017

Departament podatków stanu Vermont

Michigan 1 września 2017

Departament skarbu stanu Michigan

Minnesota 1 września 2017

Departament skarbu stanu Minnesota

Pensylwania 1 lipca 2017

Departament skarbu stanu Pensylwania

Utah 1 czerwca 2017

Komisja podatkowa stanu Utah

Rhode Island 1 maja 2017

Departament skarbu stanu Rhode Island

Dakota Południowa 1 maja 2016

Departament skarbu stanu Dakota Południowa

Ohio 1 sierpnia 2015

Departament podatków stanu Ohio

Arizona 1 sierpnia 2015

Departament skarbu stanu Arizona

Karolina Północna 1 maja 2015

Departament skarbu stanu Karolina Północna

Illinois 1 kwietnia 2014

Departament skarbu stanu Illinois

Massachusetts 1 kwietnia 2014

Departament skarbu stanu Massachusetts

Nowy Jork 1 kwietnia 2014

Departament podatków i finansów stanu Nowy Jork

Teksas 1 kwietnia 2014

Urząd kontroli rachunków publicznych stanu Teksas

Waszyngton 1 kwietnia 2014

Departament skarbu stanu Waszyngton

Waszyngton D.C. 1 kwietnia 2014

Urząd podatkowo-skarbowy Dystryktu Kolumbii w przypadku świadectwa zwolnienia właściwego dla organizacji

*Portoryko jest obecnie uznawane za stan/terytorium Stanów Zjednoczonych i będzie podlegać odpowiedniemu opodatkowaniu

**Ogólny podatek akcyzowy na Hawajach

Jeśli zakupione produkty podlegają zwolnieniu z podatku od sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, skontaktuj się z nami, przesyłając wiążącą dokumentację potwierdzającą prawo do zwolnienia oraz numer wyceny/zamówienia (AT-XXXXXXX), aby uniknąć naliczania podatku od sprzedaży obowiązującego w Stanach Zjednoczonych przy przyszłych zamówieniach.

Podatek VAT/JCT/GST/PST/QST w mojej wycenie jest podany w USD. Gdzie znajdę odpowiednik podatku w mojej walucie lokalnej? Copy link to heading Copied! Pokaż

Równowartość podatku w euro / koronach norweskich / koronach islandzkich / wonach południowokoreańskich / jenach japońskich / lirach tureckich / randach południowoafrykańskich / rublach rosyjskich / dolarach kanadyjskich / dolarach singapurskich / rialach saudyjskich / peso chilijskich / peso meksykańskich będzie wskazana na fakturze końcowej wystawionej po otrzymaniu pełnej płatności.

Wynika to z faktu, że kursy wymiany podlegają ciągłym wahaniom, a równowartość podatku w walucie innej niż USD nie może być ustalona do momentu otrzymania płatności.

Jestem sprzedawcą w kraju objętym podatkiem, ale mój klient jest z kraju, którego podatek nie dotyczy. Czy podatek zostanie naliczony? Copy link to heading Copied! Pokaż

W przypadku większości zamówień składanych przez sprzedawców lub partnerów podatek jest naliczany z uwzględnieniem lokalizacji sprzedawcy/partnera, a nie klienta czy osoby kontaktowej ds. technicznych. Jeśli przy składaniu zamówienia nie zostaną przedłożone wiążące dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnienia, do zamówienia automatycznie doliczony zostanie podatek obowiązujący w przypadku kraju/stanu sprzedawcy/partnera.

W przypadku zamówień składanych przez sprzedawców lub partnerów, w których docelowy adres rozliczeniowy ich klienta znajduje się na terenie prowincji Kolumbia Brytyjska (BC) i Saskatchewan (SK), podatek PST zostanie naliczony w oparciu o adres docelowy klienta lub adres osoby kontaktowej ds. technicznych. Aby skorzystać ze zwolnienia z tytułu odsprzedaży, sprzedawcy lub partnerzy muszą podać w polu numeru identyfikacji podatkowej prawidłowy numer PST osoby kontaktowej ds. technicznych.

Jak zaktualizować mój numer rejestracji/identyfikacji podatkowej VAT/PAN/CIN/PST/QST/GST? Copy link to heading Copied! Pokaż

Przejdź do strony profilu na koncie Atlassian. Wprowadź numer identyfikacji podatkowej VAT, bądź numer rejestracyjny PAN, CIN, PST, QST lub GST w sekcji Tax ID (Numer identyfikacji podatkowej) strony „Your Personal Info” (Twoje dane osobowe) i kliknij przycisk Zapisz.

*Należy pamiętać, że nie dotyczy to japońskiego podatku JCT ani klientów z Rosji.

Jak przesłać dokumenty potwierdzające prawo do zwolnienia z podatku? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby dodać status zwolnienia do istniejącej wyceny, skontaktuj się z nami, załączając dokumentację potwierdzającą uprawnienia do zwolnienia oraz numer wyceny.

*Należy pamiętać, że nie dotyczy to japońskiego podatku JCT ani klientów z Rosji.

Mój adres rozliczeniowy został niedawno zaktualizowany przeze mnie i teraz widzę nowy podatek od sprzedaży na moim rachunku. Dlaczego tak się stało? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli obliczenie podatku od sprzedaży na fakturze uległo zmianie, a niedawno zaktualizowano adres rozliczeniowy, jest to związane z działaniami firmy Atlassian podejmowanymi w celu zapewnienia zgodności z globalnymi przepisami podatkowymi.

Atlassian jest zobowiązany do pobierania podatku od sprzedaży w każdym regionie, w którym działamy, w celu zapewnienia zgodności z globalnymi przepisami podatkowymi.

W rezultacie, począwszy od 4 stycznia 2022 roku, w celu dokładnego obliczenia podatku od sprzedaży dla każdego z naszych klientów w naszym systemie fakturowania jest używany obecnie adres rozliczeniowy.

*Jeśli Twoja organizacja jest zwolniona z podatku, skontaktuj się z nami i przekaż dokumentację dotyczącą zwolnienia, a nasz zespół zastosuje Twój status zwolnienia do wyceny.

Została do mnie wysłana wiadomość e-mail z informacją, że mój adres jest niekompletny, a moje konto jest niezgodne z przepisami podatkowymi obowiązującymi w moim regionie. Co mogę zrobić, aby rozwiązać ten problem? Copy link to heading Copied! Pokaż

Począwszy od 4 stycznia 2022 roku w celu dokładnego obliczenia podatku od sprzedaży w naszym systemie fakturowania jest używany adres rozliczeniowy klienta.

Jeśli otrzymano wiadomość e-mail z informacją, że konto jest niezgodne z przepisami z powodu niekompletnego adresu, należy przejść do swojego konta, aby zaktualizować zarejestrowany adres.

*Jeśli Twoja organizacja jest zwolniona z podatku, skontaktuj się z nami i przekaż dokumentację dotyczącą zwolnienia, a nasz zespół zastosuje Twój status zwolnienia do wyceny.

Po zalogowaniu do witryny pojawił się komunikat o „wymaganym działaniu” dotyczący aktualizacji adresu rozliczeniowego. Pomimo wprowadzenia wymaganej zmiany komunikat wciąż się pojawia. Jak go usunąć? Copy link to heading Copied! Pokaż

Komunikat o „wymaganym działaniu” dotyczący aktualizacji adresu rozliczeniowego zniknie dopiero po poprawnej aktualizacji tej informacji w naszych systemach.

Jeśli adres został zaktualizowany, ale w produkcie wciąż pojawia się komunikat, przyczyną może być fakt, że przetworzenie aktualizacji adresu w naszym systemie rozliczeniowym może zająć do 24 godzin.

W tym czasie mogą w dalszym ciągu pojawiać się komunikaty dotyczące aktualizacji adresu.

Opłaty administracyjne

Czym jest opłata administracyjna? Copy link to heading Copied! Pokaż

Opłata administracyjna została wprowadzona w odpowiedzi na rosnące ustawowe koszty operacyjne nakładane przez organy administracji publicznej w niektórych jurysdykcjach. Ta opłata będzie dotyczyła wyłącznie klientów, których adres rozliczeniowy znajduje się w Turcji lub Indiach.

Kiedy zaczęła obowiązywać opłata administracyjna? Copy link to heading Copied! Pokaż

Opłata administracyjna zaczęła obowiązywać 12 października 2021 roku czasu PT.

Jaka jest stawka opłaty administracyjnej? Copy link to heading Copied! Pokaż

W Turcji opłata administracyjna w wysokości 7,5% będzie naliczana od sprzedaży niehostowanego oprogramowania (Data Center) oraz niehostowanych aplikacji dostępnych w Atlassian Marketplace. Opłata administracyjna nie będzie naliczana od sprzedaży hostowanego oprogramowania (Cloud).

W Indiach opłata administracyjna w wysokości 2% będzie naliczana w przypadku sprzedaży każdego oprogramowania Atlassian, zarówno hostowanego, jak i niehostowanego (Data Center i Cloud), a także aplikacji dostępnych w Atlassian Marketplace.

Jakich produktów dotyczy opłata administracyjna? Copy link to heading Copied! Pokaż

Opłata administracyjna dotyczy następującego oprogramowania Atlassian:

W Indiach:

 • Następujące produkty Data Center:
  • Jira Software
  • Jira Service Management
  • Confluence
  • Bitbucket
  • Bamboo
  • Crowd
 • Następujące produkty Cloud (wszystkie wersje):
  • Jira
  • Jira Service Management
  • Confluence
  • Bitbucket
  • Atlassian Guard

W Turcji:

 • Następujące produkty Data Center:
  • Jira Software
  • Jira Service Management
  • Confluence
  • Bitbucket
  • Bamboo
  • Crowd

Ta opłata jest naliczana również w przypadku wszystkich aplikacji ze sklepu Atlassian Marketplace sprzedawanych w Indiach i wszystkich niehostowanych aplikacji z tego sklepu sprzedawanych w Turcji.

