Close

Często zadawane pytania dotyczące Jira Work Management

Jira Work Management

Czemu służy połączenie Jira Work Management z Jira Software Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Widzieliśmy, jak Jira Software i Jira Work Management pomagały zespołom w pracy, dlatego łączymy najlepsze cechy obu rozwiązań w jedną usługę Jira, która oferuje to, czego potrzebują zarówno zespoły programistyczne, jak i biznesowe, aby lepiej ze sobą współpracować. W skład Jira Software Cloud zawsze wchodziły wszystkie funkcje Jira Work Management zarówno w projektach biznesowych, jak i projektach oprogramowania. Po unifikacji produkt Jira jest bardziej usprawniony, oparty na współpracy i rozbudowany niż kiedykolwiek — więcej o nowościach przeczytasz tutaj.

Jakie są zalety Jira? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jira to narzędzie do zarządzania projektami dla każdego zespołu umożliwiające współpracę między różnymi działami, zapewnienie widoczności i koordynację, a także elastyczność, której zespoły potrzebują w swojej pracy. Udostępnia również liderom i administratorom analizy oparte na danych, których potrzebują do podejmowania właściwych decyzji.

Czy nadal mogę kupić subskrypcję Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Subskrypcji Jira Work Management nie będzie można kupować online od 1 maja 2024 r. Jednak klienci posiadający oferty na Jira Work Management mogą dokonać zakupu do daty wygaśnięcia oferty.

Czy nadal będę mieć dostęp do Jira Work Management, jeśli mam subskrypcję? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, użytkownicy z subskrypcją Jira Work Management będą nadal mieli dostęp do Jira Work Management do czasu migracji do subskrypcji Jira lub do końca okresu obowiązywania umowy.

Co to oznacza dla subskrypcji Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Subskrypcji Jira Work Management nie będzie można kupować online od 1 maja 2024 r. Jednak klienci posiadający oferty na Jira Work Management mogą dokonać zakupu do daty wygaśnięcia oferty.

Użytkownicy z subskrypcją Jira Work Management będą mieli dostęp do Jira Work Management do czasu migracji ich użytkowników do subskrypcji Jira lub do końca okresu obowiązywania umowy. Funkcje Jira Work Management będą nadal dostępne w Jira, podobnie jak dane klientów. Migracje rozpoczną się na początku 2025 r. — na kilka miesięcy przed migracją przedstawimy więcej szczegółów na temat kolejnych kroków i opcji.

Jeśli zrezygnujesz z migracji, będziesz mieć dostęp do Jira Work Management do końca okresu obowiązywania umowy.

Kiedy rozpocznie się migracja licencji z Jira Work Management do Jira i jak będzie przebiegać? Copy link to heading Copied! Pokaż

Automatycznie przeniesiemy klientów do Jira na początku 2025 r., chyba że zrezygnują oni z migracji. Rezygnując, decydujesz się nie odnawiać subskrypcji Jira.

Byli posiadacze licencji Jira Software zostali przeniesieni do nowej subskrypcji Jira. Jeśli masz oddzielne subskrypcje Jira Work Management i Jira, użytkownicy Jira Work Management i Jira zostaną połączeni w jednej subskrypcji Jira. Jeśli połączeni użytkownicy z Jira Work Management nie pasują do aktualnego poziomu istniejącej subskrypcji Jira, zostanie ona uaktualniona do następnego poziomu użytkownika, bez dodatkowych kosztów, na pozostały okres ważności umowy.

Jeśli nie masz aktualnej subskrypcji Jira w momencie migracji, otrzymasz subskrypcję Jira dla tej samej liczby użytkowników bez dodatkowych kosztów. Po zakończeniu okresu migracji użytkowników otrzymasz 10% rabatu* na subskrypcję Jira do zastosowania przy następnym odnowieniu. Przy odnawianiu subskrypcji ceny mogą się różnić w zależności od zmian poziomu, planu i/lub licencji użytkownika.

* Rabat ten dotyczy tylko klientów z subskrypcjami Jira Work Management migrującymi do subskrypcji Jira. Klienci kwalifikujący się do otrzymania rabatu 10% na Jira (ważnego przez maksymalnie 12 kolejnych miesięcy), otrzymają rabat, który zostanie zastosowany przy następnym odnowieniu po migracji. Rabat ten nie dotyczy bezpłatnych planów Jira ani użytkowników, którzy mają dostęp do Jira Work Management za pośrednictwem subskrypcji Jira Software. Nie obowiązuje on również wstecz w odniesieniu do istniejących subskrypcji Cloud, które nie zostały zakupione w ramach tej oferty promocyjnej.

Firma Atlassian może w dowolnej chwili zmodyfikować lub anulować promocje, a zawartość tej strony nie zobowiązuje firmy Atlassian do przedłużenia żadnej konkretnej promocji na żaden konkretny okres. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do skorzystania z tej ograniczonej czasowo oferty promocyjnej, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub działem Wsparcie Atlassian.

