Close

Atlassian Access — ceny i licencje


Zarządzaj rolami

Kim jest administrator organizacji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Administrator organizacji może tworzyć organizacje, rezerwować domeny i zarządzać wszystkimi kontami użytkowników w zarezerwowanych domenach, łącznie ze zmienianiem profilu konta, adresu e-mail czy hasła. Administrator organizacji może również konfigurować i egzekwować zasady bezpieczeństwa organizacji, korzystając z subskrypcji Atlassian Access. Aby zostać administratorem organizacji, użytkownik musi być administratorem danej witryny Cloud. Wówczas dotychczasowy administrator organizacji może dodać nowe konto z uprawnieniami administratora witryny.

Jakie są inne rodzaje ról administracyjnych? Copy link to heading Copied! Pokaż
 • Administratorzy witryny mają najwyższe uprawnienia administracyjne w witrynie Cloud. Można ich uznać za właścicieli danej witryny Cloud.
 • Administratorzy mają dostęp administracyjny tylko do aplikacji w witrynie Cloud. Są oni bieżącymi administratorami witryny Cloud.
 • Osoby kontaktowe ds. rozliczeniowych będą powiadamiane o zmianach dotyczących rozliczeń. Takie osoby mają również dostęp do zarządzania subskrypcją za pośrednictwem witryny my.atlassian.com. Są to osoby zainteresowane bieżącymi rozliczeniami usługi.

Zarządzanie administratorami oraz administratorami witryny odbywa się za pośrednictwem witryny Cloud, a zarządzanie osobami kontaktowymi ds. rozliczeniowych w witrynie my.atlassian.com. Jeśli żaden administrator witryny nie jest aktywnym użytkownikiem, konieczne będzie skontaktowanie się z wewnętrznym zespołem IT w celu otrzymania dostępu do adresu e-mail powiązanego z poprzednią osobą kontaktową. Wówczas będzie można użyć łącza „Unable to access your account?” (Nie możesz uzyskać dostępu do konta?) w witrynie Cloud.

Czym różnią się użytkownicy zarządzani od użytkowników płatnych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Po zakończeniu weryfikacji domeny konto Atlassian użytkownika staje się kontem „zarządzanym”. Umożliwia to administratorom organizacji zarządzanie nazwą i adresem e-mail tych kont. Administrator organizacji może również wyłączyć użytkowników zarządzanych, usuwając tym samym dostęp do wszystkich produktów Cloud oraz wszelkich innych systemów wykorzystujących konto Atlassian, takich jak my.atlassian.com, support.atlassian.com, community.atlassian.com oraz innych.

Kontem płacącym jest dowolne konto zarządzane z dostępem do Jira Software, Jira Work Management, Confluence, Bitbucket, Jira Service Management (tylko agenci) lub Trello. Jeśli użytkownik ma dostęp do dowolnego z tych produktów, jest uznawany za użytkownika płacącego.

Liczba użytkowników zarządzanych w organizacji będzie równa liczbie użytkowników płacących lub większa, ponieważ nie każdy użytkownik zarządzany ma dostęp do produktów obsługiwanych przez usługę Atlassian Access. Użytkownicy zarządzani objęci zasadami uwierzytelniania niepodlegającymi rozliczaniu nie będą uznawani za użytkowników płacących.

Jak dodać/zmienić administratora organizacji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Każdy administrator organizacji może dodawać/usuwać dodatkowych administratorów organizacji w witrynie admin.atlassian.com:

 1. Najpierw przejdź do witryny admin.atlassian.com — Twojego centrum zarządzania.
 2. Wybierz organizację. Usługa Access działa na poziomie organizacji (a nie witryny), zatem kliknij organizację, na poziomie której zostaną zastosowane zasady usługi Access.
 3. Wybierz opcję Administratorzy w lewym panelu nawigacyjnym.
 4. Za pomocą przycisku Add administrators (Dodaj administratorów) dodaj nowych administratorów i poinformuj ich, że są teraz administratorami organizacji. Do usuwania administratorów służy przycisk usuwania znajdujący się z prawej strony ich imienia i nazwiska.

Uwaga: użytkownik nie musi być administratorem witryny, aby zostać administratorem organizacji.

Czy klienci produktu Jira Service Management są użytkownikami płatnymi? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie, klienci Jira Service Management, którzy przesyłają zgłoszenia, nie są uwzględniani w rozliczeniu usługi Atlassian Access. Tylko agenci Jira Service Management, którzy logują się przy użyciu konta zarządzanego Atlassian Access, są uwzględniani w rozliczeniu usługi Atlassian Access.

