Close

Opsgenie — licencje


W sekcji często zadawanych pytań znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych licencji i cen. Jeśli chcesz porozmawiać z nami bezpośrednio, możesz oczywiście skontaktować się z naszym Zespołem doradców.

Opsgenie — licencje

Ile będzie kosztowała moja subskrypcja Opsgenie? Copy link to heading Copied! Pokaż

Nasz model subskrypcji przewiduje zniżki w zależności od liczby użytkowników w ramach zakupionego produktu. Zapoznaj się z tabelą cen Opsgenie, aby sprawdzić szczegółowe ceny maksymalne dla każdego planu. Możesz również skorzystać z naszego kalkulatora, aby obliczyć miesięczną cenę dla Twojego zespołu.

Czy mogę wypróbować Opsgenie przed zakupem? Copy link to heading Copied! Pokaż

Tak! Wybierz opcję Wypróbuj bezpłatnie na stronie internetowej Opsgenie, aby rozpocząć 14-dniowy bezpłatny okres próbny.

Co się stanie po zakończeniu okresu próbnego? Copy link to heading Copied! Pokaż
Opis

Nasz zespół wsparcia Opsgenie prześle Ci wiadomość e-mail przed upływem okresu próbnego. Jeśli zdecydujesz się kontynuować korzystanie z Opsgenie, możesz wybrać jeden z płatnych planów i zapłacić kartą kredytową albo skontaktować się z naszym zespołem sprzedaży, aby zapłacić w oparciu o fakturę. Twoje konto próbne stanie się kontem stałym i wszystkie konfiguracje oraz dane pozostaną nienaruszone.

Jeśli zdecydujesz się nie płacić po zakończeniu 14-dniowego okresu próbnego, Twoje konto zostanie zmienione na plan Free, a funkcje, które nie są dostępne w planie Free, zostaną wyłączone.

Jakie sposoby płatności są dostępne? Copy link to heading Copied! Pokaż
Opis

Akceptujemy wszystkie najpopularniejsze karty kredytowe, w tym Visa, Mastercard, Discover i American Express. Zamówienia zakupu i opcje płatności offline (czek, przelew bankowy) są dostępne dla rocznych planów subskrypcji. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Aby przejść na roczny plan płatności, właściciel konta Opsgenie powinien zalogować się na koncie Opsgenie i wykonać następujące kroki:

  • Wybierz ikonę Settings (Ustawienia)
  • Wybierz opcję Subscriptions (Subskrypcje)
  • W polu Billing (Rozliczenie) wybierz opcję Annual (Roczne)
  • Wprowadź wymaganą liczbę w polu Users (Użytkownicy)
  • Wybierz odpowiedni Plan Type (Typ planu) i kliknij przycisk Change (Zmień)

Zostanie wyświetlony monit o podanie danych do płatności, aby przekształcić subskrypcję w roczną.

Jak zaktualizować zarejestrowane dane karty kredytowej? Copy link to heading Copied! Pokaż
opis

Właściciel konta Opsgenie powinien zalogować się na swoim koncie i wykonać następujący krok:

Wybierz kolejno Settings (Ustawienia) > Billing (Rozliczenia) > Billing Information (Dane rozliczeniowe) > Add a Card (Dodaj kartę).

Czy mogę zmienić wersję produktu na wyższą lub niższą w dowolnym momencie? Copy link to heading Copied! Pokaż
opis

Tak, możesz uaktualniać do wyższej lub niższej wersji w dowolnym momencie z poziomu swojego konta Opsgenie. Właściciel konta powinien zalogować się i wykonać następujące kroki:

  • Wybierz ikonę Settings (Ustawienia)
  • Na karcie Billing (Rozliczenia) wybierz opcję Subscriptions (Subskrypcje)
  • Wybierz nowy plan, taki jak Essentials, Standard, Enterprise itp.

Po uaktualnieniu do wyższej wersji nowe funkcje będą dostępne od razu, a opłata za pozostałą część okresu rozliczeniowego zostanie naliczona zgodnie z nowym planem. Po uaktualnieniu do niższej wersji opłaty za nowy plan będą naliczane po zakończeniu bieżącego okresu subskrypcji.

