Close

Licenties en prijzen voor Atlassian Access


Rollen beheren

Wie is een organisatiebeheerder? Copy link to heading Copied! Tonen

Een organisatiebeheerder kan organisaties maken, domeinen claimen en alle gebruikersaccounts op de geclaimde domeinen beheren, en het accountprofiel, e-mailadres en wachtwoord wijzigen. De organisatiebeheerder kan ook beveiligingsbeleid voor de organisatie configureren en afdwingen via een Atlassian Access-abonnement. Om een organisatiebeheerder te worden, moet een gebruiker een sitebeheerder zijn voor een cloudsite. Vervolgens kan een bestaande organisatiebeheerder het nieuwe account toevoegen als een nieuwe organisatiebeheerder.

Welke andere beheerdersrollen zijn er nog meer? Copy link to heading Copied! Tonen
 • Sitebeheerders hebben de hoogste beheerrechten voor een cloudsite. Ze kunnen worden beschouwd als de eigenaren van die cloudsite.
 • Beheerders hebben alleen beheerstoegang tot de toepassingen van je cloudsite. Zij zijn de dagelijkse beheerders van je cloudsite.
 • Factuurcontactpersonen worden op de hoogte gebracht van wijzigingen in de factuur en kunnen je abonnement beheren via my atlassian.com. Zij zijn de mensen die geïnteresseerd zijn in de doorlopende facturering van je service.

Je sitebeheerders en beheerders worden beheerd via je cloudsite en je factuurcontactpersonen worden beheerd via my.atlassian.com. Neem contact op met je interne IT-team om toegang te krijgen tot het e-mailadres dat aan de vorige contactpersoon is gekoppeld als er geen sitebeheerders actieve gebruikers zijn. Je kunt dan de link 'Geen toegang tot je account?' op je cloudsite gebruiken.

Wat is het verschil tussen beheerde en factureerbare gebruikers? Copy link to heading Copied! Tonen

Nadat de domeinverificatie is voltooid, wordt het Atlassian-account van de gebruiker een 'beheerd' account. Hierdoor kan de organisatiebeheerder de naam en het e-mailadres voor die accounts beheren. De organisatiebeheerder kan beheerde gebruikers uitschakelen die toegang hebben tot alle cloudproducten en andere systemen die een Atlassian-account gebruiken, zoals my.atlassian.com, support.atlassian.com en community.atlassian.com.

Een factureerbaar account is elk beheerd account dat toegang heeft tot Jira Software, Jira Work Management, Confluence, Bitbucket, Jira Service Management (alleen agents) of Trello. Wanneer een gebruiker toegang tot een van die producten heeft, wordt die gebruiker als factureerbaar beschouwd.

Het aantal beheerde gebruikers in je organisatie zal groter zijn dan of gelijk zijn aan het aantal factureerbare gebruikers, aangezien niet alle beheerde gebruikers toegang hebben tot door Atlassian Access ondersteunde producten. Beheerde gebruikers in een niet-factureerbaar verificatiebeleid worden niet als factureerbare gebruikers beschouwd.

Hoe kan ik de organisatiebeheerder toevoegen/wijzigen? Copy link to heading Copied! Tonen

Elke organisatiebeheerder kan extra organisatiebeheerders toevoegen/verwijderen via admin.atlassian.com:

 1. Ga daarvoor naar admin.atlassian.com, je centrale beheercentrum.
 2. Kies je organisatie. Access werkt op organisatieniveau (niet het locatieniveau) dus klik op de organisatie waarop je Access-beleid wilt uitvoeren.
 3. Selecteer Beheerders in het linkernavigatievenster
 4. Gebruik de knop Beheerders toevoegen om nieuwe beheerders toe te voegen en laat ze vervolgens weten dat ze nu een organisatiebeheerder zijn. Gebruik de knop 'Verwijderen' rechts van een naam om beheerders te verwijderen.

NB: Een gebruiker hoeft geen sitebeheerder te zijn om organisatiebeheerder te worden.

Zijn klanten van Jira Service Management factureerbaar? Copy link to heading Copied! Tonen

Nee, klanten van Jira Service Management die tickets indienen, worden niet meegeteld voor de Atlassian Access-factuur. Alleen Jira Service Management Agents die inloggen met een beheerd Atlassian Access-account worden meegeteld in Atlassian Access.