Czy opłata administracyjna podlega opodatkowaniu (czy opłata administracyjna będzie wliczana do wartości zamówienia, od której naliczany jest podatek VAT/GST)? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, podlega ona opodatkowaniu i jest uwzględniana w podstawie do obliczania podatku VAT/GST. Poniżej przedstawiamy przykład:

Pozycja 1: Confluence Cloud
Cena: 100 USD
Rabat: 10 USD

Pozycja 2: Jira Software (Data Center)
Cena: 200 USD
Rabat: 20 USD

Indie (wszystkie produkty podlegają opodatkowaniu)

Opłata administracyjna = ($300 – $30)*2% = $5,40

GST = ($300 – $30 + $5,4)*18% = $49,57

Turcja (produkty SaaS nie podlegają opodatkowaniu)

Opłata administracyjna = ($200 – $20)*7,5% = $13,50

VAT = ($300 – $30 + $13,5)*18% = $51,03

Mam wycenę utworzoną lub automatycznie wygenerowaną przed 12 października 2021 roku. Czy muszę uzyskać nową wycenę uwzględniającą opłatę administracyjną? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, wszystkie otwarte wyceny wygenerowane do 12 października 2021 roku czasu PT będą respektowane i dopuszczalne będą standardowe wydłużenia.

Czy w przypadku zwrotu środków za zamówienie otrzymam również zwrot opłaty administracyjnej? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, w przypadku zwrotu wartości zamówienia opłata administracyjna również zostanie zwrócona.

Silnik rozliczeniowy — często zadawane pytania

Czym jest nowy silnik rozliczeniowy w chmurze i dlaczego Atlassian wprowadza tę zmianę? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wraz z nieustannym wzrostem potrzeb naszych klientów korzystających z usług chmurowych zwiększa się zapotrzebowanie na bardziej skonsolidowany sposób zarządzania rozliczeniami i fakturowaniem w związku z dostępem do subskrypcji Atlassian w chmurze.

W tym celu zamieniamy naszą dotychczasową infrastrukturę rozliczeniową na nowy silnik rozliczeniowy w chmurze, który zapewni ujednolicone środowisko rozliczania i fakturowania wszystkich produktów chmurowych Atlassian. Po ukończeniu przejścia z obecnych systemów rozliczeniowych do nowego silnika rozliczeniowego wszyscy administratorzy rozliczeń będą mogli wykonywać następujące czynności:

 • Uzyskać dostęp do pojedynczej lokalizacji na potrzeby zarządzania wszystkimi działaniami związanymi z subskrypcjami w chmurze
 • Wyświetlać wszystkie subskrypcje chmurowe w jednym miejscu
 • Wybierać subskrypcje chmurowe do umieszczenia na jednym rachunku
 • Uaktualniać produkty lub zmieniać ich wersję na starszą w zależności od rozwiązania
 • Zarządzać rachunkiem w ramach struktury konta rozliczeniowego klienta zamiast robić rozliczenia witryna po witrynie
 • Zapewniać lepszą jakość obsługi klienta w produkcie
 • Uzyskać usprawniony dostęp do wsparcia klienta
W jaki sposób informacje o subskrypcji przechodzą ze starego systemu do nowego silnika rozliczeniowego? Copy link to heading Copied! Pokaż

Płynne przejście z obecnej infrastruktury rozliczeniowej do nowego silnika rozliczeniowego wymaga przeniesienia wszystkich danych rozliczeniowych naszych obecnych klientów korzystających z usług chmurowych ze starego systemu do nowego. Przeniesienie danych z jednego systemu do drugiego, czyli migracja, obejmie kolejne grupy klientów na przestrzeni kilku miesięcy.

Czy spodziewane są przestoje w działaniu systemu rozliczeniowego lub przerwa techniczna związana z tą zmianą? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, nie będzie żadnych przestojów w funkcjonowaniu istniejących systemów, jednak po migracji witryny pojawi się nowy interfejs do przeglądania subskrypcji, rozliczeń, fakturowania, kontaktów i szczegółów płatności oraz zarządzania nimi.

Czy ja (lub moi użytkownicy) stracę dostęp do produktów w którymkolwiek momencie tej zmiany? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie. Ta zmiana nie wpłynie na bieżący dostęp do witryn, zestaw subskrypcji ani koszt produktu. Ponadto nie wystąpią zakłócenia podczas korzystania z produktów przez użytkowników.

Co z bezpieczeństwem danych podczas procesu migracji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Podczas procesu migracji bezpieczeństwo i integralność danych są naszym najwyższym priorytetem. Stworzyliśmy zaawansowane narzędzia specjalnie do celów przenoszenia danych między naszymi systemami. W narzędziach zastosowano kompleksowe szyfrowanie, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i chronić prywatność podczas przejścia ze starszego systemu do nowego silnika rozliczeniowego. Wielokrotne weryfikacje krzyżowe systemów przed migracją i po niej pozwalają zachować integralność danych w dowolnym momencie podczas całego procesu przenoszenia.

Kogo to dotyczy? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wszyscy klienci, którzy mają subskrypcje produktów chmurowych Atlassian, zostaną ostatecznie przeniesieni do nowego silnika rozliczeniowego.

Które produkty są obecnie obsługiwane przez nowy silnik rozliczeniowy? Copy link to heading Copied! Pokaż

Przy dodawaniu produktów chmurowych do nowego silnika rozliczeniowego stosujemy podejście etapowe, aby z czasem objąć migracją wszystkie te produkty. Jeśli masz płatne subskrypcje w chmurze dla niżej wymienionych produktów, migracja obejmie Cię w najbliższych miesiącach:

 • Jira
 • Jira Service Management
 • Confluence
 • Jira Product Discovery
 • Statuspage
 • Compass
 • Atlas

Obsługa rozliczeń dla niżej wymienionych produktów chmurowych jest nadal na etapie opracowywania:

 • Atlassian Guard
 • Bitbucket
 • Trello
 • Halp
 • Jira Align

Uwaga na temat wersji w chmurze:

W momencie migracji nowy silnik rozliczeniowy będzie obsługiwać wszystkie chmurowe wersje Free, Standard i Premium naszych produktów.

Ciągle pracujemy nad obsługą planu Enterprise w chmurze.

Czym jest konto rozliczeniowe? Copy link to heading Copied! Pokaż

Konto rozliczeniowe to nowa struktura przeznaczona do rozliczania i fakturowania, dzięki której nasi klienci mogą grupować i organizować wszystkie działania dotyczące produktów Atlassian związane z transakcjami podlegającymi rozliczeniom. Konto rozliczeniowe przenosi naszą strukturę rozliczeniową z rozliczeń na poziomie witryny na konta rozliczeniowe klientów, co pozwala na większą elastyczność w sposobie zarządzania przez klientów subskrypcjami Atlassian i płacenia za nie. Nie znaczy to, że struktura organizacji i witryny odchodzi w niepamięć, a jedynie, że nasi klienci nie będą już ograniczeni do płacenia na zasadzie witryna po witrynie, ale będą płacić na podstawie pogrupowania witryn w jedno konto.

Za pomocą konta rozliczeniowego klienci będą mogli:

 • Uzyskiwać z poziomu konta dostęp do rozliczeń produktów chmurowych dla osób fizycznych i firm.
 • Udostępniać uprawnienia i zarządzać nimi wraz ze współpracownikami.
 • Przechowywać wiele metod płatności i udostępniać metody płatności w wielu witrynach
Jak działa konto rozliczeniowe klienta? Copy link to heading Copied! Pokaż

W naszych dotychczasowych systemach rozliczeniowych klienci są rozliczani tylko na zasadzie witryna po witrynie. W nowym silniku rozliczeniowym wszystkie subskrypcje produktów chmurowych będą dostępne na koncie rozliczeniowym klienta, a klienci będą mogli być rozliczani według konta, a nie według witryny, co daje większą elastyczność pod względem sposobu i czasu wystawiania faktur klientom w zależności od potrzeb danej firmy.

Chcemy podkreślić, że nie wymagamy, aby wszystkie subskrypcje produktów na każdym koncie rozliczeniowym były rozliczane razem na jednej fakturze. Dajemy klientom możliwość zgrupowania subskrypcji produktów w ramach jednej faktury lub zachowania odrębnych faktur dla poszczególnych witryn.

Dlaczego moja rola zmienia się na „Administrator rozliczeń”? Copy link to heading Copied! Pokaż

Utworzyliśmy nową rolę administracyjną zastępującą osobę kontaktową ds. technicznych i osobę kontaktową ds. rozliczeniowych. Rola administratora rozliczeń daje uprawnienia superużytkownika i dostęp do wszystkich czynności związanych z rozliczeniami i fakturami.

Jako administrator rozliczeń otrzymasz identyfikator Atlassian (AAID — podobny do tego, jaki obecnie mają osoby kontaktowe ds. rozliczeniowych), który jest powiązany z kontem rozliczeniowym Twojej firmy. Z danym kontem rozliczeniowym może być powiązanych wielu administratorów rozliczeń. Dzięki temu możesz dodać innych administratorów rozliczeń, którzy pomogą Ci uporać się ze wszystkimi obowiązkami związanymi z rozliczeniami.

Administratorzy rozliczeń nie są ograniczeni do jednego konta rozliczeniowego. Ten sam użytkownik może być administratorem rozliczeń na wielu kontach.

Administrator rozliczeń może:

 • Zarządzać wszystkimi zadaniami związanymi z rozliczeniami i subskrypcjami dla jednego lub kilku kont.
 • Wpływać na rachunki organizacji poprzez zarządzanie subskrypcjami.
 • Kontaktować się z działem wsparcia, aby uzyskać pomoc związaną z rozliczeniami.
 • Usuwać innych administratorów rozliczeń.
 • Dodawać innych administratorów rozliczeń.
W którym miejscu w nowym silniku rozliczeniowym Cloud fakturowany jest mój produkt Atlassian Guard? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian Guard jest fakturowany w tej samej grupie co dotychczasowe subskrypcje i można za niego płacić za pomocą tej samej karty kredytowej.

Jeśli Twoje produkty znajdują się w starszym systemie, będą tam odbywać się także rozliczenia Atlassian Guard.

Jeśli masz część produktów w nowym silniku rozliczeniowym Cloud, a część w starszym systemie, rozliczenia Atlassian Guard będą zarządzane z poziomu nowego silnika rozliczeniowego Cloud.

