Close

Build, test, and deploy with confidence

Bamboo Data Center is a continuous delivery pipeline that offers resilience, reliability, and scalibility for teams of any size.

People working

Continuous delivery, from code to deployment

Meeples working on software development

Workflow automation

Unleash the power of agile development with automated workflows from code to deployment.

Built-in disaster recovery

Keep teams online and on track with build resilence and high availability. 

Scale with confidence

Increase capacity and maintain performance as your organization grows.

Quotation mark

Bamboo, Bitbucket, and Jira Software are fully integrated and give us full traceability from the time a feature request is made all the way to deployment.

—SCOTT CARPENTER, Work Program Manager

Narzędzia integracji o kluczowym znaczeniu

Ikona

Procedury tworzenia oprogramowania

Powiąż Bamboo z narzędziami Fisheye i Crucible oraz usługami Bitbucket i Jira Software. Następnie usiądź wygodnie, zrelaksuj się i obserwuj aktualizowane stany procesów kompilacji, wdrażania oraz zatwierdzania zmian.

Ikona

Ciągłe dostarczanie

Projekty wdrożeniowe oraz integracja z narzędziami AWS CodeDeploy i Docker zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby dostarczyć produkt końcowy. Wykorzystaj narzędzia Docker i AWS CodeDeploy w procesie kompilowania i wdrażania. Wydawaj oprogramowanie bez przeszkód!

Ikona błędu

Badanie incydentów

Zintegruj Bamboo z Opsgenie, aby pomóc swoim zespołom reagowania na incydenty w szybkim badaniu zdarzeń związanych z wdrożeniem z poziomu Opsgenie.

Simple plans for teams of any size

Rozwijające się zespoły

USD X
Nieograniczone zadania
Karta kredytowa nie jest wymagana
Bamboo icon

Get started with Bamboo Data Center

Twórz, testuj i wdrażaj

Rozwiązanie Bamboo Server wybierane jest przez profesjonalne zespoły jako narzędzie do ciągłej integracji, wdrażania i dostarczania

Ciągłe dostarczanie — od etapu pisania kodu do wdrożenia

Przeprowadzaj zautomatyzowane kompilacje, testy i wdrożenia w jednym przepływie pracy

Bamboo — testowanie kompilacji

Kompiluj

Narzędzie Bamboo umożliwia tworzenie kodu i służy jako serwer do ciągłej integracji i kompilacji. Twórz wieloetapowe plany kompilacji, ustawiaj wyzwalacze rozpoczynające kompilację po zatwierdzeniu oraz przypisuj agenty do krytycznych procesów kompilacji i wdrożeń.

Testuj

Testowanie jest kluczowym zadaniem w procesie ciągłej integracji. Przeprowadzaj automatyczne testy z poziomu narzędzia Bamboo po każdej zmianie wprowadzonej w kodzie. Automatyczne testy równoległe pozwalają w pełni wykorzystać zwinne metodyki tworzenia oprogramowania i jeszcze sprawniej wyszukiwać błędy.

Wdrażaj

Narzędzie Bamboo zapewnia najwyższej klasy wsparcie procesu ciągłego dostarczania oprogramowania. Projekty wdrożeniowe automatyzują żmudny proces wdrażania w poszczególnych środowiskach. Uprawnienia dla określonych środowisk pozwalają na kontrolę przepływu pracy.

Łącz

Bamboo zapewnia najlepszą integrację z Jira Software i Bitbucket oraz narzędziem Fisheye. Ułatwia także proces ciągłej integracji dzięki ponad 150 aplikacjom dostępnym w sklepie Marketplace oraz daje możliwość tworzenia własnych aplikacji!

Bamboo — łączenie
Szkło powiększające

Porównanie Bamboo i Jenkins

Odwiedź tę stronę, aby poznać powody, dla których warto wybrać narzędzie Bamboo

Rozwiązania Bamboo, Bitbucket i Jira Software są w pełni zintegrowane i zapewniają nam kompleksowe funkcje identyfikowania, od chwili zgłoszenia zapotrzebowania na funkcję aż do wdrożenia.

