Close

Atlassian Access is now Atlassian Guard. Read the blog. →

Zabezpiecz swoje kolejne przełomowe rozwiązanie

Popraw swoje bezpieczeństwo dzięki Atlassian Guard.

Ilustracja przedstawiająca rękę korzystającą z klawiatury na kłódce

Poznaj Atlassian Guard Premium

Chroń swoje priorytetowe projekty dzięki naszym najbardziej zaawansowanym funkcjom zabezpieczeń i eliminuj zagrożenia, zanim staną się incydentami.

Ilustracja przedstawiająca rękę korzystającą z klawiatury na kłódce
Ilustracja przedstawiająca rękę korzystającą z klawiatury na kłódce

Nie daj się zaskoczyć

Skorzystaj z usługi Atlassian Guard, aby ograniczyć ryzyko i chronić swoje najcenniejsze zasoby.

Lepsza ochrona danych

Wymuszaj zasady bezpieczeństwa, aby aktywnie chronić przed utratą danych w chmurze Atlassian.

Zrozumienie bezpieczeństwa zerowego zaufania — obraz okładki oficjalnego dokumentu

Dlaczego zerowe zaufanie?

Dowiedz się, dlaczego zerowe zaufanie ma znaczenie i jak możesz je wdrożyć.

Książka — ilustracja typu spot

Rozpoczynanie pracy z usługą Atlassian Guard

Przeczytaj nasz przewodnik, aby skonfigurować zasady uwierzytelniania i mechanizmy kontroli prewencyjnej.

Atlassian IAM — obraz okładki oficjalnego dokumentu

Przyjęcie podejścia zerowego zaufania w IAM

Poznaj najlepsze praktyki zarządzania tożsamościami i dostępem (IAM) w chmurze Atlassian.


Zachowaj czujność i opanowanie

Analizuj krajobraz zagrożeń i przekazuj informacje zespołowi ds. bezpieczeństwa za pomocą alertów kontekstowych.

Ilustracja przedstawiająca wieżę strażniczą

Poznaj funkcjonalności usługi Atlassian Guard

Zapoznaj się z funkcjami, które pomogą Ci wcześnie wykryć potencjalne zagrożenia.

Książka — ilustracja typu spot

Rozpoczynanie pracy z usługą Atlassian Guard

Przeczytaj nasz przewodnik krok po kroku, aby zwiększyć widoczność i wykrywać zagrożenia.

Ilustracja przedstawiająca szkło powiększające nad pomarańczową kartką

Interpretuj zdarzenia wykrycia w usłudze Atlassian Guard

Zapoznaj się z typami wykryć w Atlassian Cloud.


Ograniczaj ryzyko, neutralizuj zagrożenia

Przeglądaj aktywność, badaj podejrzane zdarzenia i szybko podejmuj działania zaradcze.

Ilustracja przedstawiająca wieżę strażniczą

Poznaj funkcjonalności usługi Atlassian Guard

Przekonaj się, jak plan Premium pomaga szybko reagować na zagrożenia.

Ilustracja przedstawiająca okno czatu wideo

Zobacz Atlassian Guard Premium w działaniu

Obejrzyj pokaz naszych możliwości i funkcji reagowania na zagrożenia.

Ilustracja przedstawiająca zieloną kłódkę

Zabezpiecz kluczową pracę dzięki usłudze Atlassian Guard

Zapoznaj się z ofertą Atlassian Guard Premium.


Ponad 70% klientów naszych korporacyjnych produktów chmurowych używa Atlassian Guard

Logo SoftwareAG
Logo Rockwell Automation
Logo Zoom
Logo Castlight
Logo Microsoft, Splunk, Okta, Google i Zscaler

Wzmocnij swój portfel zabezpieczeń

Zintegruj usługę Atlassian Guard z już używanymi rozwiązaniami, aby rozszerzyć zasady bezpieczeństwa i ulepszyć alerty o szczegółowe dane Atlassian Cloud.

Logo Microsoft, Splunk, Okta, Google i Zscaler
Logo Microsoft, Splunk, Okta, Google i Zscaler

Rozpoczynanie pracy z usługą Atlassian Guard

Ilustracja przedstawiająca rękę otwierającą sejf
Zestaw logo Atlassian
Zestaw logo Atlassian

Popraw zarządzanie danymi i ich bezpieczeństwo w produktach Atlassian Cloud dzięki Atlassian Access

Narzędzie Atlassian Access umożliwia organizacjom dowolnej wielkości rozbudowanie swojej centralnej konsoli administracyjnej o funkcje zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) klasy korporacyjnej.

Zdjęcie portretowe Josha Costelli

„Rozwiązanie Atlassian Access zdecydowanie ułatwiło nam logowanie jednokrotne za pomocą Okta. Pozwoliło nam również zwiększyć wydajność anulowania aprowizacji użytkowników”.