Nie wiesz, jak ustalić, czy Twoje rozliczenia są w starszym systemie, czy w nowym silniku rozliczeniowym? Odwiedź stronę: Zapoznaj się z ulepszonym rozwiązaniem w zakresie rozliczeń Atlassian | Wsparcie Atlassian.

Jakie metody płatności są dostępne w odniesieniu do programu Atlassian Guard w nowym silniku rozliczeniowym? Copy link to heading Copied! Pokaż

Płatności w przypadku miesięcznych subskrypcji Atlassian Guard można dokonywać za pomocą karty kredytowej.

W którym miejscu w nowym silniku rozliczeniowym mogę zarządzać moimi rozliczeniami za subskrypcję Atlassian Guard? Copy link to heading Copied! Pokaż

Na stronie http://admin.atlassian.com/billing znajdziesz swoją listę subskrypcji, nadchodzące szacunki płatności, historyczne faktury i nie tylko w nowym silniku rozliczeniowym Cloud.

Czy mogę przejść na roczną subskrypcję Atlassian Guard? Copy link to heading Copied! Pokaż

Uaktualnienie do rocznej subskrypcji Access nie jest jeszcze obsługiwane, ale wkrótce będzie dostępne. Skontaktuj się z doradcą klienta tutaj w celu omówienia dostępnych opcji.

Jak mogę poprosić o wycenę Atlassian Guard w nowym silniku rozliczeniowym? Copy link to heading Copied! Pokaż

Skontaktuj się z doradcą klienta tutaj w celu wygenerowania wyceny.

W nowym silniku rozliczeniowym Cloud nie trzeba już weryfikować domeny organizacji, aby otrzymać wycenę, co oznacza możliwość szybszego oszacowania ceny.

Obsługa techniczna oprogramowania i wsparcie

Jakiego rodzaju wsparcie oferuje Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian oferuje wielopoziomową usługę wsparcia dla produktów Cloud oraz samodzielnie zarządzanych. Szczegółowe informacje można znaleźć na naszej stronie Oferty wsparcia.

Jakie są korzyści z odnowienia obsługi technicznej oprogramowania? Copy link to heading Copied! Pokaż

Odnowienie obsługi technicznej oprogramowania / subskrypcji zapewni Ci ciągły dostęp do następujących korzyści:

Legendarne wsparcie

Będziesz nadal korzystać z legendarnego wsparcia Atlassian. Wsparcie Atlassian jest dostępne za pośrednictwem internetowego systemu wsparcia.

Aktualizacje oprogramowania

Nasze produkty stale się rozwijają poprzez częste i ważne aktualizacje. Jeśli oczekujesz na nowe funkcje i chcesz korzystać z coraz większej funkcjonalności, aktywna obsługa techniczna oprogramowania zapewni Ci ciągły dostęp do najnowszych aktualizacji oprogramowania*.

* Produkty Cloud nie wymagają ręcznego aktualizowania oprogramowania, natomiast w przypadku instalacji Data Center jest to konieczne.

Komfort i pewność

Jeśli Twój zespół polega na naszych produktach podczas wykonywania wielu codziennych czynności, gwarancja bezpośredniego kontaktu z dedykowanym zespołem wsparcia pozwoli Ci spać spokojnie.

Uwaga: do otrzymywania aktualizacji produktów i wsparcia technicznego wymagana jest aktywna subskrypcja.

Kiedy rozpoczyna się okres obsługi technicznej oprogramowania w przypadku produktów samodzielnie zarządzanych? Copy link to heading Copied! Pokaż
 • Nowa licencja: 12/24-miesięczny okres obsługi technicznej oprogramowania rozpoczyna się w dniu potwierdzenia płatności.
 • Uaktualnienie do wyższej wersji: obsługa techniczna oprogramowania rozpoczyna się w dniu potwierdzenia płatności.
 • Odnowienie: obsługa techniczna oprogramowania rozpoczyna się w dniu wygaśnięcia poprzedniego okresu obsługi technicznej, niezależnie od daty zakupu jej odnowienia.
Co się stanie, gdy wygaśnie obsługa techniczna oprogramowania samodzielnie zarządzanego? Copy link to heading Copied! Pokaż

W przypadku subskrypcji Data Center po upływie pierwszych 12/24 miesięcy obsługa techniczna oprogramowania wygaśnie, a instalacja będzie dostępna wyłącznie do odczytu. Aby nie dopuścić do wygaśnięcia obsługi technicznej produktów Data Center, można włączyć funkcję automatycznego odnawiania w witrynie my.atlassian.com.

Uwaga: odnowienia obsługi technicznej będą liczone od daty wygaśnięcia okresu poprzedniej obsługi technicznej, niezależnie od daty zakupu jej odnowienia.

15 lutego 2024 roku czasu PT zostało zakończone wsparcie techniczne dla produktów w wersji Server. Wsparcie i poprawki błędów nie będą już dostępne dla produktów i aplikacji serwerowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo i móc czerpać korzyści z ciągłych innowacji, zdecydowanie zalecamy migrację do wersji Cloud lub Data Center.

Czy można uzgodnić/zsynchronizować daty obsługi technicznej lub subskrypcji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Ogólna reguła: na wniosek sprzedawcy, partnera lub klienta licencje/subskrypcje można sprzedawać na okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale nie dłuższy niż 24 miesiące.

Nowe zakupy: można sprzedawać na dowolny okres dłuższy niż 12 miesięcy i krótszy niż 24 miesiące (np. 13, 14, 15… 23 mies.).

Odnowienia: Terminy odnowienia licencji/subskrypcji można zsynchronizować z dowolną datą (przypadającą w ciągu 24 miesięcy w przyszłości), o ile data końcowa jest zsynchronizowana z licencją produktu podstawowego1, która jest kupowana lub odnawiana na co najmniej 12 miesięcy, w ramach tej samej pojedynczej wyceny.

Uaktualnienia poziomu ilościowego użytkowników w trakcie obowiązywania umowy: Domyślnie uaktualnienia poziomów ilościowych użytkowników wersji Cloud i Data Center przeliczane są z uwzględnieniem aktualnej daty zakończenia okresu obowiązywania umowy. Jeśli klient woli uaktualnić i wydłużyć okres umowy dotyczącej użytkowania produktu poprzez przeniesienie daty jej zakończenia na późniejszy termin, można (1) wydłużyć licencję na okres co najmniej 12 miesięcy od daty rozpoczęcia uaktualnienia lub (2) zsynchronizować termin jej zakończenia z terminem zakończenia innej licencji produktu podstawowego kupowanej lub odnawianej na okres co najmniej 12 miesięcy w ramach tego samego zamówienia.

Produkty z różnych platform: nie jest możliwe synchronizowanie dat ważności między produktami w wersjach Cloud i Data Center.

1Licencje produktów podstawowych obejmują Jira, Jira Service Management, Confluence, Bitbucket, Jira Align, Bamboo, Fisheye, Crucible, Crowd i Atlassian Guard.

Jak odnowić subskrypcję Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Subskrypcje Data Center można odnowić w witrynie my.atlassian.com. Potrzeba do tego wyłącznie numeru SEN (Support Entitlement Number) oraz adresu e-mail dowolnej bieżącej osoby kontaktowej przypisanej do odnawianej licencji. Aby zamówić odnowienie subskrypcji Data Center, odwiedź nasz formularz wyceny i zamówienia i kliknij kartę Renew (Odnów)*. Na karcie Renew (Odnów) możesz odnowić powiązany z Tobą produkt lub podać nam szczegółowe informacje na temat produktu, który chcesz odnowić. Chociaż możesz samodzielnie kupić odnowienie przez Internet, w ciągu 90 dni przed wygaśnięciem subskrypcji może skontaktować się z Tobą doradca, aby omówić opcje odnowienia.

Aby wysłać wniosek o wycenę z witryny my.atlassian.com:

 • Zaloguj się do witryny my.atlassian.com.
 • Kliknij strzałkę obok produktu Atlassian do odnowienia. Pojawi się ekran zarządzania produktem.
 • W sekcji czynności kliknij przycisk Renew (Odnów).
 • Zaznacz pole obok produktów, które chcesz odnowić. Kliknij opcję Add to Cart (Dodaj do koszyka).
 • Sprawdź koszyk i kliknij opcję Check Out (Do kasy) lub Save this as a quote (Zapisz jako wycenę).
 • Uzupełnij dane na temat licencjobiorcy i organizacji, a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).
 • Wybierz preferowaną metodę płatności. Jeśli chcesz, możesz zaznaczyć pole wyboru, aby skorzystać z opcji automatycznego odnawiania produktów.
 • Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj). Sprawdź szczegóły zamówienia i kliknij przycisk Submit (Wyślij).

Wycena lub potwierdzenie zakupu zostaną wysłane do wskazanych osób kontaktowych ds. rozliczeniowych i technicznych.

*Ceny obsługi technicznej oprogramowania mogą być okresowo aktualizowane. W przypadku produktów objętych obsługą techniczną opartą na starym modelu licencjonowania, który jest już niedostępny, otrzymasz wycenę zgodną z aktualną ceną odnowienia. Według naszego uznania możemy zaoferować ograniczony czasowo program ochronny dla produktów Data Center (niehostowanych), o czym poinformujemy wszystkich klientów posiadających licencje, których dotyczą zmiany.

Licencjonowanie

Jaki jest limit użytkowników dla produktów Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

Cloud

W planach Standard, Premium i Enterprise można wykupić licencję na maksymalnie 50 000 użytkowników na każdą witrynę w przypadku produktu Jira. W Confluence możesz licencjonować maksymalnie 50 000 użytkowników.

W przypadku produktu Jira Service Management w wersji Standard, Premium i Enterprise licencja może obejmować maksymalnie 10 000 agentów na witrynę. W rozwiązaniu Jira Service Management nie ma ograniczenia co do liczby „klientów”.

W planie Cloud Free licencja może obejmować maksymalnie 10 użytkowników (Confluence, Jira) oraz 3 agentów (Jira Service Management). Plan Cloud Free nie przewiduje ograniczeń dotyczących liczby „klientów” produktu Jira Service Management.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planu Cloud Enterprise, skontaktuj się z nami.

