Close

Zaufanie do aplikacji ze sklepu Marketplace

Zaufanie, bezpieczeństwo, niezawodność i ochrona prywatności to podstawy, na których opiera się relacja klientów Atlassian z zewnętrznymi partnerami Marketplace.

Programy zaufania dotyczące sklepu Marketplace

Sygnały zaufania w sklepie Marketplace pomagają łatwo zidentyfikować aplikacje, które wykraczają poza ogólne standardy Atlassian, aby zapewnić wyjątkowo bezpieczne i niezawodne działanie w chmurze.

 

 

Wszystkie aplikacje chmurowe

Cloud Security Participant

Cloud Fortified

Prywatność

Zasady ochrony prywatności w aplikacjach

Wszystkie aplikacje chmurowe

Cloud Security Participant

Cloud Fortified

Zgodność z RODO

Wszystkie aplikacje chmurowe

Cloud Security Participant

Cloud Fortified

Bezpieczeństwo

Podstawowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa aplikacji w chmurze

Wszystkie aplikacje chmurowe

Cloud Security Participant

Cloud Fortified

Monitorowana przez platformę skanowania luk w aplikacjach Atlassian, Ecoscanner

Wszystkie aplikacje chmurowe

Cloud Security Participant

Cloud Fortified

Uczestniczy w programie ujawniania luk w zabezpieczeniach

Wszystkie aplikacje chmurowe

Cloud Security Participant

Cloud Fortified

Dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa aplikacji i ramy czasowe napraw zdefiniowane przez Atlassian

Wszystkie aplikacje chmurowe

Cloud Security Participant

Cloud Fortified

Uczestniczy w programie wykrywania błędów w sklepie Marketplace**

All Cloud apps

 

Cloud Security Participant

Cloud Fortified

Uczestniczy w programie samodzielnej oceny bezpieczeństwa

Wszystkie aplikacje chmurowe

(opcjonalne)

Cloud Security Participant

(opcjonalne)

Cloud Fortified

Niezawodność

Dodatkowe kontrole niezawodności i wydajności działania usługi na dużą skalę

All Cloud apps

 

Cloud Security Participant

 

Cloud Fortified

Proaktywne kontrole w celu zapewnienia zgodności z nadchodzącymi zmianami produktu hosta

All Cloud apps

 

Cloud Security Participant

 

Cloud Fortified

Procesy związane z incydentami i przeglądami zintegrowane z Atlassian w celu szybszego odzyskiwania po awarii i ciągłego doskonalenia

All Cloud apps

 

Cloud Security Participant

 

Cloud Fortified

Wsparcie

Komercyjnie uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia wsparcia

Wszystkie aplikacje chmurowe

Cloud Security Participant

Cloud Fortified

Umowa SLA z 24-godzinnym czasem reakcji, 5 dni w tygodniu w przypadku wszystkich zgłoszeń T1**

All Cloud apps

 

Cloud Security Participant

 

Cloud Fortified

** Oprócz tych programów zaufania program Marketplace Partner Program uwzględnia trzy poziomy partnerów: Platinum, Gold i Silver. Partnerzy z tymi oznaczeniami spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wsparcia w zakresie ich aplikacji.

Programy zapewniania bezpieczeństwa

Zyskaj spokój, wiedząc, że Twoje dane są bezpieczne. Nasze programy zapewniania bezpieczeństwa w sklepie Marketplace wymuszają na partnerach Marketplace zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa aplikacji.

Logo Bugcrowd

Program wykrywania błędów w Marketplace

Firma Atlassian wdrożyła w sklepie Marketplace najlepszy w swojej klasie program wykrywania błędów, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wiarygodność wszystkich oferowanych tam aplikacji. Uczestniczący w programie partnerzy Marketplace mogą proaktywnie zwalczać zagrożenia dla bezpieczeństwa, zanim jeszcze się pojawią, zachęcając badaczy zabezpieczeń do wykrywania luk w zabezpieczeniach. Aby uzyskać odznakę Ufortyfikowana chmura lub Uczestnik programu bezpieczeństwa w chmurze, aplikacje muszą uczestniczyć w tym programie.

