Close

Ile to kosztuje?

Oblicz szacunkową cenę za Atlassian Access

Jak to działa

Access to dodatkowa subskrypcja do produktów chmurowych Atlassian, takich jak Jira Software, Jira Service Desk, Jira Core, Confluence i Bitbucket. 

W każdym cyklu rozliczeniowym (miesięcznym lub rocznym) naliczana jest opłata wyłącznie za unikatowych użytkowników przydzielonych do produktu obsługiwanego przez Access, niezależnie od liczby produktów, z których korzysta jedna osoba. Przykładowo, nawet jeśli Sally ma dostęp do Jira Software, Confluence i Bitbucket, zapłacisz za nią tylko raz w każdym cyklu rozliczeniowym.

W przypadku Jira Service Desk naliczane są opłaty tylko za unikatowych agentów z licencją na produkt. Użytkownicy, którzy tworzą zgłoszenia jedynie za pośrednictwem portalu Jira Service Desk, nie są licencjonowani, więc nie naliczymy za nich żadnych opłat. 

Struktura cenowa

Ceny progresywne gwarantują najwyższą wartość subskrypcji Atlassian Access wraz z rozwojem organizacji. W miarę dodawania kolejnych użytkowników średnia cena za użytkownika będzie spadać.

Liczba użytkowników | Cena progresywna

Oszczędzaj tysiące, wybierając produkty Atlassian

Porównaliśmy całkowitą cenę naszych produktów (wraz z Access) z cenami konkurencji, gdzie podobne zabezpieczenia są zawarte w wersji premium produktu. Wybierając Atlassian, zyskujesz skuteczne produkty i większe bezpieczeństwo za ułamek ceny.

Porównanie cen

100 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

500 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

1000 użytkowników

za użytkownika miesięcznie
Oprogramowanie do zarządzania projektami

Jira Software + Access

100 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

10 USD

500 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

5,95 USD

1000 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

4,53 USD

Średnia konkurencji

100 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

21,25 USD

500 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

23,65 USD

1000 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

20,58 USD

Oprogramowanie do zarządzania usługami IT

Jira Service Desk + Access

100 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

18,75 USD

500 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

8,55 USD

1000 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

5,78 USD

Średnia konkurencji

100 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

62,67 USD

500 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

62,67 USD

1000 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

62,67 USD

Oprogramowanie do hostowania kodu

Bitbucket + Access

100 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

5 USD

500 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

5 USD

1000 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

4 USD

Średnia konkurencji

100 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

20 USD

500 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

20 USD

1000 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

20 USD

Oprogramowanie do udostępniania

Confluence + Access

100 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

8 USD

500 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

5,10 USD

1000 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

4,10 USD

Średnia konkurencji

100 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

21,67 USD

500 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

21,67 USD

1000 użytkowników

za użytkownika miesięcznie

21,67 USD

* Średnia cena za użytkownika innych wiodących produktów konkurencyjnych, które miały funkcje porównywalne z rozwiązaniami Access.

Testuj bezpłatnie przez 30 dni.

Nie przejmuj się kartą kredytową.

Anuluj w dowolnym momencie.

Często zadawane pytania

How do I begin an evaluation of Access? Pokaż szczegóły

Follow these steps to get started with your Access evaluation:

1. Start your journey by going to admin.atlassian.com - your central administration center.

2. Choose your organization. Access works on the organization-level (not the site-level) so click on the organization you’d like to apply Access policies on top of.

3. Verify your domain. Before you can take advantage of Access features you’ll need to verify your domain to begin managing all of the Atlassian accounts at your company.

4. Start your 30-day free trial of Access. Just click on one of the security features like SAML single sign-on, click “Learn more”, and click the “Try it free for 30 days” button.

5. Enable a feature of Access. Start taking advantage of SAML SSO, user provisioning (SCIM) enforced two-step verification, audit logs, and more

When should I consider Access? Pokaż szczegóły

Think of Access as your “umbrella policy” for enterprise-grade security and user management in the cloud. With Access, admins can easily deploy and manage authentication, security, and user management policies across all of the Atlassian cloud products being used within their organization. So, consider Access if your business has internal or external security policy requirements for cloud applications, keeps sensitive company data in their Atlassian cloud products, and/or needs a more scalable solution for managing and provisioning users.

What is an organization and how is it related to Access? Pokaż szczegóły

 To allow administrators to manage multiple Atlassian cloud products and sites centrally, we’ve created a global administration layer called organizations. Through your organization, you can begin managing every user in your company who has access to an Atlassian cloud product (Jira Software, Jira Service Desk, Jira Core, Confluence, Bitbucket) and a specific domain(s) in their Atlassian account email address (ie. jane@yourcompany.com). Once you’ve verified your domain and your organization directory is populated, you can then apply Atlassian Access security policies across the users within your organization.