Data Center

W przypadku produktów Jira Software Data Center, Jira Service Management Data Center, Confluence Data Center i Crowd Data Center można wykupić licencję na nieograniczoną liczbę użytkowników. Licencja na produkt Bitbucket Data Center może obejmować maksymalnie 30 000 użytkowników. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ceny i licencje wersji Data Center — często zadawane pytania.

Jak jest ustalana liczba użytkowników w licencjach Atlassian: na podstawie użytkowników nazwanych czy równoczesnych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Pod pojęciem użytkownika rozumie się konto z uprawnieniami do zalogowania się do aplikacji. Nazwany użytkownik z tym uprawnieniem jest wliczany do limitu użytkowników, niezależnie od tego, czy jest zalogowany do aplikacji. Z konkretnego loginu do poszczególnych produktów może korzystać tylko jedna, nazwana osoba. Z loginu do produktu nie może wspólnie korzystać wiele osób. Nasz model licencjonowania nie opiera się na liczbie równoczesnych użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz punkt 2 Umowy z klientem firmy Atlassian. W punkcie tym omówiono dozwolone korzystanie z produktów Atlassian, w tym „zakres stosowania”, który odnosi się do liczby użytkowników. Punkt 3 umowy dotyczy również obowiązków klientów względem użytkowników.

Jak zmiana liczby / poziomu ilościowego użytkowników wpływa na cenę? Copy link to heading Copied! Pokaż

Cena produktów Cloud z odnawianiem miesięcznym jest wyznaczana w oparciu o dokładną liczbę użytkowników objętych licencją. Oznacza to, że każda zmiana liczby użytkowników wpłynie na cenę odnowienia danego produktu. Administrator witryny może w dowolnej chwili dodawać lub usuwać użytkowników.

Produkty Cloud / Data Center z odnawianiem rocznym są rozliczane w oparciu o konkretne poziomy ilościowe, dla których ustalono progową liczbę użytkowników. Liczba użytkowników poniżej tej wartości progowej może się dowolnie zmieniać. Przykładowo subskrypcja produktu Confluence Cloud dla 500 użytkowników pozwala udzielić licencji dowolnej liczbie użytkowników (maks. 500) bez wpływu na ogólną cenę odnowienia.

W panelu Administracja w swojej witrynie można zarządzać użytkownikami i sprawdzać bieżące użycie produktów.

Gdzie znajdę klucze licencji do moich produktów? Copy link to heading Copied! Pokaż

Po zakupie nowej licencji samodzielnie zarządzanej lub odnowienia/uaktualnienia istniejącej licencji samodzielnie zarządzanej, do konta osoby kontaktowej ds. rozliczeniowych i technicznych w witrynie my.atlassian.com dodawany jest nowy klucz licencji.

Czy mogę kupić aplikację ze sklepu Marketplace, wybierając inny poziom ilościowy użytkowników niż w produkcie nadrzędnym? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wszystkie aplikacje ze sklepu Marketplace muszą odpowiadać poziomowi ilościowemu produktu nadrzędnego (lub go przekraczać).

Czy można połączyć wiele licencji w celu zwiększenia liczby użytkowników w pojedynczym środowisku? Copy link to heading Copied! Pokaż

Licencji produktów samodzielnie zarządzanych nie można łączyć ze sobą w celu zwiększenia liczby użytkowników pojedynczego środowiska. Aby zwiększyć liczbę użytkowników, należy dokonać uaktualnienia do wyższego poziomu ilościowego użytkowników.

Zarządzanie kontem

Jak zmienić adres e-mail w witrynie my.atlassian.com? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wszystkie konta w witrynie my.atlassian.com wykorzystują adres e-mail konta Atlassian jako nazwę użytkownika. Adres e-mail można zaktualizować na stronie Zmień adres e-mail w witrynie id.atlassian.com.

Jeśli z dotychczasowym kontem powiązane są jakieś licencje, po pomyślnym dokonaniu zmiany zostaną przeniesione pod nowy adres e-mail.

Jak zaktualizować dane osób kontaktowych ds. rozliczeniowych i technicznych dla moich produktów Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby dodać osobę kontaktową ds. rozliczeniowych lub technicznych, dowolna z dotychczasowych osób kontaktowych ds. rozliczeniowych lub technicznych może zalogować się do witryny my.atlassian.com, a następnie wybrać odpowiedni produkt lub subskrypcję i wprowadzić adres e-mail nowej osoby kontaktowej. Jeśli nowa osoba kontaktowa nie ma konta Atlassian, pojawi się monit z prośbą o wprowadzenie kilku dodatkowych informacji.

Aby utworzyć nową osobę kontaktową ds. rozliczeniowych lub technicznych, trzeba zarejestrować ją w witrynie my.atlassian.com i wybrać opcję Make Primary (Ustaw jako główną).Wówczas dotychczasowa główna osoba kontaktowa stanie się dodatkową osobą kontaktową i w razie potrzeby będzie ją można usunąć.

W Twojej witrynie Cloud dowolny administrator witryny będzie mógł ustawić siebie jako osobę kontaktową ds. rozliczeniowych, przechodząc do Site Administration (Administracja witryną) > Billing (Rozliczenia) > Overview (Ogólne) i wybierając opcję Make Me A Billing Contact (Ustaw mnie jako osobę kontaktową ds. rozliczeniowych).

Wszelkie pytania dotyczące osób kontaktowych przypisanych do konkretnej licencji lub subskrypcji należy kierować do naszego Zespołu doradców.

Jak zmienić dane karty kredytowej dla subskrypcji Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wprowadzamy nowy silnik rozliczeniowy z udoskonalonym środowiskiem, które ułatwi zarządzanie subskrypcjami Cloud. Oznacza to możliwość zarządzania Twoimi subskrypcjami Cloud w oryginalnym lub udoskonalonym środowisku. Aby się dowiedzieć, które środowisko wykorzystywane jest do rozliczeń w Twoim przypadku, odwiedź tę stronę.

W przypadku subskrypcji rozliczanych w nowym silniku rozliczeniowym wykonaj następujące czynności:

Dodanie karty kredytowej

Jeśli nie masz zapisanej metody płatności, możesz ją dodać za pośrednictwem swojego konta lub przy zakupie pierwszej płatnej subskrypcji.

Aby dodać kartę kredytową:

 1. Przejdź do witryny admin.atlassian.com. Wybierz konto rozliczeniowe, jeśli masz więcej niż jedno.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Metoda płatności.
 3. Wybierz pozycję Dodaj szczegóły płatności.
 4. Dodaj informacje o swojej karcie kredytowej i wybierz opcję Potwierdź.

Dodanie karty kredytowej powoduje tylko jej zapisanie na Twoim koncie — nie jest ona łączona z Twoimi subskrypcjami. Jeśli chcesz użyć karty kredytowej do płacenia za subskrypcje, konieczne jest dodanie szczegółów płatności za pomocą powiadomienia wyświetlanego na stronie Subskrypcje.

 1. Przejdź do witryny admin.atlassian.com. Wybierz konto rozliczeniowe, jeśli masz więcej niż jedno.
 2. Na stronie Subskrypcje, nad tabelą subskrypcji, znajdziesz powiadomienie Podaj szczegóły rozliczenia.

Edycja zapisanej karty kredytowej

Aby edytować zapisaną kartę kredytową:

 1. Przejdź do witryny admin.atlassian.com. Wybierz konto rozliczeniowe, jeśli masz więcej niż jedno.
 2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję Metoda płatności.
 3. Z zapisanej karty kredytowej wybierz pozycję Edytuj szczegóły płatności.
 4. Wprowadź zmiany, postępuj zgodnie z komunikatem i wybierz opcję Potwierdź.

W przypadku subskrypcji rozliczanych w starym systemie rozliczeniowym wykonaj poniższe czynności:

Subskrypcje miesięczne

Dowolna z osób kontaktowych ds. rozliczeniowych lub technicznych przypisana do subskrypcji Cloud może zaktualizować zarejestrowane dane karty kredytowej, wykonując poniższe instrukcje:

 1. Zaloguj się do witryny my.atlassian.com. Domyślnie zostanie wyświetlona strona Licenses (Licencje).
 2. Kliknij znak > obok swojej witryny Cloud.
 3. Kliknij opcję Edit Credit Card (Edytuj kartę kredytową). Wprowadź dane nowej karty kredytowej, a następnie zapisz zmiany.

Nowa karta zostanie obciążona wraz z końcem okresu rozliczeniowego. Jeśli na koncie są zaległe płatności, karta zostanie obciążona natychmiast po zaktualizowaniu.

Jeśli jesteś administratorem witryny Cloud, dane karty kredytowej przypisanej do swojej subskrypcji możesz sprawdzić i zaktualizować z poziomu konsoli administratora witryny, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Rozliczenia > Szczegóły rozliczeń. W obszarze Szczegóły rozliczeń możesz wykonać następujące czynności:

 • wyświetlić dane osoby kontaktowej ds. rozliczeniowych witryny,
 • zaktualizować dane karty kredytowej do realizacji płatności,
 • zaktualizować adres rozliczeniowy do realizacji płatności.

Subskrypcje roczne

Aby zaktualizować dane karty kredytowej na koncie z subskrypcją roczną, trzeba posiadać uprawnienia administratora witryny. Administratorzy witryny mogą również sprawdzić i zaktualizować dane karty kredytowej do swojej subskrypcji z poziomu konsoli administratora witryny, wybierając kolejno opcje Ustawienia > Rozliczenia > Szczegóły rozliczeń.W tym miejscu można:

 • wyświetlić dane osoby kontaktowej ds. rozliczeniowych witryny,
 • zaktualizować dane karty kredytowej do realizacji płatności,
 • zaktualizować adres rozliczeniowy do realizacji płatności.

Nowa karta zostanie obciążona wraz z końcem okresu rozliczeniowego. Jeśli na koncie są zaległe płatności, karta zostanie obciążona natychmiast po zaktualizowaniu.

