Close
Last Updated

 April 6, 2022

Plan rozwoju wersji Cloud

Zapoznaj się z naszymi kwartalnymi aktualnościami dotyczącymi najnowszych funkcji dostępnych w usłudze Cloud. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat migracji do usługi Cloud, skorzystaj z Centrum migracji.

Check out our quarterly updates on the latest features we’re building in Data Center.  And if you’re interested in exploring a migration to Data Center, visit the Migration Center.

Data center hero image - decorative

Treści opisane na niniejszej stronie mają na celu nakreślenie ogólnego kierunku rozwoju naszych produktów i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one zobowiązania do dostarczenia jakiegokolwiek materiału, kodu lub jakiejkolwiek funkcji i nie należy na nich polegać przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Rozwój, wydawanie i termin wprowadzenia wszelkich funkcji opisanych na niniejszej stronie zależą wyłącznie od firmy Atlassian i mogą ulec zmianie.