Close
Testuj bezpłatnie przez 30 dni

Porównanie funkcji

Standard Premium
Protect against data loss proactively
Feature Standard Premium
Detect and investigate suspicious activity
Feature Standard Premium
Respond to threats before they become incidents
Feature Standard Premium
Illustration of a video chat window

See Atlassian Guard in action

Funkcje programu Atlassian Access

Wymuszanie logowania jednokrotnego (SSO) Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Wymuszanie logowania jednokrotnego (SSO) u wszystkich zarządzanych użytkowników umożliwia im uwierzytelnianie w produktach Atlassian w chmurze za pośrednictwem istniejącego dostawcy tożsamości w firmie. Oznacza to, że użytkownicy będą mogli korzystać z dostępu do wielu narzędzi przy użyciu tego samego zestawu poświadczeń, korzystając jednocześnie z bezpieczniejszej metody uwierzytelniania niż tylko nazwa użytkownika i hasło.

Zautomatyzowana aprowizacja użytkowników SCIM Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Zautomatyzuj zarządzanie cyklem życia użytkowników dzięki możliwości aprowizacji i anulowania aprowizacji SCIM. Dostęp do produktów Atlassian Cloud będzie definiowany za pomocą reguł ustawionych w zewnętrznym katalogu.

Aprowizacja użytkowników pozwala ograniczyć liczbę ręcznie wykonywanych działań związanych z udzielaniem pracownikom dostępu do aplikacji, gdy dołączają do firmy lub przenoszą się do nowego zespołu.

Zasady uwierzytelniania Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Administratorzy mogą ustawić zasady uwierzytelniania umożliwiające zarządzanie czasem trwania sesji, logowaniem jednokrotnym (SSO), zasadami dotyczącymi tworzenia haseł i weryfikacją dwuetapową. Do poszczególnych podzbiorów kont zarządzanych można tworzyć i stosować wiele różnych zasad.

Obowiązkowa weryfikacja dwuetapowa Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

W ramach zasad uwierzytelniania może być stosowana wymuszona weryfikacja dwuetapowa. Zgodnie z nią użytkownik organizacji musi włączyć weryfikację dwuetapową, aby zalogować się do swoich produktów Atlassian w chmurze i uzyskać do nich dostęp.

Zarządzanie aplikacjami mobilnymi (MAM) Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Twórz i zarządzaj zasadami bezpieczeństwa, które mogą być stosowane zarówno do użytkowników zarządzanych, jak i niezarządzanych za pomocą zarządzania aplikacjami mobilnymi (MAM). Zasady można ustawić na poziomie organizacji lub wyznaczyć dla wybranych użytkowników w celu zapewnienia dodatkowych zabezpieczeń, m.in. wyłączenia możliwości robienia zrzutów ekranu, ograniczeń w zakresie eksportu danych i wymagań dotyczących szyfrowania urządzeń.

Automatyczne wykrywanie produktów Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Zyskaj wgląd w shadow IT, sprawdzając, kiedy zarządzani użytkownicy w Twojej organizacji tworzą instancje w produktach Atlassian Cloud. Automatyczne wykrywanie produktu umożliwia identyfikację administratora produktów i liczbę użytkowników korzystających z tych produktów.

Dziennik audytu organizacji Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Kompleksowe rejestry działań administracyjnych w obrębie organizacji Atlassian Cloud. Dziennik audytu organizacji pokazuje administratorom, wszystkie szczegóły działań administracyjnych, umożliwiając organizacjom śledzić i identyfikować wszelkie podejrzane zachowania.

Integracje z brokerami CASB Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Zintegruj Atlassian Access z CASB, aby móc rejestrować wszystkie informacje o logowaniu i działaniach administracyjnych w systemie Atlassian. Chroń się przed powszechnymi zagrożeniami, takimi jak naruszone dane uwierzytelniające, brak dbałości o bezpieczeństwo haseł lub zagrożenia wewnętrzne ze strony kont o nadmiernych uprawnieniach.

Dowiedz się więcej o łączeniu z brokerami CASB McAfee MVISION lub Microsoft Defender.

Questions about Atlassian Guard billing?

Visit our billing and licensing page for details.