Jak zmienić lub zresetować hasło do witryny my.atlassian.com? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby zmienić hasło:

 1. Przejdź do witryny id.atlassian.com i zaloguj się, używając konta Atlassian lub hasła do witryny my.atlassian.com.
 2. Wybierz swój awatar w lewym dolnym rogu. Kliknij opcję Zarządzaj kontem.
 3. Kliknij opcję Bezpieczeństwo w panelu nawigacyjnym z lewej strony.
 4. Wprowadź bieżące hasło oraz nowe hasło, które chcesz ustawić.
 5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Aby zresetować hasło:

Jeśli nie pamiętasz hasła do konta Atlassian lub witryny my.atlassian.com, wykonaj poniższą procedurę, aby je zresetować.

 1. Przejdź na stronę Nie pamiętam hasła.
 2. Wprowadź adres e-mail powiązany z kontem, a następnie kliknij przycisk Wyślij łącze odzyskiwania.
 3. Wyślemy Ci wiadomość e-mail z łączem umożliwiającym zresetowanie hasła.
Gdzie mogę znaleźć otwarte wyceny lub opłacone faktury? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wprowadzamy nowy silnik rozliczeniowy z udoskonalonym środowiskiem, które ułatwi zarządzanie subskrypcjami Cloud. Oznacza to możliwość zarządzania Twoimi subskrypcjami Cloud w oryginalnym lub udoskonalonym środowisku. Aby się dowiedzieć, które środowisko wykorzystywane jest do rozliczeń w Twoim przypadku, odwiedź tę stronę.

W oryginalnym środowisku rozliczeniowym wyznaczone osoby do kontaktu w sprawach rozliczeniowych i technicznych mogą się zalogować do witryny my.atlassian.com i pobierać wyceny oraz faktury, dokonywać płatności, dodawać numery zamówień zakupu oraz usuwać wyceny.

 1. Zaloguj się do witryny my.atlassian.com i kliknij kartę Orders (Zamówienia) na pasku nawigacji.
 2. Na karcie Quotes (Wyceny) można pobrać wycenę lub fakturę w formacie PDF, dokonać płatności kartą kredytową, dodać numer zamówienia zakupu, wprowadzić zmiany w wycenie lub całkowicie ją usunąć.
 3. Na karcie Invoices (Faktury) można sprawdzić szczegóły zamówienia, klikając znak > lub pobrać opłaconą fakturę w formacie PDF, klikając łącze Invoice (Faktura) na karcie Actions (Czynności).

Uwaga: masz dostęp tylko do tych zamówień, w których figurujesz jako osoba kontaktowa ds. rozliczeniowych lub technicznych.

W udoskonalonym środowisku rozliczeniowym administratorzy rozliczeń mogą się zalogować w witrynie admin.atlassian.com/billing, wybrać organizację, a następnie kliknąć opcję Wyceny lub Faktury w lewym panelu oraz wyświetlić wszystkie wyceny i faktury. Administratorzy rozliczeń mogą pobierać pliki, poprosić o wycenę, dokonać płatności na podstawie wyceny i przeglądać szczegóły zaakceptowanej wyceny.

Jakie uprawnienia posiada osoba kontaktowa ds. rozliczeniowych lub technicznych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Osoby kontaktowe ds. rozliczeniowych lub technicznych przypisane do licencji lub subskrypcji mają dostęp do funkcji aktualizowania danych płatności z poziomu witryny my.atlassian.com, wyświetlania i opłacania faktur, dodawania dodatkowych osób kontaktowych ds. rozliczeniowych lub technicznych, zgłaszania wniosków o wsparcie, generowania licencji wersji próbnych oraz wielu innych funkcji.

Osoby kontaktowe ds. rozliczeniowych i technicznych są wyświetlane jako właściciele produktów i mają uprawnienia do składania wniosków o zmiany w licencji/subskrypcji.

W razie pytań dotyczących osób kontaktowych ds. rozliczeniowych i technicznych skontaktuj się z naszym Zespołem doradców.

Jak anulować subskrypcję e-maili od Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

Zaktualizuj swoje preferencje dotyczące poczty e-mail, logując się do witryny my.atlassian.com i wybierając opcję Email Preferences (Preferencje dotyczące poczty e-mail) u góry strony.

Procedura w przypadku osób bez kont w witrynie my.atlassian.com:

 • Zaloguj się do witryny start.atlassian.com za pomocą swojego identyfikatora Atlassian
 • Kliknij swój awatar, a następnie wybierz opcję Zarządzaj kontem
 • Wybierz opcję E-mail
 • Kliknij opcję Centrum preferencji poczty e-mail

Czy mogę usunąć swoje konto w witrynie my.atlassian.com? Copy link to heading Copied! Pokaż

Oczywiście! Po upewnieniu się, że wszystkie Twoje licencje zostały przeniesione na inną osobę kontaktową ds. rozliczeniowych i technicznych, możesz zamknąć swoje konto na naszej stronie Close Your Account (Zamknij konto).

Uaktualnianie licencji samodzielnie zarządzanych

Jakie ścieżki uaktualnienia są dostępne? Copy link to heading Copied! Pokaż

Subskrypcję Data Center można uaktualnić do wyższego lub niższego* poziomu bezpośrednio w koszyku online. Licencji/subskrypcji nie można łączyć w celu utworzenia wyższych poziomów.

* Subskrypcje Data Center można jednocześnie uaktualnić do niższego poziomu i odnowić w ciągu 90 dni od wygaśnięcia. Należy mieć na uwadze, że w przypadku uaktualnień w trakcie obowiązywania umowy nie przysługują zwroty ani środki.

Jak są obliczane ceny uaktualnień? Copy link to heading Copied! Pokaż

Ceny uaktualnień wersji Data Center zależą od liczby pełnych miesięcy, jakie pozostały do wygaśnięcia dotychczasowej licencji Data Center. Wartość należną za pozostałe pełne miesiące odejmuje się od ceny nowego poziomu.

Uwaga: ceny uaktualnień zależą od tego, ile wcześniej zapłacono. Aby sprawdzić koszt uaktualnienia, utwórz wycenę dotyczącą uaktualnienia za pośrednictwem witryny my.atlassian.com lub skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy.

Warunki dla klienta

Nasz dział prawny chciałby wprowadzić pewne zmiany w warunkach świadczenia usług dla klientów. Czy jest taka możliwość? Copy link to heading Copied! Pokaż

W ramach obecnej struktury cen Atlassian nie jesteśmy w stanie wprowadzać żadnych zmian w standardowych warunkach dla użytkowników. Aby lepiej zrozumieć nasze położenie, zwróć uwagę na nasz model cenowy oraz koszty, jakie wiązałyby się z tworzeniem indywidualnych umów dla każdego z naszych klientów oraz zarządzaniem takimi umowami. Dzięki wprowadzeniu warunków standardowych obowiązujących wszystkich klientów, możemy skoncentrować nasze zasoby na wypełnianiu zobowiązań wynikających z tych umów. Pamiętaj przy tym, że nasze warunki dla klientów zostały opracowane z najwyższą starannością, tak aby były uczciwe zarówno dla Ciebie, jak i dla nas.

Z pewnością nie omówiono tutaj ani w pozostałych sekcjach strony wielu kwestii. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami.

Warunki dla klientów zawierają zapis o przyznaniu firmie Atlassian prawa do wizerunku. Co to oznacza? Czy można zmienić ten zapis? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian wymienia w swojej witrynie internetowej niewielką liczbę klientów jako przykłady organizacji korzystających z naszych produktów. Wszystkie inne ujawnienia informacji na temat naszych klientów (opinie klientów, analizy przypadków itp.) mają miejsce wyłącznie w efekcie współpracy z naszymi klientami i za ich zgodą.

Jeśli nie chcesz, aby nazwa Twojej firmy była gdziekolwiek wspomniana, skontaktuj się z naszym Zespołem doradców, a dodamy Cię do naszej listy firm, które życzą sobie, aby nie ujawniać lub upubliczniać w żadnej formie (w tym na listach klientów w naszej witrynie internetowej) informacji na ich temat.

Czy mogę przepisać licencję na nowego właściciela? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby przepisać istniejące licencje na nowy podmiot, zaloguj się do witryny my.atlassian.com i zaktualizuj osoby kontaktowe ds. rozliczeniowych i technicznych.

Czy Atlassian może przedstawić pisemne poświadczenie, że jest producentem sprzedawanych przez siebie produktów? Copy link to heading Copied! Pokaż

Na życzenie z przyjemnością udostępnimy pismo dotyczące pojedynczego źródła potwierdzające, że Atlassian jest producentem sprzedawanych produktów. Aby otrzymać egzemplarz pisma dotyczącego pojedynczego źródła, skontaktuj się z nami.

Prywatność

Czym jest rozporządzenie RODO i jakie działania podejmuje Atlassian w celu spełnienia jego wymagań? Copy link to heading Copied! Pokaż

RODO oznacza Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku. RODO zastępuje krajowe przepisy dotyczące ochrony prywatności i bezpieczeństwa, jakie obowiązywały dotychczas w państwach UE, jednym, kompleksowym zbiorem przepisów obowiązujących w całej Unii Europejskiej, które regulują kwestie wykorzystywania, udostępniania, przekazywania i przetwarzania dowolnych danych osobowych pochodzących z Unii Europejskiej.

Nasze zasady zakładają przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących naszą firmę, w tym także rozporządzenia RODO. Bierzemy również pod uwagę, że nasi klienci muszą spełniać własne wymagania wynikające z rozporządzenia RODO, które mają bezpośredni związek z faktem korzystania z produktów i usług Atlassian. Z zaangażowaniem pomagamy klientom zapewnić zgodność z przepisami rozporządzenia RODO oraz wymogami lokalnymi.

Więcej informacji o naszym zobowiązaniu do przestrzegania przepisów RODO można znaleźć na tej stronie.

