Close

Wydawanie nowych wersji produktów 14% częściej dzięki narzędziom Jira i Bitbucket

Zespoły korzystające z integracji Jira Software i Bitbucket wydają nowe wersje 14% częściej niż te, które tego nie robią. Dowiedz się poniżej, jak integracja pomaga im w szybszym wydawaniu produktów.

Zgłoszenie Jira z wyskakującym okienkiem integracji z Bitbucket

Hostujesz Jira i Bitbucket samodzielnie? Dowiedz się więcej o ich integracji tutaj

Szybsze wydawanie produktów dzięki tym integracjom

Automatically link code to Jira

Automatically link issues and keep your team up to date. Create a branch from a Jira issue or add issue keys to a commit, branch, or pull request to link them.

Edit Jira issues inside Bitbucket

Get context on your work and update your team without switching applications. View, edit, comment and more on Jira tickets inside Bitbucket Cloud's UI.

See development information in Jira

Evaluate the status of a Jira issue's development at a glance. View and create branches and pull requests and view commits without leaving Jira.
Zgłoszenie Jira z powiązanymi branchami i zatwierdzeniami
Zgłoszenie Jira z powiązanymi branchami i zatwierdzeniami

Funkcje integracji Jira Software

Bitbucket

Alternatywne narzędzia

Wyświetlanie zgłoszeń Jira w narzędziu

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Edytowanie zgłoszeń Jira w narzędziu

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Przenoszenie zgłoszeń Jira w narzędziu

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Wyświetlanie gałęzi powiązanych ze zgłoszeniami w Jira

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Wyświetlanie operacji commit powiązanych ze zgłoszeniami w Jira

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Wyświetlanie poleceń pull request powiązanych ze zgłoszeniami w Jira

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Przenoszenie zgłoszeń Jira za pomocą inteligentnych wiadomości operacji commit

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Przenoszenie zgłoszeń Jira podczas operacji commit

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Dodawanie komentarzy na temat zgłoszeń Jira za pomocą wiadomości operacji commit

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Przenoszenie zgłoszeń Jira podczas tworzenia gałęzi

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Przenoszenie zgłoszeń Jira przy scalaniu poleceń pull request

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Przenoszenie zgłoszeń przy odrzucaniu poleceń pull request

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Dodawanie załączników do zgłoszenia Jira w Bitbucket

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Wyświetlanie załączników do zgłoszenia Jira w Bitbucket

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Monitorowanie zgłoszenia Jira w Bitbucket

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Twórz gałęzie w zgłoszeniach Jira

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Wymagane identyfikatory zgłoszeń Jira w wiadomościach operacji commit

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Automatyczne łączenie operacji commit ze zgłoszeniami Jira

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Automatyczne łączenie gałęzi ze zgłoszeniami Jira

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Automatyczne łączenie poleceń pull request ze zgłoszeniami Jira

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Przenoszenie zgłoszeń Jira przy użyciu nazw poleceń pull request

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Tworzenie poleceń pull request w zgłoszeniach Jira

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Zgodność z SOC 2 Type II

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Integracja z Jira w 30 sekund

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Automatyczne zapraszanie użytkowników Jira do narzędzia

Zielony znacznik wyboru
Czerwony znak x

Rejestrowanie śledzenia czasu poświęcanego na zgłoszenia Jira za pomocą wiadomości operacji commit

Zielony znacznik wyboru
Zielony znacznik wyboru

Dowiedz się więcej o integracji

Ilustracja — duży znak plus

Integracja narzędzi Jira i Bitbucket właśnie wkroczyła na nowy poziom

Ilustracja — zamknięty sejf

Bitbucket Cloud zwiększa bezpieczeństwo chmury przedsiębiorstwa dzięki raportowi SOC 2 Type II

Ilustracja — ołówek wypełniający formularz

Dokumentowanie zmian dzięki wymaganym identyfikatorom zgłoszenia Jira w Bitbucket Cloud