Jak zaktualizować dane osób kontaktowych ds. rozliczeniowych i technicznych dla usługi Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż

Zarządzanie osobami kontaktowymi ds. rozliczeniowych i technicznych odbywa się za pośrednictwem witryny my.atlassian.com. Pełne instrukcje dotyczące aktualizowania tych osób kontaktowych ds. administracyjnych można znaleźć w tej dokumentacji.

Kto jest powiadamiany o zmianach w mojej subskrypcji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli korzystasz już z płatnej subskrypcji, a szacowana wysokość nadchodzącego rachunku jest wyższa niż wartość poprzedniego rachunku, na 3 dni przed datą rozliczenia do wszystkich osób kontaktowych ds. rozliczeniowych i technicznych zostanie wysłana wiadomość e-mail. Osobami kontaktowymi ds. technicznych i rozliczeniowych można zarządzać za pośrednictwem portalu My Atlassian.

Okres próbny Atlassian Access

Jak zarejestrować się w celu skorzystania z usługi Atlassian Access lub ją przetestować? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian Access jest narzędziem do zarządzania uwierzytelnianiem i zasadami bezpieczeństwa dla użytkowników produktów Cloud, dlatego musisz być administratorem witryny, aby zarejestrować się do korzystania z usługi Atlassian Access.

Aby rozpocząć testowanie usługi Access, wykonaj następujące czynności:

 1. Najpierw przejdź do witryny admin.atlassian.com — Twojego scentralizowanego punktu zarządzania.
 2. Wybierz organizację. Usługa Access działa na poziomie organizacji (a nie witryny), zatem kliknij organizację, na poziomie której zostaną zastosowane zasady usługi Access.
 3. Zweryfikuj swoją domenę. Przed skorzystaniem z funkcji usługi Access konieczna jest weryfikacja domeny w celu zarządzania wszystkimi kontami Atlassian w firmie.
 4. Rozpocznij bezpłatny 30-dniowy okres próbny usługi Access. Po prostu kliknij jedną z funkcji zabezpieczeń, np. logowanie jednokrotne SAML, a następnie kliknij opcję Dowiedz się więcej i przycisk Wypróbuj bezpłatnie przez 30 dni.
 5. Włącz funkcję usługi Access. Zacznij korzystać z logowania jednokrotnego SAML, obowiązkowej weryfikacji dwuetapowej, aprowizacji użytkowników (SCIM), dzienników audytu i nie tylko.
Jak długo trwa okres próbny? Copy link to heading Copied! Pokaż

Okresy próbne usługi Atlassian Access trwają 30 dni i rozpoczynają się w momencie zasubskrybowania przez administratora organizacji. Usługę Atlassian Access można zasubskrybować po utworzeniu organizacji i zweryfikowaniu domeny. Okres próbny rozpoczyna się po kliknięciu przycisku „Wypróbuj bezpłatnie przez 30 dni”. Po rozpoczęciu okresu próbnego usługi Atlassian Access administrator organizacji będzie musiał skonfigurować logowanie jednokrotne SAML i weryfikację dwuetapową.

Co się stanie po zakończeniu okresu próbnego? Copy link to heading Copied! Pokaż

W dowolnej chwili w trakcie trwania okresu próbnego administratorzy organizacji mogą dodać dane karty kredytowej lub konta PayPal. Wówczas po zakończeniu okresu próbnego zarejestrowana karta będzie automatycznie obciążana za kolejny miesiąc subskrypcji.

Jeśli chcesz skorzystać z płatności rocznych, skontaktuj się z nami. Otrzymasz od nas wycenę, którą możesz opłacić kartą kredytową, przelewem lub czekiem.

Jeśli nie otrzymamy płatności, wkrótce po zakończeniu okresu próbnego subskrypcja usługi Atlassian Access zostanie anulowana. Wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • Użytkownicy zarządzani nie będą logować się przy użyciu funkcji logowania jednokrotnego SAML. Zamiast tego będą logować się za pomocą swojego konta Atlassian. Niektórzy użytkownicy będą musieli ustawić nowe hasło do konta Atlassian.
 • Weryfikacja dwuetapowa nie będzie już obowiązkowa, więc użytkownicy zarządzani będą mogli w dowolnej chwili wyłączyć ją dla swojego konta Atlassian.

Anulowanie subskrypcji nie ma wpływu na organizację ani zweryfikowane domeny, a administrator organizacji nadal będzie mógł wyświetlać i aktualizować konta Atlassian swoich zarządzanych użytkowników.