Czy moja organizacja otrzyma rabat na Jira po przejściu z Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli masz aktualną subskrypcję Jira Work Management, oferujemy rabat 10% na subskrypcję Jira, aby ułatwić to przejście. Rabat ten nie dotyczy bezpłatnych planów Jira ani użytkowników, którzy mają dostęp do Jira Work Management za pośrednictwem subskrypcji Jira Software. Aby uzyskać więcej informacji na temat rabatu, patrz wyżej.

Jeśli masz konkretne pytania dotyczące cennika dla swojej organizacji, skontaktuj się z dedykowanym przedstawicielem handlowym lub działem Wsparcie Atlassian.

Co się stanie, jeśli anuluję subskrypcję Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli w dowolnym momencie anulujesz subskrypcję Jira Work Management, jej ponowna aktywacja będzie niemożliwa i nie będziesz kwalifikować się do otrzymania rabatu 10%. Konieczne będzie wykupienie subskrypcji Jira, aby zachować dostęp do projektów, ale nie otrzymasz rabatu 10% na Jira. Aby uzyskać więcej informacji na temat rabatu, patrz wyżej.

Co to oznacza dla subskrypcji Jira Software? Copy link to heading Copied! Pokaż

Od użytkowników z subskrypcjami Jira Software nie są wymagane żadne działania, a ceny pozostaną takie same. Użytkownicy Jira Software przeszli już dziś na środowisko Jira i jego funkcje.

Jeśli masz użytkowników, którzy uzyskują dostęp do Jira Work Management za pośrednictwem subskrypcji Jira Software, migracja użytkowników nie będzie konieczna i nie będziesz kwalifikować się do otrzymania rabatu.

Co zrobić, jeśli moja organizacja ma zarówno subskrypcje Jira Work Management, jak i Jira Software? Copy link to heading Copied! Pokaż

Użytkownicy subskrypcji Jira Software będą mieli dostęp do wszystkich nowych funkcji i możliwości w Jira. W przypadku tych użytkowników nie są potrzebne żadne działania.

Użytkownicy z subskrypcją Jira Work Management będą mieli dostęp do Jira Work Management do czasu migracji do subskrypcji Jira lub do końca okresu obowiązywania umowy. Migracje użytkowników rozpoczną się na początku 2025 r. — na kilka miesięcy przed migracją przedstawimy więcej szczegółów na temat kolejnych kroków i opcji. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z migracji użytkowników, będziesz mieć dostęp do Jira Work Management do końca okresu obowiązywania umowy.

Chcę przejść z Jira Work Management na nowe środowisko Jira przed początkiem 2025 roku. Jak mogę to zrobić? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli chcesz przenieść użytkowników subskrypcji Jira Work Management do nowego środowiska i cennika Jira przed początkiem 2025 roku, do sierpnia 2024 roku dostarczymy dodatkową dokumentację. Dopiero w sierpniu 2024 r. będziemy w stanie obsługiwać ręczne migracje i zniżki na odnawianie usług Jira w przypadku byłych klientów Jira Work Management.

Czy coś stanie się z projektami Jira mojej organizacji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aktualizacja subskrypcji nie wpłynie na istniejące projekty biznesowe Jira Work Management w tej samej instancji Jira i nie będzie potrzeby migracji danych. Wszystkie istniejące funkcje projektu biznesowego, które były dostępne w subskrypcjach Jira Work Management, będą nadal dostępne w Jira.

Czy mogę zrezygnować z automatycznej migracji z Jira Work Management do Jira? Copy link to heading Copied! Pokaż

Zachowasz możliwość rezygnacji przed automatyczną migracją użytkowników, która odbędzie się na początku 2025 r. Przed automatyczną migracją we wrześniu/październiku 2024 r. zostaną wysłane wiadomości e-mail ze szczegółowymi informacjami na temat dostępnych opcji. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować, po wygaśnięciu subskrypcji Jira Work Management użytkownicy nie będą już mieli dostępu do Jira Work Management lub Jira i możesz stracić dostęp do swoich projektów.

Klient będzie mógł zrezygnować z migracji użytkowników we wrześniu/październiku 2024 r. Jeśli nie zrezygnuje, zostanie automatycznie przeniesiony do Jira na początku 2025 roku. Przed okresem rezygnacji wyślemy klientom, których to dotyczy, powiadomienia o migracji użytkowników i procesie rezygnacji.

Co, jeśli jestem w trakcie okresu próbnego Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Okresy próbne Jira Work Management pozostaną aktywne do daty ich zakończenia. Do czasu zakończenia okresu próbnego nadal będzie można zakupić plan Jira Work Management lub zmienić istniejący plan na wyższy lub niższy. Jeśli kupisz Jira Work Management w okresie próbnym, zachowasz dostęp do tego produktu do czasu migracji. Po migracji do Jira będzie Ci się należała 10-procentowa zniżka na subskrypcję Jira. Aby uzyskać więcej informacji na temat rabatu, patrz wyżej.

Po zakończeniu okresu próbnego nie będzie już można kupić planu Jira Work Management, ale będzie można kupić subskrypcję Jira.

