Close

Aplikacje ze sklepu Marketplace — licencje


Ogólne pytania dotyczące sklepu Marketplace

Czym jest sklep Atlassian Marketplace? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian Marketplace to platforma dla klientów Atlassian, na której można zapoznać się z aplikacjami do produktów Atlassian, a także wypróbować je i kupić. Za pomocą aplikacji można spersonalizować produkt Atlassian lub rozszerzyć jego możliwości. Sklep Marketplace oferuje aplikacje opracowane zarówno przez firmę Atlassian, jak i zewnętrznych programistów.

Czym jest aplikacja? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aplikacje to małe fragmenty kodu, które użytkownik (lub administrator) może zainstalować w produkcie Atlassian, aby rozszerzyć lub zmienić jego funkcjonalność. Aplikacjami mogą być także osadzone zdalnie aplikacje sieciowe zintegrowane z witrynami Cloud. Aplikacje można włączać, wyłączać, instalować i odinstalowywać w dowolnym momencie z poziomu stron administracyjnych produktu Atlassian.

Aplikacje zmieniają sposób działania produktów Atlassian. Mimo że aplikacje zostały zaprojektowane w celu ulepszenia produktu, mogą powodować niezamierzone rezultaty. Instalujesz i korzystasz z aplikacji na własne ryzyko. Aplikacje innych firm nie są obsługiwane przez zespół wsparcia technicznego Atlassian, jednak wielu dostawców zapewnia wsparcie techniczne za pośrednictwem własnych portali wsparcia. Więcej informacji znajdziesz w ofertach poszczególnych aplikacji ze sklepu Marketplace.

W sklepie Marketplace sprzedawane są aplikacje opracowane zarówno przez firmę Atlassian, jak i zewnętrznych programistów. Możesz nawet samodzielnie napisać aplikację.

Czy wszystkie aplikacje są dostępne zarówno dla instalacji chmurowych, jak i samodzielnie zarządzanych? Copy link to heading Copied! Pokaż

Dostępność platformy zależy od twórcy aplikacji. Przy każdej ofercie aplikacji ze sklepu Marketplace będzie informacja, czy jest ona dostępna w wersji Cloud lub Data Center.

W jaki sposób są sprawdzane aplikacje? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian sprawdza pozycje dostępne w sklepie Atlassian Marketplace, aby upewnić się, że informacje na temat aplikacji są możliwie jak najbardziej kompletne. Jednak nie monitorujemy aktywnie żadnego kodu zamieszczonego w tym miejscu ani nie udzielamy żadnych gwarancji w tym zakresie. W razie natrafienia na niebezpieczny lub złośliwy kod zamieszczony w tym miejscu prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, abyśmy mogli podjąć działania.

Jak uzyskać konto, aby wypróbować lub kupić aplikację? Copy link to heading Copied! Pokaż

Zaloguj się do sklepu Atlassian Marketplace za pomocą swojego konta Atlassian. Jeśli nie masz konta Atlassian, możesz je utworzyć, a następnie zalogować się do sklepu Marketplace.

Czy mogę ufać aplikacjom innych firm? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aplikacje w sklepie Marketplace są oferowane przez zewnętrznych partnerów Marketplace, dlatego należy instalować je tylko wówczas, gdy zarówno aplikacja, jak i partner Marketplace są zaufani. Na Marketplace możesz zobaczyć, które aplikacje uczestniczą w różnych programach zabezpieczających, i znaleźć informacje dostarczone przez partnerów o tym, jak aplikacje obsługują dane (na karcie Prywatność i bezpieczeństwo na liście aplikacji w Atlassian Marketplace). Wybierając aplikacje, należy wziąć pod uwagę wymagania firmy w zakresie prywatności, bezpieczeństwa i zgodności, ponieważ nawiązujesz niezależną relację z partnerem Marketplace, odrębną od relacji z Atlassian (patrz omówienie „produktów stron trzecich” w naszej Umowie z klientem Atlassian i sekcję „Aplikacje stron trzecich” naszej Polityki prywatności).

