Close

Od 15 lutego 2024 roku wsparcie techniczne dla produktów Server nie będzie już dostępne. Przeprowadź migrację, aby nadal korzystać ze wsparcia. Dowiedz się, jak →

Okres próbny migracji do chmury

Bezpłatny okres próbny wersji Cloud trwający przez pozostałą część obowiązywania subskrypcji Data Center, oferowany wyłącznie klientom, którzy oceniają wersję Cloud.

Administratorzy Atlassian mogą skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego za pomocą swojego konta Atlassian. Nie jesteś administratorem? Skontaktuj się z administratorem i poinformuj go, że chcesz wypróbować produkty Atlassian Cloud!

Jira Software

Jira Software

Śledzenie projektów i zgłoszeń

Logo Jira Service Management

Jira Service Management

ITSM o dużej dynamice

Logo Confluence

Confluence

Zarządzanie dokumentami i współpraca

Logo Jira Work Management

Jira Work Management

Współpraca zespołów biznesowych

Ikona chmury

Poznaj w środowisku piaskownicy najnowsze funkcje dostępne tylko w chmurze.

Ikona aktywacji

Aktywuj bezpłatne wersje próbne aplikacji chmurowych w sklepie Marketplace od uczestniczących partnerów Marketplace.

Ikona bazy danych

Przekonaj interesariuszy do chmury i przetestuj migrację danych przed faktycznym przeprowadzeniem tego procesu.

Ikona zabezpieczeń z kołem zębatym

Odkryj funkcje administratora chmury pomagające spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Wykorzystaj potencjał okresu próbnego

Wybierz prostszy lub złożony wariant migracji, aby się dowiedzieć, jak najlepiej wykorzystać swój okres próbny.

Czego dotyczą prostsze migracje

Mniej niż 1000 użytkowników

1-6 aplikacji

Mniej niż 100 pól niestandardowych

Oceń
Krok 1

Przetestuj funkcje dostępne tylko w wersji Cloud

Wypróbuj najświeższe innowacje dostępne w wersji Cloud, takie jak funkcje zaawansowanego planowania w Jirze i nowy edytor Confluence Cloud. Pokaż najważniejszym interesariuszom, w jaki sposób można spełnić wymagania dotyczące migracji, prezentując im wersję Cloud.

Ilustracja harmonogramów
Ocena → PLAN
Krok 2

Oceń podstawowe wymagania dotyczące migracji

  • Przeprowadź kontrolę już stosowanych produktów Atlassian celem zidentyfikowania bieżących potrzeb, a następnie wykorzystaj okres próbny do sprawdzenia, w jaki sposób zostaną one spełnione w wersji chmurowej.
  • Oceń swoje aplikacje i integracje, korzystając z naszych asystentów migracji do chmury. Sprawdź, czy aplikacja kwalifikuje się do bezpłatnego przedłużonego okresu próbnego. Informacje na ten temat będą widoczne na liście aplikacji w sklepie Atlassian Marketplace.

  • Sprawdź wymagania dotyczące zarządzania tożsamościami i uprawnieniami dostępu, aby dowiedzieć się, czy potrzebujesz Atlassian Guard.
  • Oceń funkcje administratora chmury pod kątem przydatności w realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
Ilustracja wymagań
PRZYGOTOWANIE → TESTY → MIGRACJA
Krok 3

Przeprowadź testy i migrację produkcji

Użyj wersji próbnej jako środowiska testowego wersji chmurowej i skorzystaj z naszych asystentów migracji do chmury w celu przeniesienia użytkowników i danych. Gdy wszystko będzie gotowe do przeprowadzenia migracji środowiska produkcyjnego, możesz przekonwertować wersję próbną na nową witrynę w chmurze.

Ilustracja ze znacznikiem wyboru
Wdrażanie
Krok 4

Uzyskaj środki na migrację

Po zakończeniu migracji wykorzystaj środki na roczną subskrypcję wersji w chmurze w wysokości przeliczonej wartości niewykorzystanych umów obsługi technicznej produktów samodzielnie zarządzanych.

Nożyczki przecinające metkę z ceną

Przy złożonych migracjach występuje co najmniej jeden z poniższych elementów

Ponad 1000 użytkowników

Ponad 6 aplikacji

Ponad 100 pól niestandardowych

Oceń swoje aplikacje i integracje, korzystając z naszych asystentów migracji do chmury. Sprawdź, czy aplikacja kwalifikuje się do bezpłatnego przedłużonego okresu próbnego. Informacje na ten temat będą widoczne na liście aplikacji w sklepie Atlassian Marketplace.