Ponadto Atlassian zobowiązuje się podjąć następujące działania w celu przestrzegania wymogów wynikających z rozporządzenia RODO i stawianych przez naszych klientów:

 • Zapewnienie poświadczenia zgodności naszych produktów z normą ISO 27001. Więcej informacji o naszych aktualnych certyfikatach oraz zobowiązaniach w zakresie bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Ochrona danych w Atlassian.
 • Zgodność z najnowszymi przepisami dotyczącymi międzynarodowego przekazywania danych poza obszar UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.
 • Atlassian zobowiązuje się przestrzegać odpowiednich środków bezpieczeństwa i ostrożności wynikających z rozporządzenia RODO.
 • Atlassian udzieli pomocy przy powiadamianiu organów regulacyjnych o naruszeniach i szybkim informowaniu klientów oraz użytkowników o wszelkich przypadkach naruszeń.
 • Atlassian zapewni, że pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych będą dbali o zachowanie poufności.
 • Zadbamy o to, aby wszyscy podwykonawcy przetwarzający dane osobowe, w tym nasi partnerzy obsługujący centra danych, zapewnili taki sam poziom zarządzania danymi, bezpieczeństwa oraz norm i praktyk związanych z ochroną prywatności, jaki obowiązuje w Atlassian.
 • Atlassian zobowiązuje się do przeprowadzania oceny wpływu na dane i zasięgnięcia konsultacji u organów regulacyjnych UE, jeśli taka ocena wykaże wysokie ryzyko związane z przetwarzaniem bez odpowiedniej strategii ograniczania ryzyka.
 • W stosownych przypadkach będziemy oferować udokumentowanie zobowiązań względem naszych klientów w języku umownym, aby ułatwić im realizację zobowiązań wynikających z rozporządzenia RODO.
 • W miarę możliwości Atlassian będzie wspomagać swoich klientów w reagowaniu na wnioski od osób, których dotyczą dane, jakie mogą napływać do klientów na mocy rozporządzenia RODO.
Czym jest kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów? Copy link to heading Copied! Pokaż

Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) z 2018 roku to zbiór przepisów dotyczący ochrony prywatności w stanie Kalifornia. Niedawno ustawa ta została zmieniona przez kalifornijską ustawę o prawach do prywatności (CPRA) z 2020 roku. Możesz dowiedzieć się więcej o zobowiązaniu firmy Atlassian do przestrzegania ustawy CCPA z późniejszymi zmianami, odwiedzając tę stronę.

Czym jest Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)? Copy link to heading Copied! Pokaż

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) to nowa brazylijska ustawa o ochronie prywatności, która weszła w życie 18 września 2020 roku i reguluje kwestie zbierania, wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania danych osobowych osób, których dane dotyczą, z Brazylii. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej ustawy LGPD.

Czy Atlassian przetwarza dane osobowe? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak. Przetwarzamy dane osobowe w celu dostarczania naszych produktów i usług, a także w innych celach określonych w odpowiedniej Polityce prywatności dotyczącej produktów, z których korzystasz lub do których masz dostęp.

Podsumowanie wszystkich zbieranych przez nas danych uporządkowanych według różnych kategorii można znaleźć w sekcji zatytułowanej „Jakie informacje o Tobie zbieramy”.

Informacje na temat sposobu wykorzystywania danych można znaleźć w sekcji „Jak wykorzystujemy zebrane informacje” w naszej Polityce prywatności.

Czy zapewniacie znajomość polityk prywatności i procedur na poziomie całej organizacji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak! Pracownicy Atlassian, którzy mają dostęp do danych osobowych klientów Atlassian lub je przetwarzają, zostali przeszkoleni w zakresie postępowania z tymi danymi oraz są zobowiązani do zapewnienia ich poufności i bezpieczeństwa. Więcej informacji można znaleźć na stronie „Przetwarzanie Twoich danych” w Centrum zaufania.

Czy Atlassian może pomóc mojej firmie zareagować na wniosek dotyczący praw podmiotowych (wniosek o udostępnienie danych osoby, której dane dotyczą)? Copy link to heading Copied! Pokaż

Firma Atlassian rozbudowała swoje narzędzia, aby ułatwić klientom reagowanie na wnioski użytkowników dotyczące ochrony prywatności. Więcej informacji zawiera sekcja „Pomoc w zarządzaniu danymi Twojej firmy”.

Gdzie Atlassian przechowuje i wysyła moje dane? Copy link to heading Copied! Pokaż

Naszym celem jest zapewnienie klientom dostępu do bezpiecznych, szybkich i niezawodnych usług. Jako dostawca usług globalnych świadczymy nasze usługi z wykorzystaniem powszechnych funkcji i praktyk operacyjnych w wielu jurysdykcjach. Obecnie przechowujemy dane w centrach danych na terenie Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Irlandii, Singapuru i Australii. Dane przechowywane są w centrum danych znajdującym się najbliżej lokalizacji, gdzie znajduje się najwięcej użytkowników usługi. Mamy również możliwość zapewnienia pracownikom i wykonawcom na całym świecie dostępu do określonych danych w celu promowania i opracowywania produktów, a także obsługi klienta i zapewniania pomocy technicznej. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Infrastruktura hostingu w chmurze. Więcej informacji na temat lokalizacji centrów danych można znaleźć tutaj.

Czy możecie hostować moje dane w konkretnym regionie (np. w UE)? Copy link to heading Copied! Pokaż

Domyślnie lokalizację hostingu danych dobiera się pod kątem ograniczenia opóźnień i zapewnienia optymalnej wydajności Tobie i Twoim użytkownikom. Lokalizację hostingu danych klientów dostosowujemy z uwzględnieniem zapewnienia optymalnego dostępu do tych danych na całym świecie (niekoniecznie według życzenia klienta). Nie gwarantujemy hostingu danych w konkretnej lokalizacji. Jeśli jednak jesteś administratorem organizacji w przypadku produktów Enterprise, możesz teraz przypiąć magazynowane treści powiązane z konkretnym produktem do wybranego obszaru. Więcej informacji na ten temat zawiera nasza dokumentacja wsparcia dla produktów Cloud.

Pamiętaj, że jeśli korzystasz z naszych produktów w wersji Data Center, to z wyjątkiem ograniczonych przypadków, nie hostujemy, nie przechowujemy, nie przekazujemy, nie otrzymujemy ani nie zbieramy danych na Twój temat (ani Twoich treści). Więcej informacji na temat lokalizacji centrów danych można znaleźć tutaj.

W jaki sposób Atlassian obsługuje dalsze przekazywanie danych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Musimy przekazywać Twoje dane osobowe do innych organizacji, aby pomogły nam w świadczeniu usług dla Ciebie. Wykorzystujemy na przykład centra danych Amazon Web Services do przechowywania Twoich danych. W niektórych przypadkach dane są przekazywane do innych firm należących do rodziny Atlassian. Przykładowo, jeśli złożysz wniosek o wsparcie i pomoc, możesz porozmawiać z naszymi agentami w naszej siedzibie w Australii lub w jednym z innych centrów wsparcia.

Za każdym razem, gdy udostępniamy Twoje dane, odpowiadamy przed Tobą za sposób wykorzystania tych danych przez dowolną z takich organizacji. Od wszystkich dostawców usług, w tym innych firm należących do Atlassian, wymagamy zawarcia z nami umów w celu zapewnienia, że poziom zabezpieczeń i ochrony danych osobowych naszych klientów będzie taki sam.

Atlassian rozumie zasady dalszego przekazywania danych osobowych poza obszar UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii oraz ich przestrzega. W związku z tym oferujemy klientom wstępnie podpisany Aneks dotyczący przetwarzania danych (DPA), który zawiera standardowe klauzule umowne UE, jak również postanowienia specyficzne dla Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, aby spełnić wymagania dotyczące przekazywania danych wynikające z rozporządzenia RODO. Aneks dotyczący przetwarzania danych przez Atlassian jest dostępny tutaj dla wszystkich klientów produktów Cloud, którzy mogą go pobrać i podpisać elektronicznie w celu spełnienia wymogów dotyczących przekazywania danych wynikających z rozporządzenia RODO.

Jednocześnie warto podkreślić, że Atlassian:

Więcej informacji na temat sposobu przekazywania i przetwarzania danych osobowych zawiera nasza Polityka prywatności.

Co to jest Privacy Shield i czy Atlassian posiada odpowiedni certyfikat? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby zgodnie z prawem przekazywać dane poza obszar UE, należy w myśl wymogów zawartych w rozporządzeniu RODO przekazywać takie dane z wykorzystaniem „odpowiedniego mechanizmu przekazywania”. Program Privacy Shield stanowi ramy będące efektem porozumienia między Izbą Handlu Stanów Zjednoczonych a Komisją Europejską, które stwarzają „odpowiedni mechanizm przekazywania” dla uczestniczących w nim firm. Firmy posiadające certyfikat Privacy Shield zgodziły się zastosować konkretne środki ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych z UE do Stanów Zjednoczonych. Zdajemy sobie sprawę, że ochrona danych osobowych jest ważna dla naszych klientów, dlatego zdecydowaliśmy się na udział w programie Privacy Shield, aby wykazać nasze zaangażowanie w przestrzeganie globalnych norm i wymagań w zakresie ochrony prywatności. Atlassian posiada certyfikat Privacy Shield, co oznacza, że zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad i praktyk przekazywania danych opisanych w ramach Privacy Shield (zobacz nasz certyfikat Privacy Shield).

16 lipca 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał) unieważnił ramy Privacy Shield UE-USA jako mechanizm uprawnionego przekazywania danych osobowych użytkowników z UE do Stanów Zjednoczonych. Podobna zmiana dotyczyła ram Privacy Shield Szwajcaria-USA. Jednocześnie Izba Handlu Stanów Zjednoczonych zaznacza, iż spodziewa się, że firmy przy przekazywaniu danych nadal będą postępować zgodnie z Ramami Privacy Shield. Nasza firma wciąż zachowuje należytą staranność wykorzystując Ramy do przekazywania danych w ramach tego mechanizmu.

W odpowiedzi na decyzję sądu obecnie udostępniamy aneks DPA, który zawiera pełną kopię standardowych klauzul umownych (SCC). W starszych wersjach naszego aneksu DPA zawierał on standardowe klauzule umowne pełniące funkcję awaryjnego mechanizmu przekazywania danych w przypadku unieważnienia ram Privacy Shield. Jeśli organizacja zechce zaktualizować aneks DPA do najnowszej wersji, dla wszystkich klientów wersji Cloud jest on dostępny do pobrania i elektronicznego podpisania tutaj.

