Close
Logo Zoom
Zoom + Atlassian

Nie chcę, by ktoś budził mnie w środku nocy, mówiąc „Gary, serwer nie działa, baza danych nie działa”. Zaplecze usługi Atlassian Cloud jest świetne. Nie muszę się martwić o optymalną wydajność.

Gary Chan
Kierownik działu infrastruktury IT i usług pracowniczych

Ilustracja przedstawiająca kamerę internetową
Ikona kamery wideo
Ikona człowieka
Ilustracja przedstawiająca przycisk wyciszenia
Ikona kalendarza
Ikona człowieka

Zoom przekracza cele dotyczące wzrostu dzięki produktom Atlassian Cloud

Od swoich start-upowych początków w Dolinie Krzemowej po dzisiejszy dzień, gdy Zoom Video Communications, Inc. jest powszechnie znaną marką, firma doświadczyła wszelkich trudności i korzyści wynikających z budowania działalności opartej na chmurze. Produkty Atlassian Cloud stanowiły szkielet, na którym opierała się infrastruktura zespołu, wspierając firmę w miarę zachodzącego w tempie wykładniczym rozwoju jej platformy do wideokonferencji, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, dostępności (na podstawie umowy SLA z gwarancją dostępności na poziomie 99,9% i zabezpieczeniem finansowym) oraz kontroli administracyjnej w firmie.

Jest marzec 2020 roku — miesiąc, w którym z dnia na dzień świat stanął na głowie, dowiedzieliśmy, co oznacza „dystans społeczny”, i zdaliśmy sobie sprawę, że pandemia to nie błahostka. COVID-19 ogarnął cały świat, masy ludzi zaczęły uczyć się i pracować z domu w bardzo krótkim czasie, a osobiste spotkania szybko zastąpiono wideorozmowami — jedynym sposobem, w jaki mogliśmy bezpiecznie łączyć się ze sobą.

Gdy wielu z nas z trudem starało się dostosować do nowej sytuacji, platforma Zoom pozostawała w ciągłej gotowości, dzięki swojej technologii i infrastrukturze opartej na chmurze — a ich wyniki to potwierdzają. W samym roku podatkowym 2020 zyski firmy wzrosły 10-krotnie i pozwoliły uzyskać o 2 mld dolarów większy przychód.

Taki wzrost w połączeniu z poważnymi zmianami na świecie (a także w samym miejscu pracy) wystarczyłyby do wytrącenia z równowagi nawet najlepiej przygotowanych firm. Jednak Gary Chan, kierownik ds. infrastruktury IT i usług pracowniczych w Zoom twierdzi, że przejście w pełni na pracę zdalną i przeskalowanie infrastruktury w celu opanowania gwałtownego rocznego wzrostu „nie było dla nas niczym wielkim czy szokującym. To element naszej istoty”. Dzięki podjętemu na samym początku strategicznemu wyborowi chmury, współpracy z właściwym dostawcą usług chmurowych i kompleksowego osadzenia narzędzi Atlassian, firma Zoom była w stanie błyskawicznie reagować na zmiany na rynku oraz w branży.

Atlassian Guard jest dla nas obowiązkowo wymaganym komponentem. Bez niego moi pracownicy potrzebowaliby osobnego dostępu i odrębnych punktów wejścia do każdego narzędzia. To ograniczyłoby przydatność i spowodowało problemy z bezpieczeństwem”.

Gary Chan
Kierownik działu infrastruktury IT i usług pracowniczych

Obsługa klienta ważniejsza od utrzymania serwerów

W 2011 roku firma Zoom była start-upem z Bay Area o wielkich ambicjach i wątłym budżecie. Ograniczenia zasobów w połączeniu z założonym przez Zoom celem dostarczenia najlepszej chmurowej usługi do wiedeokonferencji sprawiły, że wykorzystanie infrastruktury chmurowej stało się koniecznością, z nie luksusem. Praca w chmurze była nie tylko bardziej ekonomiczna od konfiguracji i utrzymywania serwerów, ale także pozwalała zespołowi skoncentrować się na tworzeniu bezpiecznego, sprawnie działającego środowiska dla klientów.

„Każda firma dysponuje ograniczonymi zasobami” — zauważa Gary. „Chcemy inwestować nasze zasoby w zadowalanie naszych klientów, dlatego tak uporczywie trzymamy się chmury”.

