Close

Zgodność z przepisami w Atlassian

Pracownicy Atlassian są liderami w branży w zakresie bezpieczeństwa, zgodności, audytów i certyfikatów innych firm, które spełniają wszystkie potrzeby naszych klientów w zakresie zgodności z przepisami

Obraz chmury

Przejście do chmury oznacza ochronę wrażliwych obciążeń przy jednoczesnym osiągnięciu i utrzymaniu zgodności ze złożonymi wymaganiami, ramami i wytycznymi. Nasz zespół stale pracuje nad rozszerzeniem zakresu, aby pomóc organizacjom w spełnieniu wymagań dotyczących zgodności.


Program zgodności Atlassian

Nasze produkty w chmurze regularnie poddawane są niezależnej weryfikacji ich bezpieczeństwa, prywatności i kontroli zgodności, uzyskując certyfikaty, certyfikaty zgodności lub raporty audytu w oparciu o globalne standardy.

Posiadamy również dedykowane centrum zasobów z dokumentami zawierającymi odniesienia do ram i przepisów prawnych, w których formalne certyfikaty lub zaświadczenia mogą nie być wymagane lub stosowane.

Ikona chmury

Certyfikaty Atlassian Cloud i standardy zgodności, które spełniamy

Ikona listy

Ogólne informacje o przepisach branżowych i regionalnych

Megafon — ikona

Bądź na bieżąco z wiadomościami branżowymi i najlepszymi praktykami branżowymi

Ikona dokumentacji

Dokumentacja wspomagająca własne działania w zakresie raportowania i zgodności

Nasze certyfikaty zgodności

Dowiedz się więcej o wyróżnianych certyfikatach Atlassian

Logo ISO 27001

ISO/IEC 27001

Norma ISO 27001 to specyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), która wyznacza zasady ramowe procesów zarządzania ryzykiem związanym z informacjami w organizacji.

Logo SOC

SOC2

SOC 2 (System and Organization Controls) to regularnie odświeżany raport, który skupia się na niezwiązanych z finansami sprawozdawczych procedurach kontrolnych dotyczących bezpieczeństwa, dostępności i poufności usługi w chmurze.

Logo FedRAMP

FedRAMP

Federalny program zarządzania ryzykiem i autoryzacją (Federal Risk and Authorization Management Program, FedRAMP) to federalny program rządowy Stanów Zjednoczonych, który ma na celu utworzenie znormalizowanego podejścia do oceny zabezpieczeń, autoryzacji i ciągłego monitorowania produktów i usług w chmurze.

Logo PCI DSS

PCI DSS

Payment Card Industries Data Security Standard jest normą bezpieczeństwa informacji stosowaną w odniesieniu do przetwarzania danych kart kredytowych.

Logo VPAT

VPAT

Szablon Voluntary Product Accessibility Template jest dokumentem używanym przed dostawców w celu samodzielnego ujawniania informacji o ułatwieniach dostępu konkretnego produktu.

Oferty w zakresie zgodności


Aby pomóc Ci w zachowaniu zgodności i raportowaniu, dzielimy się informacjami, najlepszymi praktykami i łatwym dostępem do dokumentacji. Nasze produkty regularnie przechodzą niezależną weryfikację zabezpieczeń, prywatności i kontroli zgodności, uzyskując certyfikaty zgodności z globalnymi standardami, aby zdobyć Twoje zaufanie. Ciągle pracujemy nad poszerzeniem naszego zasięgu.

Ikona lokalizacji

Filtruj według regionu

Cały świat, region Azji i Pacyfiku, Kanada, region EMEA, Ameryka Łacińska, USA

Ikona wykresu

Filtruj wg kategorii

Certyfikaty/świadectwa, prawo/regulacje, dostosowanie/ramy

Ikona aktówki

Filtruj według branży

Usługi finansowe, sektor rządowy i publiczny, opieka zdrowotna i nauki przyrodnicze, handel detaliczny, media i rozrywka, edukacja

Ikona identyfikatora

Znajdź certyfikat zgodności

Dowiedz się więcej na temat certyfikatów zgodności Atlassian

Polecane zasoby

Ikona schowka

Program zarządzania dostawcami i oceny zabezpieczeń

Zobacz, jak zarządzamy i ściśle współpracujemy z dostawcami, aby śledzić ich działania naprawcze.

Ikona panelu sterowania

Ramowe zasady kontroli Atlassian

Nasze holistyczne i ustrukturyzowane podejście do zgodności z przepisami oraz do produktów i infrastruktury Atlassian.

Globus z siatką i flagą

Członkostwo w Cloud Security Alliance

Regularnie aktualizujemy kwestionariusz Consensus Assessment Initiative (CAI) i udostępniamy go publicznie do wglądu.

Ikona trzech połączonych ze sobą pierścieni

Program zarządzania ryzykiem

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób integrujemy zarządzanie ryzykiem korporacyjnym w całej organizacji i naszych produktach.

Uzyskaj lepszy wgląd w plan rozwoju naszej platformy Cloud

Staramy się, aby w miarę możliwości zapewnić wgląd w nadchodzące wydania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, zgodnością, ochroną prywatności i niezawodnością.

Plan rozwoju platformy Cloud (śledzenie, planowanie i wsparcie)

Nasz zespół służy pomocą

Masz więcej pytań na temat naszego programu zapewniania zgodności?

Czy posiadacie certyfikaty dotyczące chmury? Czy możecie wypełnić mój kwestionariusz na temat bezpieczeństwa i ryzyka? Gdzie mogę pobrać więcej informacji?

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.

Odpowiednie produkty i funkcje

Ikona Jira
Śledzenie projektów i zgłoszeń

Jira Cloud

Ikona Jira Software
zarządzanie pracą w przedsiębiorstwie

Jira Server i Data Center

Ikona Jira Align
Planowanie zwinne w przedsiębiorstwie

Jira Align

Ikona Jira Service Management
ITSM o dużej prędkości

Jira Service Management

Ikona Jira Service Management
ITSM o dużej prędkości

Jira Service Management Server i Data Center

Ikona Confluence
Współpraca przy tworzeniu dokumentacji

Confluence Cloud

Ikona Confluence
Współpraca przy tworzeniu dokumentacji

Confluence Server i Data Center

Ikona Jira Product Discovery
Planuj, śledź i wspieraj

Jira Product Discovery

Ikona Bitbucket
Zarządzanie kodem w repozytorium Git

Bitbucket Cloud

Ikona Bitbucket
Zarządzanie kodem w repozytorium Git

Bitbucket Server i Data Center

Ikona Trello
Współpraca wizualna

Trello

Ikona Trello
Współpraca wizualna

Trello

Ikona Opsgenie
Nowoczesne reagowanie na incydenty

Opsgenie

Ikona Statuspage
Informowanie o zdarzeniach

Statuspage

Ikona Halp
zarządzanie usługami punktu obsługi

Halp

Ikona Compass
Współpraca programistów

Compass Beta

Ikona Atlassian Analytics
Podejmuj mądrzejsze decyzje

Atlassian Analytics

Ikona JWM
Planuj, śledź i wspieraj

Jira Work Management

Ikona Atlas
Współpraca

Atlas

Ikona Atlas
Tożsamość i bezpieczeństwo

Atlassian Access

Bamboo icon
Continuous Delivery Pipeline

Bamboo Server and Data Center VPAT

Crowd icon
Centralized Identity Management

Crowd Server and Data Center

Jira Align icon
enterprise agile planning

Jira Align Server and Data Center