Close

Weź udział w najlepszym wydarzeniu związanym z nowoczesną pracą zespołową, siedząc przy swoim biurku. Sesje Team '23 są teraz dostępne na żądanie. Obejrzyj teraz →

Zarządzanie dyżurami domowymi i alertami w celu utrzymania ciągłego działania usług

Zespół zarządzający alertami

Scentralizowanie alertów i powiadamianie właściwych osób we właściwym czasie

Bądź na bieżąco z krytycznymi alertami

Opsgenie grupuje alerty, aby odfiltrować mniej istotne informacje, i wysyła powiadomienia za pośrednictwem wielu kanałów.

Możliwość stosowania w dowolnym przepływie pracy

Dostosuj harmonogramy dyżurów i reguły przekierowywania, aby zapewnić zróżnicowaną reakcję na alerty w zależności od ich źródła i ładunku.

Dynamiczne raportowanie i analizy

Zobacz, co w procedurach związanych z dyżurami i alertami działa sprawnie, a co może zostać usprawnione.

Badanie incydentów

Zestawiaj wdrożenia i commity z incydentami bezpośrednio w Opsgenie.
Zrzut ekranu przedstawiający przypisywanie alertów
Zrzut ekranu przedstawiający przypisywanie alertów
Połączone węzły

Połącz Opsgenie z narzędziami, z których korzystasz na co dzień

Opsgenie integruje się z ponad 200 najlepszymi narzędziami do monitorowania, ITSM, ChatOps i współpracy.

Istnieją trzy sposoby na rozpoczęcie korzystania z Opsgenie

Ikona kół zębatych

Narzędzie Opsgenie jest dostępne jako samodzielne rozwiązanie, które można zintegrować z dowolnym stosem technologicznym w zespołach IT lub programistycznych.

Ikona laptopa

Narzędzie Opsgenie jest zawarte we wszystkich planach systemu Jira Service Management Cloud, umożliwiając kompleksowe zarządzanie usługami IT oraz incydentami.

Ilustracja ciągłego dostarczania

Opsgenie jest częścią Atlassian Open DevOps, aby pomóc zespołom usprawnić zarządzanie incydentami i reagowanie na nie.

Zaufały nam tysiące klientów na całym świecie

Dowiedz się, dlaczego firma Looker korzysta z Opsgenie, aby codziennie nieprzerwanie dostarczać usługi tysiącom użytkowników.

Logo Whole Foods
Logo Bitly
Logo Washington Post
Logo EBSCO
Logo Uniwersytetu Columbia
Logo Glassdoor

Dowiedz się więcej o zarządzaniu incydentami

Przewodnik dotyczący zarządzania incydentami — podgląd

Przewodnik dotyczący zarządzania incydentami

Pięć etapów zarządzania incydentami — podgląd białej księgi

Pięć etapów zarządzania incydentami


Rozpocznij bezpłatnie, skaluj w miarę rozwoju

Essentials

USD X
Podstawowe alerty i zarządzanie dyżurami, zoptymalizowane pod kątem łatwości obsługi

Standard

USD X
Podstawowe alerty i zarządzanie dyżurami, zoptymalizowane pod kątem łatwości obsługi

Enterprise

USD X
Podstawowe alerty i zarządzanie dyżurami, zoptymalizowane pod kątem łatwości obsługi

Rozpocznij bezpłatnie, skaluj w miarę wzrostu

Essentials

Podstawowe alerty i zarządzanie na wezwanie, zoptymalizowane pod kątem łatwości obsługi

9 USD

Standard

Zaawansowane alerty i zarządzanie na wezwanie, opracowane z myślą o elastyczności

19 USD

Enterprise

Zarządzanie incydentami na poziomie usługi

29 USD