Close

Cloud-roadmap

Krijg inzicht in de nieuwste en toekomstige functies die we in de Cloud aan het bouwen zijn voor de producten die jij het fijnste vindt: Jira Software, Jira Service Management, Confluence, Bitbucket en Trello.

Deze roadmap wordt elk kwartaal bijgewerkt

Laatst bijgewerkt: 9 augustus 2021

De content die hierin wordt beschreven, is bedoeld om een beeld te schetsen van onze algemene productrichting, uitsluitend voor informatieve doeleinden. Dit is geen toezegging om materiaal, codes of functionaliteit te leveren, en mag niet de basis zijn voor het nemen van aankoopbeslissingen. De ontwikkeling, release en timing van alle functies of functionaliteiten die hierin worden beschreven, blijven naar eigen goeddunken van Atlassian en kunnen worden gewijzigd.