Close

Bezpłatny okres próbny związany z migracją do chmury

Rozszerzony bezpłatny okres próbny Cloud trwający do 12 miesięcy oferowany wyłącznie klientom posiadającym wersję Server lub Data Center, którzy oceniają migrację do chmury.

Jira Software

Jira Software

Śledzenie projektów i zgłoszeń

Logo Jira Service Management

Jira Service Management

ITSM o dużej prędkości

Logo Confluence

Confluence

Zarządzanie dokumentami i współpraca

Logo Jira Work Management

Jira Work Management

Współpraca zespołów biznesowych


Nie czekaj, aż obsługa wersji Server zakończy się w 2024 roku. Skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego, aby już dziś zapoznać się z wersją Cloud.

Przez ograniczony czas proponujemy klientom wersji Server i Data Center, którym pozostało więcej niż 60 dni aktywnego okresu obsługi, rok bezpłatnego użytkowania wersji Cloud, który pozwoli na dokładne zapoznanie się z tym rozwiązaniem i jego ocenę. Skorzystaj z oferty bezpłatnego okresu próbnego w dniach od 15 lutego do 15 maja 2023 roku.

Ikona chmury

Poznaj w środowisku piaskownicy najnowsze funkcje dostępne tylko w chmurze.

Ikona bazy danych

Przekonaj interesariuszy do chmury i przetestuj migrację danych przed faktycznym przeprowadzeniem tego procesu.

Ikona zabezpieczeń z kołem zębatym

Odkryj funkcje administratora chmury pomagające spełnić wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Wykorzystaj potencjał okresu próbnego

Wybierz prostszy lub złożony wariant migracji, aby się dowiedzieć, jak najlepiej wykorzystać swój okres próbny.

Czego dotyczą prostsze migracje

Mniej niż 1000 użytkowników

1-6 aplikacji

Mniej niż 100 pól niestandardowych

Oceń
Krok 1

Przetestuj funkcje dostępne tylko w wersji Cloud

Wypróbuj najświeższe innowacje chmurowe, takie jak Roadmaps for Jira i nowy edytor Confluence Cloud. Pokaż swoim najważniejszym interesariuszom, w jaki sposób najważniejsze wymagania procesu migracji zostaną spełnione w wersji chmurowej.

Ilustracja harmonogramów
Ocena → PLAN
Krok 2

Oceń podstawowe wymagania dotyczące migracji

  • Przeprowadź kontrolę już stosowanych produktów Atlassian celem zidentyfikowania bieżących potrzeb, a następnie wykorzystaj okres próbny do sprawdzenia, w jaki sposób zostaną one spełnione w wersji chmurowej.
  • Oceń swoje aplikacje i integracje, korzystając z naszych asystentów migracji do chmury.
  • Sprawdź wymagania dotyczące zarządzania tożsamością i uprawnieniami dostępu, aby dowiedzieć się, czy potrzebujesz Atlassian Access.
  • Oceń funkcje administratora chmury pod kątem przydatności w realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
Ilustracja wymagań
PRZYGOTOWANIE → TESTY → MIGRACJA
Krok 3

Przeprowadź testy i migrację produkcji

Użyj wersji próbnej jako środowiska testowego wersji chmurowej i skorzystaj z naszych asystentów migracji do chmury w celu przeniesienia użytkowników i danych. Gdy wszystko będzie gotowe do przeprowadzenia migracji środowiska produkcyjnego, możesz przekonwertować wersję próbną na nową witrynę w chmurze.

Ilustracja ze znacznikiem wyboru
Wdrażanie
Krok 4

Uzyskaj środki na migrację

Po zakończeniu migracji wykorzystaj środki na roczną subskrypcję wersji w chmurze w wysokości przeliczonej wartości niewykorzystanych umów obsługi technicznej produktów samodzielnie zarządzanych.

Nożyczki przecinające metkę z ceną

Przy złożonych migracjach występuje co najmniej jeden z poniższych elementów

Ponad 1000 użytkowników

Ponad 6 aplikacji

Ponad 100 pól niestandardowych

Oceń
Krok 1

Przeprowadź dogłębną ocenę wymagań dotyczących migracji

  • Przeprowadź kontrolę już stosowanych produktów Atlassian celem zidentyfikowania bieżących potrzeb, a następnie wykorzystaj okres próbny do dopracowania idealnego stanu końcowego chmury.
  • Oceń przenoszone aplikacje i integracje, korzystając z asystentów migracji.
  • Oceń, których użytkowników oraz jaki zakres danych obejmiesz migracją, wykorzystując okres próbny do zwizualizowania idealnego stanu końcowego i zapewnienia powodzenia operacji.
  • Sprawdź wymagania dotyczące zarządzania tożsamością i uprawnieniami dostępu, aby dowiedzieć się, czy potrzebujesz Atlassian Access.
  • Oceń funkcje administratora chmury pod kątem przydatności w realizacji wymogów w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
Ilustracja wymagań
Ocena → PLAN
Krok 2

Opracuj weryfikację koncepcji dla chmury

Dłuższy okres próbny umożliwia utworzenie wersji demonstracyjnej bieżącego stanu danych. Za sprawą weryfikacji koncepcji możesz zaprosić interesariuszy do zapoznania się z witryną próbną celem wyrażenia opinii i zatwierdzenia projektu.