Josh Costella Starszy specjalista ds. rozwiązań Atlassian, Nextiva

Jak to działa

Produkt Atlassian Access działa na zasadzie subskrypcji obejmującej całą organizację i umożliwiającej połączenie produktów Atlassian Cloud z Twoim dostawcą tożsamości.

Daje możliwość korzystania z funkcji uwierzytelniania klasy korporacyjnej, a dodatkowo zapewnia nadzór nad domenami firmy.


Użytkownicy
Awatary
Połączenie z dowolnym dostawcą tożsamości
Logo okta

Okta

Logo idaptive

Idaptive

Logo Azure AD

Azure AD

Logo Onelogin

Onelogin

Logo Google

Google

Więcej

Preferowany dostawca tożsamości

Nasze niestandardowe interfejsy API pozwalają na połączenie z dowolnym dostawcą tożsamości

Logo Atlassian Access
Ilustracja otwartej kłódki

Zarządzanie tożsamością i dostępem na poziomie całej organizacji

Ilustracja otwartej kłódki
Logo Atlassian Access

Zarządzanie tożsamością i dostępem na poziomie całej organizacji

Produkty Atlassian Cloud
Logo Jira Software
Logo Jira Service Management
Logo Jira Work Management
Logo Confluence
Logo Trello
Logo Statuspage

Najważniejsze korzyści

Ochrona danych dzięki kontroli uwierzytelniania

W czasach pracy zdalnej i zagrożeń cyberbezpieczeństwa firmy każdej wielkości są pod presją, aby chronić dane firmowe i dokładnie zarządzać dostępem.

Administratorzy programu Atlassian Access mogą dostosować wiele zasad uwierzytelniania, oszczędzając czas i eliminując ręczne procesy podatne na błędy, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Połączenie z dostawcą jednokrotnego logowania SAML
Automatyzacja aprowizacji użytkowników (SCIM)
Obowiązkowa weryfikacja dwuetapowa
Odwoływanie nieautoryzowanych tokenów API

Zapewnij swojej firmie nadzór organizacyjny

Produkty Atlassian Cloud posiadają centralną konsolę administracyjną do zarządzania ustawieniami i rozliczeniami.

Dodanie produktu Atlassian Access pozwala uzyskać scentralizowany nadzór. Monitorowanie użycia pomaga wykrywać podejrzane zachowania, zarządzać sektorem Shadow IT i usprawniać korzystanie z produktów.

Przeglądanie dzienników audytu organizacji
Dostęp do analiz na poziomie organizacji
Zachowanie widoczności dzięki automatycznemu wykrywaniu produktów

Priorytetowe podejście do bezpieczeństwa i zgodności

Produkt Atlassian Access jest częścią ogólnej strategii budowania zaufania oraz zapewniania bezpieczeństwa i zgodności. Sprawdź, jak funkcje programu Atlassian Access przyczyniają się do realizacji szerszej misji związanej z zaufaniem i bezpieczeństwem.

Ilustracja tarczy

Wiodące firmy wykorzystują Atlassian Access do lepszego zarządzania w chmurze

San Francisco — obraz tła

„Rozwiązanie Atlassian Access w połączeniu z Okta pozwoliło nam zaoszczędzić mnóstwo czasu przy wdrażaniu i offboardingu pracowników.

Już nie musimy się martwić o dostęp, właściwą synchronizację grup czy inne tego typu problemy. Ludzie od pierwszego dnia mają dostęp do systemów Jira i Confluence, i to podejście się sprawdza”.

Eric Raymond
Senior Manager of Business Technology
Logo Lululemon
CHG Healthcare
Logo Redfin
Logo Canva
Logo Zoom
Logo Cloudera
Logo NetJets
Logo Equinox
Logo SoftBank
Logo Stitch Fix

Dodatkowa wartość

Atlassian + Okta

Atlassian Access + Okta

Jeśli nie korzystasz z usług dostawcy tożsamości w chmurze, Atlassian Access oferuje dostęp do darmowego konta Okta do obsługi produktów Atlassian Cloud.

Strzałka z napisem 24/7

Wsparcie Premium

Atlassian Access upoważnia do korzystania ze wsparcia klienta 24/7 na zasadach obowiązujących w planie Premium — nawet jeśli korzystasz z produktów w wersji Cloud Standard.

Ilustracja grupy awatarów

Cena za użytkownika

Płacisz tylko raz za zarządzanego użytkownika, niezależnie od tego, do ilu produktów Atlassian taka osoba ma dostęp.

Skonfiguruj wersję próbną

Administratorzy produktów w chmurze Atlassian mogą rozpocząć bezpłatny 30-dniowy okres próbny. Przeczytaj nasz przewodnik po konfiguracji, aby upewnić się, że możesz rozpocząć pracę.