Podczas oceny aplikacji innych firm należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Na przykład:

 • Bezpieczeństwo
 • Zarządzanie danymi i prywatność
  • Przeczytaj Politykę prywatności partnera zawartą w ofercie aplikacji.
  • Zapoznaj się z podanymi przez partnera szczegółowymi informacjami na temat ochrony prywatności i przetwarzania danych zawartymi na karcie Privacy & Security (Prywatność i bezpieczeństwo).
 • Wsparcie
  • Zwróć uwagę na plakietkę Cloud Fortified, która wskazuje, że autorzy aplikacji dodatkowo zainwestowali w bezpieczeństwo (w tym poprzez udział w Programie wykrywania błędów w sklepie Marketplace), niezawodność i wsparcie.
  • Sprawdź, czy aplikacja jest określona jako objęta wsparciem oraz czy możliwy jest kontakt z działem wsparcia technicznego.
 • Pewność i zaufanie
  • Sprawdź recenzje i oceny w sklepie Marketplace.
  • Sprawdź liczbę aktywnych instalacji, aby ocenić popularność.
  • Na karcie Support (Wsparcie) sprawdź dostępność publicznego modułu do śledzenia zgłoszeń lub zasobów wsparcia.
  • Na karcie Versions (Wersje) sprawdź, czy zgodność jest aktualizowana.
  • Przejrzyj zrzuty ekranu i filmy na karcie Overview (Przegląd).
  • Sprawdź, czy twórca oprogramowania udostępnia umowę licencyjną.

Możesz również zadać pytanie na forum społeczności Atlassian.

Czym jest program Marketplace Partner Program? Copy link to heading Copied! Pokaż

Program Marketplace Partner Program składa się z trzech poziomów partnerów: Platinum, Gold i Silver. Te poziomy skalowania odzwierciedlają indywidualne inwestycje każdego partnera w platformę Atlassian i stopień ich dopasowania do naszej strategii.

Partnerzy Marketplace Platinum, Gold i Silver spełniają wymagania Atlassian w następujących obszarach:

 • Cloud i Data Center: partnerzy inwestują w wersję Cloud i oferują zgodne z Data Center wersje ich najpopularniejszych aplikacji serwerowych.
 • Bezpieczeństwo: partnerzy udoskonalają swoje praktyki związane z bezpieczeństwem poprzez uczestnictwo w naszych programach zapewniania bezpieczeństwa Marketplace. Aplikacje Cloud uczestniczące w takich programach są oznaczone w sklepie Marketplace nową odznaką bezpieczeństwa, aby klienci mogli podejmować świadome decyzje dotyczące bezpieczeństwa.

Program Atlassian Partner Program pozwala nam zapewnić klientom najwyższą jakość usług i nagradzać partnerów, którzy w największym stopniu dzielą nasze cele.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Marketplace Partner Program, zapoznaj się z wymaganiami programu.

Czym jest program samodzielnej oceny bezpieczeństwa? Copy link to heading Copied! Pokaż

Program samodzielnej oceny bezpieczeństwa opiera się na współpracy między Atlassian a partnerami udostępniającymi aplikacje i ma na celu zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa i doskonalenie praktyk z nim związanych. Partner może zgłosić się do programu, dokonując corocznej samooceny uwzględniającej następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo danych
 • Przetwarzanie danych wrażliwych
 • Kopie zapasowe i odzyskiwanie awaryjne

Odpowiedzi udzielone w samoocenie są weryfikowane przez personel Atlassian. Samoocena zachęca partnerów do uważnego przeanalizowania kwestii bezpieczeństwa i pozwala firmie Atlassian formułować sugestie dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa. Działa to na zasadzie uznaniowej. Zalecamy podjęcie wszelkich dodatkowych niezbędnych kroków w celu zapewnienia, że partner i aplikacja spełniają wymagania bezpieczeństwa Twojej firmy. Zobacz szczegółowe informacje na temat programu samodzielnej oceny bezpieczeństwa.

Czy aplikacje są obsługiwane? Copy link to heading Copied! Pokaż

To zależy od aplikacji. Partnerzy Atlassian Marketplace mogą zdecydować, czy chcą świadczyć usługi wsparcia i obsługi technicznej w odniesieniu do każdej oferowanej aplikacji. Te informacje są udostępniane przy każdej ofercie w sklepie Atlassian Marketplace.

