Close

Rozwiązanie dla profesjonalnych zespołów

Bitbucket to więcej niż tylko zarządzanie kodem w systemie Git. Produkt ten umożliwia zespołom planowanie projektów, współpracę w zakresie tworzenia kodu, testowanie go i wdrażanie w jednym miejscu.

Przykład polecenia pull request w Bitbucket
Przykład polecenia pull request w Bitbucket
Ikona szafki na pliki

Nieograniczona liczba bezpłatnych prywatnych repozytoriów

Bezpłatny dla małych zespołów poniżej 5 użytkowników; możliwość skalowania ceny w planach Standard (3 USD za użytkownika miesięcznie) lub Premium (6 USD za użytkownika miesięcznie).

Integracja Jira i Trello

Najlepsza w swojej klasie integracja z rozwiązaniami Jira i Trello

Zadbaj o organizację projektów, tworząc gałęzie Bitbucket bezpośrednio ze zgłoszeń Jira lub z kart Trello.

Ikona

Wbudowane rozwiązanie do ciągłego dostarczania
oprogramowania

Twórz, testuj i wdrażaj za pomocą zintegrowanych rozwiązań CI/CD. Korzystaj z konfiguracji w postaci kodu i szybkiego przepływu informacji zwrotnych.

Komentarz do polecenia pull request w Bitbucket
Komentarz do polecenia pull request w Bitbucket
Współpraca przy tworzeniu kodu

Twórz wysokiej jakości oprogramowanie, korzystając z przeglądania kodu

Zatwierdzaj przegląd kodu bardziej efektywnie dzięki poleceniom pull request. Twórz scaloną listę kontrolną z wyznaczonymi osobami zatwierdzającymi i prowadź dyskusje bezpośrednio na poziomie kodu źródłowego dzięki funkcji komentarzy śródwierszowych.

Ciągłe dostarczanie

Korzystaj z wysokiej częstotliwości wdrażania dzięki wbudowanemu rozwiązaniu do ciągłego dostarczania oprogramowania

Rozwiązanie Bitbucket Pipelines z funkcją Deployments umożliwia tworzenie, testowanie i wdrażanie za pomocą zintegrowanych rozwiązań CI/CD. Korzystaj z konfiguracji w postaci kodu i szybkiego przepływu informacji zwrotnych.

Zrzut ekranu z Bitbucket Pipelines
Zrzut ekranu z Bitbucket Pipelines
Ekran uprawnień dotyczących branchy
Ekran uprawnień dotyczących branchy
Bezpieczeństwo

Bezpieczny przepływ pracy

Zapewnij bezpieczeństwo kodu w chmurze dzięki liście dozwolonych adresów IP i wymaganej weryfikacji dwuetapowej. Ogranicz dostęp dla określonych użytkowników i kontroluj ich działania dzięki uprawnieniom dotyczącym gałęzi oraz sprawdzaniu scalania zapewniającemu wysoką jakość kodu.

Po raz pierwszy masz do czynienia z systemem Git?

Żaden problem. Mamy zasoby umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy.

Ikona Git

Naucz się systemu Git dzięki interaktywnym samouczkom

Korzystaj z Bitbucket jako piaskownicy systemu Git dzięki samouczkom umożliwiającym szybkie rozpoczęcie pracy z systemem Git i ułatwiającym tworzenie efektywnych przepływów pracy.

Ikona Sourcetree

Pobierz aplikację Sourcetree, nasz bezpłatny graficzny interfejs użytkownika systemu Git.

Pożegnaj się z wierszem polecenia — aplikacja Sourcetree upraszcza obsługę repozytoriów Git, co pozwala skupić się na programowaniu.

Integracja: lepiej niż Bitbucket

Rozpocznij od rozwiązania Bitbucket, a następnie wykorzystaj już używane narzędzia do tworzenia lepszego oprogramowania

Ikona szafki na pliki

Jira Software

Pracuj wydajniej, łącząc gałęzie, operacje commit i pull request ze zgłoszeniami Jira Software.

Integracja Jira i Trello

Połączone środowiska pracy

Dostosuj Bitbucket do swoich potrzeb za pomocą aplikacji zbudowanych za pomocą Bitbucket Connect, które można osadzić bezpośrednio w interfejsie użytkownika Bitbucket.

Ikona

Wywoływanie elementów webhook

Z łatwością zintegruj z już używanymi systemami, korzystając z elementów webhook w Bitbucket.

Ponad milion zespołów i 10 milionów programistów doceniło usługę Bitbucket

Logo klientów
Logo klientów

Proste plany hostowania w chmurze. Ceny dostosowane do skali.

Free

USD X
na użytkownika miesięcznie
do 5 użytkowników
Free forever

Standard

USD X
na użytkownika miesięcznie
1–100 użytkowników
Starts at $15 /month

Premium

USD X
na użytkownika miesięcznie
1–100 użytkowników
Starts at $30 /month

Ponad 101 użytkowników?   Oferujemy zniżki dla dużych zespołów! Oblicz cenę

Cloud

Zobacz demonstrację Bitbucket Cloud

Czy chcesz zobaczyć, jak działa Bitbucket Cloud? Obejrzyj nagraną demonstrację i uzyskaj informacje od jednego z naszych ekspertów, aby rozpocząć samodzielne korzystanie.

Serwer

Chcesz hostować na własnym serwerze?

Uzyskaj pełną kontrolę nad kodem źródłowym dzięki opcjom samodzielnego hostowania Bitbucket. W miarę rozwoju
zespołu i przepływu pracy przejdź z wdrożenia na pojedynczym serwerze
do wysoce niezawodnego klastra aktywnego dzięki Bitbucket Data
Center.

Lepszy sposób tworzenia oprogramowania