Przeglądanie kodu — ilustracja

Ecoscanner

Platforma Atlassian Ecoscanner umożliwia przeprowadzanie na bieżąco kontroli zabezpieczeń we wszystkich aplikacjach chmurowych w sklepie Marketplace. Dzięki Ecoscanner Atlassian stale monitoruje wszystkie aplikacje chmurowe ze sklepu Marketplace pod kątem typowych luk w zabezpieczeniach, aby zapewnić bezpieczeństwo ekosystemu.

Ilustracja aplikacji

Program ujawniania luk w zabezpieczeniach

Program ujawniania luk w zabezpieczeniach zapewnia kolejny kanał dla klientów lub badaczy zabezpieczeń umożliwiający zgłaszanie luk w aplikacjach chmurowych firmie Atlassian i partnerom Marketplace. Atlassian prowadzi ten program i definiuje parametry pozwalające na ograniczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa we wszystkich aplikacjach chmurowych.

Chmura z kluczem w zamku

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa aplikacji w chmurze

Firma Atlassian zdefiniowała minimalny zestaw wymagań, jakie muszą spełniać wszystkie aplikacje ze sklepu Marketplace. Te wymagania są obligatoryjne i mają na celu wyegzekwowanie stosowania najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem we wszystkich aplikacjach.

Robak z symbolem x

Zasady usuwania błędów zabezpieczeń

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich aplikacji w ekosystemie Atlassian każdy partner Marketplace jest zobowiązany do przestrzegania umów SLA dotyczących usuwania błędów zabezpieczeń w przypadku każdej aplikacji dostępnej w sklepie Atlassian Marketplace. Po wykryciu luki w zabezpieczeniach partnerzy są zobligowani do jej usunięcia w odpowiednim czasie.

Notatnik z listą nazwisk

Program samodzielnej oceny bezpieczeństwa

Program samodzielnej oceny w sklepie Marketplace opiera się na współpracy między Atlassian a partnerami udostępniającymi aplikacje i ma na celu doskonalenie praktyk dotyczących bezpieczeństwa w przypadku aplikacji chmurowych. Uczestnicy programu co roku przeprowadzają ocenę zabezpieczeń, którą następnie sprawdza i zatwierdza Atlassian. Aby uzyskać odznakę Cloud Fortified, aplikacje muszą uczestniczyć w tym programie.

Ochrona prywatności w aplikacjach

W sklepie Atlassian Marketplace dbamy o to, aby dane klientów udostępniane zewnętrznym partnerom oferującym swoje aplikacje były objęte ochroną prywatności zgodnie z przepisami administracyjnymi.

Ikona radaru

Zasady ochrony prywatności w aplikacjach

Atlassian zapewnia, że każdy partner oferujący swoje aplikacje w sklepie Marketplace ma własną politykę prywatności i umowę licencyjną dla użytkownika końcowego w przypadku każdej udostępnianej aplikacji. Każda polityka wskazuje rodzaj danych zbieranych przez aplikację, sposób ich wykorzystywania oraz osoby, które będą miały dostęp do tych informacji.

Ikona kłódki

Zgodność z RODO

Atlassian dba o ochronę prywatności danych klientów, maskując informacje na temat użytkowników w interfejsach API zgodnie z rozporządzeniem RODO. Wszystkie aplikacje ze sklepu Marketplace mają dostęp wyłącznie do tych danych osobowych, które użytkownik oznaczy jako publiczne. Użytkownicy zyskują bezpośrednią kontrolę nad widocznością swoich danych osobowych i w dowolnej chwili mogą ograniczyć do nich dostęp.


Uzyskaj lepszy wgląd w plan rozwoju naszej platformy Cloud

Staramy się, aby w miarę możliwości zapewnić wgląd w nadchodzące wydania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, zgodnością, ochroną prywatności i niezawodnością.

Plan rozwoju platformy Cloud (śledzenie, planowanie i wsparcie)

Jesteśmy dostępni i z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na najbardziej szczegółowe pytania dotyczące bezpieczeństwa. Odpowiedzi na wiele pytań znajdziesz w naszych wstępnie wypełnionych kwestionariuszach dotyczących bezpieczeństwa.