Close

Licenties en prijzen voor Atlassian Guard


Rollen beheren

Wie is een organisatiebeheerder? Copy link to heading Copied! Tonen

Een organisatiebeheerder kan organisaties maken, domeinen claimen en alle gebruikersaccounts op de geclaimde domeinen beheren, waaronder met opties voor het wijzigen van het accountprofiel, e-mailadres en wachtwoord. De organisatiebeheerder kan ook beveiligingsbeleid voor de organisatie configureren en afdwingen via een Atlassian Guard-abonnement. Om een organisatiebeheerder te worden, moet een gebruiker een sitebeheerder zijn voor een cloudsite. Vervolgens kan een bestaande organisatiebeheerder het nieuwe account toevoegen als een nieuwe organisatiebeheerder.

Welke andere beheerdersrollen zijn er nog meer? Copy link to heading Copied! Tonen
 • Sitebeheerders hebben de hoogste beheerrechten voor een cloudsite. Ze kunnen worden beschouwd als de eigenaren van die cloudsite.
 • Beheerders hebben alleen beheerstoegang tot de toepassingen van je cloudsite. Zij zijn de dagelijkse beheerders van je cloudsite.
 • Factuurcontactpersonen worden op de hoogte gebracht van wijzigingen in de factuur en kunnen je abonnement beheren via my atlassian.com. Zij zijn de mensen die geïnteresseerd zijn in de doorlopende facturering van je service.

Je sitebeheerders en beheerders worden beheerd via je cloudsite en je factuurcontactpersonen worden beheerd via my.atlassian.com. Neem contact op met je interne IT-team om toegang te krijgen tot het e-mailadres dat aan de vorige contactpersoon is gekoppeld als er geen sitebeheerders actieve gebruikers zijn. Je kunt dan de link 'Geen toegang tot je account?' op je cloudsite gebruiken.

Wat is het verschil tussen beheerde en factureerbare gebruikers voor Atlassian Guard Standard? Copy link to heading Copied! Tonen

Nadat de domeinverificatie is voltooid, wordt het Atlassian-account van de gebruiker een 'beheerd' account. Hierdoor kan de organisatiebeheerder de naam en het e-mailadres voor die accounts beheren. De organisatiebeheerder kan beheerde gebruikers uitschakelen die toegang hebben tot alle cloudproducten en andere systemen die een Atlassian-account gebruiken, zoals my.atlassian.com, support.atlassian.com en community.atlassian.com.

Een factureerbaar account is elk beheerd account dat toegang heeft tot Jira, Confluence, Bitbucket, Jira Service Management (alleen agents) of Trello. Wanneer een gebruiker toegang tot een van die producten heeft, wordt die gebruiker als factureerbaar beschouwd.

Het aantal beheerde gebruikers in je organisatie zal groter zijn dan of gelijk zijn aan het aantal factureerbare gebruikers, aangezien niet alle beheerde gebruikers toegang hebben tot door Atlassian Guard Standard ondersteunde producten. Beheerde gebruikers in een niet-factureerbaar verificatiebeleid worden niet als factureerbare gebruikers beschouwd.

Hoe kan ik de organisatiebeheerder toevoegen/wijzigen? Copy link to heading Copied! Tonen

Elke organisatiebeheerder kan extra organisatiebeheerders toevoegen/verwijderen via admin.atlassian.com:

 1. Ga daarvoor naar admin.atlassian.com, je centrale beheercentrum.
 2. Kies je organisatie. Atlassian Guard werkt op het organisatieniveau (niet het locatieniveau) dus klik op de organisatie waarop je Atlassian Guard-beleid wilt toepassen.
 3. Selecteer Beheerders in het linkernavigatievenster
 4. Gebruik de knop Beheerders toevoegen om nieuwe beheerders toe te voegen en laat ze vervolgens weten dat ze nu een organisatiebeheerder zijn. Gebruik de knop 'Verwijderen' rechts van een naam om beheerders te verwijderen.

NB: Een gebruiker hoeft geen sitebeheerder te zijn om organisatiebeheerder te worden.

Zijn Jira Service Management-accounts met alleen portaltoegang factureerbaar? Copy link to heading Copied! Tonen

Nee, Jira Service Management-accounts (JSM) met alleen portaltoegang die alleen tickets indienen, zijn niet factureerbaar voor Atlassian Guard Standard. Alleen JSM-agents die inloggen met een beheerd account, zijn factureerbaar voor Atlassian Guard Standard.

