Close

Ile kosztuje Atlassian Access?

Oblicz szacunkową cenę za Atlassian Access

Ile kosztuje Atlassian Access?

Oblicz szacunkową cenę za Atlassian Access

Jak to działa

Atlassian Access to dodatkowa subskrypcja dla produktów Atlassian Cloud, takich jak Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management, Confluence, Bitbucket, Trello i Statuspage.

W każdym cyklu rozliczeniowym (miesięcznym lub rocznym) naliczana jest opłata wyłącznie za unikatowych użytkowników aprowizowanych w produkcie obsługiwanym przez Atlassian Access, niezależnie od liczby produktów, z których korzysta jedna osoba. Przykładowo, nawet jeśli Sylwia ma dostęp do Jira Software, Confluence i Bitbucket, zapłacisz za nią tylko raz w każdym cyklu rozliczeniowym.

W przypadku Jira Service Management naliczane są opłaty tylko za unikatowych agentów z licencją na produkt. Użytkownicy, którzy tylko tworzą wnioski za pośrednictwem portalu Jira Service Management, nie korzystają z licencji, więc nie naliczymy za nich żadnych opłat.

Liczba użytkowników | Cena progresywna

Struktura cenowa

Oferujemy elastyczne ceny za unikatowego użytkownika, dzięki czemu nigdy nie zapłacisz za więcej niż potrzebujesz.

Ceny progresywne gwarantują najwyższą wartość subskrypcji Atlassian Access wraz z rozwojem organizacji. W miarę dodawania kolejnych użytkowników średnia cena za użytkownika będzie spadać.

Testuj bezpłatnie przez 30 dni.

Nie przejmuj się kartą kredytową.

Anuluj w dowolnym momencie.

Często zadawane pytania

Jak rozpocząć okres próbny Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozpocząć okres próbny usługi Atlassian Access:

1. Zacznij od przejścia na stronę admin.atlassian.com — to Twój scentralizowany punkt zarządzania.

2. Wybierz organizację. Usługa Atlassian Access działa na poziomie organizacji (a nie witryny), zatem kliknij organizację, na poziomie której zostaną zastosowane zasady usługi Atlassian Access.

3. Zweryfikuj domenę. Przed skorzystaniem z funkcji usługi Atlassian Access konieczna jest weryfikacja domeny w celu zarządzania wszystkimi kontami Atlassian w firmie.

4. Rozpocznij bezpłatny 30-dniowy okres próbny usługi Atlassian Access. Po prostu kliknij jedną z funkcji zabezpieczeń, np. logowanie jednokrotne SAML, a następnie kliknij opcję „Dowiedz się więcej” i przycisk „Wypróbuj bezpłatnie przez 30 dni”.

5. Włącz funkcję usługi AtlassianAccess. Zacznij korzystać z logowania jednokrotnego SAML, obowiązkowej weryfikacji dwuetapowej, aprowizacji użytkowników (SCIM), dzienników audytu i nie tylko.

Jak rozpocząć okres próbny Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozpocząć okres próbny usługi Atlassian Access:

1. Zacznij od przejścia na stronę admin.atlassian.com — to Twój scentralizowany punkt zarządzania.

2. Wybierz organizację. Usługa Atlassian Access działa na poziomie organizacji (a nie witryny), zatem kliknij organizację, na poziomie której zostaną zastosowane zasady usługi Atlassian Access.

3. Zweryfikuj domenę. Przed skorzystaniem z funkcji usługi Atlassian Access konieczna jest weryfikacja domeny w celu zarządzania wszystkimi kontami Atlassian w firmie.

4. Rozpocznij bezpłatny 30-dniowy okres próbny usługi Atlassian Access. Po prostu kliknij jedną z funkcji zabezpieczeń, np. logowanie jednokrotne SAML, a następnie kliknij opcję „Dowiedz się więcej” i przycisk „Wypróbuj bezpłatnie przez 30 dni”.

5. Włącz funkcję usługi AtlassianAccess. Zacznij korzystać z logowania jednokrotnego SAML, obowiązkowej weryfikacji dwuetapowej, aprowizacji użytkowników (SCIM), dzienników audytu i nie tylko.