Hoe kan ik de factureringscontactpersonen en technische contactpersonen voor mijn Atlassian-producten bijwerken? Copy link to heading Copied! Tonen

Factureringscontactpersonen en technische contactpersonen worden beheerd via my atlassian.com. Volledige instructies voor het bijwerken van deze administratieve contacten vind je in deze documentatie.

Wie wordt er op de hoogte gebracht van wijzigingen aan mijn abonnement? Copy link to heading Copied! Tonen

Zodra je een betaald abonnement hebt, wordt er 3 dagen voor de facturatiedatum een e-mail gestuurd naar alle factuurcontactpersonen en technische contactpersonen als het verwachte factuurbedrag hoger is dan je vorige factuur. Je kunt je technische contactpersonen en factureringscontactpersonen beheren via My Atlassian.

Atlassian Access proberen

Hoe kan ik Atlassian Access uitproberen en hoe kan ik me registreren? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Access is een hulpmiddel voor het beheren van authenticatie- en beveiligingsbeleid voor je cloudgebruikers. Daarom moet je een sitebeheerder zijn om je aan te melden voor Atlassian Access.

Volg deze stappen om aan de slag te gaan met je proefversie van Access:

 1. Ga daarvoor naar admin.atlassian.com, je centrale beheercentrum.
 2. Kies je organisatie. Access werkt op organisatieniveau (niet het locatieniveau) dus klik op de organisatie waarop je Access-beleid wilt uitvoeren.
 3. Verifieer je domein. Voordat je van Access-functies kunt profiteren, moet je je domein verifiëren om al de Atlassian-accounts van je bedrijf te beheren.
 4. Start je gratis Access-proefperiode van 30 dagen. Klik gewoon op een van de beveiligingsfuncties, zoals eenmalige aanmelding via SAML, klik op Meer informatie en klik op de knop 30 dagen gratis proberen.
 5. Schakel een functie van Access in. Profiteer van eenmalige aanmelding via SAML, gebruikersdiensten (SCIM) geforceerde verificatie in twee stappen, auditlogs en meer.
Hoe lang duurt een proefperiode? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Access-proefversies duren 30 dagen en beginnen wanneer de organisatiebeheerder zich abonneert. Je kunt je abonneren op Atlassian Access nadat je een organisatie hebt gemaakt en een domein hebt geverifieerd. De proefperiode begint wanneer je op '30 dagen gratis proberen' klikt. De organisatiebeheerder moet eenmalige aanmelding via SAML en verificatie in twee stappen configureren nadat de Atlassian Access-proefversie is gestart.

Wat gebeurt er als mijn proefperiode is verstreken? Copy link to heading Copied! Tonen

De organisatiebeheerder kan op elk moment tijdens de proefperiode creditcardgegevens of PayPal-accountgegevens toevoegen. Het bedrag wordt automatisch in rekening gebracht op de geregistreerde betaalpas wanneer de proefperiode eindigt voor het abonnement voor de volgende maand.

Neem contact met ons op als je jaarlijks wilt betalen. We zullen je dan een offerte sturen die je kunt betalen via een creditcard, bankoverschrijving of cheque.

Als we geen betaling ontvangen, zullen we je kort na het einde van de proefperiode afmelden voor Atlassian Access. De volgende wijzigingen zullen plaatsvinden:

 • Beheerde gebruikers kunnen niet inloggen met eenmalige aanmelding via SAML. In plaats daarvan loggen ze in met hun Atlassian-account. Sommige gebruikers moeten mogelijk een nieuw wachtwoord instellen voor hun Atlassian-account.
 • Verificatie in twee stappen wordt niet langer afgedwongen. Beheerde gebruikers kunnen er daarom te allen tijde voor kiezen om deze optie uit te schakelen voor hun Atlassian-account.

Het afmelden heeft geen gevolgen voor de organisatie en geverifieerde domeinen, en de organisatiebeheerder kan nog steeds de Atlassian-accounts voor zijn beheerde gebruikers bekijken en bijwerken.