Jak anulować okres próbny / subskrypcję? Copy link to heading Copied! Pokaż

Procedura anulowania okresu próbnego lub płatnej subskrypcji usługi Atlassian Access przez administratora organizacji:

 1. Najpierw przejdź do witryny admin.atlassian.com — Twojego centrum zarządzania.
 2. Wybierz organizację. Usługa Access działa na poziomie organizacji (a nie na poziomie witryny).
 3. Wybierz pozycję Rozliczenia w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.
 4. W panelu Zarządzaj subskrypcjami wybierz z listy rozwijanej opcję Anuluj subskrypcję i potwierdź, wpisując „UNSUBSCRIBE”.

Funkcje jednokrotnego logowania SAML i weryfikacji dwuetapowej zostaną natychmiast wyłączone i wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • Użytkownicy zarządzani nie będą logować się przy użyciu funkcji logowania jednokrotnego SAML. Zamiast tego będą logować się za pomocą swojego konta Atlassian. Niektórzy użytkownicy będą musieli ustawić nowe hasło do konta Atlassian.
 • Weryfikacja dwuetapowa nie będzie już obowiązkowa, więc użytkownicy zarządzani będą mogli w dowolnej chwili wyłączyć ją dla swojego konta Atlassian.

Zasady uwierzytelniania

Czym są zasady uwierzytelniania? Copy link to heading Copied! Pokaż

Zasady uwierzytelniania określają, jakie ustawienia uwierzytelniania musi spełnić użytkownik, aby uzyskać dostęp do aplikacji. Celem zasad jest ochrona organizacji przed naruszeniami bezpieczeństwa poprzez sprawdzenie, czy każdy użytkownik jest tym, za kogo się uważa.

Jakie zasady uwierzytelniania można włączyć za pomocą usługi Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż

Administratorzy organizacji w usłudze Atlassian Access będą mogli ustawić wiele zasad uwierzytelniania dotyczących różnych podzbiorów użytkowników w ich organizacji. Administratorzy organizacji mogą wykorzystywać zasady uwierzytelniania do testowania swojej konfiguracji SAML, włączając logowanie jednokrotne w niewielkim podzbiorze użytkowników, zanim zostanie ono wdrożone na poziomie całej organizacji.

Ustawienia, które można skonfigurować za pomocą zasad uwierzytelniania:

 • Logowanie jednokrotne (SSO)
 • Obowiązkowa weryfikacja dwuetapowa (2SV)
 • Zasady dotyczące haseł (siła hasła, okres ważności hasła)
 • Czas trwania sesji

Ponadto administratorzy organizacji będą mieli możliwość wybrania jednych zasad uwierzytelniania jako zasad niepodlegających rozliczeniu. Takie zasady niepodlegające rozliczeniu będą wykluczone z subskrypcji Atlassian Access. Jeśli istnieje podzbiór użytkowników, w przypadku których administrator organizacji nie chce stosować żadnych funkcji usługi Access (logowania jednokrotnego, weryfikacji dwuetapowej itp.), może przypisać ich do takich zasad (nie mogą to być domyślne zasady), a wówczas ci użytkownicy nie będą uwzględniani w rozliczeniu za usługę Access.

Czym są domyślne zasady uwierzytelniania? Copy link to heading Copied! Pokaż

Z kont zarządzanych powstaje pula użytkowników, do których są stosowane zasady uwierzytelniania. Użytkowników można przypisać do zasad jako członków. Na początku organizacja dysponuje domyślnymi zasadami uwierzytelniania. Zasady domyślne zawierają ustawienia logowania obowiązujące ich członków. Aprowizując nowe konta zarządzane, dodaje się członków do zasad domyślnych.

Więcej informacji zawiera strona Omówienie zasad uwierzytelniania.

Czym są zasady uwierzytelniania niepodlegające rozliczeniu? Copy link to heading Copied! Pokaż

Subskrypcja Atlassian Access umożliwia zastosowanie zasad niepodlegających rozliczeniu, do których możesz dodać określonych użytkowników, za których nie chcesz płacić. Członkowie zasad niepodlegających rozliczeniu nie będą uwzględniani w rozliczeniu.

Można mieć tylko jedne (1) zasady niepodlegające rozliczeniu. Zasady niepodlegające rozliczeniu mogą utworzyć tylko klienci z subskrypcją usługi Atlassian Access. Zasady niepodlegające rozliczeniu zapewniają swoim członkom jedynie ograniczone bezpieczeństwo. Po edycji zasad uwierzytelniania i ustawieniu zasad jako niepodlegających rozliczeniu nie będzie można:

 • Wymuszać logowania jednokrotnego
 • Wymagać weryfikacji dwuetapowej
 • Dodawać do zasad użytkowników synchronizowanych z dostawcą tożsamości (np. Okta, Azure AD, G Suite)

Zasady można z łatwością zaktualizować z powrotem, przywracając wszystkie ustawienia zabezpieczeń. Wówczas jej członkowie mogą zostać wliczeni do rachunku za usługę Atlassian Access.