Is domain verification required to use Atlassian Access? Pokaż szczegóły

Yes. In order to take advantage of the features of Atlassian Access, you must first verify ownership of your domain. When you verify your domain you’ll begin managing every Atlassian account with your company’s domain in their email address. The domain verification process spans across your Atlassian cloud products and sites, allowing you to manage every Atlassian cloud user in your company, not just one specific site or product. A domain name is everything that comes after the @ symbol in the email addresses of your user's accounts. For example, Atlassian has the domain atlassian.com. Additionally, you can verify more than one domain - for example, you might verify ownership of both atlassian.com and atlassian.uk. Read more about domain verification.

Can I get Access for just my specific site and not my entire organization? Pokaż szczegóły

No. Access was built to allow administrators to secure their entire organization centrally, at once. This way, you can rest assured that every Atlassian cloud user is abiding by the same set of authentication and security requirements.

What is the difference between Access and Crowd? Pokaż szczegóły

Access works to secure your Atlassian cloud products while Crowd is designed for customers using our Server and Data Center solutions.

We have both cloud and server products. Does Access work across both? Pokaż szczegóły

No, Access is specifically for our cloud products and Crowd is for our server products. Our current recommendation is that customers with both cloud and server Atlassian products use Crowd for user management and SSO across server and data center products AND use Access to control users and security for their cloud products.

What is the difference between Access and Trello Enterprise? Pokaż szczegóły

Trello Enterprise offers advanced content management at scale for anyone in the organization. The organization-wide controls let you easily set permissions, approve 3rd party integrations, and manage all boards in the Trello Enterprise team. Atlassian Access connects, manages, and secures multiple Atlassian cloud products and users in one place. Access was built for organizations who need a way to centralize control and enhance security across all the Atlassian cloud products being used across the company.

Does Access work across Atlassian Server products? Pokaż szczegóły

No. Atlassian Access works across the following cloud products - Jira Software, Jira Service Desk, Jira Core, Confluence, and Bitbucket. If you’re looking for Access-like capabilities for our Server and Data Center products, check out Crowd.

Which Atlassian cloud products does Access work across? Pokaż szczegóły

Access allows you to centrally enforce security policies across all of the cloud users of Jira Software, Jira Service Desk, Jira Core, Confluence, and Bitbucket at your company.

Do I need to pay for Access to create an organization and claim my company's domain? Pokaż szczegóły

No. Any site administrator can create an organization and verify their domain free of charge. This gives you a single place to view all of your managed users. You will need to subscribe to Access to enforce security policies across these users.

Does Access support Active Directory? SCIM? Pokaż szczegóły

Yes! Atlassian Access supports user provisioning across a number of industry leading identity providers, including ADFS. Currently, in order to connect Access to ADFS, you'll need to migrate your users into Azure AD, purchase Access, and integrate Azure AD with Access. It's on our roadmap to support a direct integration between Access and ADFS.

Do I have to pay for my portal-only customers on Jira Service Desk? Pokaż szczegóły

You will only be billed for the unique users that are licensed on Jira Service Desk (ie. agents only). Users who only create requests via the Jira Service Desk portal aren't licensed so you won't get charged for them. Find more details in our pricing and licensing documentation.

What is the difference between Premium and Atlassian Access? Do I need both? Pokaż szczegóły

Atlassian Access gives an organization centralized control and increased security across multiple Atlassian cloud products. With Access, admins can rest-assured that the proper security measures are in place across all of the Atlassian cloud products being used within their organization. Our Premium plans offer enhanced functionality and performance necessary for growing teams. Premium comes with unlimited storage, tailored support, and guaranteed availability baked-in so your Atlassian cloud products can grow alongside your team worry-free. When you layer Access on top of our Premium products, you’ll get an enterprise-grade solution that allows you to scale and secure the Atlassian cloud content and users across your entire organization.

Do I need to pay for two-step verification? Pokaż szczegóły

The ability to apply two-step verification to an individual Atlassian account is completely free for all users. In other words, you do not need a subscription to Atlassian Access to apply two-step verification to your own account. However, if you're an admin and would like to enforce two-step verification across your entire domain, you can do so with a subscription to Atlassian Access.

Do users signing up for free accounts count towards my Access bill? Pokaż szczegóły

Yes. If a user signs up for the free versions of Jira Software, Jira Service Desk, Jira Core, or Confluence cloud on a domain governed by Atlassian Access they will be included as a billable user under their Atlassian Access subscription.