Close

Zabezpiecz przepływ pracy zespołu — od tworzenia kodu po jego wdrożenie

Zintegruj zabezpieczenia z usługą Bitbucket Cloud i zyskaj jedno miejsce, w którym będziesz wyszukiwać, naprawiać i monitorować luki w zabezpieczeniach.

DevSecOps bez zbędnych komplikacji

Zadbaj, aby bezpieczeństwo stało się naturalnym elementem cyklu tworzenia oprogramowania.

górna część rakiety

W ciągu ostatnich 3 lat liczba luk w zabezpieczeniach w środowiskach open source wzrosła o 250%.

dolna część rakiety

Programiści mogą przewidywać potencjalne luki w swoich zależnościach z komponentami open source i obrazach kontenerów — wszystko z poziomu usługi Bitbucket.

Snyk

Zacznij korzystać za darmo

Monitoruj i usuwaj luki w zabezpieczeniach w swoich zależnościach z komponentami open source i kontenerach


Zwiększ bezpieczeństwo swojego kodu z funkcją skanowania pull requestów

Skanuj kod już na etapie wypchnięcia do pull requestu, aby móc korygować błędy na wczesnym etapie oraz w trakcie całego procesu przeglądu kodu.

Analizy kodu zawierają raporty, adnotacje i wskaźniki dotyczące Twoich pull requestów.

Skanuj pull request
Repozytorium z zabezpieczeniami

Korzystaj z zaawansowanych funkcji zabezpieczeń bez opuszczania repozytorium Bitbucket

Dedykowany pulpit nawigacyjny zapewnia wgląd w elementy zabezpieczeń repozytorium. Możesz przeglądać analizy dotyczące bezpieczeństwa i zapoznać się z łączną liczbą luk w zabezpieczeniach występujących w tych repozytoriach pogrupowanych według poziomu ryzyka: niskiego, średniego i wysokiego.

Włącz testy bezpieczeństwa w przepływ pracy CI/CD

Wystarczy dodać do pliku bitbucket-pipelines.yml kilka wierszy konfiguracyjnych, aby móc automatycznie skanować zależności pod kątem luk w zabezpieczeniach.

Przepływ pracy w Pipeline

Zintegruj zabezpieczenia z usługą Bitbucket Cloud

Dodatkowe zasoby DevSecOps

Demonstracja

Dowiedz się, jak znaleźć, naprawić i monitorować luki w zabezpieczeniach kodu dzięki integracji Snyk z usługą Bitbucket Cloud. Dowiedz się od naszego kierownika produktu, jak skonfigurować integrację.

Tarcza bezpieczeństwa

Czym jest DevSecOps?

Dowiedz się, na czym polega koncepcja DevSecOps, i dlaczego jest tak istotna.

Aktualności

Korzystanie z rozwiązania Pipelines w połączeniu z usługą Snyk

Wzbogać swój proces CI/CD o rozwiązanie Snyk, aby usprawnić wdrożenie koncepcji DevSecOps.

Kawałek układanki

Snyk i Atlassian Open DevOps

Sprawdź możliwości integracji usługi Snyk z narzędziami Atlassian, w tym z rozwiązaniami Jira i Opsgenie.