Hoe kan ik mijn proefabonnement opzeggen? Copy link to heading Copied! Tonen

Om een proefabonnement of betaald abonnement op Atlassian Access te annuleren, moet de organisatiebeheerder als volgt te werk gaan:

 1. Ga naar admin.atlassian.com, je centrale administratiecentrum.
 2. Kies je organisatie. Access werkt op organisatieniveau (niet op siteniveau).
 3. Selecteer Facturering in het linkernavigatievenster
 4. Selecteer in het deelvenster Abonnementen beheren in de vervolgkeuzelijst de optie Afmelden en typ 'AFMELDEN' om de keuze te bevestigen

Eenmalige aanmelding via SAML en verificatie in twee stappen worden onmiddellijk beëindigd en de volgende wijzigingen zullen plaatsvinden:

 • Beheerde gebruikers loggen niet in met de SAML eenmalige aanmelding. In plaats daarvan loggen ze in met hun Atlassian-account. Sommige gebruikers moeten mogelijk een nieuw wachtwoord instellen voor hun Atlassian-account.
 • Verificatie in twee stappen wordt niet langer afgedwongen. Beheerde gebruikers kunnen er daarom te allen tijde voor kiezen om deze optie uit te schakelen voor hun Atlassian-account.

Authenticatiebeleid

Wat is een verificatiebeleid? Copy link to heading Copied! Tonen

Een verificatiebeleid bepaalt welke verificatie-instellingen een gebruiker moet doorgeven om toegang te krijgen tot een toepassing. Het beleid is bedoeld om de organisatie te beschermen tegen een beveiligingsinbreuk door te verifiëren dat elke gebruiker is wie hij beweert te zijn.

Welk verificatiebeleid kan ik inschakelen met Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Tonen

Beheerders van Atlassian Access-organisaties kunnen meerdere vormen van verificatiebeleid instellen voor verschillende subsets van gebruikers in hun organisatie. Organisatiebeheerders kunnen een verificatiebeleid gebruiken om hun SAML-configuratie te testen door eenmalige aanmelding in te schakelen op een kleine subset gebruikers voordat deze configuratie wordt uitgerold naar de hele organisatie.

De instellingen die via verificatiebeleid kunnen worden geconfigureerd, zijn:

 • Eenmalige aanmelding
 • Verplichte verificatie in twee stappen
 • Wachtwoordbeleid (wachtwoordsterkte, verloopdatum voor wachtwoorden)
 • Duur van de sessie

Organisatiebeheerders in Access kunnen ook één verificatiebeleid selecteren als een niet-factureerbaar beleid. Dit niet-factureerbare beleid wordt uitgesloten van het Atlassian Access-abonnement. Als er een subset van gebruikers is waar een organisatiebeheerder geen toegangsfuncties (eenmalige aanmelding, verificatie in twee stappen, enz.) op wil toepassen, kunnen deze in dit beleid worden geplaatst (dit kan niet het standaardbeleid zijn), waardoor deze gebruikers niet-factureerbaar zullen zijn voor Access.

Wat is een standaard verificatiebeleid? Copy link to heading Copied! Tonen

Je beheerde accounts bieden je een groep gebruikers voor verificatiebeleid. Je wijst gebruikers toe die daarmee lid worden van het beleid. Je organisatie begint met een standaard verificatiebeleid. Het standaardbeleid bevat de aanmeldingsinstellingen voor de leden. Als je nieuwe beheerde accounts inricht, voegen we deze toe als leden van je standaardbeleid.

Raadpleeg Verificatiebeleid begrijpen voor meer informatie.

Wat is een niet-factureerbaar verificatiebeleid? Copy link to heading Copied! Tonen

Met een abonnement op Atlassian Access kun je een niet-factureerbaar beleid gebruiken als je niet wilt betalen voor bepaalde gebruikers. We zullen niet factureren voor leden in een niet-factureerbaar beleid.

Je kunt maar één (1) niet-factureerbaar beleid hanteren. Je kunt alleen een niet-factureerbaar beleid maken met een abonnement op Atlassian Access. Een niet-factureerbaar beleid biedt beperkte beveiliging voor haar leden. Als je het verificatiebeleid bewerkt en een beleid niet-factureerbaar maakt, kun je het volgende niet doen:

 • Eenmalige aanmelding afdwingen
 • Verificatie in twee stappen vereisen
 • Gebruikers die je synchroniseert vanuit je identiteitsprovider (bijvoorbeeld Okta, Azure AD, G Suite) toevoegen aan het beleid

Je kunt je beleid eenvoudig bijwerken naar alle beveiligingsinstellingen. Zodra je dat hebt gedaan, kunnen de leden mogelijk meetellen voor je Atlassian Access-factuur.