Hoe kan ik de factureringscontactpersonen en/of technische contactpersonen voor Atlassian Guard bijwerken? Copy link to heading Copied! Tonen

Factureringscontactpersonen en technische contactpersonen worden beheerd via my atlassian.com. Volledige instructies voor het bijwerken van deze administratieve contacten vind je in deze documentatie.

Wie wordt er op de hoogte gebracht van wijzigingen aan mijn abonnement? Copy link to heading Copied! Tonen

Zodra je een betaald abonnement hebt, wordt er 3 dagen voor de facturatiedatum een e-mail gestuurd naar alle factuurcontactpersonen en technische contactpersonen als het verwachte factuurbedrag hoger is dan je vorige factuur. Je kunt je technische contactpersonen en factureringscontactpersonen beheren via My Atlassian.

Atlassian Guard uitproberen

Hoe kan ik Atlassian Guard uitproberen en hoe kan ik me registreren? Copy link to heading Copied! Tonen

Aangezien Atlassian Guard een cloudabonnement voor de hele organisatie is, moet je een sitebeheerder zijn om je te registreren voor een proefperiode.

Volg deze stappen om aan de slag te gaan met je evaluatie van Atlassian Guard Standard:

 1. Ga daarvoor naar admin.atlassian.com, je centrale beheercentrum.
 2. Kies je organisatie. Atlassian Guard Standard werkt op het organisatieniveau (niet het locatieniveau) dus klik op de organisatie waarop je Atlassian Guard Standard-beleid wilt toepassen.
 3. Verifieer je domein. Voordat je van Atlassian Guard Standard-functies kunt profiteren, moet je je domein verifiëren om alle Atlassian-accounts van je bedrijf te beheren.
 4. Start je gratis proefperiode van 30 dagen voor Atlassian Guard Standard. Klik hiervoor op een van de beveiligingsfuncties, zoals eenmalige aanmelding via SAML, klik op Meer informatie en klik op de knop 30 dagen gratis proberen.
 5. Een functie van Atlassian Guard Standard inschakelen. Profiteer van eenmalige aanmelding via SAML, gebruikersdiensten (SCIM) geforceerde verificatie in twee stappen, auditlogs en meer.

Proefperioden voor Atlassian Guard Premium worden beschikbaar bij de release voor algemene beschikbaarheid, en de instructies zullen op dat moment hier worden toegevoegd. Abonneer je op onze roadmap om onze voortgang bij te houden.

Hoe lang duurt een proefperiode van Atlassian Guard Standard? Copy link to heading Copied! Tonen

De proefperiodes van Atlassian Guard Standard duren 30 dagen. Als organisatiebeheerder kun je je abonneren op Atlassian Guard Standard nadat je een organisatie hebt aangemaakt en een domein hebt geverifieerd. De proefperiode begint wanneer je op 30 dagen gratis proberen klikt. De organisatiebeheerder moet een eenmalige aanmelding via SAML en een verificatie in twee stappen configureren nadat de Atlassian Guard Standard -proefperiode is gestart.

Wat gebeurt er als mijn Atlassian Guard Standard-proefperiode afloopt? Copy link to heading Copied! Tonen

De organisatiebeheerders kunnen op elk moment tijdens de proefperiode creditcard- of PayPal-accountgegevens toevoegen. Zodra je betalingsinformatie hebt toegevoegd, word je na de proefperiode van 30 dagen aangemeld voor een maandelijks abonnement. De geregistreerde kaart wordt, wanneer de proefperiode afloopt, automatisch gebruikt voor het abonnement van de volgende maand.

Je kunt contact met ons opnemen als je jaarlijks wilt betalen. We zullen je dan een offerte sturen die je kunt betalen via een creditcard, bankoverschrijving of cheque.

Als we geen betaling ontvangen, zullen we je kort na het einde van de proefperiode afmelden voor Atlassian Guard Standard. De volgende wijzigingen zullen plaatsvinden:

 • Beheerde gebruikers kunnen niet inloggen met eenmalige aanmelding via SAML. In plaats daarvan loggen ze in met hun Atlassian-account. Sommige gebruikers moeten mogelijk een nieuw wachtwoord instellen voor hun Atlassian-account.
 • Verificatie in twee stappen wordt niet langer afgedwongen. Beheerde gebruikers kunnen er daarom te allen tijde voor kiezen om deze optie uit te schakelen voor hun Atlassian-account.

Het afmelden heeft geen gevolgen voor de organisatie en geverifieerde domeinen, en de organisatiebeheerder kan nog steeds de Atlassian-accounts voor zijn beheerde gebruikers bekijken en bijwerken.