Jakie kroki podejmuje Atlassian w związku z niedawnym unieważnieniem ram Privacy Shield? Copy link to heading Copied! Pokaż

Prywatność i bezpieczeństwo należą do najważniejszych priorytetów w Atlassian. Atlassian śledzi rozwój sytuacji w związku z niedawną decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie ram Privacy Shield UE-USA i dokonuje kompleksowej oceny wpływu tej decyzji na działalność firmy.

W odpowiedzi na decyzję sądu obecnie udostępniamy aneks DPA, który zawiera pełną kopię standardowych klauzul umownych (SCC). W starszych wersjach naszego aneksu DPA zawierał on standardowe klauzule umowne pełniące funkcję awaryjnego mechanizmu przekazywania danych w przypadku unieważnienia ram Privacy Shield. Jeśli organizacja zechce zaktualizować aneks DPA do najnowszej wersji, dla wszystkich klientów wersji Cloud jest on dostępny do pobrania i elektronicznego podpisania tutaj.

Atlassian nadal z zaangażowaniem i najwyższą starannością dba o ochronę danych swoich klientów, przestrzegając obowiązujących przepisów i wymagań dotyczących ochrony prywatności. Zapewniamy, że nadal będziemy przestrzegać obowiązujących nas dotychczasowych zobowiązań wynikających z certyfikacji Privacy Shield.

Więcej informacji można znaleźć w naszym Centrum zaufania.

Czy oferujecie swoim klientom aneks dotyczący przetwarzania danych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak! Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci, a zwłaszcza klienci z Europy, będą wymagali, abyśmy w sytuacjach, gdy Atlassian jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe z UE, egzekwowali dodatkowe warunki dotyczące przetwarzania takich danych osobowych z UE zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO. Aneks dotyczący przetwarzania danych przez Atlassian jest dostępny tutaj dla wszystkich klientów produktów Cloud, którzy mogą go pobrać i podpisać elektronicznie w celu spełnienia wymogów dotyczących przekazywania danych wynikających z rozporządzenia RODO.

Czy Atlassian podpisze standardowe klauzule umowne (zwane również klauzulami modelowymi)? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak! Aneks dotyczący przetwarzania danych Atlassian zawiera standardowe klauzule umowne między administratorem a podmiotem przetwarzającym dane jako mechanizm przekazywania danych osobowych klientów.

Czy mogę wprowadzić zmiany w aneksie DPA Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aneks DPA Atlassian stanowi rozszerzenie naszych warunków świadczenia usług dla klientów korzystających z produktów Cloud i stanowi odzwierciedlenie naszej zgodności z wymaganiami rozporządzenia RODO w zakresie obowiązującym w przypadku tych produktów. Podobnie jak w przypadku naszych standardowych warunków świadczenia usług dla klientów w aneksie DPA nie możemy wprowadzać żadnych zmian preferowanych przez poszczególnych klientów.

Czy mogę wycofać zgodę na zbieranie i udostępnianie moich danych? Copy link to heading Copied! Pokaż

W kwestii swoich danych masz do wyboru pewne opcje, które różnią się w zależności od Twojej lokalizacji, rodzaju używanych produktów oraz sposobu ich konfiguracji.

Polityka prywatności Atlassian zawiera podsumowanie tych opcji wyboru, opis sposobu ich wykorzystania, a także wszelkich ograniczeń. Więcej informacji zawierają sekcje Jak uzyskać dostęp do swoich informacji i jak je kontrolować oraz Jak ujawniamy gromadzone informacje w Polityce prywatności Atlassian.

Jeśli korzystasz z naszych produktów w wersji Data Center, nie hostujemy, nie przechowujemy, nie przesyłamy, nie odbieramy ani nie zbieramy danych na Twój temat (w tym Twoich treści), przy czym wyjątek stanowią ograniczone przypadki, w który za zgodą Twojego administratora: zbieramy opinie przesłane do nas bezpośrednio za pośrednictwem produktu; zbieramy treści z wykorzystaniem technik analitycznych mających na celu skrócenie, przefiltrowanie lub wykluczenie z informacji w inny sposób wszelkich danych umożliwiających identyfikację tożsamości Twojej lub Twojej organizacji; zbieramy dane przepływu użytkowników, aby poznać sposób interakcji z poszczególnymi funkcjami danego produktu oraz sposób ich wykorzystania. Administratorzy produktów Data Center mogą wyłączyć możliwość gromadzenia przez nas tych informacji z poziomu ustawień administratora poszczególnych produktów lub uniemożliwić udostępnianie nam takich informacji poprzez zablokowanie ich przesyłania na poziomie sieci lokalnej.

Czy dysponujecie procesem udostępniania klientom informacji w ramach wspierania ich w przestrzeganiu ich własnych zobowiązań związanych z zapewnieniem zgodności z przepisami o ochronie danych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak! Więcej informacji na temat środków kontroli na poziomie firmy zawiera sekcja „Pomoc w zarządzaniu danymi Twojej firmy”. Informacje dotyczące konkretnego kraju lub konkretnej branży (np. rozporządzenia RODO) zawiera sekcja „Prywatność a kraj użytkownika” na stronie Prywatność w naszym Centrum zaufania.

W jaki sposób Atlassian zabezpiecza moje dane? Copy link to heading Copied! Pokaż

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych naszych użytkowników zgodnie z wymogami rozporządzenia RODO wdrożyliśmy organizacyjne i techniczne środki ochrony. Przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników są pseudonimizowane, a w przypadku przekazywania także szyfrowane. Więcej informacji na temat sposobu ochrony i przechowywania danych w Atlassian można znaleźć na stronie Zaufanie.

Jakie dane przetwarza Atlassian w przypadku produktów Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli korzystasz z naszych produktów w wersji Server lub Data Center, nie hostujemy, nie przechowujemy, nie przesyłamy, nie odbieramy ani nie zbieramy danych na Twój temat (w tym Twoich treści), przy czym wyjątek stanowią ograniczone przypadki, w który za zgodą Twojego administratora: zbieramy opinie przesłane do nas bezpośrednio za pośrednictwem produktu; zbieramy treści z wykorzystaniem technik analitycznych mających na celu skrócenie, przefiltrowanie lub wykluczenie z informacji w inny sposób wszelkich danych umożliwiających identyfikację tożsamości Twojej lub Twojej organizacji; zbieramy dane przepływu użytkowników, aby poznać sposób interakcji z poszczególnymi funkcjami danego produktu oraz sposób ich wykorzystania. Administratorzy produktów Data Center mogą wyłączyć możliwość zbierania przez nas tych informacji z poziomu ustawień administratora poszczególnych produktów lub uniemożliwić udostępnianie nam takich informacji poprzez zablokowanie ich przesyłania na poziomie sieci lokalnej.

Czy Polityka prywatności Atlassian dotyczy aplikacji innych firm dostępnych w sklepie Atlassian Marketplace? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian nie kontroluje zasad ani procedur stosowanych w aplikacjach innych producentów, a nasza Polityka prywatności nie obejmuje sposobu wykorzystywania Twoich danych przez takie aplikacje. Przed utworzeniem połączenia z innym producentem lub skorzystaniem z jego aplikacji lub usług zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności takiego producenta w celu uzyskania informacji na temat stosowanych przez niego praktyk w zakresie ochrony prywatności i obsługi danych.

Dostępne informacje na temat ochrony prywatności dotyczące aplikacji ze sklepu Atlassian Marketplace zawiera sekcja Resources (Zasoby) na stronie aplikacji.

Aplikacje są hostowane poza platformą. Skąd mam wiedzieć, że moje dane są bezpieczne? Copy link to heading Copied! Pokaż

Sklep Atlassian Marketplace daje możliwość wglądu w różne inicjatywy mające na celu zwiększenie zaufania do aplikacji, w tym programy bezpieczeństwa. Więcej informacji znajdziesz na stronie często zadawanych pytań na temat sklepu Marketplace.

Jakie konkretnie dane są przekazywane do aplikacji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aplikacje są opracowywane w wielu różnych celach i w związku z tym trafiają do nich różnego rodzaju dane. Aby przejrzeć uprawnienia oraz dane, do których aplikacja ma dostęp, sprawdź sekcję Integration details (Szczegóły integracji) na stronie aplikacji.

Czy mogę przekazać opinię na temat programu ochrony prywatności? Copy link to heading Copied! Pokaż

Informacje o potrzebach użytkowników pomagają nam w rozwijaniu programu ochrony prywatności. Przejdź do naszego planu rozwoju wersji Cloud i zobacz, co planujemy. Podziel się z nami swoimi przemyśleniami na temat możliwości dostosowania naszych planów do Twoich potrzeb, przesyłając sugerowane funkcje (lub głosując na dodane już sugestie, obserwując je i dodając do nich komentarze) w publicznym systemie śledzenia zgłoszeń Atlassian.

Do kogo mogę kierować pytania w sprawie rozporządzenia RODO? Copy link to heading Copied! Pokaż

Z naszych produktów korzystają miliony użytkowników na całym świecie. Aby dostarczać naszym użytkownikom i klientom skalowalnych usług, uwzględniliśmy informacje o ochronie prywatności na tej stronie, a także na stronach:

Zachęcamy, aby najpierw zapoznać się z tymi stronami, ponieważ mogą one zawierać informacje na poszukiwany temat. Zdajemy sobie jednak sprawę, że w pewnych sytuacjach lepiej będzie skontaktować się z nami bezpośrednio. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Kontakt z nami w naszej Polityce prywatności.

Program partnerski Atlassian

Czy firma Atlassian posiada zespół, który może pomóc w szkoleniach albo wdrożeniu i/lub dostosowaniu produktów na miejscu? Copy link to heading Copied! Pokaż

Firma Atlassian nie świadczy żadnych profesjonalnych usług. W związku z tym formalnie nie angażuje się w szkolenia stacjonarne klientów, wdrożenia czy prace związane z dostosowywaniem oprogramowania ani nie udziela wsparcia w tych obszarach. Licencje Commercial i Academic uprawniają oczywiście do korzystania ze wsparcia i pomocy zgodnie z warunkami aktywnej obsługi technicznej oprogramowania, a Atlassian będzie zawsze dokładać wszelkich starań, aby zapewnić wsparcie, z którego nasza firma słynie, zgodne z tymi warunkami.