Co zrobić, jeśli moja subskrypcja jest zarządzana przez partnera ds. rozwiązań Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

Klienci zarządzani przez partnerów ds. rozwiązań Atlassian będą objęci takim samym procesem migracji użytkowników jak wszyscy klienci Jira Work Management. Na początku 2025 roku użytkownicy zostaną automatycznie przeniesieni do Jira, a klienci otrzymają rabat w wysokości 10% na subskrypcję Jira (ważny przez maksymalnie 12 kolejnych miesięcy) do wykorzystania przy następnym odnowieniu.

Migracja użytkowników nastąpi w okresie obowiązywania umowy i nie zwiększy kosztów przez pozostały czas. Jeśli nie chcesz automatycznie przeprowadzać migracji użytkowników na początku 2025 r., możesz zrezygnować we wrześniu/październiku 2024 r. — więcej szczegółów podamy bliżej tego terminu.

Co zrobić, jeśli moja edycja Jira Software różni się od wersji Jira Work Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli masz już subskrypcję Jira Software, użytkownicy Jira Work Management i Jira Software zostaną połączeni w ramach jednej subskrypcji podczas procesu migracji. Aby automatyczne połączenie zadziałało, subskrypcja Jira Software musi być na tym samym lub wyższym poziomie planu (Standard, Premium itp.) co subskrypcja Jira Work Management.

Jeśli Twój plan Jira Work Management jest wyższy niż wersja Jira Software, nie kwalifikujesz się do automatycznej migracji i będzie konieczne przeprowadzenie ręcznej migracji. Więcej szczegółów na temat tego procesu udostępnimy we wrześniu/październiku 2024 r.

Co się stanie, jeśli poziom ilościowy użytkowników zmieni się podczas migracji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Podczas migracji użytkowników z Jira Work Management do Jira może dojść do podwyższenia poziomu użytkownika w bieżącym planie. Może się tak zdarzyć, jeśli liczba użytkowników poddanych migracji z subskrypcji Jira Work Management przekracza bieżący poziom użytkowników w Jira Software. W takim przypadku cena wyższego poziomu użytkownika nie wzrośnie do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. W kolejnym okresie rozliczeniowym uwzględniona zostanie liczba użytkowników po migracji, jednak do nowego poziomu użytkownika zostanie zastosowany rabat w wysokości 10%. Aby uzyskać więcej informacji na temat rabatu, patrz wyżej.

Jak migracja wpłynie na dostęp do moich aplikacji Jira ze sklepu Marketplace i ich ceny? Copy link to heading Copied! Pokaż

Ponieważ aplikacje ze sklepu Marketplace są dostarczane przez strony trzecie, nie możemy podać żadnych konkretnych szczegółów, gdyż każda aplikacja będzie się różnić. Aplikacje zaprojektowano tak, aby były kompatybilne ze wszystkimi produktami Jira, więc nie spodziewamy się żadnych zmian w funkcjonalności. W zależności od aplikacji niektóre mogą wymagać ponownego uwierzytelnienia lub ponownej konfiguracji.

Jeśli korzystasz z subskrypcji Jira Work Management i masz także aplikacje Jira, po procesie migracji użytkowników możesz zauważyć wzrost łącznej kwoty w rozliczeniu. W przypadku klientów, których poziom ilościowy użytkowników uległ zwiększeniu, do końca bieżącego okresu rozliczeniowego nie wystąpią zmiany w rozliczeniach za aplikacje. W kolejnym okresie rozliczeniowym mogą wystąpić zmiany kosztów w zależności od liczby użytkowników po migracji.

Czy ta zmiana wpłynie na klientów Jira Software Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Narzędzie Jira Work Management nie jest dostępne w Data Center, dlatego Jira Software Data Center nie ulegnie zmianie.

Jak to wpływa na dostęp do Jira Work Management za pośrednictwem Atlassian Together? Copy link to heading Copied! Pokaż

Użytkownicy Jira Work Management z subskrypcją Atlassian Together zostaną przeniesieni do instancji Jira. Użytkownicy ci nadal będą mieli dostęp do wszystkich funkcji Jira Work Management, a po migracji będą lepiej zintegrowani z zespołami, które obecnie korzystają z Jira Software. Dostęp do Confluence i Trello nie zmieni się, a funkcje Atlas staną się częścią platformy i będą dostępne dla wszystkich klientów Atlassian. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat Atlassian Together.

Jak wpływa to na dostęp do Jira Work Management za pośrednictwem Jira Service Management? Copy link to heading Copied! Pokaż

Użytkownicy korzystający z subskrypcji Jira Service Management nadal będą mogli uzyskać dostęp do projektów biznesowych, ale nie do projektów oprogramowania. W tej chwili nie ma planów dotyczących zmiany tego stanu rzeczy.

Czy nadal mogę uaktualniać mój plan lub moich użytkowników? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak, klienci z aktywną subskrypcją Jira Work Management mogą zmieniać wersję produktu lub poziom użytkownika, dopóki nie przejdą na Jira.

Co mogę zrobić, jeśli mam dodatkowe pytania? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli jesteś klientem z dedykowanym przedstawicielem, możesz zwrócić się bezpośrednio do niego. W przeciwnym razie skontaktuj się z działem wsparcia Atlassian.