Authenticatiebeleid

Wat is een verificatiebeleid? Copy link to heading Copied! Tonen

Een authenticatiebeleid bepaalt hoe een gebruiker zich moet authenticeren om toegang te krijgen tot een applicatie die eigendom is van de organisatie. Het beleid is bedoeld om de organisatie te beschermen tegen een beveiligingsinbreuk door te verifiëren dat elke gebruiker is wie hij of zij beweert te zijn.

Welk verificatiebeleid kan ik inschakelen met Atlassian Guard? Copy link to heading Copied! Tonen

Organisatiebeheerders van Atlassian Guard kunnen meerdere vormen van verificatiebeleid instellen voor verschillende subsets van gebruikers in hun organisatie. Organisatiebeheerders kunnen een verificatiebeleid gebruiken om hun SAML-configuratie te testen door eenmalige aanmelding in te schakelen voor een kleine subset gebruikers voordat deze configuratie wordt uitgerold naar de hele organisatie.

De instellingen die via verificatiebeleid kunnen worden geconfigureerd, zijn:

 • Eenmalige aanmelding
 • Verplichte verificatie in twee stappen
 • API-tokens voor gebruikers
 • Wachtwoordbeleid (wachtwoordsterkte, verloopdatum voor wachtwoorden)
 • Duur van de sessie

Organisatiebeheerders van Atlassian Guard kunnen ook één verificatiebeleid selecteren als een niet-factureerbaar beleid. Dit niet-factureerbare beleid wordt uitgesloten van het Atlassian Guard-abonnement. Als er een subset van gebruikers is waar een organisatiebeheerder geen Atlassian Guard-functies (eenmalige aanmelding, verificatie in twee stappen, enz.) op wil toepassen, kunnen deze in dit beleid worden geplaatst (dit kan niet het standaardbeleid zijn), waardoor deze gebruikers niet-factureerbaar zullen zijn voor Atlassian Guard.

Wat is een standaard verificatiebeleid? Copy link to heading Copied! Tonen

Je beheerde accounts bieden je een groep gebruikers voor verificatiebeleid. Je wijst gebruikers toe die daarmee lid worden van het beleid. Je organisatie begint met een standaard verificatiebeleid. Het standaardbeleid bevat de aanmeldingsinstellingen voor de leden. Als je nieuwe beheerde accounts inricht, voegen we deze toe als leden van je standaardbeleid.

Raadpleeg Verificatiebeleid begrijpen voor meer informatie.

Wat is een niet-factureerbaar verificatiebeleid? Copy link to heading Copied! Tonen

Je kunt een niet-factureerbaar beleid gebruiken als je niet voor bepaalde gebruikers wilt betalen in het kader van je Atlassian Guard-abonnement. We zullen je niet factureren voor leden in een niet-factureerbaar beleid.

Je kunt maar één (1) niet-factureerbaar beleid hanteren. Je kunt alleen een niet-factureerbaar beleid maken met een abonnement op Atlassian Guard. Een niet-factureerbaar beleid biedt beperkte beveiliging voor haar leden. Als je het verificatiebeleid bewerkt en een beleid niet-factureerbaar maakt, kun je het volgende niet doen:

 • Eenmalige aanmelding afdwingen
 • Verificatie in twee stappen vereisen
 • Het maken van API-tokens voor gebruikers blokkeren
 • Gebruikers die je synchroniseert vanuit je identiteitsprovider, zoals Okta of Entra ID (voorheen bekend als Azure AD, Google Cloud) toevoegen aan het beleid

Je kunt je beleid eenvoudig weer bijwerken naar alle beveiligingsinstellingen. Zodra je dat hebt gedaan, kunnen de leden mogelijk meetellen voor je Atlassian Guard-factuur.

Een standaardbeleid kan geen niet-factureerbaar beleid zijn. Een standaardbeleid is altijd factureerbaar. Als je niet wilt betalen voor bepaalde leden, moet je een ander beleid niet-factureerbaar maken en ze daaraan toevoegen.

Raadpleeg Verificatiebeleid begrijpen voor meer informatie.

Maandelijkse abonnementen

Wat zijn de maandelijkse kosten van Atlassian Guard Standard? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Guard Standard wordt gefactureerd op basis van het totale aantal unieke gebruikers dat toegang heeft tot een van de door Atlassian Guard Standard ondersteunde producten (Jira, Confluence, Bitbucket, Jira Service Management Agents, Trello). Het maakt niet uit tot hoeveel producten of sites een gebruiker toegang heeft: ze vormen één unieke factureerbare gebruiker.

