Close

Raporty System and Organization Controls (SOC) 2 są to raporty z badań przeprowadzanych przez niezależne podmioty zewnętrzne, których celem jest wykazanie, w jaki sposób organizacja wdraża kluczowe środki kontroli i osiąga założone cele w zakresie zgodności.

Raporty SOC 2 są oparte na istniejących kryteriach oceny usług zaufanych (TSC) opracowanych przez Radę ds. Norm Audytorskich Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (AICPA). Celem raportu jest ocena systemów informatycznych organizacji pod kątem bezpieczeństwa, dostępności, integralności przetwarzania, poufności i prywatności.

Firma Atlassian przechodzi rygorystyczne, niezależne, zewnętrzne audyty SOC 2 przeprowadzane przez renomowaną kancelarię biegłych rewidentów, mające na celu bieżącą certyfikację poszczególnych produktów. Audytorzy oceniają również poprawność zaprojektowania środków kontroli zgodności firmy Atlassian, ich aktywne działanie we wskazanym czasie i skuteczność w danym okresie.

Raporty SOC 2 mają charakter badań atestowych przeprowadzanych zgodnie z normą SSAE 18, a konkretnie z sekcjami AT-C 105 i 205, podlegającymi AICPA.

Produkty, których to dotyczy

Ikona Jira
Śledzenie projektów i zgłoszeń

Jira Cloud

Ikona Jira Align
Planowanie zwinne w przedsiębiorstwie

Jira Align

Ikona Jira Service Management
ITSM o dużej prędkości

Jira Service Management

Ikona Confluence
Współpraca przy tworzeniu dokumentacji

Confluence Cloud

Ikona Bitbucket
Zarządzanie kodem w repozytorium Git

Bitbucket Cloud

Ikona Trello
Współpraca wizualna

Trello

Ikona Opsgenie
Nowoczesne reagowanie na incydenty

Opsgenie

Ikona Statuspage
Informowanie o zdarzeniach

Statuspage

Ikona Halp
zarządzanie usługami punktu obsługi

Halp

Ikona Compass
Współpraca programistów

Compass Beta

Ikona Atlassian Analytics
Podejmuj mądrzejsze decyzje

Atlassian Analytics

Ikona Atlas
Współpraca

Atlas

Ikona Jira Product Discovery
Planuj, śledź i wspieraj

Jira Product Discovery

Nasz zespół służy pomocą

Masz więcej pytań na temat naszego programu zapewniania zgodności?

Czy posiadacie certyfikaty dotyczące chmury? Czy możecie wypełnić mój kwestionariusz na temat bezpieczeństwa i ryzyka? Gdzie mogę pobrać więcej informacji?

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.