Een standaardbeleid kan geen niet-factureerbaar beleid zijn. Een standaardbeleid is altijd factureerbaar. Als je niet wilt betalen voor bepaalde leden, moet je een ander beleid niet-factureerbaar maken en ze daaraan toevoegen.

Raadpleeg Verificatiebeleid begrijpen voor meer informatie.

Wat zijn de voordelen van meerdere soorten verificatiebeleid? Copy link to heading Copied! Tonen

Met slechts één verificatiebeleid voor een hele organisatie loop je het risico dat je je teams afremt wanneer verificatie onnodig omslachtig is of dat je gegevens in gevaar komen wanneer de verificatie te licht is. Beheerders kunnen daarom verschillende verificatiebeleidsregels opstellen voor verschillende reeksen gebruikers en configuraties.

Organisaties wijzen gewoonlijk verschillende verificatiebeleidsregels toe aan fulltime werknemers, contractanten en externe partners. Sommigen wijzen zelfs beleid toe per team.

Maandelijkse abonnementen

Wat zijn de maandelijkse kosten voor Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Access wordt gefactureerd op basis van het totale aantal unieke gebruikers dat toegang heeft tot een van de door Atlassian Access ondersteunde producten (Jira, Confluence, Bitbucket, Jira Service Management Agents, Trello). Het maakt niet uit tot hoeveel producten of sites een gebruiker toegang heeft: ze vormen één unieke factureerbare gebruiker.

Hoe bereken ik mijn maandelijkse kosten? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Access maakt gebruik van progressieve prijzen. Gebruik de onlinecalculator voor Atlassian Access voor een offerte.

Hoe worden maandelijkse abonnementen gefactureerd? Copy link to heading Copied! Tonen

Aan het einde van je factureringsperiode wordt automatisch een bedrag van je creditcard of PayPal-rekening afgeschreven op basis van het aantal unieke gebruikers binnen je organisatie. De geregistreerde contactpersonen ontvangen een aankoopbevestiging en een betaalde factuur.

Bieden jullie kortingen aan voor maatschappelijke of academische instellingen? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Access is gratis toegankelijk voor in aanmerking komende Community- en Academic-klanten.Neem contact met ons op voor meer informatie.

Hoe verwijder ik gebruikers van mijn maandabonnement? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Access wordt gefactureerd wanneer een beheerd account toegang heeft tot een van de ondersteunde producten:

 • Jira Software
 • Jira Work Management
 • Jira Service Management (agents)
 • Jira Product Discovery
 • Confluence
 • Atlas
 • Compass
 • Bitbucket
 • Trello

Individuele sitebeheerders beheren de gebruikers voor de producten op hun specifieke Jira- en Confluence-sites. We raden je aan om samen te werken met de sitebeheerders van je organisatie voordat je beheerde gebruikers uitschakelt.

Als organisatiebeheerder kun je het Atlassian-account van een gebruiker uitschakelen om de toegang tot Atlassian-toepassingen te verwijderen. Houd er rekening mee dat als je een gebruiker uitschakelt, de gebruiker dat Atlassian-account ook niet meer kan gebruiken om tickets voor technische support te openen, toegang te krijgen tot het my.atlassian.com-account, tot community.atlassian.comen andere gratis diensten.

Ga als volgt te werk om het Atlassian-account van een gebruiker uit te schakelen in Atlassian Access

 1. Ga naar 'Organisatie' > 'Beheerde gebruikers'. (Je moet organisatiebeheerder zijn om de Atlassian-accounts van gebruikers te beheren.)
 2. Selecteer op het scherm 'Beheerde gebruikers' de optie 'Account bewerken' voor het account dat je wilt uitschakelen.
 3. Ga naar Opties en selecteer Account uitschakelen. Deze actie voorkomt dat de gebruiker toegang heeft tot cloudtoepassingen en -services (my.atlassian.com, support.atlassian.com, community.atlassian.com).

Uitgeschakelde accounts tellen niet mee voor je Atlassian Access-factuur. Je kunt het account van een gebruiker later altijd opnieuw inschakelen via het scherm 'Beheerde gebruikers'.