Hoe worden maandelijkse abonnementen gefactureerd? Copy link to heading Copied! Tonen

Aan het einde van je factureringsperiode wordt automatisch een bedrag van je creditcard of PayPal-rekening afgeschreven op basis van het aantal unieke gebruikers binnen je organisatie. De geregistreerde contactpersonen ontvangen een aankoopbevestiging en een betaalde factuur.

Is het prijs- en factureringsmodel hetzelfde voor Atlassian Guard Standard en Premium? Copy link to heading Copied! Tonen

Bij beide Atlassian Guard-plannen wordt het totale aantal unieke gebruikers gefactureerd dat toegang heeft tot ten minste één ondersteund product.

Voor Atlassian Guard Standard:

 • Ondersteunde cloudproducten zijn Jira, Jira Service Management, Confluence, Bitbucket, Trello, Statuspage
 • Facturering is alleen van toepassing op beheerde gebruikers
 • Gebruikers met een niet-factureerbaar authenticatiebeleid worden uitgesloten van de Atlassian Guard Standard-factuur. Gebruikers die onder een Cloud Enterprise-plan vallen, worden uitgesloten van de Atlassian Guard Standard-factuur

Voor Atlassian Guard Premium:

 • Ondersteunde cloudproducten zijn Jira en Confluence
 • Facturering is van toepassing op zowel beheerde als externe gebruikers
 • Voor gebruikers die onder Cloud Enterprise of Atlassian Guard Standard vallen, wordt een prijsverschil in rekening gebracht
Ik heb vragen over facturering en licenties met betrekking tot Atlassian Guard Premium. Hoe vind ik meer informatie? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Guard Premium is momenteel beperkt beschikbaar. Om meer te weten te komen over Atlassian Guard Premium, waaronder voor vragen over facturering en licenties, moet je je interesse registreren. Als je geselecteerd bent, neemt ons team contact met je op om aanvullende informatie te geven.

Bieden jullie kortingen voor non-profitorganisaties of onderwijsinstellingen? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Guard Standard is gratis beschikbaar voor in aanmerking komende Community- en Academic-klanten.Neem contact met ons op voor meer informatie.

Hoe verwijder ik gebruikers uit mijn maandelijkse Atlassian Guard Standard-abonnement? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Guard Standard wordt gefactureerd wanneer een beheerd account toegang heeft tot een van de ondersteunde producten:

 • Jira
 • Jira Service Management (agents)
 • Jira Product Discovery
 • Confluence
 • Compass
 • Bitbucket
 • Trello

Individuele sitebeheerders beheren de gebruikers voor de producten op hun specifieke Jira- en Confluence-sites. We raden je aan om samen te werken met de sitebeheerders van je organisatie voordat je beheerde gebruikers uitschakelt.

Als organisatiebeheerder kun je het Atlassian-account van een gebruiker uitschakelen om de toegang tot Atlassian-toepassingen te verwijderen. Houd er rekening mee dat als je een gebruiker uitschakelt, de gebruiker dat Atlassian-account ook niet meer kan gebruiken om tickets voor technische support te openen, toegang te krijgen tot het my.atlassian.com-account, tot community.atlassian.comen andere gratis diensten.

Ga als volgt te werk om het Atlassian-account van een gebruiker uit te schakelen in Atlassian Guard Standard

 1. Ga naar Organisatie > Beheerde gebruikers. (Je moet organisatiebeheerder zijn om de Atlassian-accounts van gebruikers te beheren.)
 2. Selecteer op het scherm 'Beheerde gebruikers' de optie Account bewerken voor het account dat je wilt uitschakelen.
 3. Ga naar Opties en selecteer Account uitschakelen. Deze actie voorkomt dat de gebruiker toegang heeft tot cloudapplicaties en -services (my.atlassian.com, support.atlassian.com, community.atlassian.com).

Uitgeschakelde accounts tellen niet mee voor je Atlassian Guard Standard-factuur. Je kunt het account van een gebruiker later altijd opnieuw inschakelen via het scherm 'Beheerde gebruikers'.

Hoe bepaal ik hoeveel beheerde gebruikers ik heb? Copy link to heading Copied! Tonen

Er zijn twee soorten gebruikers: beheerd en factureerbaar.

