Close

Szablony Jira Automation do rozwiązań Bitbucket, GitHub lub GitLab

Programiści lubią koncentrować się na pisaniu kodu, a nie aktualizowaniu pracy. Jednak prawidłowe funkcjonowanie firmy wymaga, aby system Jira przez cały czas pozostawał centralnym źródłem rzetelnych informacji. Te reguły automatyzacji DevOps pomogą rozwiązać obydwa te problemy.

Automatyzacja umożliwia obecnie bezpośrednią integrację z narzędziami Bitbucket, GitHub, GitLab i wieloma innymi, dzięki czemu programiści mogą skupić się na tworzeniu wysokiej jakości kodu, wiedząc, że reguły automatyzacji wykonają za nich pracę w Jira. Przyjrzyjmy się najczęściej używanym zastosowaniom.

Logo Bitbucket, GitHub i Gitlab
Commit w Bitbucket do zgłoszenia w systemie Jira

Zmiana statusu zgłoszenia w Jira po utworzeniu commitu

Po utworzeniu commitu i ustawieniu statusu „Do wykonania” status powiązanego zgłoszenia w Jira zmienia się na „W toku”.

Commit w Bitbucket do zgłoszenia w Jira

Dodanie komentarza do zgłoszenia Jira po utworzeniu pull requestu

Jeśli zgłoszenie w systemie Jira ma status „W toku”, a w GitHub zostanie utworzony pull request, wówczas status zgłoszenia zostanie zmieniony na „W trakcie przeglądu”.

Logo Jira

Zmiana statusu zgłoszenia w systemie Jira po scaleniu pull requestu

Jeśli zgłoszenie w systemie Jira ma status „W trakcie przeglądu” i nie ma żadnych otwartych pull requestów, a pull request zostanie scalony w GitLab, wówczas stan zgłoszenia zostanie zmieniony na „Ukończone”, a do dziennika audytu zostanie dodana wartość.

Logo Jira

Wysyłanie wiadomości Slack po utworzeniu commitu w zależności od osoby przypisanej

Automatycznie powiadamiaj odpowiedni zespół o utworzeniu commitu w programie Bitbucket, GitLab lub GitHub.

Logo Jira

Dodawanie komentarza do zgłoszenia w systemie Jira i wysyłanie wiadomości Slack w razie niepowodzenia kompilacji w programie Jenkins

Automatycznie powiadamiaj zespół za pośrednictwem Slack o nieudanej kompilacji w programie Jenkins, uwzględniając dodatkowe informacje w sekcji komentarzy zgłoszenia w systemie Jira.

Logo Jira

Aktualizacja statusu zgłoszenia w systemie Jira do „Wstrzymane” w przypadku nieudanego wdrożenia produkcyjnego

Automatycznie aktualizuj zgłoszenie w systemie Jira, jeśli wdrożenie w produkcji się nie powiedzie.

Dowiedz się więcej na temat wyzwalaczy automatyzacji DevOps

Przeglądaj wszystkie zasoby dotyczące rozwiązania Jira Automation w jednym miejscu

Automatyzacja współpracy systemów GitLab i Jira Cloud (dotyczy wszystkich dostawców Git)

Zbiór demonstracji automatyzacji DevOps to doskonałe miejsce do nauki dla początkujących

Popularne kategorie

Ikona globusa przedstawiająca najpopularniejsze automatyzacje w systemie Jira

Najpopularniejsze automatyzacje

Logo Slack i Microsoft Teams

Jira + Slack / MS Teams

Statek ilustrujący automatyzacje dostępne dla zespołów programistycznych

Jira Automation dla zespołów programistycznych

Długopisy i ołówki ilustrujące automatyzację dla zespołów biznesowych w systemie Jira

Jira Automation dla biznesu

Logo Jira Service Management

Automatyzacje w systemie Jira Service Management