Close

Bezpieczeństwo aplikacji ze sklepu Marketplace

Zaufanie, bezpieczeństwo i ochrona prywatności to podstawy, na których opiera się relacja klientów Atlassian z partnerami zewnętrznymi udostępniającymi swoje aplikacje w sklepie Marketplace.

Programy zapewniania bezpieczeństwa

Zyskaj spokój, wiedząc, że Twoje dane są bezpieczne. Nasze programy zapewniania bezpieczeństwa w sklepie Marketplace wymuszają na partnerach Marketplace zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa aplikacji.

Chmura z kluczem w zamku

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa aplikacji w chmurze

Firma Atlassian zdefiniowała minimalny zestaw wymagań, jakie muszą spełniać wszystkie aplikacje ze sklepu Marketplace. Te wymagania są obligatoryjne i mają na celu wyegzekwowanie stosowania najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem we wszystkich aplikacjach.

Logo Bugcrowd

Program wykrywania błędów w Marketplace

Firma Atlassian wdrożyła w sklepie Marketplace najlepszy w swojej klasie program wykrywania błędów, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wiarygodność wszystkich oferowanych tam aplikacji. Partnerzy Marketplace uczestniczący w programie są w stanie proaktywnie zwalczać zagrożenia dla bezpieczeństwa, zanim jeszcze się pojawią, nagradzając badaczy zabezpieczeń, którzy wykryją luki w zabezpieczeniach w ramach tego programu.

Notatnik z listą nazwisk

Program samodzielnej oceny bezpieczeństwa

Program samodzielnej oceny w sklepie Marketplace opiera się na współpracy między Atlassian a partnerami udostępniającymi aplikacje i ma na celu zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa i doskonalenie praktyk z nim związanych w odniesieniu do naszych aplikacji w chmurze. Uczestnicy programu co roku biorą udział w ocenie zabezpieczeń, którą następnie sprawdza i zatwierdza Atlassian.

Ochrona prywatności w aplikacjach

W sklepie Atlassian Marketplace dbamy o to, aby dane klientów udostępniane zewnętrznym partnerom oferującym swoje aplikacje były objęte ochroną prywatności zgodnie z przepisami administracyjnymi.

Ikona radaru

Zasady ochrony prywatności w aplikacjach

Atlassian zapewnia, że każdy partner oferujący swoje aplikacje w sklepie Marketplace ma własną politykę prywatności i umowę licencyjną dla użytkownika końcowego w przypadku każdej udostępnianej aplikacji. Każda polityka wskazuje rodzaj danych zbieranych przez aplikację, sposób ich wykorzystywania oraz osoby, które będą miały dostęp do tych informacji.

Ikona kłódki

Zgodność z RODO

Atlassian dba o ochronę prywatności danych klientów, maskując informacje na temat użytkowników w interfejsach API zgodnie z rozporządzeniem RODO. Wszystkie aplikacje ze sklepu Marketplace mają dostęp wyłącznie do tych danych osobowych, które użytkownik oznaczy jako publiczne. Użytkownicy zyskują bezpośrednią kontrolę nad widocznością swoich danych osobowych i w dowolnej chwili mogą ograniczyć do nich dostęp.


Uzyskaj lepszy wgląd w plan rozwoju naszej platformy Cloud

Staramy się, aby w miarę możliwości zapewnić wgląd w nadchodzące wydania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, zgodnością, ochroną prywatności i niezawodnością.

Plan rozwoju platformy Cloud (śledzenie, planowanie i wsparcie)

Jesteśmy dostępni i z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na najbardziej szczegółowe pytania dotyczące bezpieczeństwa. Odpowiedzi na wiele pytań znajdziesz w naszych wstępnie wypełnionych kwestionariuszach dotyczących bezpieczeństwa.