Czym jest organizacja i w jaki sposób jest ona powiązana z usłgugą Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

W celu umożliwienia administratorom centralnego zarządzania wieloma produktami chmurowymi i witrynami Atlassian utworzyliśmy globalną warstwę administracyjną nazywaną organizacjami. W ramach organizacji można zarządzać wszystkimi użytkownikami w firmie posiadającymi dostęp do produktu Atlassian Cloud (Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management, Confluence, Bitbucket, Trello) i określonych domen adresu e-mail konta Atlassian (tj. jan@twojafirma.com). Po weryfikacji domeny i wypełnieniu danych katalogu organizacji można zastosować zasady zabezpieczeń Atlassian Access do wszystkich użytkowników w organizacji.

Czy weryfikacja domeny jest wymagana w celu korzystania z Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Tak. Do korzystania z funkcji Atlassian Access konieczna jest weryfikacja własności domeny. Po zweryfikowaniu domeny będzie możliwe zarządzanie wszystkimi kontami Atlassian zawierającymi domenę firmy w adresach e-mail. Proces weryfikacji domeny dotyczy wszystkich Twoich witryn i produktów chmurowych Atlassian, dzięki czemu możliwe będzie zarządzanie kontami wszystkich użytkowników chmury Atlassian w Twojej firmie, a nie tylko pojedynczą witryną lub produktem. Nazwa domeny to cały ciąg znaków występujący po znaku @ w adresach e-mail kont użytkowników. Przykładowo firma Atlassian posiada domenę atlassian.com. Ponadto można zweryfikować więcej niż jedną domenę. Można na przykład udowodnić, że jest się właścicielem zarówno domeny atlassian.com, jak i atlassian.uk. Dowiedz się więcej o weryfikacji domen.

Czy mogę uzyskać usługę Atlassian Access tylko dla mojej określonej witryny, a nie dla całej organizacji? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Nie. Usługa Atlassian Access została opracowana z myślą o umożliwieniu administratorom jednoczesnego zabezpieczenia całej organizacji z poziomu jednej centralnej lokalizacji. W ten sposób można zyskać pewność, że wszyscy użytkownicy Atlassian Cloud przestrzegają tych samych wymagań w zakresie uwierzytelniania i zabezpieczeń.

Korzystamy z produktów Cloud i Server. Czy usługa Atlassian Access działa z oboma wersjami? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Nie, usługa Atlassian Access jest przeznaczona dla produktów Cloud, a rozwiązanie Crowd — dla produktów Server. Obecnie klientom korzystającym z produktów Atlassian zarówno w wersji Cloud, jak i Server zalecamy korzystanie z rozwiązania Crowd do zarządzania użytkownikami i logowania jednokrotnego w przypadku produktów Server i Data Center ORAZ z usługi Atlassian Access do kontroli użytkowników i zabezpieczeń w przypadku produktów Cloud.

Z którymi produktami Atlassian Cloud współpracuje usługa Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Usługa Atlassian Access umożliwia centralne wprowadzanie zasad zabezpieczeń dla wszystkich zarządzanych użytkowników wersji Cloud produktów Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management, Confluence, Bitbucket, Trello i Statuspage w firmie.

Czy muszę zapłacić za weryfikację dwuetapową? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Możliwość zastosowania weryfikacji dwuetapowej na indywidualnym koncie Atlassian jest całkowicie bezpłatna dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że korzystanie z tej funkcji na własnym koncie nie wymaga posiadania subskrypcji Atlassian Access. Jeśli jednak jesteś administratorem i chcesz wymusić weryfikację dwuetapową w całej domenie, możesz to zrobić dzięki tej subskrypcji.

Czy użytkownicy zakładający bezpłatne konta wliczają się do rachunku za usługę Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Tak. Jeśli użytkownik założy konto w bezpłatnej wersji Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management, Confluence, Bitbucket lub Trello w domenie podlegającej Atlassian Access, to zostanie on uwzględniony w rozliczeniach w ramach subskrypcji Atlassian Access.

Mam użytkowników Statuspage, czy muszę płacić za ich subskrypcję usługi Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Jeśli jesteś klientem Atlassian Access i masz użytkowników Statuspage w swojej organizacji, Twój rachunek za Atlassian Access nie będzie obejmował użytkowników, którzy mają dostęp do Statuspage w wersjach Startup i wyższych (niezależnie od tego, czy mają dostęp do innych produktów chmurowych Atlassian, takich jak Jira Software, Jira Service Management, Confluence, Bitbucket lub Trello). Jeśli masz użytkowników w swojej organizacji, którzy korzystają z planu Statuspage Hobby, będą oni rozliczani w ramach Atlassian Access.

