Close

Podwójne licencjonowanie


W przypadku większych klientów często obserwujemy tendencję do etapowego przeprowadzania migracji do chmury. Takie podejście polega na migracji danych, użytkowników i aplikacji etapami, a nie naraz. Jednak ze względu na dłuższy czas trwania całego procesu migracji koszty również mogą być większe, ponieważ konieczne jest równoczesne działanie produktów samodzielnie zarządzanych i produktów Cloud.

Aby rozwiązać ten problem, wprowadziliśmy system podwójnego licencjonowania dla większych podmiotów przeprowadzających migrację.

Jak to działa

 • Kupujesz roczną subskrypcję Cloud dla co najmniej 1001 użytkowników.
 • Przedłużamy dotychczasową obsługę techniczną wersji Server lub subskrypcję Data Center na okres do jednego roku z rabatem 100%.

Warunki

 • Kryteria kwalifikacji: masz aktywną obsługę techniczną wersji Server lub subskrypcję Data Center ORAZ kupujesz równoważną roczną subskrypcję Cloud. Aby te kryteria zostały spełnione, roczna subskrypcja Cloud musi obejmować co najmniej 1001 użytkowników. Będziemy również uznawać wygasłą obsługę techniczną wersji Server lub wygasłe subskrypcje Data Center, jeśli od daty ich wygaśnięcia upłynęło nie więcej niż 30 dni.
 • Poziom ilościowy przyznanej licencji podwójnej: przyznana ze 100% rabatem obsługa techniczna wersji Server lub subskrypcja Data Center będą odpowiadały poziomowi ilościowemu subskrypcji Cloud. Jeśli określony poziom ilościowy jest niedostępny w przypadku produktu Server lub Data Center, przyznana zostanie licencja na kolejny najwyższy poziom ilościowy.
 • Okres ważności podwójnej licencji: obsługa techniczna wersji Server lub subskrypcja Data Center jest przyznawana na okres maksymalnie jednego roku i kończy się wraz z subskrypcją Cloud.
 • Przeprowadzenie migracji: migrację należy przeprowadzić przed upływem okresu obowiązywania podwójnej licencji ze 100% rabatem. Po zakończeniu pierwszego roku subskrypcji Cloud zostanie ona odnowiona, ale przyznana ze 100% rabatem obsługa techniczna wersji Server lub subskrypcja Data Center — nie.
 • Dostępność: ten program promocyjny jest dostępny przez ograniczony czas i może ulec zmianie według uznania Atlassian. Nie możemy zagwarantować, że otrzymasz tę ofertę promocyjną.

Przykłady

 • Masz obsługę techniczną produktu Jira Software Server (2000 użytkowników), która traci ważność 31 października 2020 roku i chcesz stopniowo w ciągu sześciu miesięcy przeprowadzić migrację do wersji Cloud. 16 października 2020 roku kupujesz roczną subskrypcję Jira Software Cloud (2000 użytkowników). Firma Atlassian udzieli Ci 100% rabatu na obsługę techniczną produktu Jira Software Server do czasu wygaśnięcia subskrypcji Cloud 15 października 2021 roku.

 • Masz subskrypcję Jira Software Data Center (2000 użytkowników), która traci ważność 31 października 2020 roku i chcesz stopniowo w ciągu sześciu miesięcy przeprowadzić migrację do wersji Cloud. 16 października 2020 roku kupujesz roczną subskrypcję Jira Software Cloud (1800 użytkowników) z poziomem ilościowym użytkowników niższym niż w przypadku subskrypcji Data Center. W Jira Software Data Center nie ma poziomu ilościowego 1800 użytkowników, dlatego otrzymujesz subskrypcję Data Center dla 2000 użytkowników ze 100% rabatem.


Masz pytania lub chcesz się zarejestrować? Skontaktuj się z działem sprzedaży.

Często zadawane pytania

Jakie produkty kwalifikują się do skorzystania z tej oferty? Copy link to heading Copied! Pokaż

Z tej oferty możesz skorzystać, jeśli posiadasz obsługę techniczną wersji Server lub subskrypcję Data Center dla dowolnych z wymienionych poniżej produktów i aplikacji oraz zakupisz ich odpowiednik w wersji Cloud.

Posiadasz obsługę techniczną wersji Server lub subskrypcję Data Center dla następujących produktów:

 • Jira Software
 • Jira Work Management
 • Jira Service Management
 • Confluence

Posiadasz obsługę techniczną wersji Server lub subskrypcję Data Center dla następujących aplikacji firmy Atlassian:

 • Insight - Asset management
 • Team Calendars dla Confluence
 • Questions dla Confluence
 • Advanced Roadmaps

Uwaga: Podwójne licencjonowanie zostało po raz pierwszy wprowadzone do sklepu Marketplace we wrześniu 2020 roku, aby pomóc klientom zaoszczędzić na kosztach migracji aplikacji w okresie obowiązywania dotychczasowej obsługi technicznej wersji Server lub subskrypcji wersji Data Center przez maksymalnie jeden rok bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Aby dowiedzieć się, czy Twoje aplikacje zostały włączone do programu podwójnego licencjonowania, możesz współpracować z ekspertem Atlassian lub skontaktować się bezpośrednio z odpowiednimi partnerami Marketplace.