Oceń
Krok 1

Przeprowadź dogłębną ocenę wymagań dotyczących migracji

  • Przeprowadź kontrolę już stosowanych produktów Atlassian celem zidentyfikowania bieżących potrzeb, a następnie wykorzystaj okres próbny do dopracowania idealnego stanu końcowego chmury.
  • Oceń przenoszone aplikacje i integracje, korzystając z asystentów migracji.
  • Oceń, których użytkowników oraz jaki zakres danych obejmiesz migracją, wykorzystując okres próbny do zwizualizowania idealnego stanu końcowego i zapewnienia powodzenia operacji.
  • Sprawdź wymagania dotyczące zarządzania tożsamością i uprawnieniami dostępu, aby dowiedzieć się, czy potrzebujesz Atlassian Access.
  • Oceń funkcje administratora chmury pod kątem przydatności w realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
Ilustracja wymagań
Ocena → PLAN
Krok 2

Opracuj weryfikację koncepcji dla chmury

Dłuższy okres próbny umożliwia utworzenie wersji demonstracyjnej bieżącego stanu danych. Za sprawą weryfikacji koncepcji możesz zaprosić interesariuszy do zapoznania się z witryną próbną celem wyrażenia opinii i zatwierdzenia projektu.

Ilustracja weryfikacji koncepcji
PRZYGOTOWANIE → TESTY → MIGRACJA
Krok 3

Wykup podwójną licencję i nie płać dwa razy

W przypadku wykupienia podwójnej licencji bezpłatnie przedłużymy Twoją subskrypcję produktu samodzielnie zarządzanego nawet na rok. W ten sposób zyskasz czas na migrację we własnym tempie bez konieczności płacenia zarówno za produkt samodzielnie zarządzany, jak i wersję chmurową.

Ilustracja podwójnej licencji
Zestaw słuchawkowy

Nie wiesz, jak rozpocząć okres próbny?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać porady ekspertów dotyczące korzystania z okresu próbnego na potrzeby migracji wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszych kroków.

Przetestuj nowe funkcje

Sprawdź, co oferuje chmura, przetestuj różnice w funkcjonalności i wypróbuj nowe opcje dostępne tylko w wersji Cloud, takie jak natywna automatyzacja i analizy, w naszych planach Cloud Standard i Premium dla Jira Software, Bitbucket, Jira Service Management, Jira Work Management i Confluence.

Przetestuj nowe funkcje
Przygotuj nową weryfikację koncepcji

Przygotuj weryfikację koncepcji

Czas na kolejny krok? Dłuższy okres próbny umożliwia przygotowanie weryfikacji koncepcji chmury i zademonstrowanie witryny próbnej wewnętrznym interesariuszom w ramach uzasadnienia biznesowego.

Przetestuj i uruchom migrację

Możesz użyć swojej darmowej wersji na potrzeby migracji zarówno podczas uruchamiania wielu migracji testowych, jak i do faktycznej migracji. Po migracji licencję próbną można przekształcić w licencję produkcyjną.

Przeprowadź migrację, korzystając z okresu próbnego

Jak to działa

Rozpoczęcie próbnej migracji jest szybkie i łatwe — wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij” na tej stronie. Każda posiadana licencja zarządzana samodzielnie kwalifikuje się do osobnego okresu próbnego. Podczas rejestracji można utworzyć nową witrynę w chmurze lub wykorzystać istniejącą. W przypadku tworzenia nowej witryny zalecamy wpisanie docelowego adresu URL, aby można było zastosować ustawienia migracji próbnej do późniejszej migracji produkcyjnej. W razie korzystania z istniejącej witryny należy pamiętać, że okres próbny nie może zostać zastosowany do aktywnych płatnych licencji Cloud, a jedynie do istniejących licencji bezpłatnych lub próbnych.

W ramach okresu próbnego dostępne są wszystkie funkcje związane z migracją, dzięki czemu umożliwia on pełne korzystanie z witryny w chmurze do testowania funkcjonalności i przebiegu operacji. Po zakończeniu okresu próbnego można dodać swoje dane rozliczeniowe, aby móc nadal używać witryny próbnej jako produkcyjnej.

Klienci wersji Server i Data Center, którym pozostało ponad 60 dni aktywnej obsługi technicznej, bezpłatnie otrzymają rozszerzenie okresu próbnego na cały okres pozostały do końca licencji na wersję Server lub Data Center. Dla klientów, których licencja wygasła lub którym pozostało mniej niż 60 dni aktywnej obsługi technicznej, mamy bezpłatny 60-dniowy okres próbny.

Kto może ubiegać się o wersję próbną na potrzeby migracji?

Oferujemy okresy próbne związane z migracją do chmury klientom wersji Server lub Data Center z licencją Commercial lub Academic oraz ponad 11 użytkownikami. Okresy próbne są obecnie dostępne w przypadku produktów Jira Software, Jira Service Management, Jira Core i Confluence. Okresy próbne związane z migracją do wersji Cloud nie są jeszcze dostępne dla usługi Access ani aplikacji ze sklepu Marketplace.

O okres próbny mogą się ubiegać wyłącznie osoby kontaktowe ds. technicznych lub rozliczeniowych w ramach samodzielnie zarządzanych licencji.

Jeśli Twój pozostały czas obsługi technicznej wersji Server lub subskrypcji Data Center wynosi mniej 60 dni albo już upłynął, nadal możesz skorzystać z bezpłatnego 60-dniowego okresu próbnego wersji Cloud.

Twój bezpłatny okres próbny związany z migracją do chmury czeka

Zrób kolejny krok — już dziś skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego dla kwalifikujących się produktów.