Close

Plan rozwoju wersji Cloud

Zobacz od środka najnowsze i nadchodzące funkcje, które wdrażamy w chmurze dla Twoich ulubionych produktów — Jira Software, Jira Service Management, Confluence i Bitbucket Cloud.

Zaznacz poniższe pozycje, aby wyświetlić przefiltrowaną listę wybranych produktów i funkcji.

Plan rozwoju Atlassian zawiera deklaracje dotyczące przyszłości, a podane przy nich szacunkowe daty wydania i opisy funkcji komercyjnych są obarczone dozą niepewności. Wszystkie informacje dotyczące przyszłości są obarczone znanymi i nieznanymi formami ryzyka, niepewnością i mogą ulec zmianie.

This roadmap is updated on a quarterly basis. Last update: April 28th, 2021