Om de beheerde gebruikers te bekijken, moet de organisatiebeheerder als volgt te werk gaan:

 1. Ga naar admin.atlassian.com, je centrale administratiecentrum.
 2. Kies je organisatie. Atlassian Guard werkt op organisatieniveau (niet op locatieniveau).
 3. Selecteer Beheerde gebruikers in het linkernavigatievenster

Factureerbare gebruikers zijn beheerde gebruikers die toegang hebben tot de onderstaande cloudproducten:

 • Jira
 • Jira Service Management (agents)
 • Confluence
 • Bitbucket
 • Trello
 • Statuspage

Om het totale aantal factureerbare gebruikers te zien, moet een organisatiebeheerder als volgt te werk gaan:

 1. Ga naar het beheergedeelte van je cloudsite (Jira of Confluence) of ga naar admin.atlassian.com
 2. Klik onder 'Organisatie en beveiliging' in het linkernavigatievenster op Beveiliging (sla deze stap over als je naar admin.atlassian.com gaat)
 3. Klik in het linker navigatiepaneel van admin.atlassian.com op Facturering.
 4. Selecteer Factuurschatting om het totale aantal factureerbare gebruikers en het geschatte volgende factuurbedrag te bekijken
Tellen gebruikers die zich registreren voor een gratis account mee voor mijn Atlassian Guard Standard-factuur? Copy link to heading Copied! Tonen

Ja. Als een gebruiker zich registreert voor de gratis versies van Jira, Jira Service Management of Confluence Cloud op een domein dat door Atlassian Guard Standard wordt beheerd, wordt diegene toegevoegd als een factureerbare gebruiker voor het Atlassian Guard Standard-abonnement.

Let op: met Atlassian Guard Standard betaal je maar één keer per gebruiker die toegang heeft tot een cloudproduct. Als gebruikers toegang hebben tot zowel een betaalde Jira-site als een gratis Jira-site, worden ze bij elke factureringscyclus één keer meegeteld voor je factuur.

Hoe worden gebruikers meegeteld voor mijn Atlassian Guard Standard-factuur? Copy link to heading Copied! Tonen

Onder factureerbare gebruikers vallen alle ingeschakelde beheerde gebruikers die toegang hebben tot een van de onderstaande producten die door Atlassian Guard Standard worden ondersteund. Beheerde gebruikers in een niet-factureerbaar verificatiebeleid worden niet als factureerbare gebruikers beschouwd.

Producten die door Atlassian Guard Standard worden ondersteund:

 • Jira
 • Jira Service Management (agents)
 • Confluence
 • Bitbucket
 • Trello
 • Statuspage

Het maakt niet uit tot hoeveel producten of sites een gebruiker toegang heeft: ze vormen één unieke factureerbare gebruiker voor alle producten. Je betaalt niet per product of site, en je betaalt maar één keer per gebruiker.

Hoe werkt Atlassian Guard Standard-facturering met Jira Service Management? Copy link to heading Copied! Tonen

Met Jira Service Management (JSM) zijn alleen de JSM-agents die de tickets afhandelen (ervan uitgaande dat deze agents nog geen toegang hebben tot een van de andere producten die compatibel zijn met Atlassian Guard Standard) factureerbaar voor Atlassian Guard Standard. De gebruikers die JSM-tickets indienen (accounts die enkel via de portal beschikbaar zijn) zijn niet factureerbaar, zolang ze geen toegang hebben tot andere producten die compatibel zijn met Atlassian Guard Standard.

Raadpleeg onze documentatie voor verschillende factureringsscenario's van Atlassian Guard Standard.

Welke betaalmogelijkheden zijn er voor maandelijkse abonnementen? Copy link to heading Copied! Tonen

Om een tijdige betaling voor maandelijkse abonnementen te garanderen, kunnen we alleen betalingen accepteren via creditcard (Visa, Master Card en American Express)* of PayPal.

*Helaas kunnen we geen Discover-creditcards accepteren voor maandelijkse verlengingen.

Hoe kan ik het opgeslagen creditcard- of PayPal-account bijwerken? Copy link to heading Copied! Tonen

De organisatiebeheerder kan de creditcard als volgt bijwerken:

 1. Ga naar admin.atlassian.com, je centrale administratiecentrum.
 2. Kies je organisatie.
 3. Selecteer Facturering om het deelvenster voor facturering te openen
 4. Selecteer Factuurgegevens om de creditcard/betaalrekening en het factuuradres bij te werken

De primaire factureringscontactpersoon kan de creditcard ook bijwerken via My Atlassian (Paypal kan alleen worden bijgewerkt in het scherm Factuurgegevens op admin.atlassian.com).

