Close
Last Updated

  November 16, 2021

Roadmap voor Data Center

Ontdek hoeveel waarde we voortdurend toevoegen aan onze Data Center-producten en kom meer te weten over bestaande en toekomstige platformfuncties.

De content die hierin wordt beschreven, is bedoeld om een beeld te schetsen van onze algemene productrichting, uitsluitend voor informatieve doeleinden. Dit is geen toezegging om materiaal, codes of functionaliteit te leveren, en mag niet de basis zijn voor het nemen van aankoopbeslissingen. De ontwikkeling, release en timing van alle functies of functionaliteiten die hierin worden beschreven, blijven naar eigen goeddunken van Atlassian en kunnen worden gewijzigd.