Close

Często zadawane pytania dla sprzedawców

Zamawianie

Czy Atlassian prowadzi program dla sprzedawców? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian pozwala każdemu dokonywać zakupów w imieniu innej strony i świadczyć usługi jako niestowarzyszony sprzedawca. Sprzedawcy mogą kupować nasze produkty dla swoich klientów bezpośrednio za pośrednictwem formularza wyceny i zamówienia.

Dla tych, którzy chcą ściślej współpracować z Atlassian, oferujemy programy dla sprzedawców Corporate Reseller i oficjalnych partnerów Atlassian Partner. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Jak mogę utworzyć wycenę jako sprzedawca? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby utworzyć wycenę rocznej subskrypcji Cloud dla swojego klienta, który posiada już witrynę Cloud, skontaktuj się z nami, podając następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail
 • Adres URL lub numer SEN witryny Cloud klienta
 • Imię i nazwisko oraz adres e-mail upoważnionej osoby kontaktowej w sprawie witryny Cloud
 • Wymagane poziomy ilościowe użytkowników w przypadku każdego produktu


Jeśli Twój klient nie utworzył jeszcze witryny Cloud, podaj następujące informacje:

 • Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail
 • Imię i nazwisko oraz adres e-mail klienta
 • Pełną listę produktów i poziomów ilościowych użytkowników do uwzględnienia w wycenie


Aby utworzyć wycenę dla wersji Data Center, skorzystaj z naszego formularza wyceny i zamówienia i dodaj do koszyka wszystkie wymagane licencje. Wybierz opcję I am a reseller purchasing on behalf of my customer (Jestem sprzedawcą dokonującym zakupu w imieniu mojego klienta). Wprowadź dane kontaktowe swoje i swojego klienta. Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki Atlassian i wybierz opcję Save Quote (Zapisz wycenę). Kopię wyceny otrzymasz pocztą e-mail.

Jak mogę odnowić lub uaktualnić produkty jako sprzedawca? Copy link to heading Copied! Pokaż

Sprzedawcy mogą uaktualniać lub odnawiać licencje Data Center za pośrednictwem formularza wyceny i zamówienia. W przypadku odnowienia kliknij kartę Renew (Odnów). W przypadku uaktualnienia kliknij kartę Upgrade (Uaktualnij do wyższej wersji). Wprowadź numer SEN i adres e-mail osoby kontaktowej ds. technicznych. Wybierz licencję i wersję licencji do odnowienia lub uaktualnienia.

Aby uzyskać pomoc przy odnawianiu lub uaktualnianiu rocznych planów witryn Cloud, skontaktuj się z nami, podając imię i nazwisko i adres e-mail upoważnionej osoby kontaktowej oraz adres URL witryny (upoważnionymi osobami kontaktowymi są osoby kontaktowe ds. rozliczeniowych/technicznych i administratorzy witryny).

Uwaga: w niektórych przypadkach zamówienia wymagają ręcznego sprawdzenia. W takim przypadku otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, że zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie w ciągu kolejnych trzech dni.

Czy mogę współpracować z dystrybutorem? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli jesteś sprzedawcą kupującym w imieniu użytkownika końcowego, musisz dokonać zakupu bezpośrednio od Atlassian. Atlassian nie zezwala sprzedawcom na dokonywanie zakupów za pośrednictwem dystrybutorów, ponieważ takie postępowanie traktowane jest jako sprzedaż dwupoziomowa i narusza naszą umowę ze sprzedawcą.

Jak uzgodnić daty obsługi technicznej? Copy link to heading Copied! Pokaż

Jeśli tworzysz wycenę za pomocą naszego formularza wyceny i zamówienia, w sekcji Additional Notes (Dodatkowe uwagi) dodaj uwagę zawierającą szczegółowe informacje na temat licencji, których daty wymagają uzgodnienia. Należy pamiętać, że spowoduje to niewielkie opóźnienie, ponieważ uzgodnienie terminów wymaga ręcznego sprawdzenia.