Hoe bepaal ik hoeveel beheerde gebruikers ik heb? Copy link to heading Copied! Tonen

Er zijn twee soorten gebruikers: beheerd en factureerbaar.

Om de beheerde gebruikers te bekijken, moet de organisatiebeheerder als volgt te werk gaan:

 1. Ga naar admin.atlassian.com, je centrale administratiecentrum.
 2. Kies je organisatie. Access werkt op organisatieniveau (niet op siteniveau).
 3. Selecteer Beheerde gebruikers in het linkernavigatievenster

Factureerbare gebruikers zijn beheerde gebruikers die toegang hebben tot de onderstaande cloudproducten:

 • Jira Software
 • Jira Work Management
 • Jira Service Management (agents)
 • Confluence
 • Bitbucket
 • Trello
 • Statuspage

Om het totale aantal factureerbare gebruikers te zien, moet een organisatiebeheerder als volgt te werk gaan:

 1. Ga naar het beheergedeelte van je cloudsite (Jira of Confluence) of ga naar admin.atlassian.com
 2. Klik onder 'Organisatie en beveiliging' in het linkernavigatievenster op Beveiliging (sla deze stap over als je naar admin.atlassian.com gaat)
 3. Klik in het linker navigatiepaneel van admin.atlassian.com op Facturering.
 4. Selecteer Factuurschatting om het totale aantal factureerbare gebruikers en het geschatte volgende factuurbedrag te bekijken
Tellen gebruikers die zich aanmelden voor een gratis account mee voor mijn Access-factuur? Copy link to heading Copied! Tonen

Ja. Als een gebruiker zich aanmeldt voor de gratis versies van Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management of Confluence cloud op een domein dat door Atlassian Access wordt beheerd, wordt hij behandeld als een te factureren gebruiker voor het Atlassian Access-abonnement.

Let op: met Access betaal je maar één keer per gebruiker die toegang heeft tot een cloudproduct. Als gebruikers toegang hebben tot zowel een betaalde Jira Software-site als een gratis Jira Software-site, worden ze bij elke factureringscyclus één keer meegeteld voor je factuur.

Hoe worden gebruikers berekend in de prijzen? Copy link to heading Copied! Tonen

Onder factureerbare gebruikers vallen alle ingeschakelde beheerde gebruikers die toegang hebben tot een van de onderstaande producten die door Atlassian Access worden ondersteund. Beheerde gebruikers in een niet-factureerbaar verificatiebeleid worden niet als factureerbare gebruikers beschouwd.

Producten die door Atlassian Access worden ondersteund:

 • Jira Software
 • Jira Work Management
 • Jira Service Management (agents)
 • Confluence
 • Bitbucket
 • Trello
 • Statuspage

Het maakt niet uit tot hoeveel producten of sites een gebruiker toegang heeft: ze vormen één unieke factureerbare gebruiker voor alle producten. Je betaalt niet per product of site, en je betaalt maar één keer per gebruiker.

Welke betaalmogelijkheden zijn er voor maandelijkse abonnementen? Copy link to heading Copied! Tonen

Om een tijdige betaling voor maandelijkse abonnementen te garanderen, kunnen we alleen betalingen accepteren via creditcard (Visa, Master Card en American Express)* of PayPal.

*Helaas kunnen we geen Discover-creditcards accepteren voor maandelijkse verlengingen.

Hoe kan ik het opgeslagen creditcard- of PayPal-account bijwerken? Copy link to heading Copied! Tonen

De organisatiebeheerder kan de creditcard als volgt bijwerken:

 1. Ga naar admin.atlassian.com, je centrale administratiecentrum.
 2. Kies je organisatie.
 3. Selecteer Facturering om het deelvenster voor facturering te openen
 4. Selecteer Factuurgegevens om de creditcard/betaalrekening en het factuuradres bij te werken

De primaire factureringscontactpersoon kan de creditcard ook bijwerken via My Atlassian (Paypal kan alleen worden bijgewerkt in het scherm Factuurgegevens op admin.atlassian.com).

Het bedrag wordt op de volgende factureringsdatum van de nieuwe betaalpas of van het nieuwe PayPal-account afgeschreven.