Jeśli partner Atlassian Marketplace zdecydował się świadczyć klientom usługi wsparcia i obsługi technicznej aplikacji, w ofercie aplikacji będzie widniało oznaczenie „Supported” (Zapewniane wsparcie). Jeśli potrzebujesz wsparcia związanego z aplikacją, skontaktuj się z partnerem oferującym aplikację za pomocą przycisku „Get Support” (Uzyskaj wsparcie) dostępnego na karcie wsparcia na stronie ze szczegółami oferty aplikacji. Jeśli partnerem Atlassian Marketplace jest Atlassian, naciśnięcie przycisku „Get Support” (Uzyskaj wsparcie) spowoduje przekierowanie do systemu zgłoszeniowego wsparcia Atlassian (support.atlassian.com). Wszelkie inne wnioski będą kierowane do zasobów wsparcia udostępnionych przez partnera Atlassian Marketplace. Nasze doświadczenia pokazują, że jest to najszybszy sposób rozwiązywania problemów.

Godziny pracy i umowy SLA partnerów Atlassian Marketplace są odmienne od tych, które zapewnia dział wsparcia Atlassian, niezależnie od poziomu wsparcia Atlassian, z jakiego korzystasz. Aby podzielić się z Atlassian swoją opinią na temat jakości wsparcia udzielanego przez partnerów Marketplace, przejdź do witryny marketplace.atlassian.com i z menu rozwijanego Help (Pomoc) w nagłówku wybierz opcję „Feedback” (Opinia).

Jeśli partner Atlassian Marketplace zdecydował się nie świadczyć klientom usług wsparcia i/lub obsługi technicznej, w ofercie aplikacji będzie widniało oznaczenie „Unsupported” (Niezapewniane wsparcie). Aby uzyskać wsparcie dotyczące takiej aplikacji, zgłoś wniosek na forum społeczności online (community.atlassian.com). Należy pamiętać, że w przypadku aplikacji bez zapewnianego wsparcia partner Atlassian Marketplace ani Atlassian nie gwarantują rozwiązania problemu.

Czy aplikacje mogą spowalniać mój produkt? Copy link to heading Copied! Pokaż

Czasami tak. Aplikacja może powodować problemy z wydajnością. Z tego powodu zalecamy zapoznanie się z wszelkimi dostępnymi informacjami na temat aplikacji.

Przed wdrożeniem aplikacji w środowisku produkcyjnym można wypróbować ją w środowisku przejściowym. Można także skorzystać z recenzji klientów, aby dowiedzieć się, co inni użytkownicy mają do powiedzenia. Odwiedź witrynę internetową partnera oferującego aplikację i zapoznaj się ze wszelkimi udostępnianymi materiałami wsparcia.

Jeśli podejrzewasz, że aplikacja powoduje problem w produkcie Atlassian, spróbuj wyłączyć aplikację, aby sprawdzić, czy problem nadal występuje.

Jak zarządzać aplikacją? Copy link to heading Copied! Pokaż

Administratorzy mają pełny dostęp do monitorowania aplikacji i zarządzania nimi. Aby wyświetlać, aktualizować i konfigurować aplikacje w witrynie, administratorzy mogą korzystać z naszego narzędzia Universal Plugin Manager (UPM).

Informacje na temat korzystania z narzędzia UPM można znaleźć w naszej dokumentacji narzędzia Universal Plugin Manager (UPM).

Na czym polega archiwizacja aplikacji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby skoncentrować się na bieżących, aktualnych aplikacjach, aplikacje nieaktualne lub niespełniające kryteriów sklepu Marketplace w inny sposób są regularnie archiwizowane w sklepie Atlassian Marketplace.

Archiwizacja sprawia, że aplikacja nie pojawia się w wynikach wyszukiwania ani na listach przeglądania w aplikacji. W sklepie Marketplace aplikacje są archiwizowane automatycznie, jeśli czas od wycofania z eksploatacji ostatniej obsługiwanej przez nie wersji produktu Atlassian jest dłuższy niż rok.

