Close

Jak zapłacić

Wprowadzamy nowy silnik rozliczeniowy z udoskonalonym środowiskiem, które ułatwi zarządzanie subskrypcjami Cloud. Oznacza to możliwość zarządzania Twoimi subskrypcjami Cloud w oryginalnym lub udoskonalonym środowisku. Aby się dowiedzieć, które środowisko wykorzystywane jest do rozliczeń w Twoim przypadku, odwiedź tę stronę.

W celu ułatwienia procesu zakupu, Atlassian akceptuje różne metody płatności, w tym kartą kredytową, przelewem bankowym lub ACH, czekiem wysyłanym pocztą, a w stosownych przypadkach także z możliwością zapłaty w ciągu 14 lub 30 dni od daty wystawienia faktury. Zapoznaj się z poniższą sekcją i dowiedź się więcej o akceptowanych metodach płatności dotyczących każdego cyklu rozliczeniowego i każdej opcji płatności, aby określić, która z nich będzie dla Ciebie najlepsza. Możesz także kliknąć to łącze i uzyskać dodatkowe informacje na temat zarządzania metodami płatności.

Miesięczny cykl rozliczeniowy

W starym systemie liczeniowym subskrypcje miesięczne należy opłacać kartą kredytową lub za pomocą usługi PayPal. Bitbucket Cloud należy opłacać kartą kredytową. W nowym silniku rozliczeniowym subskrypcje miesięczne należy opłacać wyłącznie kartą kredytową.

Po dodaniu danych karty kredytowej do witryny Cloud z rozliczeniem miesięcznym przetworzymy płatność miesięczną na początku kolejnego cyklu rozliczeniowego i do momentu anulowania będziemy obciążać kartę na początku każdego kolejnego cyklu rozliczeniowego.

Roczny cykl rozliczeniowy

W starym systemie rozliczeniowym subskrypcje roczne można opłacać kartą kredytową, przelewem bankowym/ACH, czekiem, za pomocą usługi PayPal lub na podstawie warunków zapłaty w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. W nowym systemie rozliczeniowym roczne subskrypcje o ustalonym okresie obowiązywania można opłacać kartą kredytową, przelewem bankowym/ACH, czekiem lub na podstawie warunków zapłaty w ciągu 14 lub 30 dni od daty wystawienia faktury, natomiast automatyczne odnawiające się subskrypcje roczne można opłacać wyłącznie kartą kredytową. Subskrypcje roczne w nowym silniku rozliczeniowym udostępniane są po złożeniu zamówienia.

Dodatkowe informacje na temat każdej akceptowanej metody płatności opisano poniżej.

Uwaga: choć Atlassian akceptuje różne metody płatności, subskrypcje Cloud z płatnością miesięczną należy opłacać przy użyciu karty kredytowej lub konta PayPal. Bitbucket Cloud należy opłacać przy użyciu karty kredytowej.

Karta kredytowa

Płatności kartą kredytową można dokonywać bezpośrednio z koszyka Atlassian w przypadku zakupów dokonanych w starym systemie rozliczeniowym, a wcześniej wygenerowane wyceny należy opłacać kartą kredytową na stronie płatności Atlassian. Aby uzyskać wyceny w nowym silniku rozliczeniowym, odwiedź stronę admin.atlassian.com/billing w celu dokonania płatności za zamówienie lub dodania karty kredytowej do subskrypcji. Akceptujemy karty Visa, American Express (AMEX) i MasterCard (płatności za pośrednictwem karty Discover są niedostępne).

W przypadku comiesięcznych odnowień produktów Cloud można również skonfigurować płatności cykliczne kartą kredytową. Po dodaniu danych karty kredytowej do witryny Cloud z rozliczeniem miesięcznym przetworzymy płatność miesięczną na początku kolejnego cyklu rozliczeniowego i do momentu anulowania będziemy obciążać kartę na początku każdego kolejnego cyklu rozliczeniowego.

