Close

Rozwiązania Git dla rozwijających się organizacji

Uzyskaj pełną kontrolę nad kodem źródłowym dzięki Bitbucket Data Center i Server

Ludzie eksperymentujący z substancjami chemicznymi
Data center

Bitbucket Data Center

  • Git based code hosting and collaboration for teams
  • Active-active clustering for high availability
  • Smart mirroring for performance across geographies
  • Annual term license + maintenance

Serwer

Bitbucket Server

  • Git based code hosting and collaboration for teams
  • A single server deployment
  • Perpetual license + free year of maintenance

Polecenia pull request

Dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw

Uzyskaj pełną kontrolę nad kodem źródłowym dzięki naszym opcjom wdrożenia z samodzielnym hostingiem: Bitbucket Server i Data Center. W miarę rozrastania się zespołu przesiądź się z wdrożenia na pojedynczym serwerze na wysoce niezawodny klaster typu aktywny-aktywny dzięki Bitbucket Data Center.

Bezpieczeństwo

Bitbucket oferuje przepływy pracy dla każdego — od małych, zwinnych zespołów po najbardziej obwarowane regulacjami organizacje. Zapewnij odpowiednim osobom odpowiedni rodzaj dostępu do kodu dzięki szczegółowym uprawnieniom, obsłudze LDAP, konfigurowalnym procedurom tworzenia oprogramowania oraz dziennikom audytu.

Polecenia pull request
Polecenie pull request

Opracowane pod kątem zespołów

Dostosuj ustawienia, by zapewnić spójność, spełnić wyjątkowe potrzeby każdego zespołu i szybciej wydawać lepsze oprogramowanie. Korzystaj ze skryptów i dodatków oraz konfiguruj zasady przeglądania kodu, ustalając domyślne osoby przeglądające oraz warunki i strategie scalania.

Bezproblemowa integracja

Oszczędzaj czas, zwiększ widoczność i zmniejsz koszty ogólne projektu dzięki głębokiej integracji z Jira Software i Bamboo. Możliwość personalizacji z użyciem dodatków z Atlassian Marketplace pozwoli zaspokoić rosnące potrzeby zespołu.

Polecenie pull request

Rozwiązania Git dla rozwijających się organizacji

Rozwiązanie Bitbucket Data Center umożliwia współpracę przy tworzeniu kodu profesjonalnym zespołom każdej wielkości, pracującym w dowolnym rozproszeniu

Ciągła integracja

Wysoka dostępność

Klastrowanie wielu aktywnych serwerów zapewnia odporność na nieplanowane przestoje poprzez zwiększenie dostępności.

Wydajność w odpowiedniej skali

Wydajność w odpowiedniej skali

Rozdzielaj obciążenia pomiędzy węzłami w sposób inteligentny, aby zwiększyć liczbę jednocześnie obsługiwanych użytkowników i niknąć pogorszenia wydajności.

Natychmiastowa skalowalność

Natychmiastowa skalowalność

Wraz z rozwojem organizacji dodawaj węzły do klastra bez przestojów i dodatkowych opłat licencyjnych, aby uzyskać maksymalną odporność i czas nieprzerwanej pracy.

Ulepszona współpraca przy tworzeniu kodu

Funkcja Smart Mirroring

Zespoły rozproszone geograficznie mogą zaoszczędzić czas na klonowaniu i pobieraniu zmian dzięki funkcji Smart Mirroring w Bitbucket Data Center. Kopie lustrzane są automatycznie synchronizowane i dziedziczą uprawnienia gałęzi master.

Narzędzia integracji o kluczowym znaczeniu

Prosta administracja

Układ oparty o projekty ułatwia administratorom spójne nadawanie uprawnień i tworzenie ustawień przepływu pracy (np. zasad dotyczących poleceń pull request) w wielu repozytoriach

Usługi i wsparcie dla firm

Usługi i wsparcie dla firm

Firma Atlassian oferuje usługę Premier Support zapewniającą pomoc w dowolnym momencie oraz Technical Account Management umożliwiającą aktywną analizę i wsparcie w planowaniu wdrożeń rozwiązań Atlassian.

Płynna integracja procedur tworzenia oprogramowania

Zintegruj narzędzie Bitbucket z programami Jira i Bamboo, aby uzyskać pełną przejrzystość i automatyzację całego procesu rozwoju oprogramowania.

Logo Jira Software

Śledzenie postępu prac

Twórz gałęzie Bitbucket z poziomu rozwiązania Jira Software, aktualizuj zgłoszenia bez opuszczania usługi Bitbucket i śledź stan następnej wersji oprogramowania za pomocą funkcji Release Hub w rozwiązaniu Jira Software.

Logo Bamboo

Ciągła integracja

Monitoruj stan kompilacji, wdrożeń i wyników zatwierdzeń Bamboo w usłudze Bitbucket i wykrywaj utrudnienia, zanim staną się problemem.

„Dzięki rozwiązaniom Git i Bitbucket jesteśmy w stanie wykonać trzy razy więcej przeglądów kodu, czego efektem jest mniejsza liczba błędów i zgłoszeń do pomocy technicznej oraz wyższa jakość oprogramowania”.

Kurt Chase, Director of Release Engineering
Logo Splunk