Jakie plany Cloud kwalifikują do skorzystania z tej oferty? Copy link to heading Copied! Pokaż

Aby skorzystać z tej oferty, można wykupić dowolny z planów Cloud, jednak zalecamy klientom zakup planów Cloud Premium lub Enterprise, aby uzyskać najlepszą obsługę przy działalności na dużą skalę.

Co zrobić, jeśli korzystam już ze wsparcia Priority lub Premier? Copy link to heading Copied! Pokaż

W przypadku dotychczasowych klientów korzystających już ze wsparcia Priority lub Premier, którzy przeprowadzają migrację do planów Premium lub Enterprise Cloud, uwzględnimy wydłużenie wsparcia Priority na okres odpowiadający okresowi wydłużenia obsługi technicznej wersji Server lub subskrypcji Data Center w każdym zakupionym planie Premium lub Enterprise.

Jak ta oferta działa w przypadku bezpłatnych okresów próbnych związanych z migracją do chmury? Na czym polega różnica? Copy link to heading Copied! Pokaż
Testuj

Podwójne licencjonowanie oraz bezpłatny okres próbny związany z migracją do chmury przygotowano, aby udzielić wsparcia na różnych etapach migracji do wersji Cloud.

Bezpłatny okres próbny migracji do chmury: celem tego okresu próbnego jest ułatwienie podjęcia decyzji o migracji do naszych produktów Cloud. Umożliwia on przetestowanie naszych produktów Cloud oraz procesu migracji przed dokonaniem zakupu. Klienci posiadający licencję na produkty Server lub Data Center (Commercial lub Academic) dla co najmniej 11 użytkowników mogą skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego związanego z migracją do chmury. Posiadacze licencji Starter (10 lub mniej użytkowników) i Community nie mogą obecnie skorzystać z tej oferty. Zachęcamy klientów z maksymalnie 10 użytkownikami / 3 agentami do zapoznania się z planami Atlassian Cloud Free podczas migracji do chmury.

 • Przykład: posiadasz obsługę techniczną produktu Jira Software Server i chcesz przetestować nasze produkty Cloud. Atlassian udostępnia bezpłatny okres próbny zwiazany z migracją do chmury, aby ułatwić ocenę wersji Cloud przed podjęciem decyzji o migracji.

Podwójne licencjonowanie: podwójna licencja ze 100% rabatem jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku klientów zdecydowanych na migrację do chmury, gdy wiadomo, że migracja potrwa dłuższy czas, przez który instancje produkcyjne produktów zarówno w wersji Server / Data Center, jak i Cloud będą funkcjonować równocześnie. Podwójna licencja z rabatem 100% pozwala wyeliminować koszty obsługi technicznej wersji Server lub subskrypcji Data Center nawet przez rok. Podwójna licencja przysługuje wyłącznie klientom, którzy zakupią subskrypcję Cloud dla co najmniej 1001 użytkowników.

 • Przykład: posiadasz produkt Jira Software Data Center i kupujesz subskrypcję Enterprise, aby przejść na Jira Software Cloud. Uzmysławiasz sobie, że proces migracji obejmuje wiele etapów migracji użytkowników z wersji Data Center do wersji Cloud, a cały proces potrwa wiele miesięcy. Rejestrujesz się w celu skorzystania z podwójnego licencjonowania, a firma Atlassian udziela 100% rabatu na subskrypcję Jira Software Data Center na okres 1 roku, aby pomóc w obniżeniu kosztu migracji.

Skontaktuj się z działem sprzedaży, jeśli chcesz przejść z bezpłatnego okresu próbnego związanego z migracją do chmury na podwójne licencjonowanie.

Co zrobić, jeśli potrzebuję więcej czasu na migrację do chmury? Copy link to heading Copied! Pokaż

Podwójne licencjonowanie jest oferowane przez maksymalnie 1 rok. W razie jakichkolwiek problemów z migracją w tym okresie skontaktuj się z działem sprzedaży z wyprzedzeniem.

Czy mogę uaktualnić obsługę techniczną wersji Server lub subskrypcję Data Center do wyższego lub niższego poziomu ilościowego? Copy link to heading Copied! Pokaż
 • Uaktualnienie do wyższego poziomu ilościowego: Jeśli korzystasz z podwójnego licencjonowania, subskrypcja Cloud została zakupiona z zamiarem przeprowadzenia migracji. Zazwyczaj nowych użytkowników dodaje się bezpośrednio do subskrypcji Cloud, a użytkowników samodzielnie zarządzanych przenosi do chmury z czasem. W rezultacie liczba użytkowników w produkcie samodzielnie zarządzanym jest mniejsza. Jeśli jednak musisz uaktualnić obsługę techniczną wersji Server lub subskrypcję Data Center do wyższego poziomu ilościowego, skontaktuj się z działem sprzedaży, abyśmy mogli lepiej zrozumieć Twoją sytuację i zaproponować rozwiązanie, które będzie dla Ciebie najlepsze.
 • Uaktualnienie do niższego poziomu ilościowego: jeśli chcesz uaktualnić obsługę techniczną wersji Server lub subskrypcję Data Center do niższego poziomu ilościowego, skontaktuj się z działem sprzedaży.


Informacje zawarte na tej stronie zawierają deklaracje dotyczące przyszłości, a podane przy nich szacunkowe daty są obarczone dozą niepewności. Wszystkie deklaracje dotyczące przyszłości są obarczone znanymi i nieznanymi formami ryzyka, niepewnością i mogą ulec zmianie.