Przelew bankowy/ACH

Płatności można dokonać przelewem bankowym lub ACH (tylko banki amerykańskie). Szczegóły i instrukcje dotyczące przelewów bankowych znajdują się na pierwszej stronie wyceny. Klucze licencji samodzielnie zarządzanych i/lub roczne subskrypcje Cloud udostępniane są po otrzymaniu płatności w starym systemie rozliczeniowym, zazwyczaj w ciągu 7–14 dni roboczych. Roczne subskrypcje Cloud w nowym silniku rozliczeniowym udostępniane są po złożeniu zamówienia.

Jeśli chodzi o nowy silnik rozliczeniowy, należy pamiętać, że z płatności przelewem bankowym i za pośrednictwem systemu ACH można korzystać tylko w przypadku zamówień dokonywanych na warunkach zapłaty w ciągu 14 lub 30 dni.

Należy pamiętać, aby przy płatności podać numer wyceny/faktury — w razie potrzeby można wysłać awizo przelewu na adres accountsreceivable@atlassian.com.

Sprawdź

Atlassian przyjmuje płatności czekiem wysłanym pocztą, lecz należy pamiętać, że licencje samodzielnie zarządzane i/lub roczne subskrypcje Cloud w starym systemie rozliczeniowym nie zostaną udostępnione, dopóki nie otrzymamy płatności, co zazwyczaj trwa 7–14 dni roboczych. Roczne subskrypcje Cloud w nowym silniku rozliczeniowym udostępniane są po złożeniu zamówienia. Wystawiając czek firmie Atlassian, w wierszu Tytułem należy podać numer wyceny/faktury, a następnie wysłać czek na adres:

Atlassian Pty Ltd
32151 Collections Center Dr.
Chicago, IL 60693-0321

PayPal

PayPal is available for all Atlassian purchases in the legacy billing system via the Atlassian shopping cart, or from the Payments page (when issuing payment for an existing quote). For purchases in the new billing engine, head to your admin.atlassian.com/billing account and click Pay with PayPal to add PayPal as a payment method.

W przypadku opcji PayPal można również skonfigurować cykliczne płatności miesięczne za produkty Cloud w starym systemie rozliczeniowym. Po dodaniu konta PayPal do witryny Cloud z rozliczeniem miesięcznym przetworzymy płatność miesięczną na początku kolejnego cyklu rozliczeniowego i do momentu anulowania będziemy obciążać konto PayPal na początku każdego kolejnego cyklu rozliczeniowego.

Informacje na temat dodawania konta PayPal do witryny Cloud zawiera punkt Jak dodać konto PayPal do witryny Cloud? na stronie często zadawanych pytań dotyczących zakupu.

Warunki zapłaty w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury

W nowym silniku rozliczeniowym warunki zapłaty w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury są dostępne dla rocznych subskrypcji Cloud o wartości od 1000 USD do 20 000 USD (brutto) — zamówienia o wartości poniżej 1000 USD nie kwalifikują się i muszą być opłacone kartą kredytową. Ta opcja płatności umożliwia administratorom rozliczeń złożenie zamówienia na roczną subskrypcję o ustalonym okresie obowiązywania i opłacenie faktury w ciągu 14 dni, natomiast produkt jest dostarczany od razu.

Warunki płatności w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury nie są dostępne w przypadku automatycznie odnawiających się rocznych subskrypcji Cloud.

Gdy administrator rozliczeń zdecyduje się na zakup, musi postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi na ostatniej stronie faktury. Dopóki spełniasz wymagania minimalne (1000 USD) i nie przekroczysz wartości maksymalnej (20 000 USD), możesz złożyć zamówienie na podstawie warunków zapłaty w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Jeśli przekroczysz limit warunków zapłaty w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, możesz ubiegać się o warunki zapłaty w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury lub uregulować płatność inną metodą płatności. Warunki zapłaty w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury nie wymagają składania wniosku ani kontroli kredytowej.