Jeśli współpracujesz z członkiem naszego zespołu przy tworzeniu wyceny dla swojego klienta, podaj nam docelową datę zakończenia licencji, a my pomożemy Ci uzgodnić daty licencji/subskrypcji wchodzących w skład Twojej wyceny.

Jak wycenić lub kupić subskrypcję Cloud dla mojego klienta? Copy link to heading Copied! Pokaż

Sprzedawcy nie mogą kupować dla swoich użytkowników końcowych subskrypcji Cloud z płatnością miesięczną, jednak mogą w imieniu klienta kupić subskrypcje Cloud z rozliczeniem rocznym.

Jeśli Twój klient posiada już istniejącą witrynę Cloud, skontaktuj się z nami, podając adres URL witryny, adres e-mail zarejestrowanej upoważnionej osoby kontaktowej i wymagane poziomy ilościowe użytkowników, a nasz zespół utworzy dla Ciebie wycenę.

Jeśli Twój klient nie skorzystał jeszcze z okresu próbnego wersji Cloud, zachęć go, aby to zrobił za pośrednictwem naszej strony Wypróbuj wersję Cloud. Po utworzeniu skontaktuj się z nami, podając adres URL witryny klienta oraz wymagane poziomy ilościowe użytkowników.

Wyceny rocznych subskrypcji Cloud można wygenerować także bez posiadania witryny. Potrzebne są jedynie następujące dane:

 • Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i fizyczny adres rozliczeniowy
 • Imię i nazwisko, adres e-mail i fizyczny adres rozliczeniowy użytkownika końcowego
 • Lista wymaganych produktów wraz z poziomami ilościowymi użytkowników
Czy mogę uzyskać dostęp do klucza licencji samodzielnie zarządzanej mojego klienta? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby mieć dostęp do klucza licencji klienta, musisz być pierwotnym nabywcą licencji.

 1. Zaloguj się w witrynie my.atlassian.com i kliknij kartę Customers (Klienci).
 2. W obszarze End User Licenses (Licencje użytkownika końcowego) wybierz licencję, do której chcesz uzyskać dostęp.
 3. Obok licencji kliknij opcję View License (Wyświetl licencję), aby wyświetlić klucz licencji.

Ceny i płatność

Czy jako sprzedawca otrzymam rabat? Copy link to heading Copied! Pokaż

Sprzedawcy niestowarzyszeni nie otrzymują obniżonych cen za zakup w imieniu innej strony. Atlassian oferuje jednak rabaty sprzedawcom Corporate Reseller i oficjalnym partnerom Atlassian Partner. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Partnerzy Atlassian.

Czy Atlassian oferuje jakiekolwiek rabaty? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian oferuje wiele rabatów dla zarejestrowanych organizacji non-profit, instytucji edukacyjnych, organów administracji państwowej oraz dla klientów migrujących do chmury z samodzielnie zarządzanych środowisk Atlassian.

Szczegółowe informacje i kryteria kwalifikacji zawiera sekcja Ceny i rabaty.

Jak mogę opłacić zaległą wycenę lub fakturę? Copy link to heading Copied! Pokaż

Wyceny można opłacić za pomocą karty kredytowej lub usługi PayPal, korzystając z naszego bezpiecznego internetowego formularza płatności, a także czekiem wysłanym pocztą, przelewem bankowym lub ACH albo na podstawie warunków zapłaty w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury (w przypadku zamówień o wartości co najmniej 10 000 USD).

Pełne dane do płatności można znaleźć na stronie 1 wyceny oraz na naszej stronie Jak zapłacić.

Zaległą wycenę lub fakturę można opłacić kartą kredytową, korzystając z naszego bezpiecznego internetowego formularza płatności lub przy użyciu dowolnej innej akceptowanej metody płatności (czekiem wysłanym pocztą, przelewem bankowym). Pełne dane do płatności można znaleźć na pierwszej stronie wyceny lub faktury bądź na naszej stronie Jak zapłacić.