Zasady niepodlegające rozliczeniu nie mogą być zasadami domyślnymi. Domyślne zasady zawsze podlegają rozliczeniu. Jeśli nie chcesz płacić za niektórych członków, ustaw inne zasady jako niepodlegające rozliczeniu i dodaj ich do nich.

Więcej informacji zawiera strona Omówienie zasad uwierzytelniania.

Jakie korzyści przynosi posiadanie wielu zasad uwierzytelniania? Copy link to heading Copied! Pokaż

Ustalając jedne zasady uwierzytelniania dla całej organizacji, ryzykujesz spowolnienie pracy zespołów, jeśli uwierzytelnianie będzie niepotrzebnie uciążliwe, bądź naruszenie danych w przypadku zbyt uproszczonych zasad uwierzytelniania. W związku z tym administratorzy wolą mieć różne zasady uwierzytelniania dla różnych zestawów użytkowników i konfiguracji.

Organizacje często przypisują odmienne zasady uwierzytelniania swoim pracownikom etatowym, podwykonawcom i partnerom zewnętrznym. Niektórzy nawet różnicują zasady na poziomie zespołów.

Subskrypcje miesięczne

Jaki jest miesięczny koszt usługi Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż

Usługa Atlassian Access jest rozliczana na podstawie całkowitej liczby unikatowych użytkowników uzyskujących dostęp do dowolnego z produktów obsługiwanych przez Atlassian Access (Jira, Confluence, Bitbucket, Jira Service Management (agenci), Trello). Użytkownik jest zliczany jako jeden unikatowy użytkownik płatny bez względu na liczbę produktów lub witryn, do których ma dostęp.

Jak obliczyć miesięczny koszt? Copy link to heading Copied! Pokaż

Usługa Atlassian Access wykorzystuje progresywny model cenowy. Aby obliczyć szacunkową cenę, skorzystaj z naszego internetowego kalkulatora ceny Atlassian Access.

Jak rozliczane są subskrypcje miesięczne? Copy link to heading Copied! Pokaż

Po zakończeniu okresu rozliczeniowego nastąpi automatyczne obciążenie zarejestrowanej karty kredytowej lub konta PayPal w oparciu o liczbę unikatowych użytkowników w organizacji. Zarejestrowane osoby kontaktowe otrzymają potwierdzenie zakupu i opłaconą fakturę.

Czy oferujecie zniżki dla społeczności lub instytucji edukacyjnych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Usługa Atlassian Access jest dostępna bezpłatnie dla uprawnionych klientów z licencją Community lub Academic. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Jak usunąć użytkowników z subskrypcji miesięcznej? Copy link to heading Copied! Pokaż

Konto zarządzane jest uwzględniane w rozliczeniu usługi Atlassian Access, gdy ma dostęp do dowolnego z obsługiwanych produktów:

 • Jira Software
 • Jira Work Management
 • Jira Service Management (agenci)
 • Jira Product Discovery
 • Confluence
 • Atlas
 • Compass
 • Bitbucket
 • Trello

Każdy administrator witryny może zarządzać użytkownikami produktów w obrębie konkretnych witryn Jira i Confluence. Przed wyłączeniem użytkowników zarządzanych zalecamy nawiązanie współpracy z administratorami witryn w organizacji.

Jako administrator organizacji możesz wyłączyć konto Atlassian użytkownika, aby uniemożliwić mu dostęp do aplikacji Atlassian. Należy pamiętać, że wyłączenie użytkownika spowoduje również uniemożliwienie mu korzystania z konta Atlassian w celu tworzenia zgłoszeń do pomocy technicznej oraz dostępu do konta my.atlassian.com, witryny community.atlassian.com i innych darmowych usług.

Wyłączanie konta Atlassian użytkownika w usłudze Atlassian Access

 1. Przejdź kolejno do sekcji Organization (Organizacja) > Managed Users (Użytkownicy zarządzani). (Aby zarządzać kontami Atlassian użytkowników, musisz być administratorem organizacji).
 2. Na ekranie Managed Users (Użytkownicy zarządzani) wybierz opcję Edit Account (Edytuj konto) obok konta, które chcesz wyłączyć.
 3. W obszarze opcji wybierz pozycję Disable account (Wyłącz konto). Ta czynność uniemożliwi użytkownikowi dostęp do wszelkich aplikacji i usług w wersji Cloud (my.atlassian.com, support.atlassian.com, community.atlassian.com).

