Close

Rozwiązanie dla profesjonalnych zespołów

Bitbucket to więcej niż tylko zarządzanie kodem w systemie Git. Produkt ten umożliwia zespołom planowanie projektów, współpracę w zakresie tworzenia kodu, testowanie go i wdrażanie w jednym miejscu.

Przykład polecenia pull request w Bitbucket
Przykład polecenia pull request w Bitbucket
Ikona szafki na pliki

Nieograniczona liczba bezpłatnych prywatnych repozytoriów

Bezpłatny dla małych zespołów poniżej 5 użytkowników lub możliwość skalowania ceny w planach Standard (2 USD/użytkownika/miesięcznie) lub Premium (5 USD/za użytkownika/miesięcznie).

Integracja Jira i Trello

Najlepsza w swojej klasie integracja z rozwiązaniami Jira i Trello

Zadbaj o organizację projektów, tworząc gałęzie Bitbucket bezpośrednio ze zgłoszeń Jira lub z kart Trello.

Ikona

Wbudowane rozwiązanie do ciągłego dostarczania
oprogramowania

Twórz, testuj i wdrażaj za pomocą zintegrowanych rozwiązań CI/CD. Korzystaj z konfiguracji w postaci kodu i szybkiego przepływu informacji zwrotnych.

Komentarz do polecenia pull request w Bitbucket
Komentarz do polecenia pull request w Bitbucket
Współpraca przy tworzeniu kodu

Twórz wysokiej jakości oprogramowanie, korzystając z przeglądania kodu

Zatwierdzaj przegląd kodu bardziej efektywnie dzięki poleceniom pull request. Twórz scaloną listę kontrolną z wyznaczonymi osobami zatwierdzającymi i prowadź dyskusje bezpośrednio na poziomie kodu źródłowego dzięki funkcji komentarzy śródwierszowych.

Ciągłe dostarczanie

Korzystaj z wysokiej częstotliwości wdrażania dzięki wbudowanemu rozwiązaniu do ciągłego dostarczania oprogramowania

Rozwiązanie Bitbucket Pipelines z funkcją Deployments umożliwia tworzenie, testowanie i wdrażanie za pomocą zintegrowanych rozwiązań CI/CD. Korzystaj z konfiguracji w postaci kodu i szybkiego przepływu informacji zwrotnych.

Zrzut ekranu z Bitbucket Pipelines
Zrzut ekranu z Bitbucket Pipelines
Ekran uprawnień dotyczących branchy
Ekran uprawnień dotyczących branchy
Bezpieczeństwo

Bezpieczny przepływ pracy

Zapewnij bezpieczeństwo kodu w chmurze dzięki liście dozwolonych adresów IP i wymaganej weryfikacji dwuetapowej. Ogranicz dostęp dla określonych użytkowników i kontroluj ich działania dzięki uprawnieniom dotyczącym gałęzi oraz sprawdzaniu scalania zapewniającemu wysoką jakość kodu.

Po raz pierwszy masz do czynienia z systemem Git?

Żaden problem. Mamy zasoby umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy.

Ikona Git

Naucz się systemu Git dzięki interaktywnym samouczkom

Korzystaj z Bitbucket jako piaskownicy systemu Git dzięki samouczkom umożliwiającym szybkie rozpoczęcie pracy z systemem Git i ułatwiającym tworzenie efektywnych przepływów pracy.

Ikona Sourcetree

Pobierz aplikację Sourcetree, nasz bezpłatny graficzny interfejs użytkownika systemu Git.

Pożegnaj się z wierszem polecenia — aplikacja Sourcetree upraszcza obsługę repozytoriów Git, co pozwala skupić się na programowaniu.

Integracja: lepiej niż Bitbucket

Rozpocznij od rozwiązania Bitbucket, a następnie wykorzystaj już używane narzędzia do tworzenia lepszego oprogramowania

Ikona szafki na pliki

Jira Software

Pracuj wydajniej, łącząc gałęzie, operacje commit i pull request ze zgłoszeniami Jira Software.

Integracja Jira i Trello

Połączone środowiska pracy

Dostosuj Bitbucket do swoich potrzeb za pomocą aplikacji zbudowanych za pomocą Bitbucket Connect, które można osadzić bezpośrednio w interfejsie użytkownika Bitbucket.

Ikona

Wywoływanie elementów webhook

Z łatwością zintegruj z już używanymi systemami, korzystając z elementów webhook w Bitbucket.

Ponad milion zespołów i 10 milionów programistów doceniło usługę Bitbucket

Logo klientów
Logo klientów

Proste plany hostowania w chmurze. Ceny dostosowane do skali.

Bezpłatne

dla małych zespołów

0 USD

/ użytkownika / miesiąc

Bezpłatne dla maksymalnie 5 użytkowników

 • Nieograniczona liczba użytkowników
 • Testy scalania
 • Uprawnienia do wdrażania
 • Biała lista IP
 • Wymagana weryfikacja dwuetapowa
 • Inteligentne kopie lustrzane

 • Included with your account:
 • *Build minutes: 50 mins/mo
 • *File storage: 1GB/mo

Standard

dla rozwijających się zespołów

2 USD

/ użytkownika / miesiąc

Od 10 USD miesięcznie

 • Uprawnienia do wdrażania
 • Biała lista IP
 • Wymagana weryfikacja dwuetapowa
 • Inteligentne kopie lustrzane

 • Included with your account:
 • *Build minutes: 500 mins/mo
 • *File storage: 5GB/mo

Premium

dla dużych zespołów

5 USD

/ użytkownika / miesiąc

Od 25 USD miesięcznie


 • Included with your account:
 • *Build minutes: 1000 mins/mo
 • *File storage: 10GB/mo

* Minuty kompilowania dotyczą rozwiązania Bitbucket Pipelines, a magazyn plików — funkcji Git Large File Storage
(LFS)
. Minuty kompilowania i magazyn plików są współdzielone przez wszystkich użytkowników konta. 

Serwer

Chcesz hostować na własnym serwerze?

Uzyskaj pełną kontrolę nad kodem źródłowym dzięki Bitbucket Server. W miarę rozwoju
zespołu i przepływu pracy przejdź z wdrożenia na pojedynczym serwerze
do wysoce niezawodnego klastra aktywnego dzięki Bitbucket Data
Center.

Cloud

Zobacz demonstrację Bitbucket Cloud

Czy chcesz zobaczyć, jak działa Bitbucket Cloud? Obejrzyj nagraną demonstrację i uzyskaj informacje od jednego z naszych ekspertów, aby rozpocząć samodzielne korzystanie.

Lepszy sposób tworzenia oprogramowania