Close

Co to jest CCPA?

CCPA (California Consumer Privacy Act) to kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r., która weszła w życie 1 stycznia 2020 r. CCPA zawiera przepisy dotyczące ochrony prywatności danych regulujące sposób, w jaki niektóre organizacje wykorzystują, gromadzą i przetwarzają dane osobowe mieszkańców Kalifornii. Ustawa CCPA została później zmieniona przez kalifornijską ustawę o prawach do ochrony prywatności z 2020 r. (California Privacy Rights Acts, CPRA), która weszła w życie 1 stycznia 2023 r., a zaczęła być egzekwowana 1 lipca 2023 r.

Jak wiele przepisów dotyczących prywatności, CCPA reguluje sposób wykorzystania, zbierania i przetwarzania danych osobowych. Przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją w CCPA) muszą zapewnić konsumentom następujące prawa dotyczące ich danych osobowych:

1. prawo do usunięcia,

2. prawo do poprawiania,

3. prawo do zapoznania się z treścią,

4. prawo do rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania,

5. prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych.

Przedsiębiorstwa mogą na mocy umowy wymagać zapewnienia tych praw konsumentom od swoich usługodawców i kontrahentów.

Atlassian i CCPA

Atlassian działa głównie w charakterze dostawcy usług w zakresie danych osobowych działający w imieniu Klientów w związku z dostarczaniem produktów chmurowych. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 2.5.2 oraz w Dodatku A, Załącznik 1(B), Część A do umowy DPA.

Atlassian zobowiązuje się do przestrzegania ustawy CCPA wraz ze wszelkimi zmianami, jak wyjaśniono poniżej.

Prawa osoby, której dane dotyczą na mocy CCPA

Nasze narzędzia pomagają klientom wywiązywać się z wynikających z ustawy CCPA obowiązków wobec osób, których dane dotyczą. Dodatkowo zaktualizowaliśmy nasze zasady w celu uwzględnienia obsługi wniosków osób, których dane dotyczą, przesyłanych za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli. Więcej na temat naszych narzędzi można znaleźć poniżej.

1. Aby ułatwić klientom korzystanie z prawa do usunięcia:

  • Administratorzy organizacji Atlassian mogą usuwać konta zarządzanych użytkowników za pomocą funkcji kontroli w portalu administracyjnym.
  • Niezarządzani użytkownicy końcowi również mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych, składając wniosek o usunięcie konta na stronie profilu konta Atlassian.
  • Osoby, które przekazały swoje dane osobowe firmie Atlassian lub których dane zostały jej przekazane, ale nie mają kont Atlassian, również mogą zgłosić wniosek o usunięcie.

2. Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z prawa dostępu:

  • Administratorzy organizacji Atlassian mogą zapewnić dostęp do danych zarządzanych użytkowników, kontaktując się z działem wsparcia Atlassian.
  • Niezarządzani użytkownicy końcowi również mogą zażądać dostępu do swoich danych osobowych, przesyłając wniosek o dostęp do danych do zespołu wsparcia Atlassian.
  • Osoby, które przekazały swoje dane osobowe firmie Atlassian lub których dane zostały jej przekazane, ale które nie mają kont Atlassian, także mogą zgłosić wniosek o dostęp.

Zarówno wnioski o usunięcie, jak i o dostęp mogą być zgłaszane telefonicznie przez pozostawienie wiadomości pod numerem 1 (800) 804-5281.

Sprzedaż lub udostępnianie danych osobowych

Atlassian nie sprzedaje ani nie udostępnia (zgodnie z definicją zawartą w CCPA) danych osobowych, które przetwarza jako dostawca usług w ramach produktów chmurowych Atlassian (np. Jira, Confluence, Trello).

CCPA w naszej Polityce prywatności

Zaktualizowaliśmy naszą Politykę Prywatności w celu uwzględnienia informacji dotyczących ustawy CCPA.

Umowy o przetwarzaniu danych

Firma Atlassian zaktualizowała swoją Umowę o przetwarzaniu danych klientów w celu zapewnienia jej zgodności z CCPA. Najnowszą wersję Umowy o przetwarzaniu danych można znaleźć tutaj.

Odpowiednie produkty

Ikona Jira
Śledzenie projektów i zgłoszeń

Jira Software

Ikona Jira Align
Planowanie zwinne w przedsiębiorstwie

Jira Align

Ikona Jira Service Management
ITSM o dużej prędkości

Jira Service Management

Ikona Confluence
Współpraca przy tworzeniu dokumentacji

Confluence Cloud

Ikona Bitbucket
Zarządzanie kodem w repozytorium Git

Bitbucket Cloud

Ikona Trello
Współpraca wizualna

Trello

Ikona Opsgenie
Nowoczesne reagowanie na incydenty

Opsgenie

Ikona Statuspage
Informowanie o zdarzeniach

Statuspage

Ikona Halp
zarządzanie usługami punktu obsługi

Halp

Nasz zespół służy pomocą

Masz więcej pytań na temat naszego programu zapewniania zgodności?

Czy posiadacie certyfikaty dotyczące chmury? Czy możecie wypełnić mój kwestionariusz na temat bezpieczeństwa i ryzyka? Gdzie mogę pobrać więcej informacji?

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.