Wyłączone konta nie będą uwzględniane w rozliczeniu usługi Atlassian Access. Konto użytkownika można zawsze włączyć ponownie później z poziomu ekranu Managed Users (Użytkownicy zarządzani).

Jak ustalić, ilu mam użytkowników zarządzanych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Istnieją dwa rodzaje użytkowników: zarządzani i płatni.

Procedura wyświetlania zarządzanych użytkowników przez administratora organizacji:

 1. Najpierw przejdź do witryny admin.atlassian.com — Twojego centrum zarządzania.
 2. Wybierz organizację. Usługa Access działa na poziomie organizacji (a nie na poziomie witryny).
 3. Wybierz opcję Managed Users (Użytkownicy zarządzani) w lewym panelu nawigacyjnym.

Użytkownikami płatnymi są użytkownicy zarządzani posiadający dostęp do wymienionych poniżej produktów Cloud:

 • Jira Software
 • Jira Work Management
 • Jira Service Management (agenci)
 • Confluence
 • Bitbucket
 • Trello
 • Statuspage

Procedura wyświetlania całkowitej liczby użytkowników płatnych przez administratora organizacji:

 1. Przejdź do obszaru Administracja witryny Cloud (Jira lub Confluence) bądź do witryny admin.atlassian.com
 2. Kliknij opcję Security (Bezpieczeństwo) w obszarze Organizations & Security (Organizacje i bezpieczeństwo) w lewym panelu nawigacyjnym (pomiń ten krok, jeśli korzystasz z witryny admin.atlassian.com).
 3. W witrynie admin.atlassian.com kliknij opcję Rozliczenia w lewym panelu nawigacyjnym.
 4. Wybierz opcję Bill Estimate (Szacowany rachunek), aby wyświetlić łączną liczbę użytkowników płacących oraz szacunkową wartość kolejnego rachunku.
Czy użytkownicy zakładający bezpłatne konta wliczają się do rachunku za usługę Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak. Jeśli użytkownik założy konto w bezpłatnej wersji Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management lub Confluence Cloud w domenie zarządzanej przez Atlassian Access, to zostanie on uwzględniony jako użytkownik płacący w subskrypcji Atlassian Access.

Należy pamiętać, że w przypadku usługi Access opłata jest naliczana wyłącznie raz za każdego użytkownika z dostępem do produktu Cloud. Jeśli użytkownik ma dostęp zarówno do płatnej, jak bezpłatnej witryny Jira Software, w każdym cyklu rozliczeniowym będzie on uwzględniany w rachunku tylko raz.

W jaki sposób liczeni są użytkownicy na potrzeby rozliczenia? Copy link to heading Copied! Pokaż

Użytkownikami płatnymi są dowolni użytkownicy zarządzani posiadający dostęp do dowolnych wymienionych poniżej produktów obsługiwanych przez usługę Atlassian Access. Użytkownicy zarządzani objęci zasadami uwierzytelniania niepodlegającymi rozliczaniu nie będą uznawani za użytkowników płacących.

Produkty obsługiwane przez usługę Atlassian Access:

 • Jira Software
 • Jira Work Management
 • Jira Service Management (agenci)
 • Confluence
 • Bitbucket
 • Trello
 • Statuspage

Użytkownik jest zliczany jako jeden unikatowy użytkownik płatny we wszystkich produktach bez względu na liczbę produktów lub witryn, do których ma dostęp. Nie płacisz według konkretnego produktu lub witryny, tylko raz za każdego użytkownika.

Jakie opcje płatności są dostępne w przypadku subskrypcji miesięcznych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby zapewnić punktualność płatności w przypadku subskrypcji miesięcznych, akceptujemy wyłącznie płatność kartą kredytową (Visa, Master Card i American Express)* lub za pośrednictwem PayPal.

* Niestety nie przyjmujemy kart kredytowych Discover jako środka płatności za odnowienia miesięcznej subskrypcji.

Jak zaktualizować zarejestrowane dane karty kredytowej lub konta PayPal? Copy link to heading Copied! Pokaż

Administrator organizacji może zaktualizować zarejestrowaną kartę kredytową, wykonując następujące czynności:

 1. Najpierw przejdź do witryny admin.atlassian.com — Twojego centrum zarządzania.
 2. Wybierz organizację.
 3. Wybierz pozycję Rozliczenia, aby otworzyć panel rozliczeń.
 4. Wybierz opcję Szczegóły rozliczeń, aby zaktualizować kartę kredytową / konto PayPal i adres do rozliczeń.

Główna osoba kontaktowa ds. rozliczeniowych może zaktualizować dane karty kredytowej także za pośrednictwem portalu My Atlassian (konto PayPal można zaktualizować tylko na ekranie Billing Details (Szczegóły rozliczeń) w witrynie admin.atlassian.com).

