Close
Logo Dish Wireless
Dish Wireless + Atlassian

Atlassian to dla nas „lingua franca”. Nie rozmawiamy z dostawcami po angielsku. Komunikujemy się językiem Jiry.

90%

Skrócenie czasu segregacji zgłoszeń

94%

Skrócenie czasu usuwania wad

Jak DISH Wireless z pomocą narzędzi Atlassian w chmurze buduje pierwszą „chmurową, opartą na danych, w pełni zautomatyzowaną sieć telekomunikacyjną”

Gdy firma DISH Wireless przystąpiła do budowy nowej sieci bezprzewodowej 5G, postawiła sobie za cel unowocześnienie branży telekomunikacyjnej, najpierw modernizując własne podejście. Firma ma śmiałą wizję — opracować pierwszą chmurową, opartą na danych, w pełni zautomatyzowaną sieć — i realizuje ją z pomocą produktów Atlassian Cloud Enterprise. Dzięki otwartemu, nastawionemu na współpracę podejściu i infrastrukturze chmurowej firma DISH Wireless zwiększyła wgląd w dane dziesiątek dostawców, skróciła czas segregowania i rozwiązywania zgłoszeń o ponad 90% oraz wykorzystała potencjał współpracy pomiędzy wieloma dostawcami, dążąc do zdobycia pozycji lidera w branży komunikacji bezprzewodowej.

Od ponad 25 lat firma DISH Network zmienia sposób, w jaki w Stanach Zjednoczonych ogląda się telewizję. Po przejściu z telewizji satelitarnej na streaming zespół kontynuuje rozwój swojej misji jako „firmy łączącej” poprzez rewolucję komunikacji bezprzewodowej — i robi to od środka z pomocą platformy chmurowej Atlassian.

Podczas gdy inne firmy telekomunikacyjne zarządzają rozwojem we własnym zakresie, korzystając ze swoich istniejących systemów, firma DISH Wireless chciała zbadać bardziej efektywne sposoby pracy, aby osiągnąć lepsze wyniki. Dzięki przyjęciu bardziej otwartego i opartego na współpracy podejścia do dostawców zewnętrznych, a także stworzeniu infrastruktury opartej na chmurze, udało jej się w trakcie budowy przełomowej sieci 5G uzyskać lepszy wgląd w dane, większą produktywność i innowacyjność.

Nowatorski sposób budowania nowej sieci 5G

Kiedy T-Mobile i Sprint połączyły się w 2020 roku, tworząc największego w kraju operatora bezprzewodowego, firma DISH Wireless rozpoczęła ambitną inicjatywę, aby zbudować konkurencyjną sieć 5G i stać się czwartym ogólnokrajowym konkurentem w USA. Nie chciała jednak podążać tą samą utartą ścieżką. Pragnęła zastosować bardziej nowoczesne podejście i zrewolucjonizować branżę bezprzewodową.

„Naszym celem jest stworzenie pierwszej chmurowej, opartej na danych, w pełni zautomatyzowanej sieci telekomunikacyjnej” — mówi Said Berrahil, wiceprezes ds. technologii 5G.

Zmiana podejścia wymagała przyjrzenia się pracownikom firmy DISH Wireless, a także wykorzystywanym przez nią procesom i platformom. Zazwyczaj rozwój i testowanie odbywa się wewnętrznie w danym przedsiębiorstwie, przy ograniczonym wsparciu partnerów zewnętrznych. Firma DISH miała nowy pomysł: zaprosić wielu dostawców do współpracy i wzajemnej rywalizacji w celu zmaksymalizowania innowacji.

W miarę jak firma DISH Wireless rozwijała tę koncepcję, zaangażowano prawie 3000 partnerów z 70 firm, w tym największych graczy w dziedzinie sprzętu i oprogramowania. Ta rozbudowana społeczność dostawców pomogła zespołowi DISH wprowadzać innowacje szybciej i pracować bardziej elastycznie, ale też znacznie skomplikowała procesy śledzenia i planowania.

Arkusze kalkulacyjne DISH do zarządzania projektami i śledzenia zgłoszeń były zbyt podstawowe dla tak dużej jednostki biznesowej z licznymi zespołami, zależnościami i złożonymi przepływami pracy. Firma DISH Wireless chciała, aby wszyscy dostawcy pracowali razem na jednej platformie, dzięki czemu możliwe byłoby śledzenie kamieni milowych i wyświetlanie zbiorczego podglądu wyników pracy, przy jednoczesnym zachowaniu poufności informacji wrażliwych pomiędzy dostawcami. Potrzeby firmy klasy korporacyjnej i jej otwarte podejście wymagały otwartego, bezpiecznego rozwiązania chmurowego na poziomie korporacyjnym.