Kompleksowe rozwiązanie zapewniające wydajność, bezpieczeństwo i możliwość skalowania

Inżynierowie firmy Zoom postanowili znaleźć idealne rozwiązanie, które pomogłoby tworzyć i skalować ich własny system, dlatego skupili się na bezpiecznych, niezawodnych dostawcach oferujących kompleksową platformę, a nie pojedyncze, odizolowane narzędzia. Możliwość zarządzania wieloma przepływami pracy przeznaczonymi do tworzenia oprogramowania, zatwierdzania, testowania, zarządzania projektami i innych operacji przy użyciu jednego zintegrowanego rozwiązania ułatwiłoby zarządzanie i skalowanie.

„Jako dział IT chcemy inwestować w dostawców platform chmurowych oferujących wiele możliwości takich jak Atlassian. Nie interesowały nas te różne, odizolowane rozwiązania chmurowe, które prowadzą do powielania. To zwiększa koszt posiadania oraz wpływa na przydatność i widoczność” — wyjaśnia Gary. „Nagle tracisz kontrolę nad tym, ile masz narzędzi, a także narażasz swoje bezpieczeństwo i zgodność z przepisami”.

Po zawężeniu obszaru zainteresowania do niewielkiego zbioru kompleksowych platform i przystąpieniu do ich oceny, dział techniczny wybrał produkty Atlassian Cloud ze względu na ich solidne zabezpieczenia, wysoką wydajność oraz płynne integracje ze sobą nawzajem, a także z innymi krytycznymi narzędziami Zoom.

Inżynierowie docenili sposób, w jaki rozwiązania Jira i Confluence uprościły cykl tworzenia produktu na każdym etapie, od planowania i projektowania przez programowanie i testowanie aż po wsparcie klienta. W firmie Zoom wiele prac odbywa się z udziałem osób pełniących różne funkcje, dlatego działy współpracujące z działem technicznym zwróciły uwagę na usprawnione przepływy pracy zespołu i dostrzegły w produktach Atlassian Cloud możliwość wykorzystania ich do własnych projektów.

Z biegiem czasu tysiące pracowników w organizacji zaczęło korzystać z platformy jako środka do usprawnienia pracy i ułatwienia współpracy ze sobą nawzajem. „Obecnie niemal wszyscy korzystają z produktów Atlassian: pracownicy działu wsparcia technicznego, inżynierowie systemów, inżynierowie, zespoły produktowe, specjaliści ds. bezpieczeństwa i wiele innych osób” — twierdzi Gary. Jira jest podstawowym narzędziem pracy dla zespołów programistycznych i zespołów ds. zarządzania projektami technicznymi. Confluence pełni funkcję jednego źródła rzetelnych informacji przy obsłudze dokumentacji oraz w komunikacji. Statuspage upraszcza proces zarządzania incydentami i informowania o nich w czasie rzeczywistym. Ponadto kilka zespołów testuje narzędzie Trello w zarządzaniu projektami.

Atlassian Guard zwiększa bezpieczeństwo i pozwala korzystać z usługi jednokrotnego logowania. „Atlassian Guard jest dla nas komponentem obowiązkowym” — twierdzi Gary. „Bez niego moi pracownicy potrzebowaliby osobnego dostępu i odrębnych punktów wejścia do każdego narzędzia”.

Istotną kwestią w przypadku mojej kontroli administracyjnej jest dla mnie wydajność. Atlassian świetnie sobie radzi pod tym względem”.

Gary Chan
Kierownik działu infrastruktury IT i usług pracowniczych

Bezpieczeństwo i kontrola połączone z ogromnym wzrostem

Od czasu wdrożenia produktów Atlassian Cloud w firmie zespół Zoom cieszy się możliwością prostego skalowania, bezpieczeństwem, wydajnością oraz scentralizowaną kontrolą administracyjną — a to wszystko równocześnie z rozwojem firmy w tempie większym niż jej zespoły mogłyby sobie wyobrazić.

„Nie chcę, by ktoś budził mnie w środku nocy, mówiąc: Gary, serwer nie działa, baza danych nie działa” — mówi Gary. „Zaplecze usługi Atlassian Cloud jest świetne. Nie muszę się martwić o optymalną wydajność”.

Od samego początku firma Zoom inwestowała w dużym stopniu w bezpieczeństwo i nadal ciężko pracuje nad utrzymaniem zaufania do swojej platformy wraz z jej rozwojem. „Przyglądamy się nie tylko zabezpieczeniom, ale także prywatności danych i ogólnej zgodności z przepisami, ponieważ udostępniamy funkcje wideo wielu dużym firmom na całym świecie, które mają konkretne wymagania” — wskazuje Gary.