— SCOTT CARPENTER, KIEROWNIK DS. PROGRAMU PRAC

Logo Roames

Wspieranie zespołów produktowych w firmach dowolnej wielkości na całym świecie

Logo Nasa Splunk

Ulepszony proces wdrażania

Poziomy cenowe narzędzia Bamboo są ustalane w oparciu o liczbę „zdalnych agentów”, a nie liczbę użytkowników. Im większa liczba agentów, tym więcej procesów może być uruchomionych jednocześnie — zarówno w obrębie tej samej kompilacji, jak i wielu różnych.

Małe zespoły

USD X
Maksymalnie 10 zadań
*Cały dochód zostanie przekazany na organizację charytatywną Room to Read!

Rozwijające się zespoły

USD X
Nieograniczone zadania
Karta kredytowa nie jest wymagana

Chcesz kompilować w chmurze? Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do Bitbucket Pipelines


Szybciej dostarczaj produkty wysokiej jakości!

Ikona

Lepsza ciągła integracja i dostarczanie

Narzędzie Bamboo umożliwia zespołom programistów z każdej dziedziny ulepszanie procesów ciągłej integracji i dostarczania. Łatwe importowanie ustawień kompilacji z popularnych narzędzi open source oraz natywne wsparcie dla repozytoriów Git, Hg i SVN sprawia, że rozwijanie i wdrażanie oprogramowania jest jeszcze łatwiejsze.

Ikona

Dev + Ops

Znamy metodyki DevOps i mamy wszystko, czego potrzebujesz! Ustawiaj standardowe kompilacje ciągłej integracji i przekazuj artefakty do projektów wdrożeniowych. Połącz własne skrypty, testy dymne i rozwiązania innych firm, aby zdefiniować etapy procesu wdrażania dla każdego środowiska. Narzędzie Bamboo zapewnia wsparcie na każdym etapie pracy: od ciągłej integracji, poprzez wdrożenie po dostarczenie.

Ikona

Dostawca rozwiązania Jenkins

Zespoły migrujące z narzędzia Jenskins mogą zaimportować ustawienia do narzędzia Bamboo, skracając czas potrzebny na dokonanie zmian. Inżynierowie kompilacji mają wiele pracy i nie mogą tracić czasu na mozolne konfigurowanie.

Pobierz porównanie narzędzi Jenkins i Bamboo tutaj.

Ikona

Ciągła nauka

Dzięki różnorodnym szkoleniom, najlepszym procedurom i zasobom wsparcia technicznego, pomoc jest zawsze na wyciągnięcie ręki. Przeczytaj podręcznik szybkiego startu, blog Atlassian, artykuły pomocy oraz odwiedź stronę Atlassian Answers. Narzędzie Bamboo umożliwia również kontakt z naszym legendarnym zespołem wsparcia technicznego. Prześlij zgłoszenie i przekonaj się, jak szybko zareagują.

Ikona

Pełne wsparcie procesu zarządzania łańcuchem dostaw

Oprócz Git, narzędzie Bamboo obsługuje również systemy SVN, Mercurial, Perforce, CVS oraz repozytoria w usługach Bitbucket i Fisheye. Każda kompilacja łączona jest z listą zmian w kodzie. Wszystkie informacje o commitach oraz ich autorzy, numery referencyjne i daty są wyświetlane w każdym wyniku kompilacji. Za pomocą jednego kliknięcia można uruchomić podgląd repozytorium, aby zobaczyć zmiany, historię oraz przejrzeć powiązany z nimi kod.

Ikona

Git

Bamboo usprawnia pracę w systemach łączących ciągłą integrację i rozproszone systemy kontroli wersji takie jak Git czy Mercurial. Nowe gałęzie trafiają do tego samego planu ciągłej integracji, co gałąź main (główna). Przed każdym przebiegiem testowym można automatycznie scalić dowolne dwie gałęzie w repozytorium. Zapoznaj się z naszymi wszechstronnymi samouczkami Git.