Wiedzieliśmy dokąd zmierzamy i jaką skalę zamierzamy osiągnąć, więc zamiast martwić się modernizacją na późniejszym etapie, chcieliśmy zrobić to dobrze za pierwszym razem i zacząć od chmury”.

Said Berrahil
Wiceprezes ds. technologii 5G

Chmurowa, w pełni zautomatyzowana, oparta na danych

Gdy firma DISH Wireless zaczęła rozważać wykorzystanie platform opartych na chmurze, zespół zbadał produkty Atlassian Cloud Enterprise. Uznano, że możliwości dostosowywania, automatyzacja i elastyczność rozwiązania Jira Software oznacza postęp w stosunku do dotychczas używanego systemu zarządzania projektami. Jira miała już centralną bazę wiedzy i centrum szkoleniowe z Confluence i mogła łatwo utworzyć portal usługowy dzięki Jira Service Management, a platforma mogła zapewnić spokój, oszczędność czasu i bezpieczeństwo, jakie płyną z pracy w chmurze.

Gdy już podjęto decyzję o przejściu do chmury, zespół DISH Wireless zbudował ekosystem chmurowy Atlassian, który pomógł im stworzyć pierwszą w kraju chmurową, w pełni zautomatyzowaną sieć telekomunikacyjną opartą na danych.

Chmurowa

Firma DISH Wireless rozważała wybór rozwiązania Atlassian Data Center, ale ostatecznie zdecydowała się na wdrożenie w chmurze dla jeszcze większego spokoju i długoterminowej skalowalności. „Wiedzieliśmy dokąd zmierzamy i jaką skalę chcemy osiągnąć, więc zamiast martwić się modernizacją na późniejszym etapie, chcieliśmy zrobić to dobrze za pierwszym razem i zacząć od chmury” — mówi Berrahil.

Bezpieczeństwo było szczególnie ważne z uwagi na fakt, że DISH Wireless współpracuje z tak wieloma dostawcami. Dział bezpieczeństwa sieci DISH nawiązał współpracę z zespołem Atlassian Trust, aby dokładnie zbadać politykę bezpieczeństwa, zgodności i prywatności firmy Atlassian i opracować dla tej wyjątkowej sytuacji wymagającej udziału wielu dostawców bezpieczną konfigurację. Dla przykładu, dzięki usłudze Atlassian Access i funkcji jednokrotnego logowania Okta firma DISH może szybko wdrażać nowych pracowników i korzystać z uprawnień na poziomie grupy, aby ułatwić współpracę przy zachowaniu poufności między grupami dostawców.

„Dwie trzecie osób wnoszących wkład w sieć DISH to pracownicy spoza DISH. Dzięki elastyczności chmury udało nam się szybko skalować. Rozwiązanie Atlassian Cloud Enterprise zapewniło nam również wczesny dostęp do niektórych funkcji, takich jak Atlassian Analytics i Data Lake, oraz lepsze wsparcie techniczne” — mówi Berrahil.

Dzięki elastyczności chmury udało nam się szybko skalować”.

Said Berrahil
Wiceprezes ds. technologii 5G

Oparta na danych

Jeżeli chodzi o wykorzystanie danych DISH Wireless stosuje produkty chmurowe firmy Atlassian i aplikacje Marketplace, aby wzbogacić swoją infrastrukturę o dane w celu bezpiecznego usprawnienia komunikacji, współpracy, wydajności oraz procesu podejmowania decyzji. Oczekuje się, że dostawcy DISH będą używać narzędzi Atlassian do wszystkiego, od zarządzania projektami i produktami poprzez zgłaszanie problemów, aż po fakturowanie, dając DISH bezprecedensową widoczność i możliwość podejmowania bardziej świadomych decyzji.

„Chmura Atlassian jest potrzebna, aby móc się komunikować, wprowadzać innowacje i pracować równolegle z wieloma partnerami” — wyjaśnia Said. „To dla nas »lingua franca«. Nie rozmawiamy z dostawcami po angielsku. Komunikujemy się językiem Jiry.”

Firma DISH Wireless skonfigurowała platformę Atlassian w unikatowy sposób, aby zrównoważyć poufność dostawców z innowacyjnością współpracy. „Byliśmy w stanie wprowadzić parametry bezpieczeństwa, aby zapewnić integralność danych dostawców i bezpieczeństwo tam, gdzie to konieczne, a jednocześnie zapewnić sobie holistyczny widok w całym przedsiębiorstwie” — mówi Said.

Dodaje — „Gdy mamy dane, rozmowa z dostawcami wygląda zupełnie inaczej. Możemy powiedzieć dostawcy: »Według SLA to siedem dni, a Wam zajmuje to 20 dni. Spróbujmy razem skrócić czas dochodzenia«”.