Wraz z rozszerzaniem zakresu działalności firmy Zoom coraz większe znaczenie miała również centralizacja środków kontroli administracyjnej. Atlassian Guard to proste rozwiązanie, które pozwala zespołom IT łatwo sprawdzać, którzy pracownicy korzystają z poszczególnych narzędzi i pobierać raporty dotyczące użycia. Narzędzie pozwala również oszczędzać pieniądze przez ograniczenie liczby pracowników IT koniecznych do zarządzania systemem. „Istotną dla mnie kwestią w przypadku kontroli administracyjnej jest wydajność. Atlassian świetnie sobie radzi pod tym względem” — wyjaśnia Gary. „Guard jest dobrym przykładem. Przy użyciu zaledwie jednego elementu mogę skonfigurować usługę jednokrotnego logowania, uwierzytelnianie wieloskładnikowe i dostęp do wszystkich produktów Atlassian. Właśnie takiej scentralizowanej kontroli administracyjnej potrzebowaliśmy”.

Zespół Gary'ego planuje rozszerzyć te korzyści w najbliższej przyszłości, integrując produkty Atlassian Cloud z innymi narzędziami używanymi w ich codziennych przepływach pracy. „Korzystamy z bardzo specyficznych produktów do zarządzania tożsamością i dostępem użytkowników” — mówi Gary. „Chcemy, aby nasze rozwiązanie chmurowe było zgodne ze wszystkimi komponentami, które mamy już wbudowane, pod względem zapewniania kontroli dostępu, monitorowania kopii zapasowych, przywracania i podobnych rzeczy”.

W miarę jak Zoom osadza produkty Atlassian coraz głębiej w swoich przepływach pracy, zespół dostrzega coraz więcej możliwości poprawy jakości obsługi dla swoich pracowników oraz klientów.

Mały zespół osiąga wielkie wyniki dzięki dobrze dopasowanemu rozwiązaniu

Choć firma Zoom nie była w stanie przewidzieć szalonego wzrostu, jaki nastąpił w 2020 roku, dzięki wybraniu podejścia opartego na chmurze, była na niego lepiej niż przygotowana. Dzięki opracowaniu światowej klasy produktu oraz współpracy z firmą Atlassian, która dostarczyła im bezpieczną, wysoce wydajną infrastrukturę chmurową, mały, ale potężny zespół Zoom dotarł na szczyty rankingów oprogramowania do wideokonferencji. Zoom, który plasuje się na pierwszym miejscu rankingów klientów w tak znanych witrynach, jak Gartner Peer Insight, TrustRadius i G2, jest dowodem na to, że nie potrzeba ogromnego zespołu, aby wywrzeć ogromny wpływ na branżę — oraz na cały świat.

Najlepsza rada od Gary'ego: nie dopuść do mnożenia się aplikacji

Zespół IT firmy Zoom pilnie pracował na swoją pozycję strategicznego, proaktywnego partnera dla innych współpracowników z firmy. Gary twierdzi, że takie podejście pomogło zmaksymalizować wartość, jaką pracownicy czerpią z rozwiązania, i uniknąć kumulowania zbioru rozproszonych narzędzi, co zwiększa koszty, obniża użyteczność oraz produktywność i nie sprzyja zapewnianiu bezpieczeństwa.

„Usługa Cloud jest bardzo przystępna. Wystarczy się zalogować i można już zacząć z niej korzystać. Jest przeciwieństwem sytuacji, w której pracownicy lub jednostki biznesowe rejestrują się we własnych usługach chmurowych, co prowadzi do mnożenia się aplikacji — wyjaśnia Gary. „Działy IT muszą starać się wyjść o krok naprzód i od razu przystąpić do współpracy z jednostkami biznesowymi. Trzeba spróbować zrozumieć i przewidzieć ich wymagania biznesowe oraz dać im możliwość wykorzystania tego, co macie, zanim zaczną rejestrować się w wielu różnych usługach chmurowych”.

Dowiedz się więcej

Cloud Enterprise

Skalowanie, bezpieczeństwo i kontrole administracyjne klasy korporacyjnej dla oprogramowania Jira, Confluence i Jira Service Management

Seminarium internetowe

Analizy i wnioski dotyczące chmury na podstawie doświadczeń Zoom

Dyrektor ds. infrastruktury IT i usług pracowniczych Zoom opowiada o tym, jak chmura stała się kluczem gwałtownego rozwoju ich firmy i możliwości jej adaptacji.

Dokument

Dowiedz się, w jaki sposób usługi Atlassian Enterprise Cloud pomagają rozwiązywać typowe wyzwania, z jakimi borykają się firmy