Obciążenie nowej karty lub nowego konta PayPal nastąpi wraz z końcem okresu rozliczeniowego.

Czy opłata została naliczona podwójnie? Copy link to heading Copied! Pokaż

W niektórych przypadkach wydawcy kart dokonują preautoryzacji, czyli zablokowania środków (przez co są one niedostępne) w kwocie równej wartości zakupu. Atlassian rozlicza transakcję natychmiast, jednak blokada w ramach preautoryzacji może być utrzymywana przez 1–5 dni, zanim zostanie zwolniona, w zależności od polityki wydawcy karty.

Jeśli środki nie zostaną udostępnione 5 dni po transakcji, zalecamy skontaktowanie się z wydawcą karty (Visa/American Express/Mastercard/itp.), aby sprawdzić, kiedy blokada zostanie zwolniona.

Jak przejść na subskrypcję roczną? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby przejść na subskrypcję roczną w trakcie okresu próbnego, możesz skontaktować się z nami i zapytać o szczegóły związane ze zmianą typu subskrypcji.

Aby przejść na subskrypcję roczną z subskrypcji opłacanej miesięcznie, administratorzy organizacji mogą udać się do sekcji rozliczeń w witrynie admin.atlassian.com i kliknąć opcję Szczegóły rozliczeń. Następnie mogą kliknąć łącze Switch to an annual payment plan (Przejdź na plan z płatnością roczną), aby wygenerować wycenę planu rocznego, którą można opłacić później lub od razu za pomocą karty kredytowej.

Jak obniżyć wysokość miesięcznego rachunku? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeżeli chcesz obniżyć koszty w przypadku rozliczenia miesięcznego, masz do wyboru kilka strategii:

 • Przejdź na subskrypcję roczną. Subskrypcje roczne w chwili obecnej są dostępne z rabatem w wysokości odpowiadającej 2 miesiącom użytkowania w ujęciu rocznym. Dowiedz się, jak przejść na subskrypcję roczną.
 • Skontaktuj się z administratorami witryn innych produktów Cloud w organizacji, aby sprawdzić, czy ich baza użytkowników obejmuje nadal aktywnych użytkowników. Administratorzy witryn płacą również za swoich użytkowników, aby mieli dostęp do produktów Cloud, więc generalnie aktywnie zarządzają swoimi użytkownikami. Następnie można wyłączyć konta Atlassian zarządzanych użytkowników w organizacji, którzy nie są już aktywni.

Subskrypcje roczne

Jaki jest roczny koszt usługi Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż

Usługa Atlassian Access jest rozliczana na podstawie całkowitej liczby unikatowych użytkowników uzyskujących dostęp do dowolnego z produktów obsługiwanych przez Atlassian Access (Jira, Confluence, Bitbucket, Jira Service Management (agenci), Trello). Użytkownik jest zliczany jako jeden unikatowy użytkownik płatny bez względu na liczbę produktów lub witryn, do których ma dostęp.

Jak mogę obliczyć roczny koszt? Copy link to heading Copied! Pokaż

Usługa Atlassian Access wykorzystuje progresywny model cenowy, jak w produktach Jira i Confluence Cloud, dlatego im większa jest liczba użytkowników, tym większy rabat otrzymasz.

Aby obliczyć szacunkową cenę roczną, skorzystaj z naszego internetowego kalkulatora ceny Atlassian Access.

W jaki sposób liczeni są użytkownicy na potrzeby rozliczenia? Copy link to heading Copied! Pokaż

Użytkownikami płatnymi są dowolni użytkownicy zarządzani posiadający dostęp do dowolnych produktów obsługiwanych przez usługę Atlassian Access:

 • Jira Software
 • Jira Work Management
 • Jira Service Management (agenci)
 • Confluence
 • Bitbucket
 • Trello

W usłudze Atlassian Access płacisz tylko raz za użytkownika, niezależnie od liczby produktów lub witryn, do których ma on dostęp. Nie płacisz według konkretnego produktu ani witryny.

W jaki sposób są rozliczane subskrypcje roczne? Copy link to heading Copied! Pokaż

Musisz kupić roczną subskrypcję usługi Atlassian Access, opłacając ją z góry. Subskrypcje roczne bazują na poziomach ilościowych i w chwili obecnej przysługuje na nie rabat w wysokości odpowiadającej 2 miesiącom użytkowania w ujęciu rocznym.