Wykres przedstawiający średnią liczbę dni do uzyskania rozwiązania

Aplikacje Marketplace odegrały ważną rolę w umożliwieniu firmie DISH wykorzystania danych. Zespół wdrożył na przykład rozwiązanie Tempo Timesheets for JIRA i wymaga od dostawców śledzenia czasu i przesyłania faktur za pośrednictwem Jira Software. Ich dyrektor ds. sieci ma nawet przed swoim biurem plakat z napisem: „Nie ma Jiry — nie ma pieniędzy”.

Wykorzystanie Jira Software w ten sposób i wzbogacenie przepływu płatności dostawców o dane związane ze śledzeniem czasu pracy ułatwia firmie DISH walidację pracy zafakturowanej względem wykonanej w jednym systemie. „To nie tylko pomaga nam na zapleczu, ale także zapewnia wgląd w wydarzenia w całym cyklu życia produktu” — wyjaśnia Said.

Aplikacje i integracje takie jak te pomagają członkom zespołu DISH lepiej rozwijać swoje pomysły. „Nauczyłem się nie próbować robić wszystkiego samemu. Mówię mojemu zespołowi, aby współpracował, umożliwiał równoległe innowacje i pracował z innymi ludźmi i technologiami” — mówi Said.

Mamy wgląd w dane w czasie rzeczywistym na poziomie zespołu i na poziomie strategicznym, co umożliwia podejmowanie jeszcze lepszych decyzji, śledzenie kamieni milowych i pozyskiwanie informacji, co trzeba zrobić, aby osiągnąć wyniki”.

Said Berrahil
Wiceprezes ds. technologii 5G

W pełni zautomatyzowana

DISH Wireless tam, gdzie to możliwe, zautomatyzowała przepływy pracy pod kątem wydajności i dokładności.

W szczególności zautomatyzowała procesy testowania i analizy głównych przyczyn i uczyniła je w większym stopniu opartymi na danych. Na potrzeby testów zespół skonfigurował automatyzacje Jira Software, aby móc tworzyć zgłoszenia, wzbogacać je o dodatkowe dane i zamykać po rozwiązaniu. Co więcej, analiza głównych przyczyn nie była nawet wcześniej możliwa, ponieważ nie było dostępu do wystarczającej ilości informacji. Teraz zgłoszenia są tworzone automatycznie, a co dziesięć minut dodawane są nowe dane.

Pracując w chmurze, wykorzystując dane i automatyzując, DISH Wireless jest na najlepszej drodze do transformacji swojej organizacji i przyszłości 5G.

Ponad 90% szybsza praca, lepsze możliwości śledzenia i zupełnie spokojny sen”

Atlassian Cloud Enterprise umożliwia firmie DISH Wireless nie tylko kontrolę wewnętrzną. Współpraca na centralnym, zintegrowanym, opartym na chmurze systemie pomaga pracownikom i dziesiątkom dostawców pracować szybciej w całym cyklu życia produktu.

„Czas segregowania zgłoszeń został zredukowany z 61 do sześciu dni, a czas usuwania wad ze 120 do siedmiu dni” —powiedział Said. „Poprawa wydajności jest niezwykle cenna. Dzięki chmurze Atlassian widzimy zbiorowy podgląd różnych domen, dzięki czemu możemy ocenić, czy jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tych kamieni milowych”.

Inżynierowie nie tylko pracują wydajniej, ale także mogą skupić się na bardziej strategicznych projektach, ponieważ nie muszą się martwić o kwestie bezpieczeństwa lub przestoje.

Ponad 4000 pracowników DISH Wireless korzysta obecnie z Atlassian Cloud Enterprise. DISH Wireless planuje w nadchodzących latach znaczny wzrost, migrację innych linii biznesowych do chmury Atlassian i połączenie wszystkich rozproszonych dostawców i systemów w celu stworzenia jednego, niezależnego od dostawców i narzędzi procesu dla przedsiębiorstwa DISH.

W czasie, gdy przy wsparciu Atlassian firma DISH postępuje w kierunku realizacji kamieni milowych, zespół DISH jest podekscytowany faktem, że tworzy nie tylko najnowszą, najszybszą w kraju sieć 5G, ale również najnowszą, najszybszą metodę prowadzenia współpracy operatorów telekomunikacyjnych i dostawców.

Rozważasz migrację do chmury?

Przeprowadź ocenę migracji

Atlassian Cloud Enterprise

Chcesz zobaczyć, co Atlassian Cloud Enterprise może zaoferować Twojemu zespołowi?

Z chęcią Ci pomożemy

Skontaktuj się z ekspertem Atlassian, aby uzyskać więcej informacji.