Jakie metody płatności są akceptowane i jakie są warunki płatności? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian akceptuje następujące metody płatności:

Karta kredytowa* — (Mastercard, Visa lub American Express) za pośrednictwem naszego bezpiecznego formularza płatności. W przypadku zamówień w AUD nie przyjmujemy płatności kartą kredytową.

Przelew — rozliczenie przelewu przez nasze instytucje bankowe może potrwać od 5 do 7 dni roboczych.

Czek wysłany pocztą — odbiór i przetworzenie czeku może zająć naszej instytucji finansowej maksymalnie 2 tygodnie. Nie przyjmujemy czeków za zamówienia złożone w AUD.

ACH (Automated Clearing House) — przetworzenie płatności może potrwać 7–14 dni roboczych.

Warunki zapłaty w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury — z warunków zapłaty w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury można skorzystać w przypadku zamówień na produkty Data Center oraz subskrypcję Cloud o wartości co najmniej 10 000 USD.

* Płatność kartą kredytową jest dopuszczalna tylko w przypadku miesięcznych subskrypcji Cloud.

Kiedy po opłaceniu wyceny mój klient otrzyma swój klucz licencji lub subskrypcję Cloud? Copy link to heading Copied! Pokaż

Po wpłynięciu płatności klucze licencji samodzielnie zarządzanych będą dostępne w witrynie my.atlassian.com dla osoby kontaktowej ds. technicznych wskazanej w zamówieniu. Roczne subskrypcje Cloud będą odnawiane/uaktualniane, począwszy od daty płatności.

Jak wygląda polityka zwrotu kosztów Atlassian? Copy link to heading Copied! Pokaż

Atlassian z przyjemnością udziela zwrotów kosztów za licencje samodzielnie zarządzane do 30 dni od pierwotnej daty zakupu.

Zwrot kosztów za produkty Cloud można uzyskać w ciągu 30 dni od daty opłacenia subskrypcji rocznej lub w ciągu 30 dni od pierwszego płatnego okresu w przypadku subskrypcji miesięcznych.

Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Jakie podatki będą naliczane? Copy link to heading Copied! Pokaż

Podatek jest obliczany na podstawie adresu osoby kontaktowej ds. rozliczeniowych. Jeśli jako sprzedawca masz siedzibę w kraju lub stanie (w przypadku USA) podlegającym opodatkowaniu, do Twojego zamówienia zostanie doliczony podatek.

Licencjonowanie

Jak są licencjonowane produkty samodzielnie zarządzane? Copy link to heading Copied! Pokaż

Licencje Server to licencje bezterminowe pobierane z witryny my.atlassian.com i instalowane bezpośrednio na serwerze klienta. Wraz z zakupem nowej licencji Server klienci otrzymują 12 miesięcy obsługi technicznej oprogramowania. Po pierwszych 12 miesiącach mają możliwość odnowienia licencji na kolejne 12 miesięcy.

Czym jest obsługa techniczna oprogramowania? Copy link to heading Copied! Pokaż

W przypadku produktów samodzielnie zarządzanych obsługa techniczna oprogramowania odnosi się do uaktualnień wersji oprogramowania oraz wsparcia technicznego. W przypadku produktów Cloud obsługa techniczna oprogramowania oznacza hosting w naszej infrastrukturze chmurowej, a także ciągły dostęp użytkownika do wsparcia technicznego.

W jaki sposób mój klient może otrzymać wsparcie techniczne? Copy link to heading Copied! Pokaż

Klienci mogą otrzymać wsparcie techniczne za pośrednictwem naszego systemu wsparcia. Będą w tym celu potrzebowali swojego numeru SEN (Support Entitlement Number).

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z ofertą wsparcia Atlassian.