Jeśli masz już licencję na zarchiwizowaną aplikacja, nadal możesz ją pobrać z oferty w sklepie Marketplace i z niej korzystać. Nie będzie jednak można zakupić nowych licencji na taką aplikację. Pytania o zaktualizowaną wersję aplikacji należy kierować do partnera.

W których krajach można kupować aplikacje ze sklepu Marketplace? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aplikacje ze sklepu Marketplace są dostępne dla klientów na całym świecie, z wyjątkiem klientów w krajach objętych embargiem handlowym wynikającym z ograniczeń eksportowych Stanów Zjednoczonych.

Czym jest program wykrywania błędów w sklepie Marketplace? Copy link to heading Copied! Pokaż

Program wykrywania błędów jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi postprodukcyjnych, jakie można wdrożyć, aby ułatwić wykrywanie luk w zabezpieczeniach aplikacji i usług. Wykrywanie luk przez crowdsourcing pozwala Twojemu zespołowi doskonalić umiejętności, zapewniając dostęp do puli wykwalifikowanych badaczy zabezpieczeń.

Program wykrywania błędów w sklepie Atlassian Marketplace został uruchomiony w Bugcrowd, który jest platformą SaaS przeznaczoną do wykrywania luk w zabezpieczeniach na zasadzie crowdsourcingu przez grupę utalentowanych badaczy zabezpieczeń z całego świata. Partnerzy Marketplace, którzy dołączają do tego programu, umożliwiają badaczom zabezpieczeń testowanie swoich aplikacji pod kątem luk w zabezpieczeniach, a następnie w zależności od stopnia istotności wykrytej luki nagradzają ich za wykryte luki. W rezultacie partnerzy Marketplace otrzymują ekonomiczne rozwiązanie pozwalające na bieżąco wykrywać i usuwać luki w zabezpieczeniach ich aplikacji, dzięki czemu klienci mogą korzystać z bezpieczniejszych rozwiązań.

Aplikacje ze sklepu Marketplace, które obecnie uczestniczą w programie wykrywania błędów w sklepie Marketplace, można rozpoznać po odznace bezpieczeństwa zamieszczonej na stronie oferty aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu prowadzenia programu wykrywania błędów w sklepie Marketplace, zapoznaj się z naszą stroną dla programistów.

Czym jest program Cloud Fortified? Copy link to heading Copied! Pokaż

Program Cloud Fortified to program prowadzony w sklepie Marketplace w celu ułatwienia klientom znalezienia aplikacji chmurowych, które oferują zaawansowane zabezpieczenia, niezawodność i wsparcie techniczne.

Aplikacje oznaczone jako Cloud Fortified spełniają wszystkie wymagania bezpieczeństwa środowiska chmurowego Atlassian i świadczą o inwestycjach dostawcy w bezpieczeństwo w chmurze poprzez udział w programie wykrywania błędów w sklepie Marketplace oraz udostępnienie wyczerpujących informacji na temat ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa na karcie Prywatność i bezpieczeństwo przy swojej ofercie w sklepie Marketplace. Spełniają również dodatkowe wymagania dotyczące niezawodności na dużą skalę. Aplikacje Cloud Fortified spełniają również wymagania umowy SLA ze wsparciem technicznym 5 dni w tygodniu i z 24-godzinnym czasem reakcji.

Więcej informacji na temat programów i odznak w sklepie Marketplace dotyczących aplikacji chmurowych znajdziesz tutaj. Więcej szczegółów na temat wymagań technicznych programu Cloud Fortified znajdziesz w jego dokumentacji dostępnej tutaj.

Do jakich informacji w mojej instancji Atlassian mogą uzyskać dostęp aplikacje? Copy link to heading Copied! Pokaż

Działania, które aplikacja może wykonać, oraz informacje, których aplikacja może zażądać w Jira, Confluence lub innym wystąpieniu Atlassian, różnią się w zależności od aplikacji i pozostają w gestii partnera Marketplace. Wynika to z faktu, że aplikacje mają różne wymagania stosownie do ich funkcji.