Czy instytucjom edukacyjnym przysługują rabaty? Copy link to heading Copied! Pokaż

Usługa Atlassian Access jest dostępna bezpłatnie dla kwalifikujących się instytucji edukacyjnych. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Jak usunąć użytkowników z rocznej subskrypcji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Konto zarządzane jest uwzględniane w rozliczeniu usługi Atlassian Access, gdy ma dostęp do dowolnego z obsługiwanych produktów:

 • Jira Software
 • Jira Work Management
 • Jira Service Management (agenci)
 • Confluence
 • Bitbucket
 • Trello

Każdy administrator witryny może zarządzać użytkownikami produktów w obrębie konkretnych witryn Jira i Confluence. Przed wyłączeniem użytkowników zarządzanych zalecamy nawiązanie współpracy z administratorami witryn w organizacji.

Jako administrator organizacji możesz wyłączyć konto Atlassian użytkownika, aby uniemożliwić mu dostęp do aplikacji Atlassian. Należy pamiętać, że wyłączenie użytkownika spowoduje również uniemożliwienie mu korzystania z konta Atlassian w celu tworzenia zgłoszeń do pomocy technicznej oraz dostępu do konta my.atlassian.com, witryny community.atlassian.com i innych darmowych usług.

Wyłączanie konta Atlassian użytkownika w usłudze Atlassian Access

 1. Przejdź kolejno do sekcji Organization (Organizacja) > Managed Users (Użytkownicy zarządzani). (Aby zarządzać kontami Atlassian użytkowników, musisz być administratorem organizacji).
 2. Na ekranie Managed Users (Użytkownicy zarządzani) wybierz opcję Edit Account (Edytuj konto) obok konta, które chcesz wyłączyć.
 3. W obszarze Options (Opcje) wybierz pozycję Disable account (Wyłącz konto). Ta czynność uniemożliwi użytkownikowi dostęp do wszelkich aplikacji i usług w wersji Cloud (my.atlassian.com, support.atlassian.com, community.atlassian.com).

Konto użytkownika można zawsze włączyć ponownie później z poziomu strony Managed Users (Użytkownicy zarządzani).

Jak ustalić, ilu mam użytkowników usługi Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż

Procedura wyświetlania całkowitej liczby użytkowników płatnych przez administratora organizacji:

 1. Najpierw przejdź do witryny admin.atlassian.com — Twojego centrum zarządzania.
 2. Wybierz organizację.
 3. W witrynie admin.atlassian.com kliknij opcję Billing (Rozliczenia) w lewym panelu nawigacyjnym.
 4. Wybierz opcję Bill Estimate (Szacowany rachunek), aby wyświetlić łączną liczbę użytkowników płacących oraz szacunkową wartość kolejnego rachunku.
Jak uzyskać wycenę za dodatkowych użytkowników? Copy link to heading Copied! Pokaż

W tej chwili nie można wygenerować wyceny uaktualnienia w witrynie my.atlassian.com ani z poziomu witryny admin.atlassian.com.

Skontaktuj się z nami, aby poprosić o wycenę uaktualnienia.

Jak otrzymać wycenę rocznego planu płatności? Copy link to heading Copied! Pokaż
 • Klienci korzystający z okresu próbnego: w trakcie 30-dniowego okresu próbnego administrator organizacji może skontaktować się z nami w celu otrzymania wyceny rocznej subskrypcji dla wymaganej liczby użytkowników.
 • Klienci posiadający subskrypcje opłacane miesięcznie: administratorzy organizacji mogą przejść do sekcji Rozliczenia witryny admin.atlassian.com i kliknąć opcję Szczegóły rozliczeń. Następnie mogą kliknąć łącze Switch to an annual payment plan (Przejdź na plan z płatnością roczną), aby wygenerować wycenę planu rocznego, którą można opłacić później lub od razu za pomocą karty kredytowej.

Aby w dniu odnowienia dokonać uaktualnienia do wyższej lub niższej wersji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Jakie opcje płatności są dostępne w przypadku subskrypcji rocznych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Płatności można dokonać kartą kredytową, przelewem, czekiem wysłanym pocztą, ACH (tylko banki amerykańskie) oraz na podstawie warunków zapłaty w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury w przypadku zamówień powyżej $10,000. Wszystkie szczegóły płatności można znaleźć na pierwszej stronie oficjalnej wyceny oraz na naszej stronie Jak zapłacić.

Gdzie mogę wyświetlić/pobrać wyceny lub opłacone faktury? Copy link to heading Copied! Pokaż

Administratorzy organizacji mogą wyświetlać faktury na stronie Billing History (Historia rozliczeń) w witrynie admin.atlassian.com. Główne osoby kontaktowe ds. rozliczeniowych i technicznych mogą wyświetlać faktury i wyceny w portalu My Atlassian.