Ilustracja weryfikacji koncepcji
PRZYGOTOWANIE → TESTY → MIGRACJA
Krok 3

Wykup podwójną licencję i nie płać dwa razy

W przypadku wykupienia podwójnej licencji bezpłatnie przedłużymy Twoją subskrypcję produktu samodzielnie zarządzanego nawet na rok. W ten sposób zyskasz czas na migrację we własnym tempie bez konieczności płacenia zarówno za produkt samodzielnie zarządzany, jak i wersję chmurową.

Ilustracja podwójnej licencji
Zestaw słuchawkowy

Nie wiesz, jak rozpocząć okres próbny?

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać porady ekspertów dotyczące korzystania z okresu próbnego na potrzeby migracji wraz z zaleceniami dotyczącymi dalszych kroków.

Przetestuj nowe funkcje

Sprawdź, co oferuje chmura, przetestuj różnice w funkcjonalności i wypróbuj nowe opcje dostępne tylko w chmurze, takie jak natywna automatyzacja i analizy, w naszych planach Cloud Standard i Premium dla Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management i Confluence.

Przetestuj nowe funkcje
Przygotuj nową weryfikację koncepcji

Przygotuj weryfikację koncepcji

Czas na kolejny krok? Dłuższy okres próbny umożliwia przygotowanie weryfikacji koncepcji chmury i zademonstrowanie witryny próbnej wewnętrznym interesariuszom w ramach uzasadnienia biznesowego.

Przetestuj i uruchom migrację

Możesz użyć swojej darmowej wersji na potrzeby migracji zarówno podczas uruchamiania wielu migracji testowych, jak i do faktycznej migracji. Po migracji licencję próbną można przekształcić w licencję produkcyjną.

Przeprowadź migrację, korzystając z okresu próbnego

Jak to działa

Rozpoczęcie próbnej migracji jest szybkie i łatwe — wystarczy kliknąć przycisk „Rozpocznij” na tej stronie. Każda posiadana licencja zarządzana samodzielnie kwalifikuje się do osobnego okresu próbnego. Podczas rejestracji można utworzyć nową witrynę w chmurze lub wykorzystać istniejącą. W przypadku tworzenia nowej witryny zalecamy wpisanie docelowego adresu URL, aby można było zastosować ustawienia migracji próbnej do późniejszej migracji produkcyjnej. W razie korzystania z istniejącej witryny należy pamiętać, że okres próbny nie może zostać zastosowany do aktywnych płatnych licencji Cloud, a jedynie do istniejących licencji bezpłatnych lub próbnych.

W ramach okresu próbnego dostępne są wszystkie funkcje związane z migracją, dzięki czemu umożliwia on pełne korzystanie z witryny w chmurze do testowania funkcjonalności i przebiegu operacji. Po zakończeniu okresu próbnego można dodać swoje dane rozliczeniowe, aby móc nadal używać witryny próbnej jako produkcyjnej.

Klienci wersji Server i Data Center, którym pozostało ponad 60 dni aktywnej obsługi technicznej, bezpłatnie otrzymają rozszerzenie okresu próbnego na cały okres pozostały do końca licencji na wersję Server lub Data Center. Dla klientów, których licencja wygasła lub którym pozostało mniej niż 60 dni aktywnej obsługi technicznej, mamy bezpłatny 60-dniowy okres próbny.

Kto może ubiegać się o wersję próbną na potrzeby migracji?

Okresy próbne związane z migracją do chmury oferujemy klientom wersji Server lub Data Center z licencją Commercial lub Academic oraz liczbą ponad 11 użytkowników. Okresy próbne są obecnie dostępne w przypadku produktów Jira Software, Jira Service Management, Jira Core i Confluence. Nie są natomiast jeszcze dostępne dla rozwiązania Bitbucket, usługi Access ani aplikacji ze sklepu Marketplace.

O okres próbny mogą się ubiegać wyłącznie osoby kontaktowe ds. technicznych lub rozliczeniowych w ramach samodzielnie zarządzanych licencji.

Jeśli Twój pozostały czas obsługi technicznej wersji Server lub subskrypcji Data Center wynosi mniej 60 dni albo już upłynął, nadal możesz skorzystać z bezpłatnego 60-dniowego okresu próbnego wersji Cloud.

Twój bezpłatny okres próbny związany z migracją do chmury czeka

Zrób kolejny krok — już dziś skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego dla kwalifikujących się produktów.