Close

Międzynarodowa organizacja normalizacyjna (ISO) jest niezależną, pozarządową organizacją międzynarodową zrzeszającą 167 krajowych organów normalizacyjnych z różnych krajów. Rodzina norm ISO/IEC 27000 pomaga organizacjom w zapewnianiu bezpieczeństwa ich zasobów informacyjnych.

ISO/IEC 27001:2013 jest normą dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem, która określa najlepsze praktyki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i wyczerpującą listę środków kontroli bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk ISO/IEC 27002. Podstawą tego certyfikatu jest opracowanie i wdrożenie rygorystycznego programu bezpieczeństwa, w tym opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS), który u nas nosi nazwę Atlassian Trust Management System (ATMS) i określa w sposób całościowy i wyczerpujący, jak zarządzamy bezpieczeństwem.

Norma ISO/IEC 27018 wprowadza powszechnie akceptowane cele kontroli, środki kontroli oraz wytyczne dotyczące wdrażania środków ochrony danych umożliwiających identyfikację (PII) zgodnie z zasadami ochrony prywatności przewidzianymi w normie ISO/IEC 29100 dla środowisk obliczeniowych chmury publicznej.

System zarządzania zaufaniem Atlassian Trust Management System wspiera operacje leżące u podstaw naszych ofert chmurowych i podlega wdrożonym kontrolom zgodnie z organizacyjną Deklaracją stosowania, która jest ponadto rozszerzona o dodatkowe kontrole określone w normie ISO/IEC 27018:2019.

Produkty, których to dotyczy

Ikona Jira
Śledzenie projektów i zgłoszeń

Jira Software

Ikona Jira Product Discovery
Planuj, śledź i wspieraj

Jira Product Discovery

Ikona Atlas
Współpraca

Atlas

Ikona Jira Align
Planowanie zwinne w przedsiębiorstwie

Jira Align

Ikona Jira Service Management
ITSM o dużej prędkości

Jira Service Management

Ikona Confluence
Współpraca przy tworzeniu dokumentacji

Confluence Cloud

Ikona Bitbucket
Zarządzanie kodem w repozytorium Git

Bitbucket Cloud

Ikona Trello
Współpraca wizualna

Trello

Ikona Opsgenie
Nowoczesne reagowanie na incydenty

Opsgenie

Ikona Statuspage
Informowanie o zdarzeniach

Statuspage

Ikona Compass
Współpraca programistów

Compass Beta

Ikona Atlas
Tożsamość i bezpieczeństwo

Atlassian Access

Nasz zespół służy pomocą

Masz więcej pytań na temat naszego programu zapewniania zgodności?

Czy posiadacie certyfikaty dotyczące chmury? Czy możecie wypełnić mój kwestionariusz na temat bezpieczeństwa i ryzyka? Gdzie mogę pobrać więcej informacji?

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania.