Close

Narzędzie jest bezpłatne dla małych zespołów. W przypadku większych zespołów ceny są dostosowywane indywidualnie.

Wypróbuj bezpłatnie

Ceny usługi Cloud — często zadawane pytania

Czy narzędzie Bitbucket jest bezpłatne dla małych zespołów?

Tak! Bitbucket jest bezpłatny dla osób prywatnych i małych zespołów składających się z maksymalnie 5 użytkowników. Dostępna jest nieograniczona liczba publicznych i prywatnych repozytoriów. Oferta obejmuje również magazyn plików 1 GB w funkcji LFS i 50 minut kompilowania, dzięki czemu można rozpocząć pracę z Pipelines. Minuty kompilowania i magazyn plików są współdzielone ze wszystkimi użytkownikami w zespole lub na koncie osobistym. 

Kim jest użytkownik? Czym jest zespół lub konto?

Użytkownikiem jest dowolna osoba posiadająca konto Bitbucket. Po przyznaniu dostępu użytkownikowi do prywatnego repozytorium liczy się on jako użytkownik w ramach planu taryfowego. Zespół lub konto to grupa użytkowników z dostępem do udostępnionych projektów oraz repozytoriów. Dowiedz się więcej

Co oznaczają „minuty kompilowania” i „magazyn plików”?

„Minuta kompilowania” to minuta czasu pracy komputera z uruchomioną kompilacją Pipelines . 1 GB „magazynu plików” to miejsce do magazynowania multimediów i innych dużych plików, udostępniane obecnie za pośrednictwem funkcji LFS. Jest to dodatkowa przestrzeń i nie ma związku z magazynem 1 GB przyznawanym dla każdego repozytorium. Minuty kompilowania i magazyn są współdzielone ze wszystkimi użytkownikami w zespole lub na koncie osobistym.

Jakie metody płatności są dostępne?

Przyjmujemy płatności kartami kredytowymi (w tym MasterCard, Visa oraz American Express) poprzez bezpieczny formularz wyświetlany na końcu procesu rejestracji.

Czy mogę później zmienić subskrypcję?

Tak! Plan można zmienić z wersji Standard na Premium i odwrotnie. W tym celu należy przejść do ustawień swojego zespołu lub konta osobistego, szczegółów planu, a następnie wybrać opcję zmiany planu.

Masz pytania?

Dodatkowe często zadawane pytania i szczegółowe informacje dotyczące płatności można znaleźć tutaj. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z nami tutaj

Jaka jest różnica między wersjami Standard i Premium?

Plan Standard zawiera wszystkie bieżące funkcje w Bitbucket, w tym LFS i Pipelines. Plan Premium to nowy poziom cenowy dla większych zespołów wymagających szczegółowej kontroli administracyjnej, zabezpieczeń i funkcji audytu. Plan Premium będzie teraz obejmował testy scalania, białe listy adresów IP, wymaganą dwustopniową weryfikację i kopie lustrzane, które nie znajdują się w planie Standard. Więcej informacji na temat planu Bitbucket Cloud Premium można znaleźć tutaj.

Czy są dostępne bezpłatne subskrypcje dla społeczności lub studentów?

Tak! Subskrypcje dla społeczności i studentów obejmują nieograniczoną liczbę prywatnych repozytoriów i współautorów. W ofercie dostępny jest też magazyn plików 5 GB dla LFS i 500 minut kompilowania w Pipelines. Dzięki temu można sprawnie rozpocząć pracę. Minuty kompilowania i magazyn są współdzielone ze wszystkimi użytkownikami w zespole lub na koncie osobistym. Za dodatkowe minuty kompilowania i miejsce w magazynie plików będą naliczane opłaty. 

Jak mogę zarejestrować się w celu skorzystania z subskrypcji dla studentów?

Po dokonaniu rejestracji przy użyciu studenckiego adresu e-mail do konta zostanie automatycznie przypisany plan akademicki bez ograniczeń. Jeśli Twoje konto nie zostanie automatycznie przekształcone, możesz zgłosić swoją instytucję akademicką.