Dysponujemy jednak grupą oficjalnych partnerów Atlassian, którzy są w stanie udzielić pomocy na miejscu w zakresie wymagań związanych ze szkoleniami, wdrożeniami i dostosowaniem.

Czy można dołączyć do programu Atlassian Solution Partner Program? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak! Atlassian zawsze z chęcią nawiąże kontakt z firmami o podobnym nastawieniu, które są zainteresowane współpracą.

Utworzyliśmy program Atlassian Solution Partner Program, aby zapewnić wsparcie i zachęty podmiotom zainteresowanym sprzedażą produktów i usług powiązanych Atlassian ich dotychczasowym i potencjalnym klientom. Aby uzyskać więcej informacji i przesłać wniosek, należy przejść na stronę Partner Atlassian ds. rozwiązań.

Czy w moim rejonie znajdują się jacyś partnerzy ds. rozwiązań Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

Listę aktualnych partnerów ds. rozwiązań według regionu można znaleźć w oficjalnym katalogu partnerów Atlashttps://partnerdirectory.atlassian.com/sian. Można również skontaktować się z zespołem ds. kanałów Atlassian, który poleci partnera.

Kod źródłowy

Czy oprogramowanie Atlassian jest oprogramowaniem open source? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, produkty Atlassian są prawnie zastrzeżonym oprogramowaniem.

Posiadacze licencji Commercial, Academic oraz Starter na produkty Jira, Jira Service Management (dawniej Jira Service Desk) w wersji od 4.2 wzwyż, Confluence, Bamboo, Crowd, Bitbucket i SharePoint Connector for Confluence otrzymują jednak pełny kod źródłowy oprogramowania umożliwiający im wprowadzanie własnych dostosowań i modyfikacji. Oprogramowanie Atlassian wciąż pozostaje bardzo elastyczne i łatwe do dostosowania, a modyfikacje kodu źródłowego są konieczne tylko w przypadku najbardziej złożonych konfiguracji.

Kod źródłowy JSP jest udostępniany posiadaczom licencji Commercial, Academic i Starter na produkty Crucible i Fisheye.

Kto ma dostęp do kodu źródłowego produktów? Copy link to heading Copied! Pokaż

Dostęp do kodu źródłowego mają wyłącznie osoby kontaktowe ds. technicznych i rozliczeniowych przypisane do licencji na produkty w wersji Data Center. Aby zostać osobą kontaktową przypisaną do licencji i uzyskać dostęp do kodu źródłowego, skontaktuj się z wyznaczonymi osobami kontaktowymi ds. technicznych lub rozliczeniowych. Jeśli nie wiesz, z kim w Twojej organizacji masz się skontaktować, skontaktuj się z nami.

Klienci korzystający z produktów Cloud nie mają dostępu do kodu źródłowego, ponieważ baza kodu Cloud nie podlega dostosowywaniu. Oprócz klientów korzystających z produktów Cloud, niektórzy klienci również mogą nie mieć dostępu do kodu źródłowego produktu z uwagi na ograniczenia kontroli eksportu obowiązujące w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć w witrynie bis.doc.gov.

Uwaga: Atlassian oferuje bezpłatne licencje dla oficjalnych projektów open source oraz organizacji społecznościowych — w ten sposób staramy się dać coś od siebie. Ponadto Atlassian aktywnie wspiera mnóstwo projektów i grup związanych z tworzeniem oprogramowania open source, takich jak Apache, Codehaus, OpenSymphony, WebWork i XDoclet. Aby uzyskać więcej informacji na temat oprogramowania open source w Atlassian, kliknij tutaj.

Jakie dostosowania można wprowadzić? Copy link to heading Copied! Pokaż

Posiadacze licencji Commercial i Academic na produkty Jira, Jira Service Management (dawniej Jira Service Desk) w wersji od 4.2 wzwyż, Confluence, Bamboo, Crowd i Bitbucket otrzymują kod źródłowy oprogramowania umożliwiający im wprowadzanie własnych dostosowań i modyfikacji. Oprogramowanie Atlassian wciąż pozostaje bardzo elastyczne i łatwe do dostosowania, a modyfikacje kodu źródłowego są konieczne tylko w przypadku najbardziej złożonych konfiguracji.

Kod źródłowy JSP jest udostępniany posiadaczom licencji Commercial, Academic i Starter na produkty Crucible i Fisheye.

Dostęp do kodu źródłowego Atlassian oferuje jedynie w przypadku niektórych produktów własnych. Aplikacje ze sklepu Marketplace innych producentów oraz aplikacje Atlassian mogą nie uwzględniać dostępu do kodu źródłowego.

Zgodnie z naszymi warunkami świadczenia usług dla klientów, w zakresie, w jakim udostępniamy kod źródłowy, klienci mogą modyfikować kod źródłowy oprogramowania w celu opracowania poprawek błędów, konfiguracji lub dodatkowych funkcji. Oprogramowanie Atlassian jest prawnie zastrzeżone, dlatego klientom nie wolno w żadnym przypadku osadzać kodu źródłowego w innej aplikacji i licencjobiorcom nie wolno kopiować ani w inny sposób wykorzystywać elementów kodu źródłowego w innych aplikacjach.

Uwaga: niektórzy klienci mogą nie mieć dostępu do kodu źródłowego produktu w związku z ograniczeniami kontroli eksportu obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć w witrynie bis.doc.gov.

Produkty Atlassian

Czym jest Atlassian Stack? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian Stack to oferta pakietowa łącząca każdy produkt w wersji Server lub Data Center wraz ze wsparciem Premier w jednej, łatwej do zarządzania cenie.

1 lipca 2019 roku ogłosiliśmy wycofanie naszej licencji Atlassian Stack. Nie da się już kupić nowej licencji Stack.

Dlaczego podjęliście decyzję o wycofaniu licencji Atlassian Stack? Copy link to heading Copied! Pokaż

Oferta Atlassian Stack została wprowadzona, aby ułatwić naszym klientom standaryzację pracy w oparciu o produkty Atlassian. Stale przeprowadzamy ocenę naszej oferty, aby mieć pewność, że spełnia ona wymagania użytkowników. Stwierdziliśmy przy tym, że wielu z nich preferuje inne sposoby standaryzacji w oparciu o pakiet produktów Atlassian.

W związku z tym podjęliśmy decyzję o wycofaniu oferty Atlassian Stack. Nie da się już kupić nowej licencji Stack.

Numery klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)

Numery ECCN i uprawnione wyjątki licencyjne produktów Atlassian Copy link to heading Copied! Pokaż

 

ECCN/CCATS

Wyjątek licencyjny

Jira Server

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992.c
CCATS: G145812

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Jira Software Data Center

ECCN/CCATS

ECCN: 5D002.c.1
CCATS: G162968

Wyjątek licencyjny

ENC, (b)(1)

Kod źródłowy Jira

ECCN/CCATS

ECCN: 5D002.c.1
CCATS: G145812

Wyjątek licencyjny

ENC, (b)(2)

Klienty mobilne Jira

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992
CCATS: samodzielnie zaklasyfikowane

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Jira Service Management Server

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992.c
CCATS: G162966

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Jira Service Management Server (kod źródłowy)

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992.c
CCATS: G176366

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Confluence Server

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992.c
CCATS: G145812

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Confluence Data Center

ECCN/CCATS

ECCN: 5D002.c.1
CCATS: G162968

Wyjątek licencyjny

ENC, (b)(1)

Kod źródłowy Confluence

ECCN/CCATS

ECCN: 5D002.c.1
CCATS: G145812

Wyjątek licencyjny

ENC, (b)(2)

Klienty mobilne Confluence

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992
CCATS: samodzielnie zaklasyfikowane

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Hipchat Server

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992.c
CCATS: G162967

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Klienty HipChat (np. na urządzenia z systemem iOS, Android i Adobe Air)

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992.c
CCATS: G145812

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Bitbucket Server (wersja płatna do pobrania) (wcześniej znany pod nazwą Stash)

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992.c
CCATS: G145812

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Bitbucket Data Center (wcześniej znany pod nazwą Stash)

ECCN/CCATS

ECCN: 5D002.c.1
CCATS: G162968

Wyjątek licencyjny

ENC, (b)(1)

Kod źródłowy Bitbucket Server (wcześniej znany pod nazwą Stash)

ECCN/CCATS

ECCN: 5D002.c.1
CCATS: G145812

Wyjątek licencyjny

ENC, (b)(2)

Bamboo

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992.c
CCATS: G145812

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Kod źródłowy Bamboo

ECCN/CCATS

ECCN: 5D002.c.1
CCATS: G145812

Wyjątek licencyjny

ENC, (b)(2)

Fisheye

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992.c
CCATS: G145812

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Kod źródłowy Fisheye

ECCN/CCATS

ECCN: 5D002.c.1
CCATS: G163389

Wyjątek licencyjny

ENC, (b)(2)

Crucible

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992.c
CCATS: G145812

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Kod źródłowy Crucible

ECCN/CCATS

ECCN: 5D002.c.1
CCATS: G163389

Wyjątek licencyjny

ENC, (b)(2)

Sourcetree

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992.c
CCATS: G145812

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Clover

ECCN/CCATS

ECCN: EAR99
CCATS: samodzielnie zaklasyfikowane

License Exception

 

Crowd

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992.c
CCATS: G145812

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Kod źródłowy Crowd

ECCN/CCATS

ECCN: 5D002.c.1
CCATS: G145812

Wyjątek licencyjny

ENC, (b)(2)

Aplikacje Trello po stronie klienta

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992.c
CCATS: samodzielnie zaklasyfikowane

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Opsgenie

ECCN/CCATS

ECCN: 5D992
CCATS: samodzielnie zaklasyfikowane

Wyjątek licencyjny

RYNEK MASOWY

Jira Align

ECCN/CCATS

ECCN: 5D002.c.1
CCATS: samodzielnie zaklasyfikowane

Wyjątek licencyjny

ENC, (b)(1)