Close

Jak zapłacić

Aby ułatwić proces zakupu, Atlassian akceptuje różne metody płatności, w tym płatność kartą kredytową, przelewem bankowym lub ACH, czekiem wysyłanym pocztą, a w stosownych przypadkach także z możliwością zapłaty w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury. Zapoznaj się z poniższą sekcją, aby dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych metod płatności i wybrać tę, która będzie najlepsza w Twoim przypadku.

Uwaga: choć Atlassian akceptuje różne metody płatności, subskrypcje Cloud z płatnością miesięczną należy opłacać przy użyciu karty kredytowej lub konta PayPal. Bitbucket Cloud należy opłacać przy użyciu karty kredytowej.

Karta kredytowa

Płatności kartą kredytową można dokonać bezpośrednio z poziomu koszyka Atlassian. Wygenerowane wcześniej wyceny można opłacić kartą kredytową na stronie płatności Atlassian. Przyjmujemy płatności kartami Visa, American Express (AMEX) i MasterCard.

W przypadku comiesięcznych odnowień produktów Cloud można również skonfigurować płatności cykliczne kartą kredytową. Po dodaniu danych karty kredytowej do witryny Cloud z rozliczeniem miesięcznym przetworzymy płatność miesięczną na początku kolejnego cyklu rozliczeniowego i do momentu anulowania będziemy obciążać kartę na początku każdego kolejnego cyklu rozliczeniowego.

Przelew bankowy/ACH

Płatności można dokonać przelewem bankowym lub ACH (tylko banki amerykańskie). Szczegóły i instrukcje dotyczące przelewów bankowych znajdują się na pierwszej stronie wyceny. Klucze licencji samodzielnie zarządzanych i/lub roczne subskrypcje Cloud są udostępniane po otrzymaniu płatności, zazwyczaj w ciągu 7–14 dni roboczych.

Należy pamiętać, aby przy płatności podać numer wyceny/faktury — w razie potrzeby można wysłać awizo przelewu na adres accountsreceivable@atlassian.com.

Sprawdź

Atlassian przyjmuje płatności czekiem wysłanym pocztą, jednak należy pamiętać, że licencje samodzielnie zarządzane i/lub roczne subskrypcje Cloud nie zostaną udostępnione, dopóki nie otrzymamy płatności, co zazwyczaj trwa 7–14 dni roboczych. Wystawiając czek firmie Atlassian, w wierszu Tytułem należy podać numer wyceny/faktury, a następnie wysłać czek na adres:

Atlassian Pty Ltd
32151 Collections Center Dr.
Chicago, IL 60693-0321

PayPal

Płatność za pośrednictwem usługi PayPal jest dostępna dla wszystkich zakupów Atlassian dokonywanych z poziomu koszyka Atlassian lub na stronie Payments (Płatności) (w przypadku opłacania istniejącej wyceny).

W przypadku opcji PayPal można również skonfigurować cykliczne płatności miesięczne za produkty Cloud. Po dodaniu konta PayPal do witryny Cloud z rozliczeniem miesięcznym przetworzymy płatność miesięczną na początku kolejnego cyklu rozliczeniowego i do momentu anulowania będziemy obciążać konto PayPal na początku każdego kolejnego cyklu rozliczeniowego.

Informacje na temat dodawania konta PayPal do witryny Cloud zawiera punkt Jak dodać konto PayPal do witryny Cloud? na stronie często zadawanych pytań dotyczących zakupu.

Warunki zapłaty w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury

Opcja płatności w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury jest dostępna w przypadku zakupów rocznych subskrypcji Cloud i planów Enterprise* o wartości co najmniej 10 000 USD (brutto), które obejmują co najmniej jeden podstawowy produkt Atlassian (Jira, Confluence itp.).

Gdy zechcesz dokonać zakupu, wybierz opcję Net-30 Terms (Płatność w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury) na stronie Payments (Płatności). Ta opcja będzie dostępna tylko w przypadku kwalifikujących się zamówień i aby z niej skorzystać, musisz zalogować się jako osoba kontaktowa ds. rozliczeniowych wskazana w wycenie.

Zamówienia o całkowitej wartości wynoszącej co najmniej 50 000 USD będą poddawane ręcznej analizie zdolności kredytowej. Jeśli Twój zakup należy do tej kategorii, nasz zespół skontaktuje się z Tobą możliwie jak najszybciej.

* Produkty Enterprise obejmują wersję Data Center, wsparcie Premier i usługę Technical Account Management (TAM).

Informacje podatkowe

Jako firma australijska, Atlassian jest zwolniony z podatków potrącanych u źródła w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone. W ramach zapewniania zgodności z przepisami klienci w Stanach Zjednoczonych mogą potrzebować kopii formularza W9 Atlassian, a klienci spoza Stanów Zjednoczonych zaświadczenia o rezydencji podatkowej Atlassian wydanego przez australijski urząd podatkowy.

Należy pamiętać, że formularze W9 Trello, W9 Statuspage i W9 Opsgenie są odrębne od formularza W9 Atlassian.

Profil dostawcy

Aby uzyskać szczegółowe informacje, pobierz nasz Profil dostawcy.