Het bedrag wordt op de volgende factureringsdatum van de nieuwe betaalpas of van het nieuwe PayPal-account afgeschreven.

Is het bedrag twee keer in rekening gebracht? Copy link to heading Copied! Tonen

In sommige gevallen zullen verstrekkers van betaalpassen een bedrag autoriseren ter waarde van het goedgekeurde aankoopbedrag (waardoor het bedrag niet beschikbaar is voor andere aankopen). Atlassian wikkelt de transactie onmiddellijk af (bekend als 'afwikkeling'), maar de wachttijd van de autorisatie kan 1-5 dagen van kracht blijven totdat deze, afhankelijk van het beleid van de verstrekker van je betaalpas, vervalt.

Als het geld 5 dagen na de transactie niet beschikbaar is, raden we je aan om contact op te nemen met de verstrekker van je betaalpas (Visa/American Express/MasterCard/etc) om te vragen wanneer de wachttijd van de autorisatie vervalt.

Hoe schakel ik over naar een jaarabonnement? Copy link to heading Copied! Tonen

Als je tijdens je proefperiode naar een jaarabonnement wilt overstappen, kun je contact met ons opnemen om informeren wat er komt kijken bij het wijzigen van je abonnementstype.

Als je naar een jaarabonnement wilt overschakelen als je een betaald maandabonnement hebt, kunnen organisatiebeheerders naar het factureringsgedeelte van admin.atlassian.com gaan en op Factureringsgegevens klikken. Ze kunnen vervolgens op de link Overschakelen naar een jaarabonnement klikken om een jaarlijkse offerte te genereren en deze later betalen door middel van een offerte of nu betalen via creditcard.

Hoe kan ik mijn maandelijkse factuur verlagen? Copy link to heading Copied! Tonen

Als je je maandfactuur wilt verlagen, kun je dat op een van de volgende manieren doen:

 • Stap over op een jaarabonnement. Jaarabonnementen worden momenteel aangeboden met een korting die gelijk is aan 2 maanden gratis op jaarbasis. Leer hoe je kunt overschakelen naar een jaarabonnement.
 • Neem contact op met sitebeheerders voor andere cloudproducten in je organisatie om te controleren of hun gebruikersbestand nog steeds actieve gebruikers bevat. Sitebeheerders betalen ook voor hun gebruikers om toegang te hebben tot cloudproducten. Daarom beheren ze hun gebruikers over het algemeen actief. Je kunt de Atlassian-accounts van beheerde gebruikers in je organisatie die niet langer actief zijn uitschakelen.

Jaarabonnementen

Wat zijn de jaarlijkse kosten van Atlassian Guard Standard? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Guard Standard wordt gefactureerd op basis van het totale aantal unieke gebruikers dat toegang heeft tot een van de door Atlassian Guard Standard ondersteunde producten (Jira, Jira Service Management (agents), Jira Product Discovery, Confluence, Compass, Bitbucket, Trello). Het maakt niet uit tot hoeveel producten of sites een gebruiker toegang heeft; diegene vormt één unieke factureerbare gebruiker.

Hoe kan ik mijn jaarlijkse kosten berekenen? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Guard Standard maakt, net als Jira en Confluence Cloud, gebruik van progressieve prijzen. Hoe meer gebruikers je hebt, hoe hoger de prijskorting is.

Gebruik de onlinecalculator voor Atlassian Guard voor een offerte voor een jaarabonnement.

Hoe worden jaarabonnementen gefactureerd? Copy link to heading Copied! Tonen

Je moet een jaarabonnement op Atlassian Guard vooraf aanschaffen. Jaarabonnementen zijn gebaseerd op niveaus en worden momenteel aangeboden met een korting die gelijk is aan 2 maanden gratis op jaarbasis.

Hoe verwijder ik gebruikers uit mijn jaarlijkse Atlassian Guard Standard-abonnement? Copy link to heading Copied! Tonen

Atlassian Guard Standard wordt gefactureerd wanneer een beheerd account toegang heeft tot een van de ondersteunde producten:

 • Jira
 • Jira Service Management (agents)
 • Confluence
 • Bitbucket
 • Trello

Individuele sitebeheerders beheren de gebruikers voor de producten op hun specifieke Jira- en Confluence-sites. We raden je aan om samen te werken met de sitebeheerders van je organisatie voordat je beheerde gebruikers uitschakelt.

