Close

Odkryj Opsgenie

Opsgenie zwiększa możliwości zespoły programistycznych i operacyjnych w zakresie planowania przerw w świadczeniu usług i zachowania kontroli podczas incydentów.


Zrzut ekranu pulpitu

Użyteczne i niezawodne alerty

Dzięki Opsgenie nigdy nie przegapisz alertu krytycznego. W ramach zaawansowanej integracji z narzędziami do monitorowania, czatu i zgłaszania problemów Opsgenie grupuje alerty, odfiltrowuje zbędną treść i powiadamia o problemie za pośrednictwem wielu kanałów. W efekcie zapewnia zespołowi wystarczającą ilość informacji, aby natychmiast zacząć pracę nad rozwiązaniem.

Zarządzanie dyżurami i eskalacja

Opsgenie ułatwia zarządzanie dyżurami. Twórz i modyfikuj harmonogramy oraz definiuj reguły eskalacji w ramach jednego interfejsu. Twój zespół zawsze będzie wiedział, kto jest na dyżurze i kto jest odpowiedzialny w przypadku incydentów — daje to pewność, że krytyczne alerty będą zawsze potwierdzane.

Zrzut ekranu przedstawiający harmonogram
Zrzut ekranu pulpitu

Zaawansowane raportowanie i analizy

Zobacz, co działa sprawnie, a co wymaga poprawy. Opsgenie śledzi wszystkie działania związane z alertami i incydentami. Dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania i analizy dotrzesz do źródła większości alertów, sprawdzisz, jak Twój zespół radzi sobie z ich potwierdzaniem i rozwiązywaniem problemów, a także uzyskasz wgląd w podział pracy związany z obsługą dyżurów.

Znacznik wyboru

Zarządzanie incydentami na poziomie usługi

Wiemy, jaki wpływ na usługi biznesowe mają problemy informatyczne, dlatego Opsgenie ułatwia aktywne informowanie wszystkich osób zainteresowanych o przerwach w dostępności. Możesz planować przerwy w dostępności z wyprzedzeniem i za pośrednictwem Opsgenie wysyłać wiadomości, tworzyć strony stanu i mostki konferencyjne natychmiast po wystąpieniu incydentu. Dzięki temu można ograniczyć utrudnienia i zadbać, aby zespoły skoncentrowały się na rozwiązaniu.

Dymek wiadomości

Komunikacja i współpraca

Wydajna komunikacja i współpraca to klucz do szybkich czasów reakcji. Opsgenie umożliwia ścisłą integrację z najbardziej popularnymi obecnie narzędziami do czatu, dzięki czemu możesz z łatwością podejmować działania i współpracować. Możesz tworzyć wirtualne pokoje narad, aby organizować proces reagowania z udziałem wielu zespołów oraz na bieżąco informować uczestników projektu, korzystając z funkcji masowego powiadamiania Opsgenie.

Poznaj Opsgenie z pierwszej ręki

„Od czasu wdrożenia Opsgenie nie przegapiliśmy żadnego alertu krytycznego i nie pozostawiliśmy eskalacji bez odpowiedzi”.

Robby Hill, założyciel i dyrektor generalny, Hillsouth