Często zadawane pytania

Jak rozpocząć okres próbny Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby rozpocząć okres próbny usługi Atlassian Access:

1. Zacznij od przejścia na stronę admin.atlassian.com — to Twój scentralizowany punkt zarządzania.

2. Wybierz organizację. Usługa Atlassian Access działa na poziomie organizacji (a nie witryny), zatem kliknij organizację, na poziomie której zostaną zastosowane zasady usługi Atlassian Access.

3. Zweryfikuj domenę. Przed skorzystaniem z funkcji usługi Atlassian Access konieczna jest weryfikacja domeny w celu zarządzania wszystkimi kontami Atlassian w firmie.

4. Rozpocznij bezpłatny 30-dniowy okres próbny usługi Atlassian Access. Po prostu kliknij jedną z funkcji zabezpieczeń, np. logowanie jednokrotne SAML, a następnie kliknij opcję „Dowiedz się więcej” i przycisk „Wypróbuj bezpłatnie przez 30 dni”.

5. Włącz funkcję usługi AtlassianAccess. Zacznij korzystać z logowania jednokrotnego SAML, obowiązkowej weryfikacji dwuetapowej, aprowizacji użytkowników (SCIM), dzienników audytu i nie tylko.

Czym jest organizacja i w jaki sposób jest ona powiązana z usłgugą Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

W celu umożliwienia administratorom centralnego zarządzania wieloma produktami chmurowymi i witrynami Atlassian utworzyliśmy globalną warstwę administracyjną nazywaną organizacjami. W ramach organizacji można zarządzać wszystkimi użytkownikami w firmie posiadającymi dostęp do produktu Atlassian Cloud (Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management, Confluence, Bitbucket, Trello) i określonych domen adresu e-mail konta Atlassian (tj. jan@twojafirma.com). Po weryfikacji domeny i wypełnieniu danych katalogu organizacji można zastosować zasady zabezpieczeń Atlassian Access do wszystkich użytkowników w organizacji.

Czy mogę uzyskać usługę Atlassian Access tylko dla mojej określonej witryny, a nie dla całej organizacji? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Nie. Usługa Atlassian Access została opracowana z myślą o umożliwieniu administratorom jednoczesnego zabezpieczenia całej organizacji z poziomu jednej centralnej lokalizacji. W ten sposób można zyskać pewność, że wszyscy użytkownicy Atlassian Cloud przestrzegają tych samych wymagań w zakresie uwierzytelniania i zabezpieczeń.

Czy weryfikacja domeny jest wymagana w celu korzystania z Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Tak. Do korzystania z funkcji Atlassian Access konieczna jest weryfikacja własności domeny. Po zweryfikowaniu domeny będzie możliwe zarządzanie wszystkimi kontami Atlassian zawierającymi domenę firmy w adresach e-mail. Proces weryfikacji domeny dotyczy wszystkich Twoich witryn i produktów chmurowych Atlassian, dzięki czemu możliwe będzie zarządzanie kontami wszystkich użytkowników chmury Atlassian w Twojej firmie, a nie tylko pojedynczą witryną lub produktem. Nazwa domeny to cały ciąg znaków występujący po znaku @ w adresach e-mail kont użytkowników. Przykładowo firma Atlassian posiada domenę atlassian.com. Ponadto można zweryfikować więcej niż jedną domenę. Można na przykład udowodnić, że jest się właścicielem zarówno domeny atlassian.com, jak i atlassian.uk. Dowiedz się więcej o weryfikacji domen.

Korzystamy z produktów Cloud i Server. Czy usługa Atlassian Access działa z oboma wersjami? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Nie, usługa Atlassian Access jest przeznaczona dla produktów Cloud, a rozwiązanie Crowd — dla produktów Server. Obecnie klientom korzystającym z produktów Atlassian zarówno w wersji Cloud, jak i Server zalecamy korzystanie z rozwiązania Crowd do zarządzania użytkownikami i logowania jednokrotnego w przypadku produktów Server i Data Center ORAZ z usługi Atlassian Access do kontroli użytkowników i zabezpieczeń w przypadku produktów Cloud.