Als organisatiebeheerder kun je het Atlassian-account van een gebruiker uitschakelen om de toegang tot Atlassian-toepassingen te verwijderen. Houd er rekening mee dat als je een gebruiker uitschakelt, de gebruiker dat Atlassian-account ook niet meer kan gebruiken om tickets voor technische support te openen, toegang te krijgen tot het my.atlassian.com-account, tot community.atlassian.comen andere gratis diensten.

Ga als volgt te werk om het Atlassian-account van een gebruiker uit te schakelen in Atlassian Guard Standard

 1. Ga naar Organisatie > Beheerde gebruikers. (Je moet organisatiebeheerder zijn om de Atlassian-accounts van gebruikers te beheren.)
 2. Selecteer op het scherm 'Beheerde gebruikers' de optie Account bewerken voor het account dat je wilt uitschakelen.
 3. Ga naar Opties en selecteer Account uitschakelen. Deze actie voorkomt dat de gebruiker toegang heeft tot cloudtoepassingen en -services (my.atlassian.com, support.atlassian.com, community.atlassian.com).

Je kunt het account van een gebruiker later altijd opnieuw inschakelen via het scherm 'Beheerde gebruikers'.

Hoe bepaal ik hoeveel Atlassian Guard Standard-gebruikers ik heb? Copy link to heading Copied! Tonen

Om het totale aantal factureerbare gebruikers te zien, moet een organisatiebeheerder als volgt te werk gaan:

 1. Ga naar admin.atlassian.com, je centrale administratiecentrum.
 2. Kies je organisatie.
 3. Klik in het linker navigatiepaneel van admin.atlassian.com op Facturering
 4. Selecteer Factuurschatting om het totale aantal factureerbare gebruikers en de schatting van het volgende factuurbedrag te bekijken.
Hoe vraag ik een offerte aan voor extra gebruikers? Copy link to heading Copied! Tonen

Op dit moment is het niet mogelijk om een upgrade-offerte te genereren op my.atlassian.com of admin.atlassian.com.

Neem contact met ons op om een upgrade-offerte aan te vragen.

Hoe krijg ik een offerte voor het jaarlijkse betalingsplan? Copy link to heading Copied! Tonen
 • Gebruikers van een proefversie: Tijdens je proefperiode van 30 dagen kan de organisatiebeheerder contact met ons opnemen om een jaarlijkse offerte aan te vragen voor het aantal benodigde gebruikers.
 • Klanten met betaalde maandelijkse abonnement: organisatiebeheerders kunnen naar het gedeelte 'Facturering' op admin.atlassian.com gaan en op Factureringsgegevens klikken. Klik vervolgens op Overschakelen naar een jaarlijks betalingsplan om een jaarlijkse offerte te genereren, en betaal deze later met een offerte of betaal nu met creditcard.

Neem contact met ons op via ons contactformulier als je wilt upgraden of downgraden op je verlengingsdatum.

Welke betaalmogelijkheden zijn er beschikbaar voor jaarabonnementen? Copy link to heading Copied! Tonen

Er kan worden betaald met creditcard, via een bankoverschrijving, via een cheque per post, via ACH (alleen Amerikaanse banken) en met 'netto 30'-voorwaarden voor bestellingen van meer dan $ 10.000. De volledige betalingsgegevens staan op de eerste pagina van een officiële offerte en op onze pagina Hoe kan ik betalen?.

Waar kan ik offertes of betaalde facturen bekijken of downloaden? Copy link to heading Copied! Tonen

Organisatiebeheerders kunnen facturen bekijken op de pagina 'Facturatiegeschiedenis' op admin.atlassian.com. Primaire factureringscontactpersonen en technische contactpersonen kunnen facturen en offertes bekijken via My Atlassian.

Hoe verleng ik mijn jaarabonnement? Copy link to heading Copied! Tonen

De primaire factureringscontactpersonen en technische contactpersonen ontvangen 60 dagen voor het einde van de factureringsperiode een verlengingsofferte. Ze kunnen de verlengingsofferte ook ophalen via My Atlassian.

Neem contact met ons op via ons contactformulier als je wilt upgraden of downgraden na je verlengingsdatum.

Wat als het aantal gebruikers na een verlenging toeneemt? Copy link to heading Copied! Tonen

De organisatiebeheerder kan het gelicentieerde gebruik op elk gewenst moment controleren op de pagina 'Abonnementen beheren' op admin.atlassian.com. Neem contact met ons op voor een aangepaste offerte als je je gelicentieerde gebruikerslimiet wilt verhogen.

