Close

Od 15 lutego 2024 roku wsparcie techniczne dla produktów Server nie będzie już dostępne. Przeprowadź migrację, aby nadal korzystać ze wsparcia. Dowiedz się, jak →

Środki migracyjne


Od 4 kwietnia 2022 roku czasu PT klienci, którzy dokonali migracji do wersji Cloud i spełniają określone poniżej wymagania, mogą skorzystać ze środków migracyjnych na zakup rocznej subskrypcji Cloud, opiewających na przeliczoną proporcjonalnie wartość niewykorzystanych umów dotyczących subskrypcji na wersję Data Center.

Wiemy, że wielu naszych klientów chce przejść na wersję Cloud, jednak decyduje się zaczekać do momentu zakończenia okresu subskrypcji na posiadaną przez nich wersję Data Center, aby w pełni wykorzystać wartość umowy. Chcemy wyeliminować tę barierę finansową, aby umożliwić naszym użytkownikom jak najszybsze wkroczenie na ścieżkę migracji oraz dać im wystarczająco dużo czasu na lepsze zrozumienie tego procesu i opracowanie harmonogramu.

Wymogi kwalifikowalności

 • Migracja do wersji Cloud z wersji Data Center
 • Zakup dotychczasowej licencji Data Center dokonany przed 2 lutego 2021 roku czasu PT
 • Przeprowadzanie migracji co najmniej 201 użytkowników lub 51 agentów do subskrypcji rocznej następujących produktów:
  • Jira Software Cloud
  • Confluence Cloud
  • Jira Service Management Cloud
  • Bitbucket Cloud Premium

Niniejsza oferta promocyjna nie obowiązuje wstecz w odniesieniu do istniejących subskrypcji Cloud, które nie zostały zakupione w ramach tej oferty promocyjnej. Firma Atlassian może w dowolnej chwili zmodyfikować lub wycofać promocje, a zawartość tej strony nie zobowiązuje firmy Atlassian do przedłużenia żadnej konkretnej promocji na żaden konkretny okres. Aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do skorzystania z tej ograniczonej czasowo oferty promocyjnej, skontaktuj się z działem sprzedaży.

Często zadawane pytania

Czy ta oferta środków migracyjnych obejmuje również aplikacje? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, ta oferta dotyczy wyłącznie produktów Jira Software Cloud, Confluence Cloud, Jira Service Management Cloud oraz Bitbucket Cloud Premium i nie będzie ona obowiązywać w odniesieniu do aplikacji oferowanych przez partnera Marketplace lub Atlassian.

Czy istnieje wymóg dotyczący poziomu ilościowego użytkowników, z którego dokonuje się migracji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, klient może dokonać migracji z dowolnego poziomu ilościowego użytkowników, o ile docelowo migracja obejmować będzie witrynę Cloud obsługującą co najmniej 201 użytkowników lub 51 agentów.

Jak środki migracyjne trafią na moje konto? Copy link to heading Copied! Pokaż

Środki migracyjne zostaną przyznane w formie rabatu i zaliczone bezpośrednio na poczet zakupu rocznej subskrypcji Cloud przez eksperta.

Czy środki migracyjne łączą się z innymi formami zachęty oferowanymi przez Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż
Testowanie

Tak, ze środków migracyjnych można skorzystać w połączeniu z okresem próbnym związanym z migracją do chmury i podwójnym licencjonowaniem.

Środki migracyjne na produkty Jira Software Cloud, Confluence Cloud i Jira Service Management Cloud są zgodne z licencjami Community oraz Academic, jednak bieżące plany roczne produktu Bitbucket Cloud Premium nie są dostępne po cenach przewidzianych dla licencji Community i Academic, zatem środki migracyjne na produkt Bitbucket Cloud Premium nie mają zastosowania do tych licencji.

Czy momencie zakupu wersji Cloud i zastosowania rabatu zakończy się wsparcie mojej wersji Data Center? A może w okresie migracji nadal będziecie świadczyć tę usługę (podobnie jak w przypadku podwójnego licencjonowania)? Copy link to heading Copied! Pokaż

Gdy środki migracyjne zostaną zastosowane do rocznej wyceny wersji Cloud, wsparcie techniczne dla wersji Data Center będzie kontynuowane do końca istniejącego okresu subskrypcji.

Jeśli kwalifikujesz się także do podwójnego licencjonowania, otrzymasz wsparcie podczas migracji do momentu zakończenia migracji.

Posiadam wiele witryn Cloud, które chcę skonsolidować do jednej, nowo zakupionej witryny Cloud. Czy mogę skorzystać z tych środków, aby uniknąć dublowania płatności za pozostałe subskrypcje? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, w przypadku tego scenariusza nie spełniasz kryteriów otrzymania środków. Mogą z nich skorzystać tylko klienci dokonujący migracji z wersji Data Center do wersji Cloud.

Informacje zawarte na tej stronie zawierają deklaracje dotyczące przyszłości, a podane przy nich szacunkowe daty są obarczone dozą niepewności. Wszystkie deklaracje dotyczące przyszłości są obarczone znanymi i nieznanymi formami ryzyka oraz niepewnością i mogą ulec zmianie.