Close

Poziomy cenowe narzędzia Bamboo są przygotowywane w oparciu o liczbę agentów, a nie liczbę użytkowników. Im większa liczba agentów, tym więcej procesów może być uruchomionych jednocześnie — zarówno w obrębie tej samej kompilacji, jak i kilku różnych*.

Samodzielnie hostowane rozwiązanie dla zespołów dowolnej wielkości

Możesz je hostować w dowolny sposób

BEZPŁATNIE PRZEZ 30 DNI

Małe zespoły

USD X
Maksymalnie 10 zadań
Nieograniczona liczba agentów lokalnych, brak agentów zdalnych
Kup Bamboo
Karta kredytowa nie jest wymagana
Cały dochód zostanie przekazany na organizację charytatywną Room to Read!

Rozwijające się zespoły

USD X
Nieograniczona liczba zadań, nieograniczona liczba agentów lokalnych
Kup Bamboo
Karta kredytowa nie jest wymagana

* Ustalanie odpowiedniej liczby agentów niezbędnych do projektów to bardziej sztuka niż nauka. Zastanów się, ilu potrzebujesz programistów, jak często będą oni zatwierdzać zmiany, ile będzie planów kompilacji oraz ile czasu zajmie ich wdrożenie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj ten wpis na blogu DevTools.

Cennik — często zadawane pytania

Na stronie z często zadawanymi pytaniami można znaleźć odpowiedzi dotyczące licencji i ich cen. Chcesz skontaktować się z pracownikiem działu ds. produktów lub sprzedaży? Zadaj pytanie.

Co jest potrzebne do rozpoczęcia pracy z narzędziem Bamboo?

Narzędzie Bamboo pozwala na planowanie i koordynowanie pracy przy tworzeniu i testowaniu aplikacji. Aby korzystać z narzędzia Bamboo, konieczne są: repozytorium zawierające kompletny kod źródłowy projektu, skrypty kompilacji oraz zestawy testów. Przyjmuje się, że osoba zatwierdzająca zmianę w kodzie jest odpowiedzialna za jak najszybsze naprawienie wszelkich błędów w kompilacji, które są jej efektem.

Co się stanie po wygaśnięciu bezpłatnej licencji serwerowej?

Możesz zakupić licencję i nadal korzystać z narzędzia Bamboo. Wystarczy, że podczas aktywacji wprowadzisz klucz zakupionej licencji stałej.

Czy gałęzie planu są liczone jako zadania?

Korzystanie z funkcji gałęzi planu nie powoduje zwielokrotnienia liczby skonfigurowanych zadań i dlatego nie ma wpływu na limit 10 zadań. Przykładowo plan z dwoma zadaniami, które opierają się na trzech gałęziach (oryginalna gałąź planu plus dwie dodatkowe gałęzie), wykorzysta dwa zadania z limitu.

Jaki jest koszt przejścia na wyższy poziom licencji Bamboo Server?

Uaktualnienie narzędzia Bamboo do wyższej wersji pozwala wdrożyć dodatkowych agentów zdalnych. Jeśli poprzednia licencja była przeznaczona dla 1 lub 10 agentów zdalnych, a w międzyczasie doszło do powiększania zespołu, możesz przejść na inny plan licencji. Szczegółowe informacje znajdują się w tej tabeli.

Jak uzyskać ofertę cenową?

Złożenie wniosku o niezobowiązującą ofertę jest proste! Wystarczy, że prześlesz wniosek za pośrednictwem naszego sklepu Atlassian Store. W ostatnim kroku zaznacz opcję „Uzyskaj ofertę” i kliknij przycisk „Prześlij”. Tylko oferty uzyskane za pośrednictwem naszego formularza online są uznawane za wiążące. Zrzuty ekranu koszyka nie stanowią oferty.