Jak odnowić subskrypcję roczną? Copy link to heading Copied! Pokaż

Główne osoby kontaktowe ds. rozliczeniowych i technicznych otrzymają wycenę odnowienia na 60 dni przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Mogą również pobrać tę wycenę za pośrednictwem portalu My Atlassian.

Aby w dniu odnowienia dokonać uaktualnienia do wyższej lub niższej wersji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Co zrobić, jeśli między kolejnymi odnowieniami zwiększy się liczba użytkowników? Copy link to heading Copied! Pokaż

Administrator organizacji może w dowolnej chwili sprawdzić stopień wykorzystania licencji na stronie Zarządzaj subskrypcjami w witrynie admin.atlassian.com. Aby zwiększyć limit licencjonowanych użytkowników, skontaktuj się z nami w celu otrzymania wyceny uaktualnienia.

Anulowanie subskrypcji i zwroty kosztów

Jak anulować subskrypcję usługi Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż

Procedura anulowania okresu próbnego lub płatnej subskrypcji usługi Atlassian Access przez administratora organizacji:

 1. Najpierw przejdź do witryny admin.atlassian.com — Twojego centrum zarządzania.
 2. Wybierz organizację.
 3. Wybierz pozycję Rozliczenia w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.
 4. W panelu Zarządzaj subskrypcjami wybierz z listy rozwijanej opcję Anuluj subskrypcję i potwierdź, wpisując „UNSUBSCRIBE”.

Funkcje jednokrotnego logowania SAML i weryfikacji dwuetapowej zostaną natychmiast wyłączone i wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • Użytkownicy zarządzani nie będą logować się przy użyciu funkcji logowania jednokrotnego SAML. Zamiast tego będą logować się za pomocą swojego konta Atlassian. Niektórzy użytkownicy będą musieli ustawić nowe hasło do konta Atlassian.
 • Weryfikacja dwuetapowa nie będzie już obowiązkowa, więc użytkownicy zarządzani będą mogli w dowolnej chwili wyłączyć ją dla swojego konta Atlassian.
Co się stanie, gdy anuluję subskrypcję usługi Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż

Po anulowaniu subskrypcji usługi Atlassian Access od razu zostaną wprowadzone następujące zmiany:

 • Użytkownicy zarządzani nie będą logować się przy użyciu funkcji logowania jednokrotnego SAML. Zamiast tego będą logować się za pomocą swojego konta Atlassian. Niektórzy użytkownicy będą musieli ustawić nowe hasło do konta Atlassian.
 • Weryfikacja dwuetapowa nie będzie już obowiązkowa, więc użytkownicy zarządzani będą mogli w dowolnej chwili wyłączyć ją dla swojego konta Atlassian.

Anulowanie subskrypcji nie ma wpływu na organizację ani zweryfikowane domeny. Nadal możesz wyświetlać i aktualizować konta Atlassian swoich zarządzanych użytkowników.

Jaka wygląda procedura zwrotu kosztów za usługę Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Pokaż

O zwrot kosztów za usługę Atlassian Access można się ubiegać tylko w ciągu pierwszego płatnego miesiąca po zakończeniu okresu próbnego w przypadku subskrypcji miesięcznych i w ciągu 30 dni od dokonania płatności w przypadku subskrypcji rocznych. Po upływie tych okresów nie oferujemy zwrotów kosztów.

Czy mogę otrzymać środki na przejście z jednego produktu / jednej usługi Atlassian do innego/innej? Copy link to heading Copied! Pokaż

Produkty w wersji Server oraz Cloud nie są zamienne, a po upływie 30 dni od daty początkowego zakupu nie można dochodzić zwrotu kosztów. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Zwrot kosztów za produkty Cloud — często zadawane pytania.

Warunki świadczenia usług

Czy można wprowadzić zmiany w warunkach świadczenia usług? Copy link to heading Copied! Pokaż

W ramach obecnej struktury cen Atlassian nie jesteśmy w stanie wprowadzać żadnych zmian w warunkach świadczenia usług Atlassian. Aby lepiej zrozumieć nasze położenie, zwróć uwagę na nasz model cenowy oraz koszty, jakie wiązałyby się z tworzeniem indywidualnych umów dla każdego z naszych klientów oraz zarządzaniem takimi umowami.

Dzięki wprowadzeniu standardowych warunków świadczenia usług obowiązujących wszystkich klientów, możemy skoncentrować nasze zasoby na wypełnianiu zobowiązań wynikających z tych umów. Pamiętaj przy tym, że nasze warunki świadczenia usług zostały opracowane z najwyższą starannością, tak aby były uczciwe zarówno dla Ciebie, jak i dla nas.