Gdzie mogę znaleźć moje faktury? Copy link to heading Copied! Pokaż
opis

Właściciel konta Opgenie może zlokalizować faktury z poziomu konta Opsgenie. Po zalogowaniu się:

  • Wybierz kolejno Subscriptions (Subskrypcje) > Invoices (Faktury)

Aby zaktualizować odbiorcę faktury, właściciel konta Opsgenie może wybrać kolejno Settings (Ustawienia) > Billing (Rozliczenia) > Billing Information (Dane rozliczeniowe) > Edit your Billing Address (Edytuj swój adres rozliczeniowy).

Zarządzanie moim kontem Opsgenie

Czym różnią się poszczególne typy użytkowników? Copy link to heading Copied! Pokaż

W Opsgenie wyróżnia się dwie struktury użytkowników: reagujących i interesariuszy .

Każdy użytkownik, który musi wyświetlać i odbierać powiadomienia, podejmować działania w związku z alertami/incydentami i przeprowadzać konfiguracje, musi mieć licencję reagującego.

Licencje interesariuszy są przeznaczone dla użytkowników, którzy muszą być jedynie powiadamiani o bieżących incydentach i śledzić ich stan. Interesariusze mogą być powiadamiani o zgłoszeniach przez pocztę elektroniczną i powiadomienia push na urządzeniach przenośnych, ale nie mogą otrzymywać powiadomień w wiadomościach SMS.

Licencje interesariuszy są dostępne bezpłatnie w ramach planu Enterprise. W naszych cennikach uwzględniających liczbę użytkowników liczeni są tylko reagujący.

Co zrobić, jeśli potrzebuję dodatkowych zasobów? Copy link to heading Copied! Pokaż

W przypadku planu Essentials, w którym dostępne są ograniczone zasoby, po osiągnięciu miesięcznych limitów zasobów połączeń SMS/głosowych wyślemy Ci wiadomość e-mail. Od tego momentu będziemy naliczać opłatę za dodatkowe wykorzystanie zasobów, które są podane powyżej w części szczegółów.


W przypadku planu Free nie możesz uzyskać dodatkowych zasobów, jeśli osiągniesz miesięczny limit.

W jaki sposób jest pobierana opłata za korzystanie z połączeń przychodzących? Copy link to heading Copied! Pokaż
Opis

Za każdy numer połączenia przychodzącego, który nie jest uwzględniony w planie, pobierana jest miesięczna opłata w wysokości $10. Jeśli Twój plan nie obejmuje minut lub jeśli przekroczysz liczbę minut w planie, każde połączenie kosztuje $0,10 za minutę w przypadku połączeń przekierowanych do USA lub Kanady oraz $0,35 za minutę w przypadku połączeń przekierowywanych do wszystkich innych miejsc docelowych.

Konta Standard i Enterprise obejmują numer połączenia przychodzącego oraz 100 minut połączeń przychodzących do miejsc docelowych w USA/Kanadzie.

Czy powiadomienia SMS i głosowe są faktycznie nieograniczone w planach Standard i Enterprise? Copy link to heading Copied! Pokaż
opis

Nie ma ustalonego limitu powiadomień SMS i głosowych w planach Standard i Enterprise. Jednak międzynarodowe powiadomienia SMS i głosowe mogą być bardzo drogie, szczególnie w niektórych częściach świata. Jeśli Opsgenie stwierdzi, że korzystanie z tych powiadomień jest nietypowe lub nieuzasadnione, zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia klienta do planu rozliczanego w oparciu o wykorzystanie. W przypadku jakichkolwiek pytań skontaktuj się z działem wsparcia.

Czy są obsługiwane międzynarodowe powiadomienia SMS i głosowe? Copy link to heading Copied! Pokaż
opis

Tak, obsługujemy wysyłanie powiadomień SMS do każdego kraju oraz powiadomienia głosowe w przypadku ponad 170 krajów. Kliknij tutaj, aby wyświetlić pełną listę obsługiwanych krajów.

Jak anulować subskrypcję Opsgenie? Copy link to heading Copied! Pokaż
opis

Właściciel konta Opsgenie może anulować subskrypcję w dowolnym momencie, wybierając kolejno Settings (Ustawienia) > Subscriptions (Subskrypcje) > Cancel (Anuluj). Spowoduje to zmianę subskrypcji na plan Free.

Jeśli chcesz trwale usunąć swoje dane Opsgenie, wybierz opcję Delete Account (Usuń konto). Spowoduje to trwałe usunięcie wszystkich informacji o koncie Opsgenie i utracisz do niego dostęp. Całkowite usunięcie konta może potrwać do dwóch dni.