W przypadku niektórych aplikacji lista działań i informacji, których mogą zażądać, jest dłuższa, bardziej szczegółowa, co gwarantuje, że będą one żądać tylko tych informacji, które są im absolutnie niezbędne. Te aplikacje udostępniają również klientom bardziej szczegółowe wyjaśnienia na temat konkretnych działań i wymaganych informacji.

Dłuższa lista działań aplikacji nie oznacza, że aplikacja ma dostęp do większej ilości danych instancji Jira lub Confluence.

Informacje, których aplikacja może żądać w Twojej instancji, mogą zostać dodatkowo ograniczone przez administratora organizacji, który może skonfigurować zasady bezpieczeństwa danych z regułą dostępu do aplikacji, aby ograniczyć dostęp aplikacji do niektórych treści generowanych przez użytkowników, takich jak strony Confluence lub informacje o zgłoszeniach Jira. Gdy reguła dostępu do aplikacji działa, aplikacje zablokowane przez nią nie mogą pobierać ani aktualizować chronionych przez nią danych, nawet jeśli użytkownik aplikacji normalnie miałby dostęp do tych danych w interfejsie użytkownika produktu. Aby uzyskać więcej informacji na temat treści blokowanych przez regułę dostępu do aplikacji, zobacz Podsumowanie zakresu reguł dostępu do aplikacji.

W zależności od licencji, jaką masz, administrator organizacji może skonfigurować regułę dostępu do aplikacji w następujący sposób:

 • Klienci korzystający z planów Standard, Premium i Enterprise mogą utworzyć regułę blokującą wszystkim aplikacjom dostęp do określonych treści generowanych przez użytkowników.
 • Klienci korzystający z Atlassian Guard mogą zablokować niestandardowej liście aplikacji lub wszystkim zainstalowanym aplikacjom dostęp do określonych treści generowanych przez użytkowników w określonych przestrzeniach Confluence lub projektach Jira.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących poziomu dostępu aplikacji należy kontaktować się z dostawcą aplikacji (zazwyczaj partnerem Marketplace).

Kto może instalować aplikacje? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby ułatwić firmom zachowanie kontroli nad środowiskiem Atlassian, większość aplikacji ze sklepu Marketplace może być instalowana tylko przez administratorów. Użytkownicy końcowi również mogą kupować aplikacje i powiadamiać administratorów o aplikacjach, z których chcieliby korzystać, wybierając opcję „Try it free” (Wypróbuj bezpłatnie) → „Request this app” (Poproś o tę aplikację) na dowolnej stronie z ofertą aplikacji w sklepie Marketplace.

Domyślnie aplikacje zbudowane przy użyciu frameworku OAuth 2.0 (3LO) mogą być instalowane w instancjach Cloud przez użytkowników końcowych bez zgody administratora. Administratorzy mogą uniemożliwić użytkownikom końcowym instalowanie aplikacji OAuth 2.0 (3LO) za pomocą kontrolki w portalu administracyjnym. Administratorzy mogą w dowolnym momencie włączać lub wyłączać możliwość instalacji aplikacji przez użytkowników końcowych.

Jak są przeprowadzane zmiany cen aplikacji ze sklepu Marketplace? Copy link to heading Copied! Pokaż

Partnerzy Marketplace mogą zmieniać ceny swoich aplikacji co 30 dni. Firma Atlassian zdecydowanie zaleca partnerom Marketplace informowanie o zmianach cen swoich obecnych klientów, a większość partnerów Marketplace zobowiązuje się do proaktywnej komunikacji w tym zakresie.

Jeśli używasz aplikacji ze sklepu Marketplace, której cena wzrasta, możesz skorzystać z 60-dniowej prolongaty cenowej, aby zapłacić niższą cenę podczas odnowienia lub zakupu. Cena odnowienia pozostanie niezmieniona pod warunkiem, że korzystasz z tej samej edycji produktu, a wycena została utworzona przed datą zakończenia prolongaty cenowej na odnowienie (60 dni od zmiany ceny).

Nawet jeśli tylko korzystasz z okresu próbnego aplikacji, możesz zapłacić niższą cenę w przypadku zakupu aplikacji przed wygaśnięciem okresu próbnego. Jeśli korzystasz z okresu próbnego aplikacji w wersji Server/Data Center, zapłacisz nową cenę, chyba że masz wcześniej wygenerowaną wycenę.

