Close

Plan rozwoju wersji Cloud

Uzyskaj informacje o najnowszych i nadchodzących funkcjach, które wdrażamy w wersji Cloud Twoich ulubionych produktów — Jira Software, Jira Service Management, Confluence, Bitbucket i Trello.

Ten plan rozwoju jest aktualizowany co kwartał

Ostatnia aktualizacja: 9 sierpnia 2021

Treści opisane na niniejszej stronie mają na celu nakreślenie ogólnego kierunku rozwoju naszych produktów i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one zobowiązania do dostarczenia jakiegokolwiek materiału, kodu lub jakiejkolwiek funkcji i nie należy na nich polegać przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Rozwój, wydawanie i termin wprowadzenia wszelkich funkcji opisanych na niniejszej stronie zależą wyłącznie od firmy Atlassian i mogą ulec zmianie.