Close

Twórz, testuj i wdrażaj

Rozwiązanie Bamboo Server wybierane jest przez profesjonalne zespoły jako narzędzie do ciągłej integracji, wdrażania i dostarczania

Ciągłe dostarczanie — od etapu pisania kodu do wdrożenia

Przeprowadzaj zautomatyzowane kompilacje, testy i wdrożenia w jednym przepływie pracy

Bamboo — testowanie kompilacji

Kompiluj

Narzędzie Bamboo umożliwia tworzenie kodu i służy jako serwer do ciągłej integracji i kompilacji. Twórz wieloetapowe plany kompilacji, ustawiaj wyzwalacze rozpoczynające kompilację po commitach oraz przypisuj agenty do krytycznych procesów kompilacji i wdrożeń.

Testuj

Testowanie jest kluczowym zadaniem w procesie ciągłej integracji. Przeprowadzaj automatyczne testy z poziomu narzędzia Bamboo po każdej zmianie wprowadzonej w kodzie. Automatyczne testy równoległe pozwalają w pełni wykorzystać zwinne metodyki tworzenia oprogramowania i jeszcze sprawniej wyszukiwać błędy.

Wdrażaj

Narzędzie Bamboo zapewnia najwyższej klasy wsparcie procesu ciągłego dostarczania oprogramowania. Projekty wdrożeniowe automatyzują żmudny proces wdrażania w poszczególnych środowiskach. Uprawnienia dla określonych środowisk pozwalają na kontrolę przepływu pracy.

Łącz

Bamboo zapewnia najlepszą integrację z Jira Software i Bitbucket oraz narzędziem Fisheye. Ułatwia także proces ciągłej integracji dzięki ponad 150 aplikacjom dostępnym w sklepie Marketplace oraz daje możliwość tworzenia własnych aplikacji!

Bamboo — łączenie

Porównanie Bamboo i Jenkins

Odwiedź tę stronę, aby poznać powody, dla których warto wybrać narzędzie Bamboo

Narzędzia integracji o kluczowym znaczeniu

Powiąż Bamboo z Jira Software, Bitbucket, Fisheye, Crucible i setkami innych narzędzi.

Ikona

Ciągłe dostarczanie

Projekty wdrożeniowe oraz integracja z narzędziami AWS CodeDeploy i Docker zapewniają wszystko, czego potrzebujesz, aby dostarczyć produkt końcowy. Wykorzystaj narzędzia Docker i AWS CodeDeploy w procesie kompilowania i wdrażania. Wydawaj oprogramowanie bez przeszkód!

Ikona

Procedury tworzenia oprogramowania

Połącz Bamboo z narzędziami Fisheye i Crucible oraz usługami Bitbucket i Jira Software. Następnie usiądź wygodnie, zrelaksuj się i obserwuj aktualizowane stany procesów kompilacji, wdrażania oraz zatwierdzania zmian.

Rozwiązania Bamboo, Bitbucket i Jira Software są w pełni zintegrowane i zapewniają nam kompleksowe funkcje identyfikowania, od chwili zgłoszenia zapotrzebowania na funkcję aż do wdrożenia.

— SCOTT CARPENTER, KIEROWNIK DS. PROGRAMU PRAC

Wspieranie zespołów produktowych w firmach dowolnej wielkości na całym świecie

Ulepszony proces wdrażania

Plany cenowe Bamboo są przygotowywane w oparciu o liczbę urządzeń podrzędnych („build slaves”) lub agentów zdalnych, a nie liczbę użytkowników. Im większa liczba agentów, tym więcej procesów może być uruchomionych jednocześnie — zarówno w obrębie jednej kompilacji, jak i kilku różnych.

Małe zespoły

USD X
Maksymalnie 10 zadań
Nieograniczona liczba agentów lokalnych, brak agentów zdalnych
*All proceeds are donated to the Room to Read charity!

Rozwijające się zespoły

USD X
Nieograniczona liczba zadań, nieograniczona liczba agentów lokalnych
No credit card needed

Chcesz kompilować w chmurze? Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do Bitbucket Pipelines


Szybciej dostarczaj produkty wysokiej jakości!

Ikona

Lepsza ciągła integracja i dostarczanie

Narzędzie Bamboo umożliwia zespołom programistów z każdej dziedziny ulepszanie procesów ciągłej integracji i dostarczania. Łatwe importowanie ustawień kompilacji z popularnych narzędzi open source oraz natywne wsparcie dla repozytoriów Git, Hg i SVN sprawia, że rozwijanie i wdrażanie oprogramowania jest jeszcze łatwiejsze.

Ikona

Dev + Ops

Znamy metodyki DevOps i mamy wszystko, czego potrzebujesz! Ustawiaj standardowe kompilacje ciągłej integracji i przekazuj artefakty do projektów wdrożeniowych. Połącz własne skrypty, testy dymne i rozwiązania innych firm, aby zdefiniować etapy procesu wdrażania dla każdego środowiska. Narzędzie Bamboo zapewnia wsparcie na każdym etapie pracy: od ciągłej integracji, poprzez wdrożenie po dostarczenie.

Ikona

Dostawca rozwiązania Jenkins

Zespoły migrujące z narzędzia Jenkins mogą zaimportować ustawienia do narzędzia Bamboo, skracając czas potrzebny na dokonanie zmian. Inżynierowie kompilacji mają wiele pracy i nie mogą tracić czasu na mozolne konfigurowanie.

Pobierz porównanie narzędzi Jenkins i Bamboo tutaj.

Ikona

Ciągła nauka

Dzięki różnorodnym szkoleniom, najlepszym procedurom i zasobom wsparcia technicznego, pomoc jest zawsze na wyciągnięcie ręki. Przeczytaj podręcznik szybkiego startu, blog Atlassian, artykuły pomocy oraz odwiedź stronę Atlassian Answers. Narzędzie Bamboo umożliwia również kontakt z naszym legendarnym zespołem wsparcia technicznego. Prześlij zgłoszenie i przekonaj się, jak szybko zareagują.

Ikona

Pełne wsparcie procesu zarządzania łańcuchem dostaw

Oprócz Git, narzędzie Bamboo obsługuje również systemy SVN, Mercurial, Perforce, CVS oraz repozytoria w usługach Bitbucket i Fisheye. Każda kompilacja łączona jest z listą zmian w kodzie. Wszystkie informacje o commitach oraz ich autorzy, numery referencyjne i daty są wyświetlane w każdym wyniku kompilacji. Za pomocą jednego kliknięcia można uruchomić podgląd repozytorium, aby zobaczyć zmiany, historię oraz przejrzeć powiązany z nimi kod. 

Ikona

Git

Bamboo usprawnia pracę w systemach łączących ciągłą integrację i rozproszone systemy kontroli wersji takie jak Git czy Mercurial. Nowe branche trafiają do tego samego planu ciągłej integracji, co master. Przed każdym przebiegiem testowym można automatycznie scalić dowolne dwa branche w repozytorium. Zapoznaj się z naszymi wszechstronnymi samouczkami Git.