Jak mogę ubiegać się o bezpłatną subskrypcję Bitbucket Cloud dla społeczności?

Atlassian wspiera organizacje, które starają się czynić dobro na świecie. Jeśli Twoja organizacja jest charytatywną organizacją non profit, możesz ubiegać się o subskrypcję Atlassian Bitbucket Cloud dla społeczności.

Czy narzędzie Bitbucket można uruchomić za zaporą sieciową?

Więcej informacji na temat licencji Bitbucket Server znajdziesz tutaj.

Czy mogę nabyć roczną subskrypcję?

Roczne subskrypcje nie są obecnie dostępne dla Bitbucket Cloud. 

Samodzielnie hostowane rozwiązanie dla zespołów dowolnej wielkości

Data center

USD X
za rok
Buy now
Klastry typu aktywny-aktywny zapewniają wysoką dostępność
Funkcja Smart Mirroring zwiększa wydajność zespołów rozproszonych
Odzyskiwanie awaryjne wspierane przez Atlassian
Nieograniczona liczba publicznych i prywatnych repozytoriów
Roczna licencja i obsługa techniczna

Ceny w przypadku samodzielnego zarządzania — często zadawane pytania

Gwarancja zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni

Jeśli chcesz zrezygnować z naszych produktów, firma Atlassian oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy bez konieczności podawania powodów.

Bezpłatnie dla projektów typu open source, organizacji non-profit i uczelni

Bezpłatne licencje są dostępne dla osób zajmujących się projektami open source, organizacji non profit i uczelni.

Kto jest użytkownikiem?

Użytkownikami narzędzia Bitbucket Server są wszystkie osoby, które mogą się do niego zalogować. Tak samo użytkownikami narzędzia Bitbucket Data Center są wszystkie osoby, które mogą się do niego zalogować.

Czy narzędzie Bitbucket można uruchomić w chmurze?

Więcej informacji na temat rozwiązania Bitbucket Cloud znajdziesz tutaj.

Jaka jest różnica pomiędzy rozwiązaniem Server a Data Center?

Bitbucket Server to pojedyncza lokalna instancja narzędzia Bitbucket. Zespołom potrzebującym dużej dostępności, wysokiej wydajności przy odpowiedniej skali i inteligentnych kopii lustrzanych dla grup rozproszonych, oferujemy rozwiązanie Bitbucket Data Center wykorzystujące klaster typu aktywny-aktywny węzłów Bitbucket Server. Jeśli zespół woli pracować z jednym serwerem, dostępna jest bezpłatna wersja próbna oprogramowania Bitbucket Server, którą można pobrać tutaj. Informacje o cenach Bitbucket Server można znaleźć tutaj.

Jaka jest różnica pomiędzy rozwiązaniem Server a Data Center pod względem licencji?

Narzędzie Bitbucket Server udostępniane jest na podstawie licencji bezterminowej, a rozwiązanie Data Center — na podstawie licencji rocznej obejmującej aktualizacje i wsparcie przez cały okres ważności licencji. Inaczej niż w przypadku rozwiązania Server licencje Data Center nie są wieczyste — wygasają po upływie okresu obowiązywania. Dodatkowe informacje zawiera dokument Data Center — często zadawane pytania dotyczące zakupu.

Pierwszy rok obsługi jest bezpłatny

Licencje na narzędzie Server upoważniają do bezterminowego użytkowania i obejmują 12 miesięcy obsługi technicznej (nowe wersje oprogramowania, poprawki krytycznych błędów oraz dostęp do światowej klasy zespołu wsparcia Atlassian) od dnia zakupu. Zachęcamy do odnowienia umowy na obsługę techniczną, ale nie jest to obowiązkowe.

Rabaty dla instytucji edukacyjnych

Uprawnione instytucje edukacyjne mogą skorzystać z 50% rabatu na zakup licencji Server.

Obejmuje kod źródłowy

Aby ułatwić dostosowanie produktu do potrzeb, posiadaczom licencji komercyjnych i edukacyjnych oferujemy dostęp do pełnego kodu źródłowego.