Close

Atlassian Access is now Atlassian Guard. Read the blog. →

Illustration of a castle

Pożądane funkcje gwarantujące wymagany poziom bezpieczeństwa

Zneutralizuj dzisiejsze i przyszłe zagrożenia za pomocą Atlassian Guard.

Proaktywna ochrona przed utratą danych

Wymaga zaawansowanego uwierzytelnienia

Set multiple policies to enforce controls across managed and external users.

Bezpieczna współpraca zespołowa

Wymuszaj logowanie jednokrotne i zarządzaj aplikacjami mobilnymi w rozproszonych zespołach.

Identyfikacja danych o znaczeniu krytycznym

Ograniczaj ryzyko utraty danych dzięki klasyfikacji danych.

Wykrywanie i badanie podejrzanych aktywności

Wykrywanie nietypowych zachowań

Badaj aktywność administratora w Atlassian Cloud dzięki dziennikom audytu.

Zmniejszenie ryzyka shadow IT

Identify unsanctioned Atlassian products with automatic product discovery.

Priorytetyzacja zagrożeń wysokiego ryzyka

Understand your exposure quickly with customizable detection rules and alerts.

Reagowanie na zagrożenia, zanim staną się incydentami

Scentralizowana widoczność alertów

Uzyskaj ujednolicony widok czynności użytkownika, takich jak eksport stron, podejrzane logowania i inne.

Szybsze reagowanie na incydenty

Powiadamiaj zespoły ds. bezpieczeństwa o potencjalnych zagrożeniach w ciągu kilku minut dzięki integracjom SIEM.

Skuteczne neutralizowanie zagrożeń

Act on suggested remediations, like account suspension, when threats are detected.

Rozpoczynanie pracy z usługą Atlassian Guard

Wypróbuj Atlassian Guard Standard bezpłatnie przez 30 dni.

Ilustracja przedstawiająca rękę otwierającą sejf