Close

Międzynarodowa organizacja normalizacyjna (ISO) jest niezależną, pozarządową organizacją międzynarodową zrzeszającą 167 krajowych organów normalizacyjnych z różnych krajów. Rodzina norm ISO/IEC 27000 pomaga organizacjom w zapewnianiu bezpieczeństwa ich zasobów informacyjnych.

ISO/IEC 27001:2013 jest normą dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem, która określa najlepsze praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i wyczerpującą listę środków kontroli bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk ISO/IEC 27002. Podstawą tego certyfikatu jest opracowanie i wdrożenie rygorystycznego programu bezpieczeństwa, w tym opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), który u nas nosi nazwę Atlassian Trust Management System (ATMS) i określa w sposób całościowy i wyczerpujący, jak zarządzamy bezpieczeństwem.

Norma ISO/IEC 27018 wprowadza powszechnie akceptowane cele kontroli, środki kontroli oraz wytyczne dotyczące wdrażania środków ochrony danych umożliwiających identyfikację (PII) zgodnie z zasadami ochrony prywatności przewidzianymi w normie ISO/IEC 29100 dla środowisk obliczeniowych chmury publicznej.

System zarządzania zaufaniem Atlassian Trust Management System wspiera operacje leżące u podstaw naszych ofert chmurowych i podlega wdrożonym kontrolom zgodnie z organizacyjną Deklaracją stosowania, która jest ponadto rozszerzona o dodatkowe kontrole określone w normie ISO/IEC 27018:2019.

Odpowiednie produkty

Ikona Jira
Śledzenie projektów i zgłoszeń

Jira Cloud

Ikona Jira Align
Planowanie zwinne w przedsiębiorstwie

Jira Align

Ikona Jira Service Management
ITSM o dużej prędkości

Jira Service Management

Ikona Confluence
Współpraca przy tworzeniu dokumentacji

Confluence Cloud

Ikona Bitbucket
Zarządzanie kodem w repozytorium Git

Bitbucket Cloud

Ikona Trello
Współpraca wizualna

Trello

Ikona Opsgenie
Nowoczesne reagowanie na incydenty

Opsgenie

Ikona Statuspage
Informowanie o zdarzeniach

Statuspage

Ikona Halp
zarządzanie usługami punktu obsługi

Halp

Ikona Compass
Współpraca programistów

Compass Beta

Nasz zespół służy pomocą

Masz więcej pytań na temat naszego programu zapewniania zgodności?

Czy posiadacie certyfikaty dotyczące chmury? Czy możecie wypełnić mój kwestionariusz na temat bezpieczeństwa i ryzyka? Gdzie mogę pobrać więcej informacji?

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.