Close

Data Center — ceny i licencje

Licencje czasowe Data Center

Czym jest Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Data Center to opcja wdrożenia zapewniająca wysoką dostępność i wydajność w odpowiedniej skali aplikacji Atlassian o znaczeniu krytycznym. Nasza oferta Data Center jest dostępna w przypadku rozwiązań Jira Software, Confluence, Bitbucket, Jira Service Management, Crowd oraz Bamboo. Więcej szczegółów zawiera nasza strona informacyjna dotycząca wersji Data Center.

Czy mogę wypróbować wersję Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby wypróbować tworzenie klastrów w Data Center, możesz pobrać niektóre lub wszystkie produkty Data Center (Jira Software, Confluence, Bitbucket, Jira Service Management, Crowd lub Bamboo) i utworzyć nową licencję próbną Data Center w witrynie my.atlassian.com w celu umożliwienia tworzenia klastrów aktywnych.

Jak działają subskrypcje Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nasze produkty Data Center są udostępniane na zasadzie rocznych subskrypcji. W przeciwieństwie do licencji Server subskrypcje Data Center wygasają i nie są bezterminowe.

Gdy roczna subskrypcja wygaśnie, trzeba ją odnowić, aby nadal korzystać z produktów Data Center. Koszt odnowienia jest taki sam, jak koszt zakupu nowej licencji dla wymaganego poziomu ilościowego użytkowników.

Ile kosztuje nowa subskrypcja Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Poniższa cena dotyczy klientów dokonujących zakupu wersji Data Center po raz pierwszy.

Ceny Jira Software Data Center:

Ceny Confluence Data Center:

Ceny Bitbucket Data Center:

Ceny Jira Service Management Data Center:

Ceny Crowd Data Center:

Ceny Bamboo Data Center:

Jak uaktualnić poziom ilościowy subskrypcji Data Center do wyższego? Copy link to heading Copied! Pokaż

Koszt uaktualnienia poziomu ilościowego użytkowników do wyższego w przypadku licencji Data Center jest proporcjonalny do okresu ważności bieżącej licencji. Przykładowo koszt uaktualnienia licencji Data Center, obowiązującej od 1 stycznia do 1 stycznia, dokonanego 1 września będzie obejmował należność wyłącznie za okres od 1 września do 1 stycznia.

Należy pamiętać, że w przypadku uaktualniania do wyższego poziomu ilościowego użytkowników licencji Data Center przechodzisz z jednego poziomu na inny. Przykładowo uaktualnienie z poziomu ilościowego 500 użytkowników do poziomu 1000 użytkowników sprawi, że łącznie licencja będzie obejmowała 1000, a nie 1500 użytkowników.

I odwrotnie — licencje Data Center można uaktualnić do niższego poziomu w dowolnym momencie, jednak należy mieć na uwadze, że w przypadku uaktualnień w trakcie obowiązywania umowy nie przysługują zwroty ani środki. Licencje Data Center można uaktualnić do niższego poziomu i odnowić w ramach jednej transakcji w ciągu 90 dni od wygaśnięcia licencji.

Które aplikacje współpracują z wersją Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aplikacje zgodne z Data Center są dostępne w sklepie Atlassian Marketplace. Zostały one opracowane z myślą o środowiskach Data Center oraz przetestowane i zweryfikowane pod kątem zgodności ze standardami przewidzianymi dla wersji Data Center w zakresie wydajności, skalowalności i niezawodności.

Dostępność wersji aplikacji zgodnej z Data Center można sprawdzić za pomocą listy rozwijanej na stronie z ofertą danej aplikacji.

Uwaga: nie dysponujemy konkretnymi datami udostępniania aplikacji. Należy okresowo sprawdzać, czy aplikacja została zaktualizowana, lub zwrócić się o informację do dostawcy aplikacji.

Czy w pakiecie Data Center są dostępne jakieś aplikacje? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby sprostać wymaganiom naszych klientów w zakresie lepszej współpracy i bardziej szczegółowych analiz, uwzględniamy w subskrypcjach niektóre z najbardziej zaawansowanych aplikacji Atlassian oraz nowe funkcje. Dzięki Data Center będziesz mieć dostęp do:

  • Jira Software Data Center: Advanced Roadmaps (dawniej Portfolio for Jira) i Automation for Jira
  • Confluence Data Center: Team Calendars for Confluence i Analytics for Confluence
  • Jira Service Management Data Center: Insight - Asset Management i Insight Discovery
Czy po uaktualnieniu do wersji Data Center zachowam dostęp do licencji Server? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak. Posiadana licencja wersji Server będzie nadal dostępna w witrynie my.atlassian.com i będzie wciąż działać.

Po uaktualnieniu licencji Server do Data Center obsługa techniczna licencji Server nie będzie dalej odnawiana. Jeśli chcesz, możesz ręcznie odnawiać obsługę techniczną wersji Server na okres maksymalnie do 15 lutego 2024 roku czasu PT.

Czy po uaktualnieniu do wersji Data Center moje aplikacje w wersji Server będą nadal działać? Copy link to heading Copied! Pokaż

Licencje aplikacji w wersji Server z datą rozpoczęcia licencji przypadającą przed 3 września 2019 roku będą nadal działać zarówno w produktach serwerowych, jak i produktach hostowanych w wersji Data Center. Jednak niektórzy dostawcy mogą uzależniać dostępność funkcji od rodzaju licencji, dlatego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności aplikacji w wersji Data Center zaleca się uaktualnienie licencji aplikacji do wersji Data Center. Jeśli zdecydujesz się na dalsze korzystanie z aplikacji w wersji Server, konieczne będzie zakupienie licencji na aplikację w wersji Data Center do produktu hostowanego w wersji Data Center, jeśli taka aplikacja będzie dostępna przy kolejnym odnowieniu.