Afmeldingen en restituties

Hoe kan ik me afmelden voor mijn proefperiode van Atlassian Guard Standard of deze annuleren? Copy link to heading Copied! Tonen

Om een proefabonnement of betaald abonnement op Atlassian Guard Standard op te zeggen, moet de organisatiebeheerder als volgt te werk gaan:

 1. Ga naar admin.atlassian.com, je centrale administratiecentrum.
 2. Kies je organisatie.
 3. Selecteer Facturering in het linkernavigatievenster
 4. Selecteer in het deelvenster Abonnementen beheren in de vervolgkeuzelijst de optie Afmelden en typ 'AFMELDEN' om de keuze te bevestigen

Eenmalige aanmelding via SAML en verificatie in twee stappen worden onmiddellijk beëindigd en de volgende wijzigingen zullen plaatsvinden:

 • Beheerde gebruikers loggen niet in met de SAML eenmalige aanmelding. In plaats daarvan loggen ze in met hun Atlassian-account. Sommige gebruikers moeten mogelijk een nieuw wachtwoord instellen voor hun Atlassian-account.
 • Verificatie in twee stappen wordt niet langer afgedwongen. Beheerde gebruikers kunnen er daarom te allen tijde voor kiezen om deze optie uit te schakelen voor hun Atlassian-account.
Wat gebeurt er als ik me afmeld voor Atlassian Guard Standard? Copy link to heading Copied! Tonen

Wanneer je je afmeldt voor Atlassian Guard Standard, worden de volgende wijzigingen onmiddellijk van kracht:

 • Beheerde gebruikers loggen niet in met de SAML eenmalige aanmelding. In plaats daarvan loggen ze in met hun Atlassian-account. Sommige gebruikers moeten mogelijk een nieuw wachtwoord instellen voor hun Atlassian-account.
 • Verificatie in twee stappen wordt niet langer afgedwongen. Beheerde gebruikers kunnen er daarom te allen tijde voor kiezen om deze optie uit te schakelen voor hun Atlassian-account.

Kritieke configuraties, zoals die voor SAML en SCIM, blijven echter behouden. Het afmelden heeft geen gevolgen voor je organisatie en geverifieerde domeinen, en je kunt nog steeds de Atlassian-accounts voor je beheerde gebruikers bekijken, beheren en bijwerken.

Je kunt je instellingen herstellen door contact op te nemen met support om je Atlassian Guard Standard-abonnement opnieuw te activeren. Zolang je je abonnement binnen 14 dagen na inactiviteit opnieuw activeert, kun je voorkomen dat je de Atlassian Guard Standard-configuraties, zoals die voor SAML en SCIM, definitief kwijtraakt.

Raadpleeg onze documentatie voor meer informatie.

Hoe vraag ik een terugbetaling aan voor Atlassian Guard Standard? Copy link to heading Copied! Tonen

Terugbetalingen voor Atlassian Guard Standard zijn, in het geval van maandabonnementen, alleen beschikbaar in de eerste betaalde maand na de proefperiode. Voor jaarabonnementen heb je tot 30 dagen na betaling van het abonnement recht op terugbetaling. Na deze periodes bieden we geen terugbetalingen.

Ontvang ik korting als ik van het een Atlassian-product/dienst overstap naar een andere? Copy link to heading Copied! Tonen

Server- en cloudproducten zijn niet uitwisselbaar en restituties zijn niet beschikbaar vanaf 30 dagen na de eerste aankoop. Raadpleeg onze Veelgestelde vragen over terugbetaling voor Cloud voor meer informatie.

Servicevoorwaarden

Wat zijn de servicevoorwaarden? Copy link to heading Copied! Tonen

Het gebruik van de cloud wordt bepaald door de Klantenovereenkomst van Atlassian en de Productspecifieke voorwaarden.

Kunnen we de servicevoorwaarden wijzigen? Copy link to heading Copied! Tonen

We kunnen binnen de huidige prijsstructuur van Atlassian geen wijzigingen aanbrengen in onze standaard klantvoorwaarden. Als je naar ons prijsmodel en de kosten kijkt van het opstellen en beheren van individuele overeenkomsten met elk van onze klanten, begrijp je waarschijnlijk wel waarom.

Door standaardvoorwaarden voor al onze klanten te behouden, kunnen we ervoor zorgen dat onze middelen voldoen aan onze verplichtingen conform deze overeenkomsten. Houd er rekening mee dat onze klantvoorwaarden zorgvuldig zijn opgesteld om eerlijk te zijn tegenover jou en onszelf.