Is het bedrag twee keer in rekening gebracht? Copy link to heading Copied! Tonen

In sommige gevallen zullen verstrekkers van betaalpassen een bedrag autoriseren ter waarde van het goedgekeurde aankoopbedrag (waardoor het bedrag niet beschikbaar is voor andere aankopen). Atlassian wikkelt de transactie onmiddellijk af (bekend als 'afwikkeling'), maar de wachttijd van de autorisatie kan 1-5 dagen van kracht blijven totdat deze, afhankelijk van het beleid van de verstrekker van je betaalpas, vervalt.

Als het geld 5 dagen na de transactie niet beschikbaar is, raden we je aan om contact op te nemen met de verstrekker van je betaalpas (Visa/American Express/MasterCard/etc) om te vragen wanneer de wachttijd van de autorisatie vervalt.

Hoe schakel ik over naar een jaarabonnement? Copy link to heading Copied! Tonen

Als je tijdens je proefperiode naar een jaarabonnement wilt overstappen, kun je contact met ons opnemen om informeren wat er komt kijken bij het wijzigen van je abonnementstype.

Als je naar een jaarabonnement wilt overschakelen als je een betaald maandabonnement hebt, kunnen organisatiebeheerders naar het factureringsgedeelte van admin.atlassian.com gaan en op Factureringsgegevens klikken. Ze kunnen vervolgens op de link Overschakelen naar een jaarabonnement klikken om een jaarlijkse offerte te genereren en deze later betalen door middel van een offerte of nu betalen via creditcard.

Hoe kan ik mijn maandelijkse factuur verlagen? Copy link to heading Copied! Tonen

Als je je maandfactuur wilt verlagen, kun je dat op een van de volgende manieren doen:

 • Stap over op een jaarabonnement. Jaarabonnementen worden momenteel aangeboden met een korting die gelijk is aan 2 maanden gratis op jaarbasis. Leer hoe je kunt overschakelen naar een jaarabonnement.
 • Neem contact op met sitebeheerders voor andere cloudproducten in je organisatie om te controleren of hun gebruikersbestand nog steeds actieve gebruikers bevat. Sitebeheerders betalen ook voor hun gebruikers om toegang te hebben tot cloudproducten. Daarom beheren ze hun gebruikers over het algemeen actief. Je kunt de Atlassian-accounts van beheerde gebruikers in je organisatie die niet langer actief zijn uitschakelen.

Jaarabonnementen

Wat kost Atlassian Access jaarlijks? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Access wordt gefactureerd op basis van het totale aantal unieke gebruikers dat toegang heeft tot een van de door Atlassian Access ondersteunde producten (Jira Software, Jira Work Management, Jira Service Management (Agents), Jira Product Discovery, Confluence, Atlas, Compass, Bitbucket, Trello). Het maakt niet uit tot hoeveel producten of sites een gebruiker toegang heeft: diegene vormt één unieke factureerbare gebruiker.

Hoe kan ik mijn jaarlijkse kosten berekenen? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Access maakt, net als Jira en Confluence Cloud, gebruik van progressieve prijzen. Hoe meer gebruikers je hebt, hoe hoger de prijskorting is.

Gebruik de onlinecalculator voor Atlassian Access voor een schatting van je jaarabonnement.

Hoe worden gebruikers berekend in de prijzen? Copy link to heading Copied! Tonen

Onder factureerbare gebruikers vallen alle ingeschakelde beheerde gebruikers die toegang hebben tot een van de producten die door Atlassian Access worden ondersteund:

 • Jira Software
 • Jira Work Management
 • Jira Service Management (agents)
 • Confluence
 • Bitbucket
 • Trello

Het maakt niet uit hoeveel producten of sites een gebruiker bezoekt, je betaalt voor Atlassian Access slechts één keer per gebruiker. Je betaalt niet per product of site.

Hoe worden jaarabonnementen gefactureerd? Copy link to heading Copied! Tonen

Je moet een jaarabonnement op Atlassian Access vooraf aanschaffen. Jaarabonnementen zijn gebaseerd op niveaus en worden momenteel aangeboden met een korting die gelijk is aan 2 maanden gratis op jaarbasis.

