Close

Zarządzanie dyżurami domowymi i alertami w celu utrzymania ciągłego działania usług

Zespół zarządzający alertami

Scentralizowanie alertów i powiadamianie właściwych osób we właściwym czasie

Bądź na bieżąco z krytycznymi alertami

Opsgenie grupuje alerty, aby odfiltrować mniej istotne informacje, i wysyła powiadomienia za pośrednictwem wielu kanałów.

Możliwość stosowania w dowolnym przepływie pracy

Dostosuj harmonogramy dyżurów i reguły przekierowywania, aby zapewnić zróżnicowaną reakcję na alerty w zależności od ich źródła i ładunku.

Dynamiczne raportowanie i analizy

Zobacz, co w procedurach związanych z dyżurami i alertami działa sprawnie, a co może zostać usprawnione.

Badanie incydentów

Zestawiaj wdrożenia i commity z incydentami bezpośrednio w Opsgenie.
Zrzut ekranu przedstawiający przypisywanie alertów
Zrzut ekranu przedstawiający przypisywanie alertów
Połączone węzły

Połącz Opsgenie z narzędziami, z których korzystasz na co dzień

Opsgenie integruje się z ponad 200 najlepszymi narzędziami do monitorowania, ITSM, ChatOps i współpracy.

Istnieją trzy sposoby na rozpoczęcie korzystania z Opsgenie

Ikona kół zębatych

Narzędzie Opsgenie jest dostępne jako samodzielne rozwiązanie, które można zintegrować z dowolnym stosem technologicznym w zespołach IT lub programistycznych.

Ikona laptopa

Funkcjonalność Opsgenie jest uwzględniona w różnych planach chmurowych Jira Service Management, aby zapewnić kompleksowe zarządzanie incydentami.

Ilustracja ciągłego dostarczania

Opsgenie jest częścią Atlassian Open DevOps, aby pomóc zespołom usprawnić zarządzanie incydentami i reagowanie na nie.

Zaufały nam tysiące klientów na całym świecie

Dowiedz się, dlaczego firma Looker korzysta z Opsgenie, aby codziennie nieprzerwanie dostarczać usługi tysiącom użytkowników.

Logo Whole Foods
Logo Bitly
Logo Washington Post
Logo EBSCO
Logo Uniwersytetu Columbia
Logo Glassdoor

Dowiedz się więcej o zarządzaniu incydentami

Przewodnik dotyczący zarządzania incydentami — podgląd

Przewodnik dotyczący zarządzania incydentami

Pięć etapów zarządzania incydentami — podgląd białej księgi

Pięć etapów zarządzania incydentami


Rozpocznij bezpłatnie, skaluj w miarę rozwoju

Essentials

USD X
Podstawowe alerty i zarządzanie dyżurami, zoptymalizowane pod kątem łatwości obsługi

Standard

USD X
Podstawowe alerty i zarządzanie dyżurami, zoptymalizowane pod kątem łatwości obsługi

Enterprise

USD X
Podstawowe alerty i zarządzanie dyżurami, zoptymalizowane pod kątem łatwości obsługi

Rozpocznij bezpłatnie, skaluj w miarę wzrostu

Essentials

Podstawowe alerty i zarządzanie na wezwanie, zoptymalizowane pod kątem łatwości obsługi

9 USD

Standard

Zaawansowane alerty i zarządzanie na wezwanie, opracowane z myślą o elastyczności

19 USD

Enterprise

Zarządzanie incydentami na poziomie usługi

29 USD