Jeśli nowa cena nie jest dla Ciebie akceptowalna i chcesz poprosić o korektę, możesz skontaktować się bezpośrednio z partnerem Marketplace, aby sprawdzić, czy jest możliwe zastosowanie promocji.

Licencje i ceny

Jaką licencję wybrać przy zakupie aplikacji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Kup poziom ilościowy licencji odpowiadający liczbie użytkowników, jaką obejmuje licencja na produkt główny. Przykładowo, jeśli masz licencję Confluence na 25 użytkowników, przy zakupie aplikacji Confluence wybierz poziom ilościowy 25 użytkowników. Aplikacja będzie działać jedynie wówczas, gdy poziom ilościowy w licencji będzie co najmniej taki, jak w produkcie głównym — nawet jeśli z aplikacji będą korzystali tylko niektórzy licencjonowani użytkownicy.

Jeśli masz licencje Jira i Jira Service Management, konieczne jest zakupienie licencji na aplikację odpowiadającą najwyższemu poziomowi ilościowemu użytkowników. Na przykład jeśli masz licencję Jira na 500 użytkowników oraz licencję Jira Service Management na 20 agentów, aplikacje muszą odpowiadać poziomowi 500 użytkowników.

Aplikacje Cloud ze sklepu Marketplace w naturalny sposób dostosowują się do poziomu ilościowego użytkowników produktu hosta w witrynie w chmurze i nie mogą przekroczyć poziomu ilościowego użytkowników tego produktu.

Czy są dostępne ceny dla wersji Data Center? Copy link to heading Copied! Pokaż

Minimalny poziom ilościowy użytkowników w przypadku produktów Jira Software Data Center i Confluence Data Center to 500. Aby pasowały do licencji produktu Data Center, należy kupić licencje na aplikacje odpowiadające lub przewyższające liczbę użytkowników zatwierdzonej aplikacji Data Center lub Server (jeśli zatwierdzona aplikacja Data Center jest niedostępna), której chcesz używać wraz z produktem głównym w wersji Data Center. Nie trzeba kupować licencji na każdy węzeł produktu, wystarczy uwzględnić łączną liczbę użytkowników. Nie ma to wpływu na funkcjonalność ani zgodność aplikacji, wystarczy dostosować liczbę użytkowników do subskrypcji Data Center.

Czy potrzebuję licencji na aplikację dla każdego środowiska moich produktów Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak. Licencje na aplikacje ze sklepu Marketplace są przeznaczone do konkretnego środowiska. W przypadku instalacji samodzielnie zarządzanych dla każdego unikatowego środowiska wymagana jest odrębna licencja na aplikację. Produkt Data Center uruchamiany na wielu serwerach jest traktowany jako jedno środowisko.

W przypadku wersji Cloud licencje na aplikacje są przypisane do konkretnej subskrypcji.

Gdzie uzyskać klucze licencji do mojej nowej aplikacji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Klucze licencji aplikacji samodzielnie zarządzanych oraz odpowiedni kod źródłowy można znaleźć w witrynie my.atlassian.com po wpłynięciu płatności. Aplikacje Cloud zostaną odnowione/rozszerzone/uaktualnione po otrzymaniu płatności.

Jakie są dopuszczalne sposoby korzystania z piaskownicy i aplikacji? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nie wolno używać piaskownicy do zastosowań produkcyjnych, takich jak testy obciążenia lub wydajności, ręczne lub zautomatyzowane, chyba że są one przeprowadzane w ramach testowania zmian lub zarządzania konfiguracją wśród wielu środowisk.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z piaskownic do żadnych celów niezgodnych z prawem, naruszających przepisy lub prawa innych stron, w sposób stanowiący wykroczenie lub niezgodny z celem piaskownicy lub dowolnej z jej funkcji (w tym aplikacji ze sklepu Atlassian Marketplace, które mogą być zainstalowane). Więcej informacji na temat aktywowania licencji na piaskownice znajdziesz tutaj.