Jaki poziom wsparcia jest uwzględniony w wersji Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Od 2 lutego 2021 roku czasu PT wsparcie Priority będzie zawarte w subskrypcji Data Center produktów Jira Software, Jira Service Management, Confluence i Crowd. Będzie ono również uwzględnione w subskrypcji produktu Bitbucket Data Center dla klientów posiadających co najmniej 251 użytkowników (poziom ilościowy co najmniej 500 użytkowników) oraz w subskrypcji produktu Bamboo Data Center dla klientów z poziomem ilościowym co najmniej 100 agentów.

Czy produkty Atlassian Data Center są dostępne dla programistów? Copy link to heading Copied! Pokaż

Licencje programisty są dostępne dla osób kontaktowych ds. technicznych i rozliczeniowych dla aktywnych subskrypcji Data Center za pośrednictwem strony my.atlassian.com. Po zalogowaniu się wybierz dany produkt, a następnie kliknij View Developer License (Pokaż licencję programisty).

Atlassian nie oferuje wsparcia dla bezpłatnych witryn programistycznych.

Aplikacje zgodne z Data Center

Czym jest aplikacja zgodna z Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Atlassian opracował kryteria tworzenia i testowania aplikacji na potrzeby aplikacji ze sklepu Marketplace używanych w środowiskach Data Center. Te kryteria uwzględniają sposób obsługi przez aplikacje operacji pamięci podręcznej, obsługę wymaganych baz danych, implementację blokowania i dostępności w środowiskach klastrowych, zarządzanie programami obsługi zdarzeń i wiele więcej.

Od końca 2018 roku każda „aplikacja zgodna z Data Center” jest poddawana rygorystycznemu procesowi oceny technicznej, ustalonemu i monitorowanemu przez Atlassian, który ma na celu sprawdzenie jej zdolności do działania na poziomie odpowiednim dla środowisk Data Center.

Jakie kryteria musi spełniać „zgodna” aplikacja? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Partnerzy Atlassian Marketplace muszą tworzyć i testować swoje aplikacje w taki sposób, aby spełniały nowe standardy zgodności, a zanim aplikacja zostanie uznana za „aplikację zgodną z Data Center”, muszą przedstawić Atlassian do sprawdzenia wyniki wszystkich testów.

Proces weryfikacji składa się z dwóch części:

  • pomyślne ukończenie przeglądu architektury obejmującej ponad 150 pytań;
  • pomyślne ukończenie procesu testowania aplikacji w środowisku symulującym instancję Data Center o dużej skali.

Jeśli dostawca wprowadza aplikację zgodną z Data Center po 3 września 2019 roku, musi spełniać kilka dodatkowych wymagań:

  • Trzy miesiące przed wprowadzeniem aplikacji zgodnej z Data Center: dostawcy muszą zamieścić w informacjach o wersji swojej aplikacji powiadomienie informujące o tym, że: 1) zamierzają wdrożyć wersję danej aplikacji zgodną z Data Center i 2) posiadacze produktu hostowanego w wersji Data Center będą musieli zakupić licencję aplikacji w wersji Data Center przy kolejnym odnowieniu.
  • Miesiąc przed wprowadzeniem aplikacji zgodnej z Data Center: dostawcy muszą skontaktować się z użytkownikiem i poinformować o wdrożeniu aplikacji zgodnej z Data Center, a także przedstawić procedurę odnowienia lub migracji licencji.

Następnie Atlassian przeprowadzi ocenę gotowości aplikacji i podejmie decyzję, czy daną aplikację można uznać za zgodną z Data Center. Atlassian nie przeprowadza testów samodzielnie. Za przeprowadzenie testów aplikacji odpowiada jej dostawca.

Aby uzyskać aktualne informacje na temat statusu poszczególnych aplikacji, należy skontaktować się z dostawcą Marketplace Vendor. Więcej informacji na temat kryteriów zgodności aplikacji z Data Center można znaleźć na stronie Tworzenie aplikacji do produktów Atlassian Data Center.

Jak sprawdzić, czy aplikacja jest zgodna z Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Na stronie oferty aplikacji w sklepie Atlassian Marketplace w menu rozwijanym będzie dostępna odrębna wersja aplikacji oznaczona jako „Data Center”.

Co stanie się z moimi aplikacjami po migracji z wersji Server do Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

W przypadku migracji do produktu hostowanego w wersji Data Center licencje aplikacji w wersji Server stracą ważność w instancji Data Center, jeśli w sklepie Atlassian Marketplace jest dostępna ta sama aplikacja w wersji Data Center. W takim przypadku konieczne będzie przejście na licencje aplikacji w wersji Data Center.

Jakie są ceny i opcje licencjonowania aplikacji zgodnych z Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż
  

Podobnie jak produkty w wersji Data Center aplikacje zgodne z Data Center będą dostępne w modelu licencyjnym opartym na rocznych subskrypcjach i będą odpowiadały poziomowi ilościowemu użytkowników produktów hostowanych w wersji Data Center. Licencje Data Center wygasają i nie są bezterminowe.

Aby po upływie początkowego okresu rocznego nadal korzystać z aplikacji zgodnych z Data Center, należy odnowić licencję aplikacji Data Center. Koszt odnowienia jest taki sam, jak koszt zakupu nowej licencji dla wymaganego poziomu ilościowego użytkowników.

Dostawcy Marketplace Vendor będą mogli dostosować ceny aplikacji zgodnych z Data Center i różnicować ceny aplikacji w wersjach Server i Data Center. Atlassian nie ma wpływu na ceny aplikacji ze sklepu Marketplace. Są one ustalane według uznania dostawcy Marketplace Vendor.