Jeśli nie widzisz tej opcji, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci. Pamiętaj, że warunki płatności w ciągu 14-dni od daty wystawienia faktury są niedostępne w starym systemie rozliczeniowym.

Warunki zapłaty w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury

W starym systemie rozliczeniowym opcja płatności w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury jest dostępna w przypadku zakupów rocznych subskrypcji Cloud i planów Enterprise* o wartości co najmniej 10 000 USD (brutto), które obejmują co najmniej jeden podstawowy produkt Atlassian (Jira, Confluence itp.). Ta opcja płatności umożliwia klientom złożenie zamówienia na zakup i opłacenie faktury w ciągu 30 dni, natomiast produkt jest dostarczany od razu.

Gdy zechcesz dokonać zakupu, wybierz opcję Net-30 Terms (Płatność w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury) na stronie Payments (Płatności). Ta opcja będzie dostępna tylko w przypadku kwalifikujących się zamówień i aby z niej skorzystać, musisz zalogować się jako osoba kontaktowa ds. rozliczeniowych wskazana w wycenie.

Zamówienia o całkowitej wartości wynoszącej co najmniej 50 000 USD będą poddawane ręcznej analizie zdolności kredytowej. Jeśli Twój zakup należy do tej kategorii, nasz zespół skontaktuje się z Tobą możliwie jak najszybciej.

W nowym silniku rozliczeniowym opcja płatności w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury jest dostępna dla zatwierdzonych klientów w przypadku rocznych subskrypcji Cloud o ustalonym okresie obowiązywania i wartości co najmniej 20 000 USD (brutto) po jednorazowej analizie zdolności kredytowej i złożeniu wniosku z numerem identyfikacji podatkowej. Administratorzy ds. rozliczeń mogą ubiegać się o opcję płatności w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury podczas realizacji płatności za ofertę roczną lub subskrypcję o ustalonym okresie obowiązywania. Mogą również skontaktować się, aby uzyskać łącze do wniosku.

Warunki płatności w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury nie są dostępne w przypadku automatycznie odnawiających się rocznych subskrypcji Cloud.

Po zatwierdzeniu opcji płatności w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury w nowym silniku rozliczeniowym można dokonywać wszelkich zakupów przy użyciu tej opcji do poziomu zatwierdzonego limitu kredytowego, co oznacza, że dodatkowe analizy zdolności kredytowej nie są potrzebne. Przy składaniu wniosku o opcję płatności w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury wymagany jest numer identyfikacji podatkowej, a jeśli klient ma wiele kont rozliczeniowych z tym samym numerem identyfikacji podatkowej, mają one wspólny zatwierdzony limit kredytowy obejmujący wszystkie konta rozliczeniowe i wszystkie otwarte faktury.

Jeśli udzielono Ci zgody na określoną linię kredytową w nowym silniku rozliczeniowym i chcesz dokonać zakupu z wykorzystaniem wyższej linii kredytowej, prześlij kolejny wniosek.

* Produkty Enterprise obejmują Data Center, Premier Support i usługi doradcze.

Informacje podatkowe

Jako firma australijska, Atlassian jest zwolniony z podatków potrącanych u źródła w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone. W ramach zapewniania zgodności z przepisami klienci ze Stanów Zjednoczonych mogą potrzebować od Atlassian kopii formularza W9, a klienci spoza Stanów Zjednoczonych mogą zostać proszeni przez Atlassian o zaświadczenie o rezydencji podatkowej wydane przez australijski urząd podatkowy. Jeśli planujesz potrącić podatek od zakupu, skontaktuj się z nami przed dokonaniem płatności.

Należy pamiętać, że formularze W9 Trello, W9 Statuspage i W9 Opsgenie są odrębne od formularza W9 Atlassian.

Profil dostawcy

Aby uzyskać szczegółowe informacje, pobierz nasz Profil dostawcy.