Bied je kortingen aan voor onderwijsinstellingen? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Access is gratis beschikbaar voor in aanmerking komende academische instellingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Hoe verwijder ik gebruikers uit mijn maandabonnement? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Access wordt gefactureerd wanneer een beheerd account toegang heeft tot een van de ondersteunde producten:

 • Jira Software
 • Jira Work Management
 • Jira Service Management (agents)
 • Confluence
 • Bitbucket
 • Trello

Individuele sitebeheerders beheren de gebruikers voor de producten op hun specifieke Jira- en Confluence-sites. We raden je aan om samen te werken met de sitebeheerders van je organisatie voordat je beheerde gebruikers uitschakelt.

Als organisatiebeheerder kun je het Atlassian-account van een gebruiker uitschakelen om de toegang tot Atlassian-toepassingen te verwijderen. Houd er rekening mee dat als je een gebruiker uitschakelt, de gebruiker dat Atlassian-account ook niet meer kan gebruiken om tickets voor technische support te openen, toegang te krijgen tot het my.atlassian.com-account, tot community.atlassian.comen andere gratis diensten.

Ga als volgt te werk om het Atlassian-account van een gebruiker uit te schakelen in Atlassian Access

 1. Ga naar Organisatie > Beheerde gebruikers. (Je moet organisatiebeheerder zijn om de Atlassian-accounts van gebruikers te beheren.)
 2. Selecteer op het scherm 'Beheerde gebruikers' de optie Account bewerken voor het account dat je wilt uitschakelen.
 3. Ga naar Opties en selecteer Account uitschakelen. Deze actie voorkomt dat de gebruiker toegang heeft tot cloudtoepassingen en -services (my.atlassian.com, support.atlassian.com, community.atlassian.com).

Je kunt het account van een gebruiker later altijd opnieuw inschakelen via het scherm 'Beheerde gebruikers'.

Hoe bepaal ik hoeveel Atlassian Access-gebruikers ik heb? Copy link to heading Copied! Tonen

Om het totale aantal factureerbare gebruikers te zien, moet een organisatiebeheerder als volgt te werk gaan:

 1. Ga naar admin.atlassian.com, je centrale administratiecentrum.
 2. Kies je organisatie.
 3. Klik in het linker navigatiepaneel van admin.atlassian.com op Facturering
 4. Selecteer Factuurschatting om het totale aantal factureerbare gebruikers en de schatting van het volgende factuurbedrag te bekijken.
Hoe vraag ik een offerte aan voor extra gebruikers? Copy link to heading Copied! Tonen

Op dit moment is het niet mogelijk om een upgrade-offerte te genereren op my.atlassian.com of admin.atlassian.com.

Neem contact met ons op om een upgrade-offerte aan te vragen.

Hoe krijg ik een offerte voor het jaarlijkse betalingsplan? Copy link to heading Copied! Tonen
 • Gebruikers van een proefversie: Tijdens je proefperiode van 30 dagen kan de organisatiebeheerder contact met ons opnemen om een jaarlijkse offerte aan te vragen voor het aantal benodigde gebruikers.
 • Klanten met betaalde maandelijkse abonnement: organisatiebeheerders kunnen naar het gedeelte 'Facturering' op admin.atlassian.com gaan en op Factureringsgegevens klikken. Klik vervolgens op Overschakelen naar een jaarlijks betalingsplan om een jaarlijkse offerte te genereren, en betaal deze later met een offerte of betaal nu met creditcard.

Neem contact met ons op via ons contactformulier als je wilt upgraden of downgraden op je verlengingsdatum.

Welke betaalmogelijkheden zijn er beschikbaar voor jaarabonnementen? Copy link to heading Copied! Tonen

Er kan worden betaald met creditcard, via een bankoverschrijving, via een cheque per post, via ACH (alleen Amerikaanse banken) en met 'netto 30'-voorwaarden voor bestellingen van meer dan $ 10.000. De volledige betalingsgegevens staan op de eerste pagina van een officiële offerte en op onze pagina Hoe kan ik betalen?.

Waar kan ik offertes of betaalde facturen bekijken of downloaden? Copy link to heading Copied! Tonen

Organisatiebeheerders kunnen facturen bekijken op de pagina 'Facturatiegeschiedenis' op admin.atlassian.com. Primaire factureringscontactpersonen en technische contactpersonen kunnen facturen en offertes bekijken via My Atlassian.

Hoe verleng ik mijn jaarabonnement? Copy link to heading Copied! Tonen

De primaire factureringscontactpersonen en technische contactpersonen ontvangen 60 dagen voor het einde van de factureringsperiode een verlengingsofferte. Ze kunnen de verlengingsofferte ook ophalen via My Atlassian.