Czy muszę zapłacić za usługę Atlassian Access, aby utworzyć organizację oraz zarezerwować domenę mojej firmy? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Nie. Każdy administrator witryny może utworzyć organizację i zweryfikować swoją domenę bezpłatnie. Dzięki temu ma możliwość wyświetlania wszystkich zarządzanych użytkowników w jednym miejscu. Subskrypcja usługi Atlassian Access jest konieczna, aby wprowadzić dla nich zasady zabezpieczeń.

Czy muszę uiszczać płatność za klientów korzystających tylko z portalu Jira Service Management? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Opłata naliczana jest wyłącznie za unikalnych użytkowników, których obejmuje licencja Jira Service Management (tzn. tylko za agentów). Użytkownicy, którzy jedynie tworzą zapytania w portalu Jira Service Management, nie są licencjonowani i w związku z tym nie musisz za nich płacić. Dodatkowe informacje zawiera dokumentacja dotycząca cen i licencjonowania.

Jaka jest różnica między planem Premium a usługą Atlassian Access? Czy potrzebuję obu rozwiązań? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Usługa Atlassian Access zapewnia organizacji scentralizowaną kontrolę i większe bezpieczeństwo w przypadku wielu produktów Atlassian Cloud. Dzięki Atlassian Access administratorzy mogą mieć pewność co do stosowania odpowiednich zabezpieczeń we wszystkich produktach Atlassian Cloud wykorzystywanych w organizacji. Nasze plany Premium zapewniają rozwijającym się zespołom większą funkcjonalność i wydajność. Plan Premium zapewnia nieograniczoną pamięć masową, dostosowane do potrzeb wsparcie i gwarantowaną dostępność, dzięki czemu wykorzystywane produkty Atlassian Cloud mogą bezproblemowo rozwijać się wraz z zespołem. Wzbogacenie produktów Premium o subskrypcję usługi Atlassian Access pozwala na uzyskanie rozwiązania klasy korporacyjnej, umożliwiającego skalowanie i zabezpieczenie zawartości Atlassian Cloud i użytkowników w całej organizacji.

Czy muszę zapłacić za weryfikację dwuetapową? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Możliwość zastosowania weryfikacji dwuetapowej na indywidualnym koncie Atlassian jest całkowicie bezpłatna dla wszystkich użytkowników. Oznacza to, że korzystanie z tej funkcji na własnym koncie nie wymaga posiadania subskrypcji Atlassian Access. Jeśli jednak jesteś administratorem i chcesz wymusić weryfikację dwuetapową w całej domenie, możesz to zrobić dzięki tej subskrypcji.

Czy użytkownicy zakładający bezpłatne konta wliczają się do rachunku za usługę Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Tak. Jeśli użytkownik założy konto w bezpłatnej wersji Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management, Confluence, Bitbucket lub Trello w domenie podlegającej Atlassian Access, to zostanie on uwzględniony w rozliczeniach w ramach subskrypcji Atlassian Access.

Mam użytkowników Statuspage, czy muszę płacić za ich subskrypcję usługi Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły

Jeśli jesteś klientem Atlassian Access i masz użytkowników Statuspage w swojej organizacji, Twój rachunek za Atlassian Access nie będzie obejmował użytkowników, którzy mają dostęp do Statuspage w wersjach Startup i wyższych (niezależnie od tego, czy mają dostęp do innych produktów chmurowych Atlassian, takich jak Jira Software, Jira Service Management, Confluence, Bitbucket lub Trello). Jeśli masz użytkowników w swojej organizacji, którzy korzystają z planu Statuspage Hobby, będą oni rozliczani w ramach Atlassian Access.

Co się stanie, jeśli przekroczę roczny limit użytkowników w przypadku usługi Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły
Opis

Otrzymasz powiadomienie ze zaktualizowaną wyceną dla poziomu ilościowego, który będzie obejmować dodatkowych użytkowników. Dołożymy wszelkich starań, aby przeprowadzić szybkie uaktualnienie. W tym czasie Twoje dotychczasowe funkcje usługi Atlassian Access będą nadal działać.

Czy mogę wyłączyć użytkowników zarządzanych z rozliczenia za usługę Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż szczegóły
Opis

Korzystając z funkcji wielu zasad uwierzytelniania w usłudze Atlassian Access, można utworzyć zasady niepodlegające rozliczaniu i dodać do nich zarządzanych użytkowników. Ci zarządzani użytkownicy zostaną wyłączeni z subskrypcji Atlassian Access i nie będą uwzględniani w rozliczeniu ani nie będą chronieni za pomocą funkcji usługi Atlassian Access.