Neem contact met ons op via ons contactformulier als je wilt upgraden of downgraden na je verlengingsdatum.

Wat als het aantal gebruikers na een verlenging toeneemt? Copy link to heading Copied! Tonen

De organisatiebeheerder kan het gelicentieerde gebruik op elk gewenst moment controleren op de pagina 'Abonnementen beheren' op admin.atlassian.com. Neem contact met ons op voor een aangepaste offerte als je je gelicentieerde gebruikerslimiet wilt verhogen.

Afmeldingen en restituties

Hoe kan ik me afmelden voor Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Tonen

Om een proefabonnement of betaald abonnement op Atlassian Access op te zeggen, moet de organisatiebeheerder als volgt te werk gaan:

 1. Ga naar admin.atlassian.com, je centrale administratiecentrum.
 2. Kies je organisatie.
 3. Selecteer Facturering in het linkernavigatievenster
 4. Selecteer in het deelvenster Abonnementen beheren in de vervolgkeuzelijst de optie Afmelden en typ 'AFMELDEN' om de keuze te bevestigen

Eenmalige aanmelding via SAML en verificatie in twee stappen worden onmiddellijk beëindigd en de volgende wijzigingen zullen plaatsvinden:

 • Beheerde gebruikers loggen niet in met de SAML eenmalige aanmelding. In plaats daarvan loggen ze in met hun Atlassian-account. Sommige gebruikers moeten mogelijk een nieuw wachtwoord instellen voor hun Atlassian-account.
 • Verificatie in twee stappen wordt niet langer afgedwongen. Beheerde gebruikers kunnen er daarom te allen tijde voor kiezen om deze optie uit te schakelen voor hun Atlassian-account.
Wat gebeurt er als ik me afmeld voor Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Tonen

Wanneer je je afmeldt voor Atlassian Access, zie je dat de volgende wijzigingen onmiddellijk van kracht worden:

 • Beheerde gebruikers loggen niet in met de SAML eenmalige aanmelding. In plaats daarvan loggen ze in met hun Atlassian-account. Sommige gebruikers moeten mogelijk een nieuw wachtwoord instellen voor hun Atlassian-account.
 • Verificatie in twee stappen wordt niet langer afgedwongen. Beheerde gebruikers kunnen er daarom te allen tijde voor kiezen om deze optie uit te schakelen voor hun Atlassian-account.

Het afmelden heeft geen gevolgen voor de organisatie en geverifieerde domeinen, en je kunt nog steeds de Atlassian-accounts voor je beheerde gebruikers bekijken, beheren en bijwerken.

Wat is de terugbetalingsprocedure voor Atlassian Access? Copy link to heading Copied! Tonen

Terugbetalingen voor Atlassian Access zijn alleen beschikbaar in de eerste betaalde maand na de proefperiode (in het geval van maandabonnementen). Bij jaarabonnementen heb je er tot 30 dagen na betaling van het abonnement recht op terugbetaling. Na deze periodes bieden we geen terugbetalingen.

Ontvang ik korting als ik van het een Atlassian-product/dienst overstap naar een andere? Copy link to heading Copied! Tonen

Server- en cloudproducten zijn niet uitwisselbaar en restituties zijn niet beschikbaar vanaf 30 dagen na de eerste aankoop. Raadpleeg onze Veelgestelde vragen over terugbetaling voor Cloud voor meer informatie.

Servicevoorwaarden

Kunnen we de servicevoorwaarden wijzigen? Copy link to heading Copied! Tonen

Binnen de huidige prijsstructuur van Atlassian kunnen we geen wijzigingen aanbrengen in de Servicevoorwaarden van Atlassian. Als je naar ons prijsmodel en de kosten voor het opstellen en beheren van individuele overeenkomsten met elk van onze klanten kijkt, begrijp je waarschijnlijk wel waarom.

Door standaard servicevoorwaarden voor al onze klanten te hanteren, kunnen we ervoor zorgen dat we voldoen aan onze verplichtingen conform deze overeenkomsten. Houd er rekening mee dat onze servicevoorwaarden zorgvuldig zijn opgesteld, zodat ze billijk zijn voor jou en voor onszelf.